Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi

Proiect
7.7/10 (5 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 34518
Mărime: 171.72KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Stefura

Extras din document

CAP.1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI PUBLICE

Administratia Finantelor Publice a Municipiului lasi

1.1.Scurt istoric

Pe baza Legii Finantelor publice, sistemul bugetar a fost reorganizat atat in ceea ce priveste eliminarea centralizarii excesive prin administrarea printr-un singur buget, cat si in ceea ce priveste executia propriu - zisa a bugetului.

In domeniul finantelor publice Ministerul Finantelor Publice are, in principal, urmatoarele atributii:

a)Coordoneaza actiunile care sunt in responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul bugetar, si anume: pregatirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare, precum si ale legilor privind aprobarea contului general anual de executie;

b)Dispune masurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare;

c)Emite norme metodologice privind elaborarea |bugetelor si forma de prezentare a acestora;

d)Emite norme metodologice, precizari si;instructiuni prin care se stabilesc practicile si procedurile pentru incasarea veniturilor, angajarea, lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor, controlul cheltuirii: acestora, incheierea exercitiului bugetar anual, contabilizareasi raportarea;

e)Solicita rapoarte si informatii oricaror institutii care gestioneaza fonduri publice;

f)Aproba clasificatiile bugetare, precum si modificarile acestora;

g)Analizeaza propunerile de buget in etapele de: elaborare a bugetelor;

h)Furnizeaza Parlamentului, la cererea acestuia, cu sprijinul ordonatorilor principali de credite, documentele care au stat la baza fundamental proiectelor legilor bugetare anuale;

i)Asigura monitorizarea executiei bugetare, iar in cazul in care se constata abateri ale veniturilor si cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului masuri pentru reglementarea situatiei;

j)Avizeaza, in faza de proiect, acordurile, memorandumurile, protocoalele sau alte asemenea intelegeri incheiate cu partenerii externi, precum si proiectele de acte normative, care contin implicatii financiare;

k)Stabileste continutul, forma de prezentare si structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite;

l)Blocheaza sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fara temei legal sau fara justificare in bugetele ordonatorilor de credite;

m)Dispune masurile necesare pentru administrarea si urmarirea modului de utilizare a fondurilor publice destinate cofinantarii in bani, rezultate din contributia financiara externa acordata Guvernului Romaniei;

n)Colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementarilor in domeniul monetar si valutar;

o)Prezinta semestrial Guvernului si comisiilor pentru buget, finante si banci ale Parlamentului, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, informari asupra modului de realizare a balantei de plati externe si a balantei creantelor si angajamentelor externe si propune solutii de acoperire a deficitului sau de utilizare a excedentului din contul curent al balantei de plati externe;

p)Participa, in numele statului, in tara si in strainatate, dupa caz, la tratative externe privind acordurile bilaterale si multilaterale de promovare si protejare a investitiilor si conventiile de evitare a dublei impuneri si combatere a evaziunii fiscale si, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, in probleme financiare, valutare si de plati;

r)lndeplineste si alte atributii prevazute de dispozitiile legale.

Administratia Finantelor Publice municipala este unitatea fiscala, teritoriala, organizata la nivel de minicipiu, subordonata directorului executiv prin care se realizeaza Tn plan teritorial atributiile Directiei generale a finantelor publice.

Administratia finantelor publice municipala este unitatea fiscala, teritoriala, organizata la nivel de municipiu, subordonata directorului general, prin care se realizeaza pe plan teritorial atributiile Directiei generale a finantelor publice.

Administratia finantelor publice municipala este condusa de un sef administratie ajutat de doi sefi adjuncti, unul pentru activitatea de administrare a veniturilor statului si unul pentru activitatea de trezorerie si contabilitate publica.

1.2. Organigrama Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Iasi

1.3. Organizare interna:

Structura organizatorica:

- Serviciul Tehnologia Informatiei

- asigura implementarea la nivelul structurii teritoriale a proiectului director de informatizare a Ministerului Finantelor Publice

- exploateaza sistemul de informatii

- Compartimentul Juridic

- asigura reprezentarea Administratiei Finantelor Publice Timisoara la instantele judecatoresti si exercita caile de atac ordinare si extraordinare pentru indreptarea hotararilor netemeinice si nelegale, pronuntate de instantele judecatoresti

Preview document

Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 1
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 2
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 3
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 4
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 5
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 6
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 7
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 8
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 9
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 10
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 11
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 12
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 13
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 14
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 15
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 16
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 17
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 18
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 19
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 20
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 21
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 22
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 23
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 24
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 25
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 26
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 27
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 28
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 29
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 30
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 31
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 32
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 33
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 34
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 35
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 36
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 37
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 38
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 39
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 40
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 41
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 42
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 43
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 44
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 45
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 46
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 47
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 48
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 49
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 50
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 51
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 52
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 53
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 54
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 55
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 56
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 57
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 58
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 59
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 60
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 61
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 62
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 63
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 64
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 65
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 66
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 67
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 68
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 69
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 70
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 71
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 72
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 73
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 74
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 75
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 76
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 77
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 78
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 79
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 80
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 81
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 82
Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Monografie Administratie Publica - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Monografie Primăria Iași

Capitolul I Organizarea şi funcţionarea primăriei Iaşi 1.1 Scurt istoric Oraşul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai importante aşezări...

Directia Economica de Finante Publice Iasi

CAP. I Organizarea si functionarea Directiei Economice de Finante Publice Locale Iasi 1.1. Scurt istoric Directia Economicã si Finante Publice...

Organizarea Gestiunii Financiare a Primariei Iasi

CAPITOLUL I:ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI IASI Scurt istoric Studiul monografic este efectuat la Primaria Municipiului Iasi, institutie...

Ai nevoie de altceva?