Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 27629
Mărime: 207.09KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Blag Ioan

Cuprins

Capitolul I. SISTEMUL BANCAR ROMANESC ACTUAL …2

I. 1. Rolul sistemului bancar in economie …2

I.2. Rolul si funcţiile Băncii Naţionale a României …3

I.3. Activitatea Bancară …5

Capitolul II. OPERAŢIUNILE DE PLASAMENT ALE BĂNCII

COMERCIALE ROMANE …13

II.1. Operaţiuni de creditare …28

II.2. Plasamentele interbancare si operaţiunile cu titluri …28

II.3. Operaţiuni de plasamente pe piaţa monetară …28

II.4. Operaţiuni de plasamente pe piaţa de capital …29

Capitolul III. OPERAŢIUNILE PASIVE ALE BĂNCII COMERCIALE

ROMANE …31

III.1. Atragerea de resurse din depozite …31

III.2. Capitalul propriu si fondurile de rezervă …37

Capitolul IV. MANAGEMENTUL EFICIENT AL ACTIVELOR SI

PASIVELOR …40

IV.1. Managementul bancar contemporan …40

IV.2. Managementul activelor si pasivelor in Banca Comerciala Romana …41

IV.3. Managementul eficient al operaţiunilor cu active in ansamblul gestiunii bancare …43

IV.4. Principiile generale ale managementului eficient al operaţiunilor cu active …57

STUDIU DE CAZ. Situaţia depozitelor la Banca Comercială Română ...60

CONCLUZII …74

BIBLIOGRAFIE …77

Extras din document

SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ACTUAL

I.1. ROLUL SISTEMULUI BANCAR ÎN ECONOMIE

Metamorfoza sistemului bancar românesc de la structura rigidă ce îl caracteriza înainte de anul 1989 la situaţia actuală în care predomină legile concurenţei iar reglementările ce au căpătat un caracter extrem de mobil, fapt ce constituie atât o premisă a evoluţiei sistemului bancar şi a sistemului financiar în general, cât şi o cale de apariţie a unor fenomene contradictorii şi uneori nedorite cum ar fi falimentele, cazurile de bancrută etc, se înscrie în procesul general de transformare a sistemului economic românesc de la statutul de economie hipercentralizată la economia concurenţială, de piaţă. Procesul nu se concretizează numai în dezvoltarea noilor instituţii financiar bancare şi aplicarea strategiilor de tranziţie de la o bancă unică ce monopoliza direct sau indirect toate domeniile bancare ale României la sistemul bancar actual definit de prezenţa unei coordonări a băncii centrale şi de apariţia unui număr tot mai mare de bănci comerciale ce acţionează pe o piaţă încă insuficient reglementată.

Structura sistemului bancar românesc în perioada de dinainte de anul 1990 era similară cu cea din celelalte economii centralizate. Banca Naţională a României combina funcţiile unei bănci centrale cu unele din funcţiile unei bănci comerciale. împreună cu alte instituţii de stat, ea coordona sistemul de creditare şi sistemul de transfer în economie şi monitoriza mişcările de numerar. Ea organiza sistemul de garantare a creditelor pe termen scurt pe baza planurilor aprobate şi furniza creditele către întreprinderi şi organizaţii economice. Cele patru bănci specializate ( pentru investiţii - Banca de Investiţii, pentru activitatea financiară externă - Banca Română de Comerţ Exterior, pentru agricultură şi industriile conexe - Banca Agricolă, pentru populaţie CEC) aveau conturi la Banca Naţională a României şi primeau la nevoie credite pentru suplimentarea resurselor, cu excepţia CEC care redepunea banii populaţiei la Banca Naţională a României, activitatea de creditare a acesteia fiind extrem de redusă. Principalele obiective ale politicii monetare şi de creditare a Băncii Naţionale a României se concretizau în:

• asigurarea furnizării de credite la întreprinderile ce solicitau mijloace suplimentare de finanţare, în vederea realizării obiectivelor proprii;

• furnizarea lichidităţilor necesare în economie, în concordanţă cu cantitatea de bunuri materiale existente.

Descentralizarea sistemului bancar a avut loc prin apariţia primelor reglementări specifice acestuia privind separarea atribuţiilor Băncii Naţionale a României şi legiferarea băncilor comerciale stau la baza transformărilor are ce au avut loc în sistemul bancar. Acest sector este încă dominat de vechile bănci specializate, deşi există o puternică tendinţă de erodare a orientărilor spre domenii specifice ale activităţii bancare şi o adoptare a unor bănci universale. Băncile noi încearcă să pătrundă treptat în sistem construindu-şi încet încet poziţii relativ stabile pe piaţa bancară românească. Au pătruns pe piaţă băncile străine ce se adresează afacerilor profitabile ale agenţilor economici din România şi constituie un puternic factor concurenţial ce stimulează băncile româneşti în dezvoltarea şi modernizarea activităţilor proprii.

Transformarea sistemului bancar se află încă într-un stadiu incipient, suficient totuşi pentru a plasa acest subsistem al economiei pe una din principalele poziţii în evoluţia restructurării. Un ritm rapid al schimbărilor şi îmbunătăţirea substanţială a performanţei bancare sunt premise pentru o mobilizare mai eficientă a resurselor şi alocarea fondurilor pentru relansarea economică.

I.2. ROLUL ŞI FUNCŢIILE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Rolul şi funcţiile Băncii Naţionale a României ca bancă centrală sunt cuprinse în Legea nr. 312 din 28 iunie 2004 privind statutul acesteia, modificată prin O.U.G. nr.99/2006 care arată că "Banca Naţională a României formulează şi conduce politicile monetare şi de creditare în cadrul creat de politica monetară şi financiară a ţării, cu scopul menţinerii stabilităţii monedei naţionale". În vederea realizării acestui scop, BNR determină masa monetară din economie, conduce politica de schimb valutar şi supraveghează băncile comerciale. Toate acestea sunt realizate evident în contextul dezvoltării condiţiilor normale pentru încurajarea şi susţinerea creşterii economice.

Principala sarcină a băncii centrale este, aşa cum rezultă din cele de mai sus, aplicarea politicii monetare şi de credit. Totodată, legislaţia stipulează că Banca Naţională a României elaborează politica monetare şi de credit pe care urmează să o aplice. Astfel,reglementările privind organizarea şi funcţionarea BNR au conferit principalei autorităţi monetare a ţării un rol major şi o largă sferă de acţiune, permiţându-i să-şi adapteze modalităţile concrete de lucru la necesităţile în continuă schimbare ale economiei, fără intervenţia permanentă a legiuitorului. Cadrul juridic actual în care îşi desfăşoară activitatea Banca Naţională a României este structurat pe trei categorii complementare de reglementări şi anume:

a) organizarea internă a băncii;

b) atribuţiile şi sarcinile sale;

c) operaţiunile pe care le efectuează şi instrumentele create şi folosite în relaţiile cu celelalte bănci din sistem.

Independenţa băncii centrale a fost subiectul multor discuţii în ultimii ani. Într-o democraţie, există întotdeauna un conflict între nevoia de responsabilitate a instituţiilor publice şi necesitatea de a le izola de presiunile politice pe termen scurt. Motivaţia unei asemenea" abordări este că o independenţă politică a băncii centrale aduce cu sine rate ale inflaţiei relativ scăzute şi stabile. În Uniunea Europeană, tratatul de la Maastricht prevedea existenţa unei singure bănci centrale europene. Aceasta este independentă politic şi este împuternicită să stabilească politica monetară pentru toate ţările membre, principalul său obiectiv fiind limitarea inflaţiei şi protejarea valorii monedei unice europene. Mai multe ţări exterioare Uniunii Europene, cum ar fi Canada, Noua Zeelandă au îndrumat băncile centrale să facă din controlul inflaţiei principalul obiectiv iar în Statele Unite ale Americii banca centrală are deja statutul de independenţă ce îi conferă atribuţiile asigurării politicii monetare confederate.

Preview document

Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 1
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 2
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 3
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 4
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 5
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 6
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 7
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 8
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 9
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 10
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 11
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 12
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 13
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 14
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 15
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 16
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 17
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 18
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 19
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 20
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 21
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 22
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 23
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 24
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 25
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 26
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 27
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 28
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 29
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 30
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 31
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 32
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 33
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 34
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 35
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 36
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 37
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 38
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 39
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 40
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 41
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 42
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 43
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 44
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 45
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 46
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 47
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 48
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 49
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 50
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 51
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 52
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 53
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 54
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 55
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 56
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 57
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 58
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 59
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 60
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 61
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 62
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 63
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 64
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 65
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 66
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 67
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 68
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 69
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 70
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 71
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 72
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 73
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 74
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 75
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 76
Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II

Introducere Scopul managementului bancar este acela de a urmări obţinerea de profit, adică o performanţă bancară superioară. Instrumentele de...

Provocările Sistemului Bancar în Contextul Aderării la Uniunea Economică Monetară

Introducere Studiul băncilor şi activităţii bancare constituie, unul dintre cele mai interesante domenii de explorare, fiindu-i dedicate numeroase...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

CAPITOLUL I Managementul in activitatea bancară 1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă Originea activităţii bancare se...

Gestiunea Riscurilor Bancare în Perspectiva Aplicării Acordului Basel II

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Analiza financiară a activității bancare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR ROMANESC SI ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN CADRUL ACESTUIA 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR Structura sistemului bancar...

Considerații asupra optimizării profitabilității bancare

INTRODUCERE Ştiinţa managementului se bazează pe acumularea unei experienţe trecute şi pe necesitatea stringentă a găsirii unor soluţii pentru o...

Profitabilitatea și performanțele bancare

INTRODUCERE Băncile sunt angrenaje esenţiale ale economiilor noastre. Dar, cu toate acestea, rolul lor este puţin cunoscut. În general sunt...

Riscul Ratei Dobânzii

CAP.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND RISCURILE 1.1 Introducere Activitatea bancară presupune înainte de toate, asumarea unor riscuri specifice. Un...

Contabilitatea Incasarilor si Platilor prin Banca

Capitolul 1 1.1 Scurt istoric În anul 1923 s-a înfiinţat Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie publică, devenind ulterior...

Ai nevoie de altceva?