Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași

Proiect
7.7/10 (7 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 29301
Mărime: 201.37KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL. I. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI Sf. Maria Iasi 3

I.1 Scurt istoric si obiectul de activitate 3

I.2 Organizarea interna 5

I.3 Structura personalului 8

I. 4 Relatiile cu exteriorul 10

I.5 Relatiile cu autoritatile publice 11

CAPITOLUL II FUNDAMENTAREA INDICATORILOR FINANCIARI LA SPITALUL  SF. MARIA IASI 13

II.1 Cadrul juridic privind fundamentarea indicatorilor financiari 13

II.2 Fundamentarea veniturilor la spitalul Sf. Maria Iasi 15

II.3 Fundamentarea cheltuielilor la spitalul Sf. Maria Iasi 18

II.3 Clasificarea cheltuielilor pe articole, în functie de sursa de finantare pentru plata lor 22

II.4 Fundamentarea cheltuielilor finantate din bugetul de stat 24

II.5 Fundamentarea cheltuielilor finantate din bugetul local 38

CAPITOLUL.III FINANTAREA SPITATULUI Sf.Maria Iasi 52

III.1.Surse de finantare din bugetul statului 52

III.2.Din bugetul local 65

III.3. Din mijloacele bugetare provenite din finantarea anilor precedenti 76

III.4. Din fondurile cu destinatie speciala 79

III.5.VENITURILE PROPRII EXTRABUGETARE 85

III.6. FLUXURI INFORMATIONALE GENERATE DE FINANTARE 89

III.6.1.FLUXUL INFORMATIONAL GENERAT DE APROVIVIONAREA CU MIJLOACE FIXE 89

III.6.2.FLUXUL INFORMATIONAL GENERAT DE EXISTENTA STOCURILOR 92

III.6.3.FLUXUL INFORMATIONAL LA APROVIZIONAREA CU MEDICAMENTE, MATERIALE SANITARE, OBIECTE DE INVENTAR 94

III.6.4 FLUXUL INFORMATIONAL SALARII 100

III.7. Cheltuielile bugetare efective 105

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA EVIDENTEI LA SPITALULSF.MARIA Iasi 109

IV.1Formele sistemului de evidenta al institutiei sanitare 109

Sf. Maria 109

IV.2. Bilantul 116

IV.3. Contul de executie a bugetului institutiei publice 118

IV.4. Detalierea cheltuielilor si analiza lor 120

IV.5. anexeLE BILANTULUI 122

IV.6. Raportul de analiza pe baza de bilant 124

Bibliografie 128

Extras din document

CAPITOLUL I. Organizarea si functionarea spitalului Sf. Maria Iasi

I.1 Scurt istoric si obiectul de activitate

Spitalul clinic de copii Sf. Maria a fost dat în functiune în anul 1970 în imobilul din strada V. Lupu nr. 62.

Structura organizatorica initiala a suferit modificari de-a lungul anilor, functie de noile specialitati aprobate de Ministerul Sanatatii.

La aceasta data, spitalul clinic, functioneaza cu o structura de paturi pentru bolnavi si mame însotitoare, împartita în sectii clinice si sectii neclinice dupa cum urmeaza:

Spitalul clinic de copii Sf. Maria asigura rezolvarea urgentelor din întreaga zona a Moldovei.

Prin structurile aprobate, spitalul clinic rezolva toata cazuistica privitoare la:

" cardiologie;

" hematologie;

" alergologie;

" imunologie;

" gastroenterologie;

" diabet zaharat;

" nefrologie;

" endocrinologie;

" dializa;

" chirurgie viscerala;

" chirurgie ortopedica etc.

Deasemenea, în sectiile neclinice, exterioare spitalului, sunt rezolvate bolile cronice:

§ diabet;

§ TBC;

§ Boli neuropsihice.

În sectiile clinice îsi desfasoara activitatea cadre de înalta specialitate din cadrul Institutului de Medicina si Farmacie Iasi, precum si activitatea didactica pentru studenti medicinisti.

În afara de activitatea medicala la patul bolnavului, în spitalul clinic functioneaza servicii de explorari functionale, si anume:

Ø Laboratoare;

Ø Radiologie;

Ø Endoscopie;

Ø Fibroscopie;

Ø EEG;

Ø EKG;

Ø ORL;

Ø Oftalmologie;

Ø Balneologie etc.

Spitalul clinic administreaza si activitatea medicala din Policlinica Sf. Maria precum si din 10 spitale rurale din judetul Iasi.

I.2 Organizarea interna

Organizarea compartimentului financiar contabil

În fiecare unitate unde se gestioneaza valori materiale si banesti este obligatorie existenta compartimentului financiar-contabil care organizeazå si conduce gestiunea financiarå. Raspunderea pentru organizarea evidentei este data conducatorilor de unitati care au sarcina legala sa organizeze evidenta la fiecare loc de munca si la nivelul întregii unitati, îngrijindu-se totodata si de buna functionare a compartimentului financiar-contabil.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil este subordonat ierarhic conducatorului unitatii în cadrul careia functioneaza, iar din punct de vedere functional si conducatorului compartimentului financiar-contabil al organului ierarhic superior.

În toate sectoarele executiei bugetare se foloseste contabilitatea în partida dubla. Institutiile bugetare care tin contabilitatea în partida dubla fac înregistrari contabile pe baza unor planuri de conturi si a unor instructiuni de aplicare a planului de conturi elaborate de Ministerul Finantelor.

La realizarea gestiunii financiare în cadrul institutiilor publice un rol important îl are cunoasterea si respectarea clasificatiei bugetare. Asezarea la baza gestiunii bugetare a clasificarii bugetare, asigura pe de o parte un limbaj comun cu planificarea bugetara, adica identitatea de continut a veniturilor si cheltuielilor, atât în planificare cât si în evidenta executiei bugetului, iar pe de alta parte permite analiza rezultatelor executiei bugetului de stat comparativ cu îndeplinirea obiectivelor activitatii institutiilor publice locale si centrale.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil si consiliul de administratie prin persoana conducatorului institutiei publice are obligatia sa organizeze si sa tina atât contabilitatea sintetica cât si contabilitatea analitica pentru cunoasterea în detaliu a patrimoniului pe care îl gestioneaza. Periodic are loc operatia de punctaj între informatiile înregistrate în contabilitatea sintetica si informatiile înregistrate în contabilitatea analitica.

Organizarea gestiunii financiare la institutiile publice se realizeazå în compartimentul financiar contabil, condus de catre directorul economic, contabilul sef sau alta persoana competenta împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie.

Functiile conducatorului compartimentului financiar-contabil este cu atât mai important cu cât se manifesta prin rezolvarea operativa si cu competenta a problemelor care tin de resortul sau, cum sunt:

Ø conducerea si organizarea sistemului informational al institutiei;

Ø exercitarea cu simt de raspundere a controlului financiar preventiv, operativ curent si ulterior;

Ø folosirea tuturor pârghiilor pentru ca prin elaborarea si îndeplinirea bugetelor de venituri si cheltuieli sa se asigure o eficienta maxima în utilizarea fondurilor bugetare.

Preview document

Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 1
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 2
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 3
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 4
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 5
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 6
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 7
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 8
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 9
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 10
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 11
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 12
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 13
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 14
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 15
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 16
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 17
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 18
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 19
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 20
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 21
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 22
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 23
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 24
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 25
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 26
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 27
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 28
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 29
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 30
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 31
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 32
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 33
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 34
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 35
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 36
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 37
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 38
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 39
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 40
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 41
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 42
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 43
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 44
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 45
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 46
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 47
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 48
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 49
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 50
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 51
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 52
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 53
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 54
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 55
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 56
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 57
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 58
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 59
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 60
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 61
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 62
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 63
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 64
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 65
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 66
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 67
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 68
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 69
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 70
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 71
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 72
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 73
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 74
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 75
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 76
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 77
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 78
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 79
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 80
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 81
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 82
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 83
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 84
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 85
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 86
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 87
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 88
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 89
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 90
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 91
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 92
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 93
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 94
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 95
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 96
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 97
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 98
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 99
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 100
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 101
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 102
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 103
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 104
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 105
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 106
Monografie financiară la Spitalul Sfânta Maria Iași - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi.DOC

Alții au mai descărcat și

Bugetele Locale - Instrumente de Realizare și Consolidare a Autonomiei Administrației Publice Locale

CAPITOLUL I ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA SI DESCENTRALIZAREA ADMINISTRATIVA PE BAZA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE 1.1. CONCEPTUL DE...

Studiu Monografic

I Organizarea si functionarea BCU Iasi 1.1 Scurt istoric pag 3 1.2 Obiectul de activitate pag 4 1.3 Organizare interna si functionalitate pag 5...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic de Urgentă Sfânta Treime Iași

CAP. 1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE ÎNTR-O INSTITUTIE PUBLICA 1.1. SCURT ISTORIC Spitalul Clinic de Urgenta Sfanta Treime are sediul in...

Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfânta Maria Iași

CAP. 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI PUBLICE: SPITATUL CLINIC DE COPII SF. MARIA, IAŞI 1.1. Scurt istoric Spitalul clinic pentru copii...

Organizarea și funcționarea pieței financiare din Frankfurt

1. Piața financiară din Frankfurt Pieţele financiare internaţionale asigură mobilizarea şi redistribuirea capitalurilor disponibile la nivel...

Economia Sectorului Privat

Pentru a conduce o politica de stabilitate a economiei, statul are nevoie de resurse financiare considerabile pe care le procura fie prin vanzarea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?