Monografie BRD - Agentia Cotnari

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 27470
Mărime: 352.54KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chirlesan Dan
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN-CUZA” FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

Cuprins - 2 -

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE ISTORIC ŞI EVOLUŢIE - 3 -

Cap. 1.1. Momentul istoric al înfiinţării BRD- GSG - 3 -

Cap. 1.2. Principalele etape şi evoluţia BRD-GSG în cadrul Sistemului Bancar Românesc - 3 -

Cap. 1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului - 3 -

Cap. 1.4.Pricipalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăşurate de BRD-GSG - 3 -

Cap. 1.4.1. Funcţiile BRD - 3 -

Cap. 1.4.2. Activităţi desfăşurate de BRD-GSG - 3 -

Cap. 1.4.3. Operaţiuni desfăşurate de BRD-GSG - 3 -

Cap.1.5. Cadrul legislativ general şi specific - 3 -

Cap.1.6. Organismele de control şi reglementare - 3 -

Cap. 2 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE.SISTEMUL INFORMAŢIONAL - 3 -

Cap. 2.1. Organizarea societăţii bancare - 3 -

Cap. 2.2. Sistemul informaţional bancar - 3 -

Cap. 2.2.1. Scurtă prezentare a sistemului informaţional bancar - 3 -

Cap.2.2.2. Particularităţile sistemului informaţional al BRD - GSG - 3 -

Cap.2.2.3.Automatizarea operaţiunilor bancare - 3 -

CAP.3. CONTURILE BANCARE - 3 -

Cap. 3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare - 3 -

Cap. 3.1.1. Conturile de disponibilităţi - 3 -

Cap. 3.1.2. Conturile de depozit - 3 -

Cap. 3.1.3. Conturile de credit - 3 -

Cap. 3.1.4. Conturi cu destinaţie specială - 3 -

Cap. 3.1.5. Conturile de economii - 3 -

Cap. 3.2. Operatiuni curente si operatiuni speciale - 3 -

Cap. 3.2.1. Operatiuni efectuate prin conturi curente - 3 -

Cap. 3.2.2. Operaţiuni efectuate prin conturile de depozit la termen - 3 -

Cap.3.2.3. Operaţiuni de încasări prin numerar şi prin virament - 3 -

Cap. 3.2.4. Operaţiunile de plăţi prin numerar şi prin virament - 3 -

Cap. 3.2.5. Operaţiunile în contul de disponibilităţi băneşti - 3 -

Cap. 3.2.6. Operaţiuni în contul de credit - 3 -

Cap. 3.3.Operaţiuni prin conturi - 3 -

Cap. 3.4. Alte operaţiuni de casă - 3 -

Cap. 3.4.1.Viramente - 3 -

Cap.3.4.2. Plăţi directe furnizori - 3 -

Cap. 3.4.3. Mobilis - 3 -

Cap. 3.4.4. Standing Order - 3 -

Cap. 3.4.5 BRD-NET - 3 -

Cap. 3.5. Incidente în funcţionarea conturilor bancare - 3 -

Cap. 3.6. Închiderea conturilor bancare - 3 -

CAP.4 PLASAMENTE BANCARE ŞI NON-BANCARE - 3 -

Cap.4.1. Plasamente bancare - 3 -

Cap. 4.2. Plasamente monetare non-bancare - 3 -

Cap 5. DECONTAREA INTRA ŞI INTERBANCARĂ. OPERAŢIUNILE CU NUMERAR - 3 -

Cap. 5.1. INSTRUMENTE DE PLATĂ UTILIZATE DE BRD-GSG - 3 -

Cap. 5.1.1 Instrumente clasice de plată utilizate de BRD - 3 -

Cap 5.1.2 Modalităţile de plată fără numerar, electronice oferite de BRD-GSG. - 3 -

Cap. 5.2. COMPENSAREA MULTILATERALĂ A PLĂŢILOR INTERBANCARE - 3 -

Cap. 5.3. OPERAŢIUNI CU NUMERAR - 3 -

Cap. 5.4. MONEDA ELECTRONICĂ - 3 -

CAP. 6. MARKETINGUL BANCAR - 3 -

Cap. 6.1. Politica de marketing la nivel de produs şi serviciu bancar - 3 -

Cap. 6.2. Politica de marketing la nivel instituţional şi poziţionarea băncii pe piaţa bancară - 3 -

CAP.7.CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI - 3 -

Cap. 7.1. Finanţarea activităţii curente - 3 -

Cap. 7.2. Finanţarea investiţiilor - 3 -

Cap.8. Incidente în care a fost implicată BRD-GSG - 3 -

Bibliografie - 3 -

Extras din document

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE ISTORIC ŞI EVOLUŢIE

Cap. 1.1. Momentul istoric al înfiinţării BRD- GSG

Din mulţimea de societăţi bancare şi instituţii financiare şi de credit existente care funcţionează în cadrul sistemului bancar românesc, Banca Română pentru Dezvoltare –Group Sociètè Gènèrale are o importanţă deosebită.

Banca Română pentru Dezvoltare-GSG a fost înfiinţată la 1 decembrie 1990, ca societate pe acţiuni preluând activul şi pasivul de la Banca de Investiţii care se desfiinţează în acea perioadă.

Înfiinţarea Băncii Române pentru Dezvoltare are loc conform Hotărârii de Guvern nr.1178 din 2 noiembrie 1990, publicată în Monitorul Oficial nr.132 din 26 noiembrie 1990. Astfel, BRD se constituie ca bancă comercială de dezvoltare, cu statutul legal de companie pe acţiuni, organizată în conformitate cu legile în vigoare în România şi funcţionează ca persoană juridică, potrivit prevederilor din statut.

Cap. 1.2. Principalele etape şi evoluţia BRD-GSG în cadrul Sistemului Bancar Românesc

1923-1947- Istoria BRD începe în 1923, odată cu crearea Societăţii Naţionale pentru Credit Industrial. Obiectivul acestei instituţii publice este finanţarea industriei româneşti.

1948-1956- Conform legii naţionalizării din iunie 1947, Societatea Naţională pentru Credit Industrial devine Banca de Credit pentru Investiţii. Activitatea cea mai importantă a băncii este obţinerea de participaţii în întreprinderi şi acordarea de credite.

1957-1990- În 1957, Banca de Credit pentru Investiţii devine Banca de Investiţii. Ea ocupă o poziţie de monopol în domeniul finanţării pe termen mediu şi lung din sectorul industrial. În această perioadă activitătile principale se reînnoiesc profund, având ca particularitate specializarea creditelor în funcţie de obiectul lor.

1990-1998- Naşterea BRD ca bancă comercială are loc în 1990. Preluarea activelor şi pasivelor Băncii de Investiţii constituie baza activităţii. Este vorba de asemenea despre asigurarea prezentei BRD acolo unde se dezvoltă activitatea industrială pentru a transmite din experienţa în domeniul creditului de investiţii. Astfel, unităţile sale se îndreaptă în special, în afara atragerii depozitelor societăţilor comerciale şi persoanelor fizice, către creditele pentru investiţii destinate societăţilor comerciale. Apar şi operaţiunile de schimb la vedere.

1999-2001- BRD a fost aleasă de guvern pentru a deveni prima bancă comercială privatizată. Această alegere consacră calitatea activelor şi a gestiunii BRD. Achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni al BRD de către grupul Société Générale a fost finalizată în martie 1999; ea intervine într-o perioadă dificilă marcată de falimente bancare răsunătoare. Foarte repede, BRD devine lider pe piaţa noilor produse, cum ar fi cardurile bancare şi creditele pentru consum. BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, în prima categorie, devenind în scurt timp una din cele mai tranzacţionate societăţi,

2003- în urma unei camapanii de rebranding, Banca Română pentru Dezvoltare devine BRD- Group Sociètè Gènèrale.

2004- Sociètè Gènèrale cumpără pachetul de acţiuni rezidual deţinut de statul român în capitalul BRD, participaţia sa crescând astfel de la 51% la 58,32%.

2005- BRD-Groupe Société Générale deţine o cotă de piaţă de 15%, cu o creştere procentuală de 78,8% , situându-se astfel pe poziţia a doua , după BCR ERSTE , cu o cotă de piaţă de 26,3% şi cu o cotă de creştere procentuală de 55,7%.

2006- BRD a continuat să-şi dezvolte oferta de produse, în funcţie de nevoile identificate ale clientelei, lansând noi produse. BRD, a continuat să îşi extindă reţeaua, ajungând la peste 530 unităţi. În anul 2006 , este achiziţionată Splitska Bank în Croaţia.

Cap. 1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

Denumire şi siglă:

Formă juridică: societate pe acţiuni, persoana juridică română;

Capital social RON: 696.901.518 RON;

Cod fiscal: R361579/1992;

Nr.registrului comerţului: J40/608/1991

Capital social al BRD-GSG: este format din 42,67 % capital român, şi 57,33 % capital străin;

Sediul central: Bvd. Ion Mihalache, nr.17, Sector 1, Bucureşti, TEL. 0213/016121.

Sucursala IAŞI: Str.Anastasiei Panu, nr.1, B-2A,TEL 0232/213050

ACŢIONARIATUL BRD

Structura acţionariatului în aprilie 2008

ACŢIONARI PROCENT

Sociètè Gènèrale 58,32%

BERD 5, 00%

SIF-Banat Crişana S.A. 4,60%

SIF-Moldova S.A. 5,03%

SIF Transilvania S.A. 5,00%

SIF Oltenia S.A. 5,41%

SIF Muntenia 5,27%

Alţii 11,36%

Sursa: Raportul anual al BRD-GSG PE 2008

Acţiunile sunt emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înregistrare în registrul acţionarilor băncii ţinut de o societate de registru independent privat. Banca recunoaşte un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Orice modificare a nivelului capitalului social BRD - GSG este supusă aprobării Băncii Naţionale a României.

BRD-GSG beneficiază de două caracteristici unice în peisajul bancar românesc:

- este o instituţie cu tradiţie, bine ancorată în economie şi recunoscută de populaţie prin intermediul unei reţele de 206 de sucursale;

- aparţine Grupului Sociètè Gènèrale şi are astfel acces la produsele şi serviciile cele mai inovatoare şi la cele mai eficiente metode de gestiune.

Preview document

Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 1
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 2
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 3
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 4
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 5
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 6
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 7
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 8
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 9
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 10
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 11
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 12
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 13
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 14
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 15
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 16
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 17
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 18
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 19
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 20
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 21
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 22
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 23
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 24
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 25
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 26
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 27
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 28
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 29
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 30
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 31
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 32
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 33
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 34
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 35
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 36
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 37
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 38
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 39
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 40
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 41
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 42
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 43
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 44
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 45
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 46
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 47
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 48
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 49
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 50
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 51
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 52
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 53
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 54
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 55
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 56
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 57
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 58
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 59
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 60
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 61
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 62
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 63
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 64
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 65
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 66
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 67
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 68
Monografie BRD - Agentia Cotnari - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Monografie BRD - Agentia Cotnari.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțe Publice

În practică, prin noţiunea de buget se înţelege acel document în care este prezentată previziunea pe o anumită perioadă de timp (an, semestru,...

Serviciile Bancare BRD

1.1. Caracteristici generale Din multimea de societăti bancare si institutii financiare si de credit existente si care functionează în cadrul...

Bugetele Locale

1.AUTONOMIA LOCALA SI FINANTELE PUBLICE 1.1Autonomia finantelor publice locale Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Bugetele Locale

Asigurarea autonomiei administrative potrivit principiului descentra¬lizării si autonomiei locale nu se poate face fără existenta unui cadru...

Trezorerie

CAPTOLUL 1. Delimitari si structuri privind trezoreria intreprinderii Termenul trezorerie provine din limba franceza de la cuvantul tresorerie si...

Ai nevoie de altceva?