Misiunea si obiectivele Bancii Europene de Investitii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Misiunea si obiectivele Bancii Europene de Investitii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

1. Înființarea Băncii Europene de Investiții 3
2. Misiunea și obiectivele Băncii Europene de Investiții 6
Concluzii 9
Bibliografie 10

Extras din document

1. Înființarea Băncii Europene de Investiții

Motto: “Our mission is to further the objectives of the European Union by making long-term finance available for sound investment”, BEI

Banca Europeană de Investiții este instituția financiară a Uniunii Europene. Grupul Băncii Europene de Investiții (Grupul BEI) este format din Banca Europeană de Investiții (BEI) și Fondul European de Investiții (FEI).

BEI a fost înființată pe baza Tratatului de la Roma, în anul 1958, la Bruxelles, însă și-a mutat sediul la Luxembourg în anul 1968. Aceasta este Banca Uniunii Europene, însă a nu se confunda cu Banca Centrală a Uniunii Europene. BEI aparține celor 28 de state membre și este singura bancă care reprezintă interesele membrilor Uniunii Europene.

FEI a fost creat în anul 1994 de către BEI, Comisia Europeană și alte instituții financiare publice și private europene ca un parteneriat public privat. Obiectivul acestuia era sprijinirea, prin acordarea de garanții întreprinderilor mici și mijlocii din Uniunea Europeană. Începând cu anul 1997, a contribuit și la gestionarea fondurilor de capital de risc în cadrul proiectului promovat de Comisia Europeană - „Creșterea și ocuparea forței de muncă”. În anul 2000 structura acționariatului se modifică, iar BEI devine acționarul majoritar al FEI, din acest moment cele două instituții formând Grupul Băncii Europene de Investiții. FEI reprezintă organismul financiar al Grupului BEI specializat în operațiuni de capital de risc și de garantare a creditelor în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Pentru implementarea politicilor Uniunii Europene, BEI colaborează și cu alte instituții ale UE. Aceasta este cel mai mare debitor și creditor multilateral și oferă finanțare și expertiză pentru proiecte de investiții durabile, care contribuie la promovarea obiectivelor UE. Mai mult de 90% din activitate se concentrează pe Europa, însă susține, de asemenea, și politicile externe și de dezvoltare ale UE.

Independența luări deciiziilor se reflectă în structurile de gestionare și control ale BEI care pot lua decizii de creditare exclusiv pe baza meritelor unui proiect și pot acorda împrumuturi în conformitate cu cele mai bune oportunități disponibile pe piețele financiare.

• Acționari – cele 28 de state membre ale UE

• Guvernanță – Consiliul Guvernatorilor, Consiliul Directorilor, Comitetul de Audit și Comitetul de Direcție

• Control și Evaluare – controale pentru a garanta integritatea operațiunilor băncii

• Structura organizației – organizarea internă a departamentelor băncii și membrii personalului

Consiliul Guvernatorilor (Board of Governors) este organul suprem de decizie al BEI. Este compus din 28 de miniștri (de regulă, miniștri de finanțe), câte un reprezentant pentru fiecare stat membru al băncii. Adoptarea deciziilor se face cu majoritate simplă, excepție făcând deciziile majore care necesită majoritate calificată sau unanimitate de voturi. Consiliul Guvernatorilor are următoarele atribuții:

• Stabilește orientările politicii de creditare;

• Aprobă raportul anual de activitate al băncii, bilanțul, contul de profit și pierdere;

• Decide condițiile de participare a băncii la operațiunile de finanțare din afara Uniunii Europene;

• Aprobă majorările de capital;

• Numește membrii Consiliului Directorilor, Comitetului de Audit și Comitetului de Direcție.

Consiliul Directorilor (Board of Directors) este format din 28 de administratori si 18 supleanți cu un mandat de 5 ani, cu posibilitatea de reînnoire. Fiecare stat membru al băncii își desemnează câte un reprezentant, iar al 28-lea membru este numit de Comisia Europeană. Membrii supleanți sunt numiți în comun pe grupuri de state.

Consiliul Director are următoarele atribuții:

• Aprobă acordarea creditelor și garanțiilor;

• Decide asupra modalităților de mobilizare a fondurilor;

• Supraveghează funcționarea băncii și asigură gestionarea băncii în conformitate cu dispozițiile tratatelor și ale statutului său cu directivele generale stabilite de guvernatori.

Comitetul de Audit (Audit Committee) este un organ independent, subordonat Consiliului Guvernatorilor. Rolul său este de a verifica legalitatea operațiunilor și registrelor băncii. Este format din 6 membri, numiți de către Consiliul Guvernatorilor pentru un mandat de 6 exerciții financiare consecutive, fără posibilitate de reînnoire. Acest comitet elaborează rapoarte de audit asupra situațiilor financiare aprobate de către Consiliul Directorilor. Comitetul de Direcție (Management Committee) este organul executiv colectiv permanent al băncii. Este format dintr-un președinte și 8 vicepreședinți, numiți de către Consiliul Guvernatorilor pentru un mandat de 6 ani cu posibilitatea de reînnoire. Comitetul este responsabil de gestionarea afacerilor curente ale BEI, de pregătirea deciziilor Consiliului Directorilor referitoare la acordarea de credite și garanții și asigură executarea acestor decizii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Misiunea si obiectivele Bancii Europene de Investitii.docx

Bibliografie

Anton, S. G.,”Instituții financiar-bancare internațioanle”, Editura C.H. Beck, București, 2013
Voinea Gh., “Mecanisme și tehnici valutare și financiare internaționale”, Editura Sedcom Libris, Iași, 2001
http://www.eib.org
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_ro.htm
http://institute.eib.org/about/mission-strategy/