Monografie BancPost

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Monografie BancPost.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 64 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

1.Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie.2
1.1.Momentul istoric al înfiinţării BancPost.2
1.2.Principalele etape şi evoluţia Bancpost în cadrul sistemului bancar românesc.3
1.3.Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului.4
1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăşurate.4
1.5. Cadrul legislativ general şi specific.5
1.6. Organisme de control şi reglementare.6
2.Organizarea societătii bancare.Sistemul informaţional bancar.7
2.1.Anexa1-organigrama la nivel central.7
2.2.Anexa2-organigrama la nivel de agenţie.7
2.3.Sistemul informaţional.7
3.Conturile bancare.10
3.1.Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare.10
3.2.Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale.19
3.3.Operaţiuni prin conturi.20
3.4.Alte operaţiuni de casă.22
3.5.Incidente în funcţionarea conturilor bancare.23
3.6.Închiderea conturilor bancare.23
4. Plasamanetele bancare şi non-bancare.25
4.1.Plasamentele bancare practicate de BancPost.25
4.2.Plasamente financiare practicate de Bancpost.34
4.3.Plasamente monetare non-bancare.35
4.4.Avantaje Bancpost in ceea ce priveste plasamentele.37
5.Decontarea intra şi interbancară.39
5.1.Instrumente de plată.39
5.2.Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare.,42
5.3.Operaţiuni cu numerar.44
5.4.Moneda electronică.45
6.Marketingul bancar.50
7.Creditarea bancară.54
7.1.Persoane fizice.54
7.2.Agenţi economici.59
8. Bancpost - depozitarul fondurilor europene destinate agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului.61

Extras din document

1.Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie

1.1. Momentul istoric al înfiinţării Bancpost

SC.BANCPOST S.A. a fost înfiinţată în data de 1 iulie 1991 ca bancă universală, comercială şi de economii, prin hotărâre de guvern. Societate comercială pe acţiuni cu capital majoritar de stat,Bancpost s-a creat în urma reorganizării sectorului comunicaţiilor, preluând părţi din activele companiei publice ROMPOST TELECOM.

Una dintre cele mai competitive bănci româneşti, Bancpost oferă, prin reţeaua extinsă de sucursale proprii şi prin diverse canale alternative de distribuţie, o gamă extinsă de produse şi servicii clienţilor corporativi, de retail şi persoanelor fizice cu statut financiar ridicat din România.

Acţionarul majoritar al Bancpost este Eurobank EFG (EFG Eurobank Ergasias S.A.), una dintre cele mai mari companii listate la Bursa de Valori din Grecia din punct de vedere al capitalizării bursiere şi membră a EFG Group din Geneva.

Ca urmare a unui profund proces de restructurare şi a implementării modelului unic de business al acţionarului său majoritar, Bancpost beneficiază astăzi de noi atu-uri, esenţiale într-un mediu intens concurenţial: sisteme informatice şi de telecomunicaţii moderne, procese şi operaţiuni optimizate, produse şi servicii competitive, complet reproiectate şi orientate către client, personal bine instruit, precum şi o fortă de vânzări dinamică şi pro-activă.

Modelul unic de afaceri al Băncii este bazat pe o infrastructură formată din Centre Regionale care coordonează activitatea de Retail (produse standardizate, procese centralizate, fluiditate) şi din Centre de Afaceri, poziţionate în oraşe cu potenţial economic ridicat, care oferă companiilor mijlocii soluţii financiare flexibile şi servicii de consultanţă. Relaţia cu companiile mari este gestionată de Direcţia Companii Mari din cadrul centralei Băncii. Întreaga activitate a fost concentrată şi orientată către înţelegerea obiectivelor fiecărui client, oferind un parteneriat de încredere, pe termen lung, în vederea atingerii cu succes a acestor obiective.

Clienţii Bancpost beneficiază totodată de produsele de trezorerie dezvoltate de echipa Global Markets Bancpost, una dintre cele mai puternice din piaţă, cât şi de produse financiar-bancare integrate, rezultate din colaborarea Băncii cu celelalte 9 subsidiare ale Grupului Eurobank EFG în România:

1) EFG Retail Services IFN S.A.

2) EFG Eurobank Mutual Funds Management România SAI S.A.

3) EFG Eurobank Finance S.A. - România

4) EFG Eurobank Securities S.A. – România;

5) EFG Eurobank Leasing S.A.

6) EFG Eurobank Property Services S.A.

7) EFG IT Shared Services S.A.

8) EFG Eurolife Asigurări Generale S.A.

9) EFG Eurolife Asigurări de Viaţă S.A.

Reţeaua de sucursale a fost completată cu diverse canale alternative de distribuţie (vânzări directe, canale electronice 24h, Fastbanking, web site-uri dedicate pe produs, brokeri specializaţi etc) care oferă clientului Bancpost avantajul comodităţii şi accesul la serviciile Băncii 24 de ore pe zi.

Experienţa Bancpost pe piaţa locală, cumulată cu experienţa internaţională, know-how-ul şi modelul unic de business al grupului Eurobank EFG sunt principalele active pe care specialiştii Băncii le valorifică în fiecare zi pentru a furniza clienţilor săi cele mai bune soluţii financiare.

1.2. Principalele etape şi evoluţia Bancpost în cadrul sistemului bancar românesc

Anul 2001 a reprezentat un an cu o evoluţie bună pe piaţa bancară pentru Bancpost. Sursele băncii au crescut cu 49%, creditele au crescut cu 50%, mai ales cele orientate spre IMM-uri. O altă evoluţie remarcabilă în cadrul Bancpost este cea a cardurilor, Bancpost deţinând locul întâi la acest capitol, emiţând peste 645.000 de carduri.

În anul 2002 Bancpost a fost autorizată să efectueze tranzacţii cu titluri de stat şi activitate de custodie şi de asemenea a fost implicată în proiectul guvernamental pentru colectarea taxelor şi impozitelor locale. În noiembrie 2002 Bancpost a devenit prima bancă privatizată integral din sistemul bancar românesc.

La începutul anului 2004 a fost iniţiat un amplu proces de restructurare a băncii, care vizează repoziţionarea reţelei de unităti pe piaţă şi optimizarea operaţiunilor, susţinute de implementarea unui sistem informatic centralizat cu performanţă ridicată (FlexCube), adoptarea unei identităţi corporative care să reflecte apartenenţa la grupul Eurobank EFG, precum şi sporirea atractivităţii ofertei de produse şi servicii. Proiectul de remodelare a unităţilor băncii a debutat cu deschiderea în Bucureşti a unui sediu central nou, iar până în luna septembrie 2006 un număr de 50 de unităţi remodelate au fost deschise.

Anul 2005 a debutat cu extinderea reţelei teritoriale iar un an mai târziu , în 2006 aceasta cuprindea aproape 200 de unităţi. În paralel cu extinderea reţelei de unităţi se derulează şi un proiect de optimizare a canalelor alternative de distribuţie.

Anul 2006 a adus în portofoliul de retail al Bancpost mai multe produse noi: creditul “Imediat”,depozitul „Prim”,creditul “Extins”,împrumutul pentru locuinţă în franci elveţieni;

Activitatea cu cardurile a fost foarte dinamică în 2006, prin lansarea a 3 noi carduri de credit VISA:Gold,Electron, Classic

Cardul TAROM American Express, fiind primul card de credit pe piaţa românească emis în parteneriat cu o companie de transport aerian.

Tot din 2006 clienţii băncii au posibilitatea de a investi în unităţi de fond pentru Fondurile deschise de investiţii:Bancpost Plus; Bancpost Active Balanced, entităţi administrate de EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania SAI S.A. şi pentru care Bancpost este depozitar şi distribuitor.

În 2006 au fost instalate peste 50 de ATM-uri, 5200 de POS-uri şi au fost introduse pentru prima oară APS-urile (Automated Payment Systems), prin intermediul cărora se pot efectua depuneri, plăţi, depozite.

De asemenea, în 2006 a fost lansată o nouă versiune a serviciului de Internet Banking – Fastbanking. Mai mult, în vara lui 2006, Bancpost a lansat în premieră pe piaţa românească “Ronsmart” - Depozitul cu 10% Inteligenţă Adăugată, produs pentru care a câştigat premiul “Cel mai bun produs bancar al anului 2006” din partea publicaţiei “Piaţa Financiară”. Acest produs inovator combină siguranţa şi stabilitatea unui depozit la termen cu posibilitatea unor randamente superioare oferite de investiţiile în Fondul deschis de investiţii Bancpost Active Balanced.

În 2006 s-au creat premisele unei dezvoltări accelerate a activităţii Băncii în relaţia cu companiile mijlocii şi mari, prin implementarea unui model unic de business. Astfel, o reţea formată din 10 Centre de Afaceri si 12 birouri-satelit poziţionate în oraşe cu potenţial economic ridicat oferă soluţii financiare flexibile companiilor mijlocii, în timp ce Direcţia Companii Mari din cadrul Centralei Băncii gestionează relaţia cu companiile mari.

În anul 2007 - Bancpost oferă acces gratuit la Fastbanking.

Bancpost a hotărât ca începând cu data de 1 decembrie 2007 să elimine plata abonamentului lunar aferent serviciului Fastbanking, atât pentru clientii existenţi cât si pentru cei noi. Aceasta decizie a fost luată din dorinţa de a oferi clienţilor un produs performant, competitiv, la care Bancpost adaugă permanent noi servicii şi facilităţi.

Anul 2008 - desemnarea Bancpost ca – Depozitarul activelor fondului proprietatea.

Bancpost a fost desemnată ca bancă depozitară şi agent custode al activelor Fondului Proprietatea. Selecţia a avut loc în urma unei licitaţii organizate pentru asigurarea serviciilor de depozitare şi custodie a activelor Fondului, la care au mai participat Raiffeisen şi BRD-Groupe Societe Generale.

Bancpost va asigura păstrarea în siguranţă a tuturor activelor Fondului Proprietatea, certificarea către Administrator a calculului activului net al Fondului, decontarea tranzacţiilor efectuate în numele Fondului, de către Administrator, cu instrumente financiare şi valori mobiliare netranzacţionate pe o piaţă reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare ca şi decontarea evenimentelor de corporate actions.

Contractul pentru servicii de depozitare este valabil pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de a fi prelungit la solicitarea Fondului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Monografie BancPost.doc

Alte informatii

monografie bancara pentru anul III, semestrul I, finante banci. FEAA, Iasi