Monografie Banca Comercială Română

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 159 în total
Cuvinte : 44146
Mărime: 287.28KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
documentul prezent este o monografie ampla realizata pe exemplul BCR, urmarind o anumita tematica:

Cuprins

cap 1.

1.1.Prezentarea societãtii. Istoric si evolutie

1.2. Activitãti si operatiuni bancare – strategii de marketing

1.3.Cadrul legislativ general si specific ce reglementeazã activitatea bancarã

1.4. Organismele de control si reglementare

cap 2.Organizarea societãtii bancare. Sistemul

informational bancar

cap 3.Conturi bancare - persoane fizice / juridice--- si pe tipuri de valuta

cap 4. Plasamentele bancare si non-bancare

cap 5. Decontãri intra si intrabancare. Operatiuni cu numerar

cap 6.Marketing Bancar

cap 7.Creditarea bancarã. Persoane fizice si agenti economici

Extras din document

Capitolul I

1.1.Prezentarea societãtii. Istoric si evolutie

Banca Comercialã Românã, o prezentã activã pe piata financiarã româneascã, s-a înfiintat prin HG.1195/1990, cu respectarea Legii 31/1990, privind societãtile comerciale, prin preluarea de la BNR a activitãtilor comerciale. De fapt aceasta a însemnat momentul începerii reformei sistemului bancar românesc. În calitatea sa de institutie bancarã, activitatea BCR este reglementatã si de Legea bancarã 443/01.11.2004, precum si de Normele si prevederile BNR . An de an BCR s-a consolidat sub toate aspectele, astãzi fiiind cotatã ca lider de piatã în domeniul bancar românesc , fiind preferatã de marile bãnci strãine si de oamenii de afaceri din întreaga lume.

Banca Comercialã Românã continuã ascensiunea în ierarhia celor mai puternice bãnci din lume, ajungând pe locul 372 , (The Banker); totodatã BCR se situeazã pe locul 6 în TOP 100 Europa Centralã si de Est – The Banker (locul 8 în 2002).

Reteau unitãtilor teritoriale acoperã practic fiecare localitate cu peste 1000 de locuitori. Aproximetiv 2/3 din industria româneascã, indiferent de structura actionariatului, îsi desfãsoarã tranzactiile prin BCR. Cu peste 600000 de transferuri pe zi, BCR detine peste 40% din tranzactiile interbancare din România.

BCR se prezintã astãzi ca un grup financiar, cu active în strãinãtate, prin subsidiare si sucursale bancare, cu o prezentã marcantã pe piata de capital si pe piata asigurãrilor. Membrii Grupului BCR sunt persoane juridice de drept privat, cu capital privat, având patrimoniu propriu, distinct de al Bãncii, gestiune proprie si organe de conducere proprii. Raporturile dintre Bancã si ceilalti membri ai Grupului sunt guvernate de regulile private la raporturile dintre actionari si societãtile comerciale la care acestia au vãrsãminte în capitalul social, potrivit legii.

Holdingul: “Grupul Banca Comercialã Românã”

Un moment important în evolutia bãncii îl constituie anul 1999, când se finalizeazã cea mai mare fuziune din sistemul bancar românesc, prin absortia de cãtre BCR a BANCOREX – având ca efect concentrarea unui portofoliu semnificativ de investitii de capital interne si externe, care a permis lansarea în premierã a conceptului de grup financiar ca structurã de operare a unei bãnci

BCR este o societate comercialã cu un capital social de peste 800 mil EUR, ce a fost propusã spre privatizare prin HG nr. 772/03.07.2003 , strategia vizând cresterea valorii bãncii pentru actionari, asigurarea satisfactiei clientilor,

Preview document

Monografie Banca Comercială Română - Pagina 1
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 2
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 3
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 4
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 5
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 6
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 7
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 8
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 9
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 10
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 11
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 12
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 13
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 14
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 15
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 16
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 17
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 18
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 19
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 20
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 21
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 22
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 23
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 24
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 25
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 26
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 27
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 28
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 29
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 30
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 31
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 32
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 33
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 34
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 35
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 36
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 37
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 38
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 39
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 40
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 41
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 42
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 43
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 44
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 45
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 46
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 47
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 48
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 49
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 50
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 51
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 52
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 53
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 54
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 55
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 56
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 57
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 58
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 59
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 60
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 61
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 62
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 63
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 64
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 65
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 66
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 67
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 68
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 69
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 70
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 71
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 72
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 73
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 74
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 75
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 76
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 77
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 78
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 79
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 80
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 81
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 82
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 83
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 84
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 85
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 86
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 87
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 88
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 89
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 90
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 91
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 92
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 93
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 94
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 95
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 96
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 97
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 98
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 99
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 100
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 101
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 102
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 103
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 104
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 105
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 106
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 107
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 108
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 109
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 110
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 111
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 112
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 113
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 114
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 115
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 116
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 117
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 118
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 119
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 120
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 121
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 122
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 123
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 124
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 125
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 126
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 127
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 128
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 129
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 130
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 131
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 132
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 133
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 134
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 135
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 136
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 137
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 138
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 139
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 140
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 141
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 142
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 143
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 144
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 145
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 146
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 147
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 148
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 149
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 150
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 151
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 152
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 153
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 154
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 155
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 156
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 157
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 158
Monografie Banca Comercială Română - Pagina 159

Conținut arhivă zip

  • Monografie Banca Comerciala Romana.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste

CAPITOLUL I Prezentarea societăţii bancare BCR- ERSTE. Istoric şi evoluţie. 1.1. Scurt Istoric La 4 septembrie 1990 prin Hotărârea Guvernului...

Particularitățile creditelor de consum BCR

Capitolul 1 Funcţiile şi rolul creditului bancar în economia de piaţă 2.1. Conţinutul, geneza, rolul şi funcţiile creditului Creditul este o...

Monografie BancPost

1.Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Bancpost SC.BANCPOST S.A. a fost înfiinţată în data de...

Efectuarea plăților prin efectuarea viramentului

Tema 5: Efectuarea plăţilor prin intermediul viramentului. I. Concept şi procedeul bancar al viramentului. II. Esenţa transferului prin intermediul...

Comunicare financiar bancară

CAPITOLUL I. MILENIILE COMUNICĂRII FINANCIAR-BANCARE 1.1 Comunicarea. Afirmarea unei noi puteri În contextul în care marile crizele financiare...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Riscul de Credit

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Monografie Banca Comercială Română

Capitolul 1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Anul 1990 consemnează începutul unui amplu...

Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste

CAPITOLUL I Prezentarea societăţii bancare BCR- ERSTE. Istoric şi evoluţie. 1.1. Scurt Istoric La 4 septembrie 1990 prin Hotărârea Guvernului...

Organizarea și activitatea unei bănci comerciale pe exemplul BRD

Cap. 1. Organizarea unei bănci comerciale Originile sistemului bancar Sistemul bancar îşi are originile în trecutul îndepărtat, existând dovezi...

Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Banca Comercială Română

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Clienții persoane fizice Deși, clienții persoane fizice au încă o...

Studiu Monografic BCR

CAPITOLUL 1 – Prezentarea BCR. Istoric şi evoluţie 1.1. Istoricul şi evoluţia Băncii Comerciale Române În urma reformei sistemului bancar din...

Monografie BCR

Capitolul 1 Prezentarea şi organizarea societăţii bancare 1.1 Scurt istoric şi evoluţia băncii în cadrul sistemului bancar românesc Banca...

Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA

Capitolul I. Prezentarea entităţii. 1. Înfiinţare, denumire, capital. BCR ASIGURĂRI a fost înfiinţată în 2001 şi face parte dintre societăţile...

Ai nevoie de altceva?