Monografie Banca Comerciala Romana

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Monografie Banca Comerciala Romana.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 159 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

cap 1.
1.1.Prezentarea societãtii. Istoric si evolutie
1.2. Activitãti si operatiuni bancare – strategii de marketing
1.3.Cadrul legislativ general si specific ce reglementeazã activitatea bancarã
1.4. Organismele de control si reglementare
cap 2.Organizarea societãtii bancare. Sistemul
informational bancar
cap 3.Conturi bancare - persoane fizice / juridice--- si pe tipuri de valuta
cap 4. Plasamentele bancare si non-bancare
cap 5. Decontãri intra si intrabancare. Operatiuni cu numerar
cap 6.Marketing Bancar
cap 7.Creditarea bancarã. Persoane fizice si agenti economici

Extras din document

Capitolul I

1.1.Prezentarea societãtii. Istoric si evolutie

Banca Comercialã Românã, o prezentã activã pe piata financiarã româneascã, s-a înfiintat prin HG.1195/1990, cu respectarea Legii 31/1990, privind societãtile comerciale, prin preluarea de la BNR a activitãtilor comerciale. De fapt aceasta a însemnat momentul începerii reformei sistemului bancar românesc. În calitatea sa de institutie bancarã, activitatea BCR este reglementatã si de Legea bancarã 443/01.11.2004, precum si de Normele si prevederile BNR . An de an BCR s-a consolidat sub toate aspectele, astãzi fiiind cotatã ca lider de piatã în domeniul bancar românesc , fiind preferatã de marile bãnci strãine si de oamenii de afaceri din întreaga lume.

Banca Comercialã Românã continuã ascensiunea în ierarhia celor mai puternice bãnci din lume, ajungând pe locul 372 , (The Banker); totodatã BCR se situeazã pe locul 6 în TOP 100 Europa Centralã si de Est – The Banker (locul 8 în 2002).

Reteau unitãtilor teritoriale acoperã practic fiecare localitate cu peste 1000 de locuitori. Aproximetiv 2/3 din industria româneascã, indiferent de structura actionariatului, îsi desfãsoarã tranzactiile prin BCR. Cu peste 600000 de transferuri pe zi, BCR detine peste 40% din tranzactiile interbancare din România.

BCR se prezintã astãzi ca un grup financiar, cu active în strãinãtate, prin subsidiare si sucursale bancare, cu o prezentã marcantã pe piata de capital si pe piata asigurãrilor. Membrii Grupului BCR sunt persoane juridice de drept privat, cu capital privat, având patrimoniu propriu, distinct de al Bãncii, gestiune proprie si organe de conducere proprii. Raporturile dintre Bancã si ceilalti membri ai Grupului sunt guvernate de regulile private la raporturile dintre actionari si societãtile comerciale la care acestia au vãrsãminte în capitalul social, potrivit legii.

Holdingul: “Grupul Banca Comercialã Românã”

Un moment important în evolutia bãncii îl constituie anul 1999, când se finalizeazã cea mai mare fuziune din sistemul bancar românesc, prin absortia de cãtre BCR a BANCOREX – având ca efect concentrarea unui portofoliu semnificativ de investitii de capital interne si externe, care a permis lansarea în premierã a conceptului de grup financiar ca structurã de operare a unei bãnci

BCR este o societate comercialã cu un capital social de peste 800 mil EUR, ce a fost propusã spre privatizare prin HG nr. 772/03.07.2003 , strategia vizând cresterea valorii bãncii pentru actionari, asigurarea satisfactiei clientilor,

Fisiere in arhiva (1):

  • Monografie Banca Comerciala Romana.doc

Alte informatii

documentul prezent este o monografie ampla realizata pe exemplul BCR, urmarind o anumita tematica: