Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi

Proiect
7.7/10 (7 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 29301
Mărime: 201.37KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL. I. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI Sf. Maria Iasi 3

I.1 Scurt istoric si obiectul de activitate 3

I.2 Organizarea interna 5

I.3 Structura personalului 8

I. 4 Relatiile cu exteriorul 10

I.5 Relatiile cu autoritatile publice 11

CAPITOLUL II FUNDAMENTAREA INDICATORILOR FINANCIARI LA SPITALUL  SF. MARIA IASI 13

II.1 Cadrul juridic privind fundamentarea indicatorilor financiari 13

II.2 Fundamentarea veniturilor la spitalul Sf. Maria Iasi 15

II.3 Fundamentarea cheltuielilor la spitalul Sf. Maria Iasi 18

II.3 Clasificarea cheltuielilor pe articole, în functie de sursa de finantare pentru plata lor 22

II.4 Fundamentarea cheltuielilor finantate din bugetul de stat 24

II.5 Fundamentarea cheltuielilor finantate din bugetul local 38

CAPITOLUL.III FINANTAREA SPITATULUI Sf.Maria Iasi 52

III.1.Surse de finantare din bugetul statului 52

III.2.Din bugetul local 65

III.3. Din mijloacele bugetare provenite din finantarea anilor precedenti 76

III.4. Din fondurile cu destinatie speciala 79

III.5.VENITURILE PROPRII EXTRABUGETARE 85

III.6. FLUXURI INFORMATIONALE GENERATE DE FINANTARE 89

III.6.1.FLUXUL INFORMATIONAL GENERAT DE APROVIVIONAREA CU MIJLOACE FIXE 89

III.6.2.FLUXUL INFORMATIONAL GENERAT DE EXISTENTA STOCURILOR 92

III.6.3.FLUXUL INFORMATIONAL LA APROVIZIONAREA CU MEDICAMENTE, MATERIALE SANITARE, OBIECTE DE INVENTAR 94

III.6.4 FLUXUL INFORMATIONAL SALARII 100

III.7. Cheltuielile bugetare efective 105

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA EVIDENTEI LA SPITALULSF.MARIA Iasi 109

IV.1Formele sistemului de evidenta al institutiei sanitare 109

Sf. Maria 109

IV.2. Bilantul 116

IV.3. Contul de executie a bugetului institutiei publice 118

IV.4. Detalierea cheltuielilor si analiza lor 120

IV.5. anexeLE BILANTULUI 122

IV.6. Raportul de analiza pe baza de bilant 124

Bibliografie 128

Extras din document

CAPITOLUL I. Organizarea si functionarea spitalului Sf. Maria Iasi

I.1 Scurt istoric si obiectul de activitate

Spitalul clinic de copii Sf. Maria a fost dat în functiune în anul 1970 în imobilul din strada V. Lupu nr. 62.

Structura organizatorica initiala a suferit modificari de-a lungul anilor, functie de noile specialitati aprobate de Ministerul Sanatatii.

La aceasta data, spitalul clinic, functioneaza cu o structura de paturi pentru bolnavi si mame însotitoare, împartita în sectii clinice si sectii neclinice dupa cum urmeaza:

Spitalul clinic de copii Sf. Maria asigura rezolvarea urgentelor din întreaga zona a Moldovei.

Prin structurile aprobate, spitalul clinic rezolva toata cazuistica privitoare la:

" cardiologie;

" hematologie;

" alergologie;

" imunologie;

" gastroenterologie;

" diabet zaharat;

" nefrologie;

" endocrinologie;

" dializa;

" chirurgie viscerala;

" chirurgie ortopedica etc.

Deasemenea, în sectiile neclinice, exterioare spitalului, sunt rezolvate bolile cronice:

§ diabet;

§ TBC;

§ Boli neuropsihice.

În sectiile clinice îsi desfasoara activitatea cadre de înalta specialitate din cadrul Institutului de Medicina si Farmacie Iasi, precum si activitatea didactica pentru studenti medicinisti.

În afara de activitatea medicala la patul bolnavului, în spitalul clinic functioneaza servicii de explorari functionale, si anume:

Ø Laboratoare;

Ø Radiologie;

Ø Endoscopie;

Ø Fibroscopie;

Ø EEG;

Ø EKG;

Ø ORL;

Ø Oftalmologie;

Ø Balneologie etc.

Spitalul clinic administreaza si activitatea medicala din Policlinica Sf. Maria precum si din 10 spitale rurale din judetul Iasi.

I.2 Organizarea interna

Organizarea compartimentului financiar contabil

În fiecare unitate unde se gestioneaza valori materiale si banesti este obligatorie existenta compartimentului financiar-contabil care organizeazå si conduce gestiunea financiarå. Raspunderea pentru organizarea evidentei este data conducatorilor de unitati care au sarcina legala sa organizeze evidenta la fiecare loc de munca si la nivelul întregii unitati, îngrijindu-se totodata si de buna functionare a compartimentului financiar-contabil.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil este subordonat ierarhic conducatorului unitatii în cadrul careia functioneaza, iar din punct de vedere functional si conducatorului compartimentului financiar-contabil al organului ierarhic superior.

În toate sectoarele executiei bugetare se foloseste contabilitatea în partida dubla. Institutiile bugetare care tin contabilitatea în partida dubla fac înregistrari contabile pe baza unor planuri de conturi si a unor instructiuni de aplicare a planului de conturi elaborate de Ministerul Finantelor.

La realizarea gestiunii financiare în cadrul institutiilor publice un rol important îl are cunoasterea si respectarea clasificatiei bugetare. Asezarea la baza gestiunii bugetare a clasificarii bugetare, asigura pe de o parte un limbaj comun cu planificarea bugetara, adica identitatea de continut a veniturilor si cheltuielilor, atât în planificare cât si în evidenta executiei bugetului, iar pe de alta parte permite analiza rezultatelor executiei bugetului de stat comparativ cu îndeplinirea obiectivelor activitatii institutiilor publice locale si centrale.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil si consiliul de administratie prin persoana conducatorului institutiei publice are obligatia sa organizeze si sa tina atât contabilitatea sintetica cât si contabilitatea analitica pentru cunoasterea în detaliu a patrimoniului pe care îl gestioneaza. Periodic are loc operatia de punctaj între informatiile înregistrate în contabilitatea sintetica si informatiile înregistrate în contabilitatea analitica.

Organizarea gestiunii financiare la institutiile publice se realizeazå în compartimentul financiar contabil, condus de catre directorul economic, contabilul sef sau alta persoana competenta împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie.

Functiile conducatorului compartimentului financiar-contabil este cu atât mai important cu cât se manifesta prin rezolvarea operativa si cu competenta a problemelor care tin de resortul sau, cum sunt:

Ø conducerea si organizarea sistemului informational al institutiei;

Ø exercitarea cu simt de raspundere a controlului financiar preventiv, operativ curent si ulterior;

Ø folosirea tuturor pârghiilor pentru ca prin elaborarea si îndeplinirea bugetelor de venituri si cheltuieli sa se asigure o eficienta maxima în utilizarea fondurilor bugetare.

Preview document

Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 1
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 2
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 3
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 4
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 5
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 6
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 7
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 8
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 9
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 10
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 11
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 12
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 13
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 14
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 15
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 16
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 17
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 18
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 19
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 20
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 21
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 22
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 23
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 24
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 25
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 26
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 27
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 28
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 29
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 30
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 31
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 32
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 33
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 34
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 35
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 36
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 37
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 38
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 39
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 40
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 41
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 42
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 43
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 44
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 45
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 46
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 47
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 48
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 49
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 50
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 51
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 52
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 53
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 54
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 55
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 56
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 57
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 58
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 59
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 60
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 61
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 62
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 63
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 64
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 65
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 66
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 67
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 68
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 69
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 70
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 71
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 72
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 73
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 74
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 75
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 76
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 77
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 78
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 79
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 80
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 81
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 82
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 83
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 84
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 85
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 86
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 87
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 88
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 89
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 90
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 91
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 92
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 93
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 94
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 95
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 96
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 97
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 98
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 99
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 100
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 101
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 102
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 103
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 104
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 105
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 106
Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi.DOC

Alții au mai descărcat și

Bugetele Locale - Instrumente de Realizare și Consolidare a Autonomiei Administrației Publice Locale

CAPITOLUL I ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA SI DESCENTRALIZAREA ADMINISTRATIVA PE BAZA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE 1.1. CONCEPTUL DE...

Studiu Monografic

I Organizarea si functionarea BCU Iasi 1.1 Scurt istoric pag 3 1.2 Obiectul de activitate pag 4 1.3 Organizare interna si functionalitate pag 5...

Organizarea si Conducerea Gestiunii Financiare la Spitalul Clinic de Urgenta "Sfanta Treime" Iasi

CAP. 1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE ÎNTR-O INSTITUTIE PUBLICA 1.1. SCURT ISTORIC Spitalul Clinic de Urgenta Sfanta Treime are sediul in...

Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi

CAP. 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI PUBLICE: SPITATUL CLINIC DE COPII SF. MARIA, IAŞI 1.1. Scurt istoric Spitalul clinic pentru copii...

Organizarea și funcționarea pieței financiare din Frankfurt

1. Piața financiară din Frankfurt Pieţele financiare internaţionale asigură mobilizarea şi redistribuirea capitalurilor disponibile la nivel...

Economia Sectorului Privat

Pentru a conduce o politica de stabilitate a economiei, statul are nevoie de resurse financiare considerabile pe care le procura fie prin vanzarea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?