Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 19529
Mărime: 130.49KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Cuprins 1

Capitolul 1. Organizare și funcţionarea liceului teoretic 3

”Garabet Ibrăileanu”, Iași 3

1.1. Scurt istoric 3

1.2. Obiectul de activitate 5

1.3. Structura organizatorică internă 6

1.4. Structura de personal 14

1.5. Funcţionalitate liceului (relaţii interne cu accent pe latura financiară) 17

1.6. Relaţii cu exteriorul 22

Capitolul 2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare 24

2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare 24

2.2. Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli bugetare la școala Garabet Ibrăileanu, Iași în perioada 2007-2008 26

2.3. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 29

2.4. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 41

2.5. Structura și rolul bugetului de venituri și cheltuieli al liceului 45

Capitolul 3. Finanțarea liceului ”Garabet Ibrăileanu” 48

3.1. Surse de finanţare 48

3.2. Modalităţi tehnice, procedee și operațiuni generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 54

3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat 54

3.2.2. Alimentarea cu fonduri 56

3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. 59

Plăţi pentru cheltuieli 59

Capitolul 4. Organizarea evidenţei privind gestiunea financiară a liceului 61

4.1. Evidenţa tehnico – operativă 61

4.2. Evidenţa statistică 62

4.3. Evidenţa contabilă 62

Bibliografie 67

Extras din document

Capitolul 1. Organizare și funcţionarea liceului teoretic

”Garabet Ibrăileanu”, Iași

1.1. Scurt istoric

Liceul Teoretic „G. Ibrăileanu” promovează indentificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, cinstei şi onestităţii, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoştinţelor de cultură generală, formarea de abilităţi practice în vederea însuşirii valorilor fundamentale ale culturii naţionale şi internaţionale.

Liceul este printre acele școli fondate încă din secolul al XIX-lea, în Iași, când necesitatea de școlarizare a copiilor și întemeierea unei instituții educative și de formare era inevitabilă.

Cronolagia evenimentelor se poate urmări în ceea ce urmează:

- 1899 (10 noiembrie) – se inaugurează cursurile clasei I a Şcolii de aplicaţie (Seminarul pedagogic universitar). Localul destinat consta din două camere şi un antreu ce au servit ca spaţii anexe pentru universitate. Până în anul 1906 şcoala a funcţionat cu o singură clasă.

- 1906 – se construiesc noi săli de clasă, se amenajează o sală de gimnastică şi o bibliotecă. Se adaugă noi materii la clasa a VIII-a.

- 1912 – primele certificate de absolvire eliberate în urma susţinerii unui examen de absolvire a liceului, preşedinte fiind I. Simionescu, eminent om de ştiinţă.

- 1916 – 1918 - şcoala adăposteşte serviciul militar, poşta armatei ruse şi îl găzduieşte pe Alexandru Vlahuţă.

- 1919 – şcoala funcţiona cu patru clase (două curs inferior, două curs superior), an de an numărul elevilor crescând.

- 1933 – 1934 – şcoala funcţionează cu şase clase (patru de liceu).

- 1938 – ciclul liceal este complet, Şcoala de aplicaţie ia denumirea de Liceu de aplicaţie şi îşi mută sediul într-o clădire nouă cu 7 clase, bibliotecă, laborator, cancelarie. Prin Legea „Armand Călinescu” pentru organizarea învăţământului se hotărăşte înfiinţarea Şcolii normale superioare în vederea pregătirii viitorilor profesori. Liceul de aplicaţie al Seminarului pedagogic devine Liceu de aplicaţie a Şcolii normale superioare.

- 1944 – corpul didactic şi averea şcolii sunt evacuate, refugiindu-se împreună cu universitatea în Banat şi Transilvania (Liceul de aplicaţie în comuna Balintz). În luna iunie liceul este bombardat şi grav avariat dar arhiva, biblioteca şi o mare parte din mobilier sunt salvate. În Balintz, cu elevii Liceului de aplicaţie, s-a organizat o serie completă de clase. După 23 august, localul şcolii a servit ca lagăr pentru prizonieri.

- 1945 (12 martie) – Liceul de aplicaţie revine la Iaşi, iar la 9 aprilie, cu aprobarea Ministerului Învăţământului, cursurile reîncep cu nouă clase.

- 1948 (1 septembrie) – Liceul de aplicaţie este transformat în liceu clasic, având şi clasele I – IV. Pentru clasa a VIII-a se dă examen de admitere. Latina se preda în clasa a VIII-a, iar greaca în clasele IX – XII.

- 1955 – prin HCM nr. 1564/1955 liceul clasic se desfiinţează, devenind şcoală medie de 10 ani. Printr-o decizie a Secţiei de Învăţământ i se dă denumirea de Şcoala medie nr.2 fete.

- 1956 – are loc mixtarea şcolii şi i se schimbă denumirea în Şcoala medie nr.4. Aceasta funcţiona cu 17 clase curs de zi şi 12 clase curs seral. I se repartizează un internat al fostei şcoli pedagogice.

- 1960 – 1961 – liceul cuprindea 23 de clase.

- 1962 – şcoala se mută în actualul spaţiu situat în strada Oastei, nr.1 şi prin Ordinul Ministrului, la cererea cadrelor didactice, primeşte denumirea de Liceul “Garabet Ibrăileanu”.

- 1966 – 1967 – liceul devine, de la clasa a IX-a, liceu de fete, fiind ales de către M.E.Î. ca liceu experimental pentru studierea limbilor moderne începând cu clasa a III-a.

- 1970 – 1971 – limbile străine se studiază de la clasa I. Liceul funcţiona cu 42 de clase.

- 1973 – printr-un H.C.M. din l8-19 iunie 1973, liceul a devenit real-umanist şi a funcţionat cu acest profil până la începutul anului 1977.

- 1977 – printr-un Decret Prezidenţial, liceul devine industrial cu profil mecanic şi de construcţii hidrotehnice sub denumirea de Liceul Industrial Hidrotehnic “G. Ibrăileanu”. S-a funcţionat cu un număr de 37 clase. Pe lângă clasele cu profil hidrotehnic au mai funcţionat şi cele cu profil filologie în lichidare, precum şi câte o clasă pentru fiecare treaptă, cu profil de matematică-fizică.

- 1991 – prin adresa M.E.Î. nr. 45816/15.11.1991 liceul redevine real-umanist sub denumirea de Liceul Teoretic “G. Ibrăileanu”.

- 2001 – 15 septembrie – s-a inaugurat o modernă sală de sport.

1.2. Obiectul de activitate

Liceul Teoretic „G. Ibrăileanu” promovează indentificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, cinstei şi onestităţii, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoştinţelor de cultură generală, formarea de abilităţi practice în vederea însuşirii valorilor fundamentale ale culturii naţionale şi internaţionale.

Şcoala urmăreşte crearea unui cadru propice pentru formarea şi dezvoltarea deprinderilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învăţământ. Obiectul de activitate al liceului se referă îndeplinirea următoarelor cerințe:

- Formarea unei culturi generale orientate spre domenii de activitate precise ale elevilor;

- asigurarea accesului la o gama larga de informatii;

- asigurarea calității și finalității procesului educativ;

- respectarea caracteristicilor de vârstă, a intereselor și motivațiilor elevilor;

- urmarirea caracterului aplicativ al cunoasterii si al activității de învățare.

Acestea conduc la îndeplinirea obiectivului general al liceului ”Garabet Ibrăileanu”, care este integrarea instituției la nivelul cerințelor europene și pregătirea elevilor pentru instituțiile superioare de învățământ.

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înţelegerea şi aplicarea principiilor

democraţiei, dezvoltării capacităţii de comunicare şi relaţionare, aprecierii valorilor culturale şi artistice din patrimoniul universal.

Preview document

Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 1
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 2
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 3
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 4
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 5
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 6
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 7
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 8
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 9
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 10
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 11
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 12
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 13
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 14
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 15
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 16
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 17
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 18
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 19
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 20
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 21
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 22
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 23
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 24
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 25
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 26
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 27
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 28
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 29
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 30
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 31
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 32
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 33
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 34
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 35
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 36
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 37
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 38
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 39
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 40
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 41
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 42
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 43
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 44
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 45
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 46
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 47
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 48
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 49
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 50
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 51
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 52
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 53
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 54
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 55
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 56
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 57
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 58
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 59
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 60
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 61
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 62
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 63
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 64
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 65
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 66
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 67
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 68
Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfânta Maria Iași

CAP. 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI PUBLICE: SPITATUL CLINIC DE COPII SF. MARIA, IAŞI 1.1. Scurt istoric Spitalul clinic pentru copii...

Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași

Capitolul I Organizarea şi funcţionarea instituţiei 1.1. Scurt istoric Şcoala Nr. 38 „Petru Poni” Iaşi a fost înfiinţată în anul 1950, şcoală...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?