Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 34159
Mărime: 134.26KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I 5

CADRUL JURIDIC AL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE DE PLÃŢI 5

1.1. Uzanţele internaţionale 5

1.2. Modalităţi de plată utilizate în comerţul internaţional 5

1.2.l. Plata prin marfă contra marfă 6

1.2.2. Plata în numerar 6

1.2.3. Plata prin instrumente (mijloace) de plată 8

1.3. Transferul internaţional de fonduri 8

CAPITOLUL II 9

ACREDITIVUL DOCUMENTAR 9

2.1. Origine şi etape în evoluţie 9

2.2. Reglementari internaţionale şi interne. Standardizare 10

2.3. Înţelesul termenului de acreditiv documentar 12

2.4. Părţi implicate şi mecanismul de derulare al acreditivului documentar 14

2.5. Tipuri de acreditive documentare şi scheme de plată 17

2.5.1. Acreditivul documentar revocabil 17

2.5.2. Acreditivul documentar irevocabil 18

2.5.2.1. Acreditivul documentar irevocabil neconfirmat 18

2.5.2.2. Acreditiv documentar irevocabil confirmat 20

2.5.3. Acreditivul documentar cu plata la vedere 21

2.5.4. Acreditivul documentar cu plata diferată (amânată) 21

2.5.5. Acreditivul documentar cu plata prin acceptare 22

2.5.6. Acreditivul documentar cu plata prin negociere 23

2.5.7. Acreditivul documentar revolving 24

2.5.8. Acreditivul documentar şi operatiunile de intermediere 25

2.5.8.1. Acreditivul documentar transferabil (ADT) 26

Drepturile şi obligaţiile băncii 26

Tehnica transferului 27

Mecanismul de derulare a acreditivului documentar transferabil 27

Speze bancare 28

Avantaje 28

Dezavantaje 28

2.5.8.2. Acreditivul documentar cesionat 29

2.5.8.3. Acreditivul documentar cu clauza roşie (engleză red clause) 30

2.5.8.4. Acreditivul documentar back-to-back 30

2.5.9. Acreditivul documentar şi operaţiunile de compensaţie 33

2.5.9.1. Acreditivul documentar reciproc 33

2.5.9.1.1. Acreditivul documentar reciproc cu clauza de "intrare în vigoare" 34

2.5.9.1.2. Acreditivul documentar reciproc cu clauza de valoare 34

2.5.9.1.3. Acreditivul documentar escrow 35

2.5.9.2. Acreditivul documentar stand-by 35

CAPITOLUL III 36

UTILIZAREA ACREDITIVULUI DOCUMENTAR 36

3.1. Opţiunea exportatorului pentru plata prin acreditiv documentar 36

Inainte de deschiderea acreditivului documentar 36

După deschiderea acreditivului documentar 37

Stabilirea datelor şi termenelor 37

3.1.1. Probleme pe care trebuie să le aiba în vedere exportatorul după deschiderea a acreditivului documentar 38

Controlul general 38

Termenele prevăzute în acreditiv şi expeditia mărfii 38

3.1.2. Probleme pe care trebuie să le aibă în vedere exportatorul la controlul documentelor 39

3.1.3. Avantajele şi dezavantajele utilizării acreditivului documentar pentru exportator 40

3.2. Opţiunea importatorului pentru plata prin acreditiv documentar 40

3.2.1. Dispoziţia de Plată Valutară Externă/Cererea de Deschidere a Acreditivului 41

Circuitul formularului 42

Extras din document

CAPITOLUL I

CADRUL JURIDIC AL RELAŢIILOR

INTERNAŢIONALE DE PLÃŢI

1.1. Uzanţele internaţionale

Ataşate schimburilor comerciale internaţionale, plăţile internaţionale au înregistrat o dinamică ascendentă, fapt ce a determinat perfecţionarea mecanismelor de derulare a acestora, în sensul accelerării efectuării decontărilor.

Relaţiile comerciale ale unei ţări - implicit ale României - au la bază acorduri şi convenţii, în baza cărora îşi asumă drepturi şi obligaţii în domeniul economic, financiar şi de plăţi.

Desfăşurarea schimburilor economice comerciale şi a relaţiilor de plăti generate de acesta se pot realiza fie într-un cadru convenţional solemn având la bază texte oficiale scrise şi opozabile ambelor părţi semnatare, fie fără un asemenea cadru, în mod spontan, pe baza contractelor comerciale internaţionale.

Uzanţele internaţionale îşi au originea în practicile şi obişnuinţele care se stabilesc între două sau mai multe părţi contractante, în cadrul activităţii lor comune.

În practica relaţiilor valutar - financiare şi a plăţilor internaţionale, uzanţele cunosc forme variate. Astfel [Negruş, pag. 5-6]:

- trimiterea la un document, act scris. In domeniul plăţilor internaţionale Camera Internaţională de Comerţ de la Paris, pe baza practicilor bancare, a uniformizat regulile de conduită ale părţilor implicate într-o plată internaţională. Drept urmare, a elaborat: Reguli şi uzanţe uniforme referitoare la acreditivele documentare (Publicaţia nr. 500), Reguli uniforme privind încasările (Publicaţia nr, 522) şi Reguli uniforme pentru garanţiile contractuale (Publicaţia nr, 325), Reguli uniforme privind garanţiile de cerere(Publicaţia nr,458). Trimiterea, in cadrul contractului comercial internaţional, la aceste, documente este facultativa, dar, o data acceptate, regulile in materie devin obligatorii pentru toate părţile.

- exprimarea în termeni de cod. Deseori, în contractul comercial, pentru a simplifica prezentarea responsabilităţilor părţilor privind livrarea mărfurilor se face trimitere la anumite reguli uniforme (INCOTERMS -1990, RAFTD -1941) în mod codificat.

- uzanţe locale şi uzanţe speciale au ca obiect: practica statornică într-o ramură de activitate (comerţ cu cereale); practica intr-o profesie; practica dintr-un loc. Sunt situaţii în care desfăşurarea unei activităţi în domeniul valutar-financiar implică nu numai cunoaşterea legislaţiei naţionale în materie, dar şi luarea în considerare a uzanţelor locale.

1.2. Modalităţi de plată utilizate în comerţul internaţional

Efectuarea plăţilor internaţionale este nemijlocit legată de existenţa mijloacelor şi instrumentelor de plată precum şi a modalităţilor de plată.

Mijloacele de plată includ totalitatea posibilităţilor materiale cu ajutorul cărora se poate lichida o creanţă, respectiv cu care se poate stinge o obligaţie băneasca [Donath, pag. 79].

Instrumentele de plată internaţionale reprezintă totalitatea înscrisurilor comerciale libelate în valută, care înlocuiesc mijloacele de plată tradiţionale, înscrisuri cu ajutorul cărora pot fi efectuate decontările internaţionale [Donath, pg. 79], ,

Modalităţile de plată reprezintă mecanismele şi tehnicile de decontare bancară utilizată pentru transmiterea de la plătitorul către beneficiarul plăţii, a contravalorii sumelor datorate [Donath, pg. 79].

Modalităţile de plată constituie mecanismul prin care documentele ce atestă livrarea mărfi şi reprezintă marfa sunt trimise cumpărătorului, iar în schimbul acestora el va trebui să plătească preţul convenit sau să se angajeze printr-un instrument de plată că va plăti ulterior [Ciobanu, pg. 223, vol, II].

Modalităţile de plată internaţionale cuprind totalitatea operaţiunilor şi a tehnicilor de plată, controlul bancar, circuitul un debitor creanţă rezultată din schimburile economice externe [Ciobanu, pg. 223, vol, II].

"In orice schimb, indiferent de natura sa, cei doi termeni ai schimbului sunt fiecare măsura celuilalt termen" [G.A. Frois]. In ansamblul sau relaţiile financiar – valutare internaţionale, plăţile şi decontările internaţionale ocupa un loc bine determinat. Acest flux financiar este rezultatul derulării operaţiunilor comerciale internaţionale (export/import), cea mai mare parte a acestora fiind derulate prin băncile comerciale.

Modalităţile de plată utilizate în comerţul internaţional s-au diversificat continuu, odată cu mutaţiile ce au avut loc în cadrul economiei mondiale şi a perfecţionării tehnicilor şi tehnologiilor de transmitere a mesajelor. Pentru derularea corespunzătoare a plăţilor internaţionale, un rol important îl au reglementările recunoscute şi acceptate în relaţiile bancare, elaborate de Camera de Comerţ Internaţional de la Paris.

In prezent practica internaţională a dezvoltat numeroase instrumente şi tehnici de plată şi decontare, de la cele mai simple (mijloacele de plată) la cele mai complexe (modalităţile de plată).

Cele mai frecvent utilizate modalităţi de plată şi decontare internaţionale sunt [Negruş, pag. 6-7]; plata in natura (fără numerar), plata prin mijloace (instrumente) de plată (CEC, cambie, bilet la ordin, ordin de plată) şi plata prin intermediul unor modalităţi de plată complexe (incasso şi acreditivul documentar).

1.2.l. Plata prin marfă contra marfă

Plata prin marfă contra marfă (troc, compensaţie) este prima "modalitate" de plată apărută în istoric, la care s-a revenit datorită unor fenomene de criză financiară manifestate la nivel naţional sau internaţional, sau datorită limitelor financiare ale unor participanţi la schimburile internaţionale pentru a debloca relaţiile comerciale în absenţa disponibilităţilor financiare. In prezent, această formă a scăzut semnificativ ca pondere în volumul total al plăţilor internaţionale, fiind practicate cu precădere în cadrul operaţiunilor de contrapartidă (compensaţii, barter, lohn, buy-back).

1.2.2. Plata în numerar

Plata in numerar - astăzi pe cale de dispariţie în ansamblul plăţilor internaţionale (folosită doar ca metodă de evaziune fiscală, în cazul mărfurilor de contrabandă sau în activitatea de turism şi transport internaţional) datorită dezavantajelor pe care le reprezintă: necesitatea transportului efectiv al banilor

Preview document

Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 1
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 2
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 3
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 4
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 5
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 6
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 7
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 8
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 9
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 10
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 11
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 12
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 13
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 14
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 15
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 16
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 17
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 18
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 19
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 20
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 21
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 22
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 23
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 24
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 25
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 26
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 27
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 28
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 29
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 30
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 31
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 32
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 33
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 34
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 35
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 36
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 37
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 38
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 39
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 40
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 41
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 42
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 43
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 44
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 45
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 46
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 47
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 48
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 49
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 50
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 51
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 52
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 53
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 54
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 55
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 56
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 57
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 58
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 59
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 60
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 61
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 62
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 63
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 64
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 65
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 66
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 67
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 68
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 69
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 70
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 71
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 72
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 73
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 74
Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Modalitati de Plata in Tranzactiile Economice Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Acreditivul Bancar și Rolul Său Asigurator în Derularea Plăților

INTRODUCERE Creşterea şi dezvoltarea continuă a societăţii noastre actuale în toate domeniile, ne obligă la inovaţii şi la crearea unor noi...

Acreditivul Bancar

INTRODUCERE Un moment important în desfăşurarea schimburilor economice îl constituie încasarea contravalorii bunurilor economice care fac obiectul...

Practica BRD

Rezumat introductiv În acest proiect ne propunem sa realizam o prezentare cât mai completa si corecta a situatiei societatii BRD Groupe Société...

Acreditivul Documentar - Principala Modalitate de Plată Utilizată în Relațiile Internaționale

1. Introducere în plăţile internaţionale 1.1. Plăţile internaţionale – generalităţi Stingerea obligaţiilor bănesti ce rezultă din activitatea de...

Modalități Forme și Instrumente de Plată

Introducere Un moment important în desfasurarea schimburilor economice internationale îl constituie încasarea contravalorii bunurilor economice...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Optimizarea Solutiilor de Plati prin Referire la Punctele Aurului

Optimizarea solutiilor de plati prin referire la punctele aurului In conditiile circulatiei libere a aurului intre tari, parteneri de afaceri...

Cecul - Titlu de Credit si Instrument de Plata

Introducere În practica comerciala interna si internationala titlurile de credit, respectiv cambia (sau trata), biletul la ordin si cecul, mai...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA COMERŢULUI EXTERIOR NECESITATE ŞI SPECIFICITATE 1.1.COMERŢUL EXTERIOR – DEFINIRE, FUNDAMENTARE, ROL Comerţul...

Instrumente de plată

Lucrarea de faţă, intitulată „Instrumente de plată şi de credit utilizate în schimburile economice internaţionale” îşi propune să prezinte...

Acreditivul Bancar și Rolul Său Asigurator în Derularea Plăților

INTRODUCERE Creşterea şi dezvoltarea continuă a societăţii noastre actuale în toate domeniile, ne obligă la inovaţii şi la crearea unor noi...

Relatii Economice Internationale

CAPITOLUL 1 ECONOMIA MONDIALA ŞI SISTEMUL RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE INTRODUCERE Cea mai cuprinzătoare şi cea mai largă categorie...

Contrapartida - o strategie în comerțul exterior

INTRODUCERE În noul context al internaţionalizării şi globalizării, tot mai multe state pun accentul pe derularea fluxurilor comerciale în...

Analiză Comparativă a Modalităților de Plată Utilizate în România în Cadrul Băncii Raiffeisen

Introducere Utilizarea modalităților de plată și de garantare în cadrul sistemului bancar presupune o temeinică cunoaștere a acestora, astfel...

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

Introducere ,,Contabilitatea datoriilor comerciale” reprezintă o temă de interes deoarece în cadrul activităţii oricărei societăţi, după procesele...

Comerțul Exterior

1. Comerţ exterior – definire, fundamentare, rol Comerţul exterior este o ramură distinctă a unei economii naţionale care cuprinde operaţiunile...

Ai nevoie de altceva?