Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 143 în total
Cuvinte : 82809
Mărime: 280.17KB (arhivat)
Publicat de: Andrei S.
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Pruteanu
Sustinuta in sibiu

Cuprins

 1. Capitolul 1 CONŢINUTUL SI FUNCŢIILE MONEDEI 5
 2. 1.1 Concept 5
 3. 1.2 Definiţia instituţională a monedei 6
 4. 1.2.1 Schimbul de mărfuri şi costurile sale 6
 5. 1.2.2 Trocul şi economia monetară 6
 6. 1.3 Funcţiile monedei 9
 7. 1.3.1 Moneda, instrument unic de schimb 9
 8. 1.3.2 Funcţia de măsurare (etalon) a valorii bunurilor schimbate 10
 9. 1.3.3 Moneda ca mijloc de transfer al valorilor 10
 10. 1.3.4 Moneda, bază a creditului 10
 11. 1.4 Semnele monetare 10
 12. 1.5 Puterea de cumpărare a banilor 11
 13. Capitolul 2 MASA MONETARĂ 13
 14. 2.1 Criterii formale şi instituţionale de delimitare între diverse categorii de monedă 13
 15. 2.1.1 Instrumentele de plată aflate la dispoziţia sectorului nebancar 13
 16. 2.1.1.1 Moneda fiduciară 14
 17. 2.1.1.2 Moneda scripturală (de bancă) 15
 18. 2.1.2 Activele cvasimonetare aflate la dispoziţia sectorului nebancar 16
 19. 2.1.3 Depozitele şi plasamentele în valută 16
 20. 2.1.4 Moneda “de facto” 17
 21. 2.1.5 Moneda aflată la dispoziţia sectorului bancar: “moneda primară” (moneda centrală”,”baza monetară”) 18
 22. 2.2 Agregatele monetare M1, M2, M3 şi M4 20
 23. 2.2.1 Masa monetară în sens restrâns (instrumentele de plată) – M1. Viteza de circulaţie a monedei 20
 24. 2.2.2 Masa monetară în sens larg (depozitele la termen şi alte plasamente lichide) – M2, M3, şi M4 21
 25. 2.2.3 Nomenclatura agregatelor monetare în România 22
 26. Capitolul 3 POLITICI MONETARE 23
 27. 3.1 Obiectivele politicii monetare 23
 28. 3.2 Acţiunea asupra ratei dobânzii 26
 29. 3.2.1 Principalele tipuri de rate ale dobânzii 26
 30. 3.2.2 Rata dobânzii ca variabilă operaţională şi intermediară 27
 31. 3.3 Controlul agregatelor monetare 30
 32. 3.3.1 Alegerea agregatelor supuse controlului 30
 33. 3.3.2 Modalitati de control al agregatelor monefare 31
 34. 3.3.3 Stabilirea vitezei de circulaţie a monedei 33
 35. 3.4 Instrumentele politicii monetare 34
 36. 3.4.1 Politica taxei de rescont 34
 37. 3.4.1.1 Tehnica rescontului 35
 38. 3.4.1.2 Taxa de rescont şi politică taxei de rescont 35
 39. 3.4.2 Politică de open market 36
 40. 3.4.2.1 Suportul operaţiunilor de open market 37
 41. 3.4.2.2 Acţiunea politicii de open market 37
 42. 3.4.3 Politică rezervelor obligatorii 38
 43. 3.4.3.1 Efectele generale ale politicii rezervelor obligatorii 39
 44. 3.4.3.2 Impactul politicii rezervelor obligatorii şi gradul de independenţă al sistemului bancar 39
 45. 3.4.4 Intervenţionismul direct 40
 46. 3.4.4.1 Selectivitatea (dirijarea) creditelor 40
 47. 3.4.4.2 Controlul (plafonarea) creditelor 41
 48. 3.4.5 Contractele selective 42
 49. 3.4.6 Convingerea morală 42
 50. 3.4.7 Publicitate şi consiliere 42
 51. 3.5 Politica monetare în Romania şi în lume 42
 52. Capitolul 4 CREAŢIA MONETARĂ ŞI OFERTA DE MONEDĂ 44
 53. 4.1 Contraposturile monedei 44
 54. 4.1.1 Contraposturile monedei scripturale 44
 55. 4.1.1.1 Crearea monedei scripturale 44
 56. 4.1.1.2 Geneza monedei scripturale 44
 57. 4.1.1.3 Natura contraposturilor de monedă scripturală 45
 58. 4.1.2 Contraposturile monedei primare 46
 59. 4.1.2.1 Crearea monedei primare 46
 60. 4.1.2.2 Natura contraposturilor emisiunii de monedă primară 46
 61. 4.1.2.3 Semnificaţia activelor băncii centrale 47
 62. 4.1.3 contraposturile "masei monetare în sens restrâns" M1 şi ale "masei monetare în sens larg" – M2 48
 63. 4.1.4 Contraposturile agregatelor M3 şi M4. Finanţarea monetară şi finanţarea nemonetară 49
 64. 4.1.4.1 Creaţia activelor lichide 49
 65. 4.1.4.2 Natura contraposturilor agregatelor M3 şi M4 50
 66. 4.2 Creaţia monetară a băncilor comerciale 51
 67. 4.2.1 Acordarea şi utilizarea creditelor 52
 68. 4.2.2 Rolul pieţei interbancare 52
 69. 4.2.3 Nevoia de lichidităţi a sistemului bancar comercial 52
 70. 4.3 Creaţia monetară a băncii centrale 52
 71. 4.3.1 Crearea de "monedă primară neîmprumutată" (non borrowed reserves) 53
 72. 4.3.2 Crearea de "monedă primară împrumutată" (borrowed reserves) 54
 73. 4.3.3 Semnificaţia distincţiei între "moneda primară împrumutată" şi "moneda primară neîmprumutată" 54
 74. 4.4 Oferta de monedă 55
 75. 4.4.1 Multiplicatorul depozitelor şi al creditelor 56

Extras din proiect

1.1 Concept

Banii reprezintă bunuri ca oricare altele, indiferent că se prezintă sub forma variată de la început, sau sub forma lor proprie. Cu toate acestea subliniem încă de la început că este o mare deosebire între bani şi celelalte bunuri. Cele mai multe bunuri sunt destinate consumului, întrebuinţării permanente sau temporare, pe când banii au ca destinaţie schimbul celorlalte bunuri. Banii circulă permanent şi continuu. Cu cât banii sunt mai mult folosiţi, cu atât ei ajută desfăşurării normale a schimbului de mărfuri.

Banii au apărut ca urmare a unei îndelungate evoluţii economice.

La începuturi, banii erau constituiţi din unele bunuri economice cu o circulaţie mai intensă şi mai recunoscută pe zone geografice cât mai mari. Aceste bunuri îndeplineau şi funcţia lor de schimb, de bani, dar şi pe cea normală lor, şi anume de utilizare sau de consum.

După un timp îndelungat, banii au luat forma lor proprie şi precisă, devenind monedă. Moneda a fost realizată la început din metale şi a căpătat forma ei consacrată prin metale preţioase – aur sau argint.

Într-o primă definiţie extensivă, moneda este constituită de ansamblul mijloacelor de plată utilizabile pentru a efectua plăţile pe pieţele de bunuri şi servicii, adică ansamblul de active acceptate pretutindeni, de către toţi şi totdeauna pentru a regla datoriile generate prin schimbul de mărfuri. Moneda apare deci ca un activ care poate fi deţinut, schimbat, împrumutat, conservat. Pentru a fi acceptată de către toţi, valoarea monedei trebuie să se bazeze pe încrederea acelora care o vor deţine, încredere circumscrisă unei anumite comunităţi naţionale sau internaţionale.

1.2 Definiţia instituţională a monedei

Într-o economie complexă şi în care deciziile se adoptă descentralizat de către participanţii la viaţa economică (economie de piaţă), moneda este singurul instrument de schimb, cu ajutorul căruia se tranzacţionează toate celelalte bunuri.

Într-o economie de autoconsum sau chiar într-o economie domenială sau comunitară, în care nevoile sunt satisfăcute direct prin munca unui grup de oameni aflaţi sub controlul unei autorităţi centrale, utilizarea monedei nu este necesară. Această necesitate apare exclusiv într-o economie de schimb. Totuşi, o economie de schimb poate funcţiona şi fără monedă, căci între agenţii economici se pot stabili relaţii de schimb în natură (troc), prin care bunurile se schimbă în mod direct unul pe altul, fără utilizarea monedei. Se poate însă demonstra că această formă de schimb (trocul) este neraţională şi că recursul la monedă constituie momentul esenţial al aşezării funcţionării economiei de schimb pe baze raţionale.

1.2.1 Schimbul de mărfuri şi costurile sale

Economia de schimb poate fi descrisă simplificat luând ca exemplu cazul unei populaţii care trăieşte într-o insulă izolată, relativ întinsă şi cu relief variat. Să mai presupunem că activitatea economică a indivizilor care compun populaţia respectivă este descentralizată (economia este o “economie de piaţă) şi că nevoile lor sunt diferenţiate. Ca urmare, indivizii doresc să schimbe între ei bunurile pe care le au, însă se confruntă cu dificultăţi atunci când încearcă să intre unii cu alţii în relaţii care să le permită procurarea bunurilor de care au nevoie. Această situaţie este caracteristică oricărei economii de schimb: diversificarea nevoilor şi a procedeelor de producţie, de unde necesitatea, dar şi dificultatea schimbului. Ea determină în mod obiectiv organizarea spontană, treptată, a efectuării tranzacţiilor.

Astfel, indivizii care locuiesc într-o anumită parte a insulei trebuie să efectueze, la intervale regulate, deplasări în cealaltă parte a teritoriului, pentru a obţine bunurile de care au nevoie în schimbul propriilor produse. Însă asemenea deplasări presupun eforturi, timp şi cheltuieli, care aici îmbracă forma consumării unei părţi din bunurile proprii. Cu alte cuvinte, schimbul implică anumite costuri, care sunt costuri ale schimbului ca atare, nu ale producţiei bunurilor respective.

Costurile generate de schimbul de mărfuri se pot grupa în două mari categorii:

-Costurile implicate de efectuarea ca atare a tranzacţiilor, care cuprind costurile implicate de transportul mărfurilor, precum şi timpul şi eforturile necesare pentru a realiza dubla coincidenţă între dorinţele vânzătorilor şi ale cumpărătorilor: fiecare participant la schimb trebuie să posede exact bunul de care are nevoie partenerul său şi să dorească exact bunul de care dispune acesta din urmă;

-Costurile aşteptării, care cuprind, pe de o parte, costurile obiective, generate de stocarea şi deteriorarea mărfurilor în timpul păstrării şi al transportului, iar pe de altă parte, costurile subiective, suportate de indivizi prin faptul că trebuie să-şi amâne satisfacerea dorinţelor.

Agenţii economici din comunitatea umană luată spre exemplificare trebuie, deci, să ia o decizie economică, şi anume să stabilească intervalul de timp între două expediţii, astfel încât costurile obiective şi subiective implicate de schimbul de mărfuri să fie minime.

-Costurile implicate de efectuarea ca atare a tranzacţiilor sunt legate de expediţia în sine, iar ca urmare nu depind de cantitatea de bunuri tranzacţionate. Mărimea pe unitatea de timp a acestor costuri este cu atât mai redusă, cu cât intervalul de timp care se scurge între două expediţii este mai mare, iar cantitatea de bunuri tranzacţionate este mai ridicată. Costurile respective sunt, deci, descrescătoare în raport de durata perioadei de timp între două expediţii.

-Costurile aşteptării cresc în raport cu mărimea intervalului de timp între două expediţii.

1.2.2 Trocul şi economia monetară

Agenţii economic care intră în relaţii de schimb pot alege între diverse forme de organizare a schimbului; forma cea mai simplă este schimbul în natură (trocul sau trampa), iar cea mai dezvoltată este economia monetară.

Într-o economie de troc pur, agenţii suportă costuri comerciale ridicate, deoarece trebuie nu numai să asigure amintita dublă coincidenţă între dorinţele şi posibilităţile lor de schimb, ci şi să stabilească, în cadrul fiecărei tranzacţii în parte, raportul de schimb adecvat. De asemenea, schimbul unui bun pe altul comportă un risc important, şi anume cel de a achiziţiona un obiect a cărui valoare se modifică la fiecare nouă tranzacţie. Agenţii economici vor ezita, deci, să facă schimburile pe care le doresc, până ce vor fi siguri că raporturile de schimb sunt suficient de stabile pentru a putea fi considerate corecte.

Într-o economie de piaţă primitivă, în care schimburile se efectuează cu ocazia târgurilor, iarmaroacelor etc., situaţia agenţilor economic se ameliorează mult. În acest caz, vânzătorii şi cumpărătorii se adună într-un loc anume şi la dată precisă, cunoscute cu anticipaţie, ceea ce permite concentrarea actelor de cerere şi ofertă individuale şi, deci, creşterea probabilităţii ca acestea să se întâlnească. Ca urmare, atât realizarea dublei coincidenţe amintite, cât şi stabilirea unor raporturi de schimb adecvate devin mai uşoare. Schimburile sunt şi mai mult facilitate în cazul în care pentru fiecare cuplu de bunuri se organizează un sector anumit, iar fiecare din sectoarele respective devine, la rândul său, etalon. Astfel, într-o economie în care există n bunuri, vor exista 1/2n(n-1) sectoare de acest tip şi, deci, tot atâtea preţuri “reale” sau “relative”, exprimate sub forma altor bunuri.

O îmbunătăţire considerabilă se obţine, însă, numai prin alegerea unui bun care prezintă calităţi intrinseci atât de evidente, încât orice agent îl acceptă în schimbul propriilor bunuri. Această monedă – marfă devine, pe de o parte, instrument curent de schimb, iar pe de altă parte, etalon de natură să permită simplificarea sistemului de preţuri. Într-adevăr, în cazul a n bunuri, dintre care unul serveşte drept etalon pentru exprimarea valorii celorlalte bunuri, vor exista doar (n-1) preţuri. Este, însă, evident că nu va putea fi utilizat ca monedă decât un bun a cărui valoare este suficient de stabilă pentru ca agenţii economici să îl accepte în permanenţă ca intermediar de schimb. Moneda – marfă trebuie, deci, să fie aptă să-şi conserve puterea de cumpărare între două acte de schimb. Această etapă marchează trecerea la economia modernă.

În final, bunul ales ca monedă nu va mai fi dorit în primul rând pentru utilitatea sa proprie, ci pentru utilitatea reprezentată de funcţiile sale pentru cei care îl folosesc. Este, deci, deplin posibil ca, la un moment dat, utilizatorii să aleagă drept instrument de schimb un bun fără valoare intrinsecă; acesta este stadiul monedei fiduciare.

Preview document

Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 1
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 2
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 3
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 4
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 5
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 6
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 7
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 8
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 9
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 10
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 11
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 12
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 13
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 14
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 15
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 16
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 17
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 18
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 19
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 20
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 21
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 22
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 23
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 24
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 25
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 26
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 27
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 28
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 29
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 30
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 31
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 32
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 33
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 34
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 35
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 36
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 37
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 38
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 39
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 40
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 41
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 42
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 43
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 44
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 45
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 46
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 47
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 48
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 49
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 50
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 51
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 52
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 53
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 54
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 55
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 56
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 57
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 58
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 59
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 60
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 61
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 62
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 63
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 64
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 65
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 66
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 67
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 68
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 69
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 70
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 71
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 72
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 73
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 74
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 75
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 76
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 77
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 78
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 79
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 80
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 81
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 82
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 83
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 84
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 85
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 86
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 87
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 88
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 89
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 90
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 91
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 92
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 93
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 94
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 95
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 96
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 97
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 98
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 99
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 100
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 101
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 102
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 103
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 104
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 105
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 106
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 107
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 108
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 109
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 110
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 111
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 112
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 113
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 114
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 115
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 116
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 117
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 118
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 119
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 120
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 121
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 122
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 123
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 124
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 125
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 126
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 127
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 128
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 129
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 130
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 131
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 132
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 133
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 134
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 135
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 136
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 137
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 138
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 139
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 140
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 141
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 142
Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor - Pagina 143

Conținut arhivă zip

 • Moneda si Creditul. Creatia Monetara a Bancilor.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Funcțiile băncii centrale și evoluția acestora

CAPITOLUL I 1.1. APARITIA BANCII CENTRALE Bancile Centrale reprezinta institutii publice, care indeplinesc functii de autoritate monetra ,...

Creația Monetară a Băncilor Comerciale

1. Creaţia monetară Creaţia monetară constă în transformarea în instrumente de plată a unor creanţe fără putere circulatorie. Se impune luarea în...

Oferta de Monedă

1. CADRUL INSTITUTIONAL AL OFERTEI DE MONEDA In economiile contemporane, sistemul financiar-bancar se compune, de regula din urmatoarele categorii...

Piața monetară în România și trăsăturile acesteia

CAPITOLUL I ACTORII PIEŢEI MONETARE 1.1. Piaţa monetară. Evoluţie şi caracterizare generală Piaţa monetară este o piaţă a capitalurilor pe termen...

Băncile comerciale și rolul lor

Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu cetatile îndepartate si acumularea capitalului monetar în special pe...

Managementul instituțiilor de credit

Creatia monetara, ca factor specific al funtionalitatii bancilor, a stat la randul sau la baza definirii locului şi rolului bancilor in economie ....

Creația Monetară

Prin emisiune bănească (monetară) înţelegem “ansamblul operaţiunilor de confecţionare a semnelor băneşti, de păstrare a acestora la emitent în...

Ai nevoie de altceva?