Metode de Analiza Diagnostic si Evaluare a Firmei

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Metode de Analiza Diagnostic si Evaluare a Firmei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 58 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alexandru Tasnadi

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

pag.
CAPITOLUL I
Consideraţii generale 4
1.1. Caracterul multidimensional al analizei 4
Analiza şi management strategic 4
Analiza SWOT 5
Analiza şi planificarea economico-financiară 5
Analiza resurselor întreprinderii 6
Analiza resurselor umane 7
Analiza resurselor materiale 7
Analiza resurselor financiare 7
Analiza performanţelor întreprinderii pe baza contului de profit şi pierdere 8
Analiza poziţiei financiare 9
Analiza lichidităţii şi solvabilităţii 10
Analiza poziţiei financiare în concepţie funcţională 10
1.2. Componentele diagnosticului 10
Diagnosticul general 11
Diagnosticul financiar 11
Diagnosticul tehnic 12
Diagnosticul comercial 12
Diagnosticul juridic 12
Diagnosticul resurselor umane 12
1.3. Conceptul de evaluare economică. Riscul in evaluare 12
CAPITOLUL II
Metode şi tehnici de realizare a analizei, diagnosticului şi evaluării firmei 17
2.1. Realizarea analizei 17
2.2. Realizarea diagnosticului 22
2.3. Realizarea evaluării 28
CAPITOLUL III
Indicatori şi modele ale evaluarii 36
3.1. Indicatori de evaluare financiară 36
3.2. Indicatori ai riscului financiar 40
3.3. Modele de evaluare a riscului financiar 41
CAPITOLUL IV
Studiu de caz: S.C. PRESTĂRI SERVICII DE INTERES PUBLIC S.A. 47
4.1. Prezentarea S.C. P.S.I.P. S.A. - SUCEAVA 47
4.2. Descrierea S.C. P.S.I.P. S.A. – SUCEAVA 48
Bibliografie 59

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. Caracterul multidimensional al analizei

Analiza şi managementul strategic.

Raţiunea primară a unei întreprinderi este de a raspunde la o nevoie socială sau economică care să-i legitimeze existenţa şi mobilizarea resurselor-tehnico materiale, umane, financiare.“Un sistem economic optim este cel care tinde să acopere maximum de nevoie socială”, (J.K.Galbraith).

În realizarea obiectivelor sale, întreprinderea acţioneaza într-un mediu complex, care-i afectează activitatea, îi impune reguli si atitudini, îi validează rezultatele. Menţinerea întreprinderii la nivel de performantă care să-i susţina dezvoltarea si evitarea unor erori extrem de costisitoare impun luarea unor decizii corecte şi rapide, elaborate pe baza unor informaţii reale, permanent actualizate şi a unui sistem de proceduri adecvate. “Cunoaşterea in sine inseamna putere”, (Francis Bacon). “Cunoaşterea a devenit sursa finală a afacerilor, fiindcă este substitutul final”, afirma A.Toffler in secolul XX.

Nevoi nesatisfăcute există şi apar mereu, resursele sunt limitate. Cunoaşterea este cea care alimentează tendinţa de creştere în timp, valorifică din ce în ce mai eficient resursele, caută altele noi, constituindu-se în contraconcurent al entropiei si rigidizării unui sistem. În ansamblul unui sistem cu resurse epuizabile, informatia, continuu regenerabilă, tinde sa devină resursa cea mai importantă.

Procesul de globalizare a impus instituţii şi norme care transced graniţele naţionale într-un demers omogenizator, paralel cu generalizarea regionalismelor comerciale:UE, NAFTA, ASEAN, care promoveaza necesitatea lărgirii angajamentelor multilaterale de comerţ şi cele de integrare regională.

In consecintă, complexitatea şi amploarea problematicii întreprinderii moderne racordate la un mediu mondializat, marcat de o dinamică înalta a schimbărilor la nivelul unor factori decisive pentru evoluţia sa , în care viteza de schimbare s-a accelerat şi timpul de raspuns s-a comprimat, în care sesizarea interdependenţelor şi inţelegerea complexitaţii reprezintă elemente ale progresului, fac ca managementul strategic să constituie premisa esentială a perenitaţii şi dezvoltării sale. Analiza şi cercetarea în domeniul conducerii, în special pe parcursul ultimei jumataţi de veac, au contribuit la definirea mai clară a problemelor, la ameliorarea culegerii şi prelucrării informaţiilor pentru evaluarea cu acurateţe a consecinţelor alternativelor decizionale.

Managementul strategic este un proces care constă în stabilirea direcţiilor viitoare ale unei întreprinderi, adoptarea şi implementarea deciziilor necesare realizării obiectivelor sale pe termen lung si scurt.

Strategia poate fi definită ca stiinţa şi arta combinării resurselor de care se dispune sau care pot fi implicate pentru atingerea unui obiectiv sau , mai succinct, strategia constituie metoda prin care se pot realiza obiectivele.

Analiza SWOT

Analiza SWOT oferă informaţii necesare procesului decizional în stabilirea misiunii, fundamentarea şi realizarea obiectivelor.

Elaborarea strategiei întreprinderii implică, în primul rând, o introspecţie a factorilor exogeni şi endogeni, respectiv atât a punctelor forte (capabilităţile interne ale întreprinderii) şi a punctelor slabe care afectează realizarea obiectivelor, cât şi a circumstanţelor externe care pot influenţa favorabil (oportunitaţi) si nefavorabil (constrangeri) atingerea obiectivelor. Acest demers este denumit analiza SWOT (S=strengths, W=weaknesses, O=opportunities, T=threats).

Menţinerea şi dezvoltarea întreprinderii presupun armonizarea oprtunităţilor pieţei cu resursele şi abilităţile întreprinderii, fundamentarea strategiilor urmărind să asigure echilibrarea capacităţilor întreprinderii cu condiţiile de mediu. Etapele analizei SWOT sunt:

1. definirea activităţilor;

Fisiere in arhiva (1):

  • Metode de Analiza Diagnostic si Evaluare a Firmei.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE ECONOMIE GENERALĂ