Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 14431
Mărime: 864.01KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sebastian Ursu
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza “Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializare: Finanţe şi Bănci

Cuprins

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani 3

1.1. Scurt istoric 3

1.2. Obiect/domeniu de activitate 3

1.3. Organizare internă (organigramă comentată) 6

1.4. Funcţionalitate (relaţii interne cu accent pe latura financiară) 22

1.5. Structura de personal 24

1.6. Relaţiile externe ale Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani 27

1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli bugetare la Spitalul Municipal Paşcani în perioada 2008-2012 - tabel comentat cu identificarea factorilor de influenţă 29

Cap 2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare 31

2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare 31

2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 34

2.3 Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 46

Cap 3. Finanţarea cheltuielilor bugetare 50

3.1 Surse de finanţare a instituţiilor publice 50

3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 53

3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat 53

3.2.2. Alimentarea cu fonduri - pentru bugetele locale 55

3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 56

3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 58

Anexa nr.1 59

Bibliografie 60

Extras din document

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani

1.1. Scurt istoric

Spitalul Municipal Paşcani , este o unitate sanitară publică, cu personalitate juridică care asigură permanent servicii medicale curative pentru o populaţie de 182.000 locuitori, în mod direct pentru pacienţii arondaţi municipiului Paşcani (40.000 populaţie stabilă) şi preia cazurile comunelor arondate zonei Paşcani în numar de 19 cât şi din zona Târgu Frumos.

În unele situaţii, cazurile care se impun, sunt transferate către clinici de specialitate din Iaşi, caz în care se colaborează cu Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iasi pentru transportul asistat medical de mare necesitate cu SMURD.

Spitalul asigură de asemenea sprijin pentru acţiunile de prevenţie şi promovare a sănătaţii.

În paralel asigură şi baza clinică pentru pregătirea medicilor rezidenţi repartizaţi şi a elevilor şcolilor postliceale sanitare din Municipiul Pascani.

În conformitate cu Legea nr. 95/2006, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 şi în baza Hotărârii Consiliului Local Pascani nr. 65 din 06.07.2010, managementul asistenţei medicale din cadrul Spitalul Municipal Pascani a fost transferat la autorităţile publice locale.

1.2. Obiect/domeniu de activitate

Hotărârea Guvernului nr. 367/18.04.2007 arată că Spitalul Municipal Paşcani este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică şi cu utilitate publică. Aceasta asigură asistenţă medicală de specialitate (spitalicească şi ambulatorie) şi care participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei, în special a celor care sunt asigurate la Casa Asigurărilor de Sănătate.

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ PAŞCANI urmăreşte îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi realizarea unui sistem de sănătate modern şi eficient, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, pus permanent în slujba cetăţeanului.

Spitalul va trebui să-şi gândească viitorul nu numai la nivel de supravieţuire ci şi ca ofertant de servicii diversificate şi de calitate pentru utilizatorii din ce în ce mai diverşi şi cu noi aşteptări. Viziunea conducerii Spitalului Municipal Paşcani este de a construi imaginea unui centru medical de prestigiu, reprezentativ pentru nord- estul Moldovei.

În buna tradiţie a şcolii româneşti de medicină, colectivul Spitalului Municipal Paşcani este cu totul dedicat problemelor legate de starea de sănătate şi de calitate a vieţii comunităţii pe care o serveşte, prin calitatea deosebită a actului medical, prin tratament efectuat cu eficienţă şi profesionalism, prin:

• adaptarea serviciilor medicale la nevoile populaţiei deservite;

• creşterea calităţii serviciilor medicale;

• scăderea ponderii serviciilor medicale realizate prin spitalizare continua în favoarea celor ambulatorii şi prin spitalizare de zi.

Spitalul şi-a propus să deservească un etalon al calităţii şi siguranţei actului medical. “Credem în specialiştii nostri ca fiind cei mai importanţi parteneri şi avem certitudinea ca împreună vom reuşi să promovăm un nou comportament, axat mai degrabă pe prevenţie decât pe tratament. În acest scop ne dedicăm toate resursele pentru a vă oferi sănătate de 5*”.

Misiunea reflectă scopul SPITALULUI MUNICIPAL PAŞCANI – De ce există?, Ce face şi cui serveşte?

Misiunea Spitalului Municipal Paşcani este aceea de a îmbunatăţi sănătatea comuniţăţii din arealul, respectiv zona Paşcani cuprinzând atât municipiul cât şi cele 19 comune arondate, pe care-l deserveşte şi de a excela la capitolul calitatea serviciilor prestate bolnavilor şi pacienţilor. Misiunea centrală este asistenţa medicală de cea mai înaltă calitate, într-o atmosferă de preocupare socială pentru natura, cauza, prevenirea şi tratarea afecţiunilor oamenilor. Spitalul Municipal Paşcani este şi trebuie să rămână un centru de excelenţă.

Fiecare angajat al Spitalului Municipal Paşcani duce cu sine dorinţa de a face bine şi de a participa cu toate forţele sale la crearea unui climat de mai bine pentru comunitate.

De asemenea, Spitalul Municipal Paşcani în colaborare cu instituţii de prestigiu din ţară şi din Europa împreună cu care se caută soluţii concrete pentru asigurarea educării continue a personalului medical, asigurarea condiţiilor optime de lucru şi, nu în ultimul rând, asigurarea unui mediu optim pentru desfăşurarea în bune condiţii a actului medical din punctul de vedere al prevenţiei, diagnosticării, tratamentului şi al recuperării medicale a funcţiilor motorii.

“ Sănătatea este profesia şi pasiunea noastră, iar misiunea noastră este de a răspunde nevoilor dumneavoastră, având ca suport cei mai buni specialişti şi tehnologie medicală de ultima generaţie.”

Bibliografie

Filip Gheorghe”Finanţe publice”Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004

Hoanţă Nicolae” Economie şi finanţe publice”, Editura Polirom, Iaşi, 2001

Ştefura Gabriel “ Proces bugetar public”,Editura Univ. „Al. I. Cuza”, 2007

Văcărel I”Finanţe publice”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003

Ordonanţa de Guvern 62/2006, pentru modificarea şi completarea OUG 115/2004

Legea nr. 500 din 11/07/2002 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13/08/2002

Ordin Nr. 1819 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

Legea finanţelor publice (500/2002) actualizată

Legea finanţelor publice locale (273/2006) actualizată

Legea nr.95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

http://spitalulmunicipal.pascani.ro/

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2012.htm

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_2012.htm

Preview document

Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 1
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 2
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 3
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 4
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 5
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 6
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 7
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 8
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 9
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 10
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 11
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 12
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 13
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 14
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 15
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 16
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 17
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 18
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 19
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 20
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 21
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 22
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 23
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 24
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 25
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 26
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 27
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 28
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 29
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 30
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 31
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 32
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 33
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 34
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 35
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 36
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 37
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 38
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 39
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 40
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 41
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 42
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 43
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 44
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 45
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 46
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 47
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 48
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 49
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 50
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 51
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 52
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 53
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 54
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 55
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 56
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 57
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 58
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 59
Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Monografie la Spitalul Municipal de Urgenta Pascani.docx

Te-ar putea interesa și

Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani

Capitolul 1 Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani 1.1 Scurt istoric Spitalul Municipal Pașcani este o...

Ai nevoie de altceva?