Investițiile Străine Directe în România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 2953
Mărime: 1.75MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Facultatea de Științe Economice și Administrație publică, Specializarea Finanțe Bănci

Cuprins

1. Inroducere

2.REZULTATELE CERCETĂRII STATISTICE PRIVIND INVESTIŢIILE

STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA ÎN ANUL 2011

2.1Fluxul net de ISD în anul 2011

2.2. Soldul ISD la sfârşitul anului 2011

2.3. Repartizarea soldului ISD pe principalele activităţi economice

2.4. Repartizarea soldului ISD pe regiuni de dezvoltare

2.5. Repartizarea soldului ISD pe ţări de origine

2.6. Tipuri de investiţii străine directe

2.7. Exporturile şi importurile întreprinderilor investiţie străină directă

3. ISD in 2012

Concluzii

Extras din document

1.Inroducere

Investiţiile străine directe au câmp de manifestare atunci când într-o ţară nivelul cererii de investiţii este mai mare decât volumul economiilor interne. Se creează premise ca economiile din alte ţari să fie atrase pentru a compensa deficitul intern de resurse financiare.

• Investiţia străină directă: relaţie investiţională de durată între o entitate rezidentă şi o entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influenţe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit.

Sunt considerate investiţii străine directe: capitalul social vărsat şi rezervele ce revin unui investitor nerezident care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta şi întreprinderea în care a investit, precum şi profitul reinvestit de către acesta.

• Investitorul străin direct: persoană juridică, persoană fizică sau grup de persoane ce acţionează concertat, care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris (respectiv din capitalul de dotare al entităţilor fără personalitate juridică) sau cel puţin 10% din voturi, într-o întreprindere situată în afara propriei ţări de rezidenţă.

• Întreprinderea investiţie străină directă: este o întreprindere rezidentă, cu sau fără personalitate juridică, în care un investitor nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare în cazul întreprinderilor fără personalitate juridică (sucursale). Deţinerea a cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare, este primordială în stabilirea relaţiei de investiţie directă.

• Întreprinderea investiţie străină directă de gradul II: este o întreprindere rezidentă, cu personalitate juridică, în care un investitor străin direct controlează, prin intermediul unei întreprinderi investiţie străină directă, cel puţin 10% din capitalul social subscris. Întreprinderile investiţie străină directă de gradul II sunt filiale sau asociate ale întreprinderilor investiţie străină directă. Filialele reprezintă companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin cel puţin 50% din capitalul social subscris, iar asociatele sunt companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin între 10 şi 50 % din capitalul social subscris.

• Investiţia directă reversibilă: relaţia investiţională de sens contrar investiţiei străine directe pe care o întreprindere investiţie directă rezidentă o are cu investitorul străin direct, dacă întreprinderea rezidentă are o participaţie de sub 10% din capitalul social al investitorului străin direct.

• Tipurile investiţiilor străine directe (diferenţiate după contribuţia fluxului de participaţii străine la capital în întreprinderile investiţie străină directă):

∙ Greenfield: înfiinţarea de întreprinderi de către sau împreună cu investitori străini(investiţii pornite de la zero);

∙ Fuziuni şi achiziţii: preluarea integrală sau parţială de întreprinderi de către investitori străini de la rezidenţi;

∙ Dezvoltare de firme: majorarea deţinerilor de capital ale investitorilor străini în întreprinderi investiţie străină directă .

2.REZULTATELE CERCETĂRII STATISTICE PRIVIND INVESTIŢIILE

STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA ÎN ANUL 2011

2.1. Fluxul net de ISD în anul 2011

Fluxul net de ISD în anul 2011 a înregistrat un nivel de 1815 milioane euro şi este structurat astfel :

• Participaţiile nete ale investitorilor străini direcţi la capitalul întreprinderilor investiţie străină directă din România în valoare de 1512 milioane euro (83,3 % din fluxul net de ISD). Participaţiile nete la capital rezultă din diminuarea participaţiilor la capital, în valoare de 4009 milioane euro, cu pierderea netă, în sumă de 2497 milioane euro.

Pierderea netă a rezultat prin scăderea din profitul net al întreprinderilor ISD realizat în anul 2011 în valoare de 4710 milioane euro a dividendelor repartizate în anul 2011 în valoare de 2075 milioane euro, după care această valoare a fost diminuată cu pierderile întreprinderilor ISD din anul 2011 în valoare de 5132 milioane euro. Modul de calcul este în conformitate cu metodologia internaţională de determinare a profitului reinvestit de către întreprinderile ISD, respectiv a pierderii nete înregistrate de către acestea.

• Creditul net primit de către întreprinderile investiţie străină directă de la investitorii străini direcţi, inclusiv din cadrul grupului, în sumă de 303 milioane euro, ceea ce reprezintă 16,7% din fluxul net al ISD.

În Graficul Nr.1 este prezentat fluxul net ISD şi componentele acestuia (participaţiile la capital, profitul reinvestit/pierderea netă şi creditul net de la investitori), repartizat pe domenii de activitate ale întreprinderilor ISD. Din analiza acestor date se evidenţiază următoarele:

Graficul Nr.1:

Sursa:BNR

● În majoritatea domeniilor de activitate economică, în care ISD au pondere importantă,se constată majorări ale participaţiilor la capital în întreprinderile ISD, ceea ce semnifică continuarea procesului investiţional în anul 2011.

Domeniile care au înregistrat cele mai importante majorări de capital au fost industria (1253 mil. euro) și în cadrul acesteia industria prelucrătoare (842 mil. euro), construcții și tranzacții imobiliare (939 mil. euro), intermedieri financiare şi asigurări (913 mil. euro) și comerț (409 mil. euro).

Preview document

Investițiile Străine Directe în România - Pagina 1
Investițiile Străine Directe în România - Pagina 2
Investițiile Străine Directe în România - Pagina 3
Investițiile Străine Directe în România - Pagina 4
Investițiile Străine Directe în România - Pagina 5
Investițiile Străine Directe în România - Pagina 6
Investițiile Străine Directe în România - Pagina 7
Investițiile Străine Directe în România - Pagina 8
Investițiile Străine Directe în România - Pagina 9
Investițiile Străine Directe în România - Pagina 10
Investițiile Străine Directe în România - Pagina 11
Investițiile Străine Directe în România - Pagina 12
Investițiile Străine Directe în România - Pagina 13
Investițiile Străine Directe în România - Pagina 14
Investițiile Străine Directe în România - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Investitiile Straine Directe in Romania
    • Investitiile Straine Directe in Romania.doc
    • Investitiile Straine Directe in Romania.ppt

Alții au mai descărcat și

Orientarea Fluxurilor I.S.D. în Perioada Post - Aderare

CAPITOLUL I: DEFINIREA INVESTITIILOR INTERNATIONA-LE 1.1. Investitia. Definitie Ne referim la investitii în legatura cu o activitate care are ca...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Investițiile Străine Directe în România

Investiţiile străine directe de capital Definire. Rol Investiţiile străine directe sunt definite ca proprietatea directă sau indirectă a unei...

Investițiile străine directe în România

INTRODUCERE Investițiile străine sunt indispensabile dezvoltării economice a unui stat, aducând un aport consistent la creșterea și susținerea...

Investiții Străine Directe în România

CAPITOLUL I. INVESTIŢIILE INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Conceptul de cheltuieli publice Înlăturarea unor disfuncţionalităţi ale pieţei, armonizarea...

Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România

Introducere Investiţiile străine directe au devenit, în prezent cea mai importantă sursă de finanţare externă pentru toate ţările lumii indiferent...

Investiții străine directe în România

CAP. I. NOTIUNI INTRODUCTIVE Investitia reprezinta, in sens larg, sacrificial unei parti din consumul prezent pentru un consum viitor, posibil si...

Impactul investițiilor străine directe în România

INTRODUCERE Investițiile străine directe, în definiția lor clasică, sunt definite ca fiind o entitate dintr-o țara care a facut o investiție...

Investiții Străine Directe în România

Introducere Problematica investiţiilor străine directe (ISD) a fost şi este intens dezbatută, existând, în acest sens, preocupări atât la nivel...

Investiții Străine Directe în România

Cap. 1 Investițiile străine în România 1.1 Aspecte metodologice privind investițiile străine Identificarea potențialului investițional al țărilor...

Ai nevoie de altceva?