Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 13151
Mărime: 201.95KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.Gabriel Stefura, Lect.univ.drd.Sebastian Lazar

Cuprins

Cap 1.Organizarea şi funcţionalitatea la D.S.P Iaşi

1.1.Scurt istoric .3

1.2.Obiectul de activitate .4

1.3.Organizarea internă.6

1.4.Funcţionalitate.Relaţii interne ale D.S.P.Iaşi.13

1.5.Structura de personal .18

1.6.Relaţii cu exteriorul.20

1.7.Structura şi evoluţia principalelor cheltuieli bugetare la D.S.P Iaşi în perioada 2006-2008 –tabel comentat cu identificarea factorilor de influenţă .21

Cap 2.Fundamentarea cheltuielilor bugetare la D.S.P Iaşi

2.1.Cadrul juridic utilizate în fundamentarea cheltuielilor bugetare .27

2.2.Calculele de fundamentare privind cheltuielile bugetare.28

2.3.Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltueililor bugetare.40

Cap3.Finanţarea cheltuielilor bugetare la D.S.P Iaşi

3.1.Surse de finanţare a instituţiilor publice .42

3.2.Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare.46

3.2.1.Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare .46

3.2.3.Alimentarea cu fonduri .47

3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate .Plăţi pentru cheltuieli .48

3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare.49

Bibliografie .51

Extras din document

CAPITOLUL 1

Organizarea şi funcţionalitatea la Direcţia de Sănătate Publică

1.1.Scurt istoric

Direcţia de Sănătate Publica Iaşi este o instituţie cu personalitate juridică ce a fost înfiinţată în anul 2006 prin reorganizarea Autorităţiii de Sănătate Publică în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 227/2008.Este situată în clădirea Ambulatoriului de specialitate a Spitalului judeţean Sfântul Spiridon .Ea realizează politicile şi programele naţionale de sănătate ,elaborează programe locale ,organizează structurile sanitare ,evidenţele statistice pe probleme de sănătate precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor r finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate .

Direcţia de Sănătate are în subordinea sa 16 spitale din judeţ şi anume :

- Asp Iaşi;

- Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf.Spiridon”;

- Spitalul Clinic “C.I.Parhon”;

- Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof .Dr.N.Oblu’’;

- Spitalul de Urgenţă pentru copii “Sf.Maria”;

- Spitalul Clinic”Sf.Ioan ”;

- Spitalul de Boli Infecţioase “Sf.Parascheva”;

- Spitalul Clinic de Recuperare;

- Spitalul de Obstetrică-Ginecologie “Cuza –Vodă”;

- Spitalul Clinic de Obstetrică –Ginecologie “Elena Doamna”;

- Spitalul de Pneumoftizilogie;

- Preventoriul TBC Deleni;

- Spitalul Orăşenesc Hărlău;

- Spitalul Municipal Paşcani;

- Spitalul orăşenesc Târgul Frumos;

- Centrul judeţean de Ambulanţă .

1.2.Obiect /domeniu de activitate

Conform Regulamentului din 10 februarie 2009 de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ,D.S.P Iaşi are ca domeniu de activitate următoarele :

- Direcţia de Sănătate Publică Iaşi evaluează ,coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat ,inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii ,luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţă medicală a oricărei persoane din raza judeţului ;

- O altă atribuţie a D.P.S Iaşi este aceea de a coordona ,organiza şi de a evalua programele naţionale de sănătate ce se derulează în teriroriul arondat şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică prin intermediul personalului împuternicit aprobat de Ministerul Sănătăţii ;

- Direcţia de Sănătate Publică în colaborare cu autorităţile locale ,cu instituţii de învătământ şi oragnizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale ,organizează activităţi în domeniul sănătăţiii publice;

- D.S.P Iaşi coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu ,organizează şi coordoneazăasistenţă medicală în caz de calamităţi ,epidemii,catastrofeşi alte situaţii deosebite ;coorodonează ,oragnizează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare sub coordonarea Ministerului Sănătăţii .Participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii ;

- Un alt obiectiv al D.S.P Iaşi este cea de a culege si de a prelucra date statistice de la toţii furnizorii de servicii medicale undiferent de forma de organizare ,treuie să întocmească şi să transmită rapoarte statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop.Ea furnizează date statistice către alte autorităţi ,la solicitare cu respectarea confidenţialităţii datelor personale;

Preview document

Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 1
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 2
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 3
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 4
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 5
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 6
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 7
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 8
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 9
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 10
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 11
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 12
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 13
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 14
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 15
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 16
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 17
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 18
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 19
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 20
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 21
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 22
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 23
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 24
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 25
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 26
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 27
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 28
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 29
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 30
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 31
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 32
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 33
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 34
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 35
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 36
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 37
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 38
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 39
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 40
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 41
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 42
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 43
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 44
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 45
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 46
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 47
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 48
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 49
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 50
Monografie Direcția de Sănătate Publică Iași - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Monografie Directia de Sanatate Publica Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Monografie Primăria Iași

Capitolul I Organizarea şi funcţionarea primăriei Iaşi 1.1 Scurt istoric Oraşul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai importante aşezări...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?