Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 12696
Mărime: 161.44KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Stefura
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA ,,IAŞI” FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONALITATEA LA COLEGIU TEHNIC ,,IOAN C.ŞTEFĂNESCU” 2

1.1.SCURT ISTORIC 2

1.2.OBIECTIVUL DE ACTIVITATE 3

1.3.ORGANIZAREA INTERNĂ A COLEGIULUI TEHNIC ,,IOAN C. ŞTEFĂNESCU” IAŞI 6

1.4.FUNCŢIONALITATEA ÎN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC ,, IOAN C. ŞTEFĂNESCU” IAŞI” 15

1.5.STRUCTURA DE PERSONAL 18

1.6.RELAŢII CU EXTERIORUL 20

1.7.STRUCTURA ŞI EVOLUŢIA PRINCIPALELOR CHELTUIELI BUGETARE LA COLEGIUL TEHNIC ,,IOAN C. ŞTEFĂNESCU” ÎN PERIOADA 2008-2011 22

CAPITOLUL 2 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR FINANCIARI LA COLEGIUL TEHNIC ,,IOAN C. ŞTEFĂNESCU” IAŞI 27

2.1. CADRUL JURIDIC DE ACŢIUNE 27

2.2. CALCULE DE FUNDAMENTARE PRIVIND CHELTUIELILE BUGETARE 29

2.2.1. CHELTUIELI DE PERSONAL 30

2.2.2. CHELTUIELI MATERIAL ŞI SERVICII 37

2.2.3. ALTE CHELTUIELI 40

2.3. FLUXURI INFORMAŢIONALE GENERATE DE FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 44

CAPITOLUL 3 FINANŢAREA CHELTUIELILOR BUGETARE LA COLEGIUL TEHNIC ,, IOAN C. ŞTEFĂNESCU” IAŞI 47

3.1. CADRUL JURIDIC DE ACŢIONARIAT 47

3.2. SURSE DE FINANŢARE A INSTITUŢIILOR PUBLICE 47

3.3. MODALITĂŢI TEHNICE UTILIZATE ÎN FINANŢAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 49

3.3.1. DESCHIDEREA ŞI REPARTIZAREA DE CREDITE BUGETARE – PENTRU BUGETUL DE STAT 49

3.3.2. ALIMENTAREA CU FONDURI – PENTRU BUGETELE LOCALE 51

3.4. UTILIZAREA EFECTIVĂ A CREDITELOR BUGETARE ŞI A FONDURILOR ALOCATE. PLĂŢI PENTRU CHELTUIELI 52

3.5. FLUXURI INFORMAŢIONALE GENERATE DE FINANŢAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 53

BIBLIOGRAFIE 57

Extras din document

Capitolul 1

Organizarea şi funcţionalitatea la Colegiu Tehnic ,,Ioan C.Ştefănescu”

1.1. Scurt istoric

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, situat în Iaşi, a fost întemeiat în luna iulie 1968 prin Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 2926/1968, a accentuat continuarea tradiţiei învăţământului textil ieşean, precum şi formarea unui centru naţional proeminent de pregătire a specialiştilor din domeniu.

Ca etapă iniţială are la bază formarea la data de 01.06.1968 Şcoala profesională, în subordinea Ministerului Industriei Uşoare. După care, începând cu anul şcolar 1975 – 1976, unitatea şcolară funcţionează ca grup şcolar cu denumirea „Grupul Şcoala M.I.U.” , obiectivul principal urmărit find pregătirea forţei de muncă conform profilelor atelierelor existente şi întreprinderilor care au sprijinit unitatea şcolară.

Schimbarea denumirii se realizează începând cu anul şcolar următor, liceul din cadrul Grupului Şcolar M.I.U., se va numi Liceul Industrial ,,Victoria”, deţinând în continuare ca pregătire de specializare domeniul textil (specializări solicitate de partenerii locali).

Din anul şcolar 1981 – 1982, şcoala profesională din reţeaua şcolară M.I.U. se va numi „Şcoala profesională nr. 8”, iar prin adresa 45816 din 15.11.1991, unitatea fiind redenumită sub numele de Grupul Şcolar de Industrie Uşoară ,,Victoria”.

Anul şcolar 1991, produce o noutate şi anume înfiinţarea de clase din filiera teoretică, alături de clasele de profil tehnic, iar din anul 2000, M.E.N., aprobă funcţionarea şcolii sub denumirea Grupul Şcolar ,,Victoria” Iaşi. Ţinându-se cont de solicitarea şcolii, în anul 2002, M.Ed.C. aprobă schimbarea denumirii în Grup Şcolar ,,Ioan C. Ştefănescu” Iaşi, iar profilul claselor fiind păstrat, conform cererii pieţei forţei de muncă.

În ultima etapă, la solicitarea Grupului Şcolar „Ioan C. Ştefănescu” de a deveni Colegiul Tehnic, şi în urma evaluării instituţiei de învăţământ de către M.Ed.C., datorită resurselor umane şi materiale la data de 05.06.2006, prin Ordinul ministrului nr. 4180, denumirea se schimbă în Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”.

1.2. Obiectivul de activitate

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu ” este cunoscut ca fiind o instituţie de învăţământ specializată cu predominanţă în domeniul textil. Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” are drept scop formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor, garantând o pregătire de înaltă calitate, fundamentată pe cunoştiinţe de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale, care să le permită elevilor, exercitarea unei profesii şi o continuare a studiilor în învăţământul superior sau în realizarea unei afaceri personale.

Dotarea tehnică modernă pe care colegiul o deţine, răspunde cerinţelor de satisfacere a nevoilor celor care urmează cursurile acestei instituţii, asigurându-le o pregătire la nivelul standardelor, dezvoltându-le creativitatea, spriritul întreprinderilor, gândirea critică, capacitatea de asumare a anumitor responsabilităţi, flexibilitatea, capacitatea de a comunica şi de a se adapta la condiţiile sociale acutale.

Bibliografie

1. Adriana Tiron Tudor, Ioan Gherasim, Contabilitatea instituţiilor publice, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 2002;

2. Drehuţă, E., Bugetul public şi contabilitatea unităţilor bugetare, Ed. Agora, Bacău, 1999;

3. Gabriel A. Ştefura, Proces bugetar public, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universităţii ,, Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010;

4. Gheorghe Scorţescu, Florin Scorţescu, Daniela Mardiros, Elemente de contabilitate publică, Ed. Dosoftei, Iaşi, 2003;

5. Moşteanu T., Buget şi Trezorerie public, Ed.D.P., Bucureşti,1994;

Webografie

6. www.colegiulstefanescu.ro [este accesat de mai multe ori, ultima dată accesat este pe data de 25.04.2012];

Legislaţie

7. Legea nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007 cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 273/2006 privind finanţele locale;

9. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;

10. Hotărârea de Guvern nr.281 din 17 iunie 1993 privind salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea nr. 84/1995, Legea învăţământului şi Legea nr.151/1999;

12. Legea nr.220 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128-1997 privind Statutul personalului didactic;

13. Hotărârea Guvernului nr.538/2001 privind Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat;

14. Legea învăţământului nr.84/1995 cu modificările ulterioare;

15. Legea 500/2002 privind finanţele publice şi Legea 273/2006 privind finanţele locale;

16. Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv Legea nr.394/2006;

17. Legea nr.154/1998 – privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sistemul bugetar;

18. Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea Trezoriei Finanţelor Publice nr. 5218/1992 cu modificările ulterioare.

Preview document

Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 1
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 2
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 3
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 4
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 5
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 6
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 7
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 8
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 9
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 10
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 11
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 12
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 13
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 14
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 15
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 16
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 17
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 18
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 19
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 20
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 21
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 22
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 23
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 24
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 25
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 26
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 27
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 28
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 29
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 30
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 31
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 32
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 33
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 34
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 35
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 36
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 37
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 38
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 39
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 40
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 41
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 42
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 43
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 44
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 45
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 46
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 47
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 48
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 49
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 50
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 51
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 52
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 53
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 54
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 55
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 56
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 57
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 58
Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Monografie a Liceului Ioan C Stefanescu Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Bugetul de venit și cheltuieli al unui ordonator terțiar de credite

INTRODUCERE Contabilitatea instituţiilor publice care au calitatea de ordonator de credite se organizează şi se conduce obligatoriu potrivit...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Obiectul, Continutul si Functiile Finantelor Publice

OBIECTUL FINANTELOR PUBLICE In vorbirea curenta ca si in literatura de specialitate, se folosesc mai multe expresii din familia cuvantului...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?