Monografie - Primăria Comunei Tămășeni

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 16326
Mărime: 122.71KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.dr. Gabriel Ştefura

Cuprins

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Tămăşeni 2

1.1. Scurt istoric 2

1.2. Obiect/ domeniu de activitate al Primăriei Tămăşeni 2

1.3. Organizare internă 3

1.4. Funcţionalitate 4

1.5. Structura de personal în Primăria Tămăşeni 10

1.6. Relaţii externe ale Primăriei Tămăşeni 12

1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri realizate la Primăria comunei Tămăşeni în perioada 2008-2010 13

Capitolul 2. Elaborarea şi aprobarea proiectului bugetului local 16

2.1. Implicarea instituţiilor din administraţia publică în gestiunea bugetară a localităţilor 16

2.2. Tehnici utilizate în fundamentarea indicatorilor de venituri ai bugetului local 18

2.3. Tehnici utilizate în fundamentarea indicatorilor de cheltuieli ai bugetului local 30

2.4. Fluxuri informaţionale generate de elaborarea şi aprobarea bugetului local 38

Capitolul 3. Execuţia şi încheierea execuţiei bugetului local 42

3.1. Încasarea veniturilor bugetare 42

3.2. Finanţarea cheltuielilor din bugetele locale 44

3.3. Lucrări generate de încheierea execuţiei bugetare 47

3.4. Fluxuri informaţionale generate de execuţia bugetului local 52

Bibliografie 54

Extras din document

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Tămăşeni

1.1. Scurt istoric

Primăria Tămăşeni are, potrivit legii, personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu. Sediul Primariei Tămăşeni se află pe strada Principală din localitatea Tămăşeni, comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ, România.

Primăria Tămăşeni are ca viziune satisfacţia permanentă a clienţilor (persoane fizice şi juridice), a angajaţilor, apreciaţi ca şi colaboratori şi a societăţii civile.

Misiunea acestei instituţii include oferirea de servicii publice de calitate în domeniul administraţiei publice locale.

Constituţia României, Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, modificate şi completate au constituit baza juridică pe care s-a ridicat administraţia publică locală.

Practica primilor ani de aplicare a pus în evidenţă existenţa unor texte insuficient fundamentate, nearmonizate cu legislaţia europeană, fapt ce a condus la nenumărate modificări, punctul culminant constituindu-l abrogarea Legii nr. 69/1991 şi apariţia Legii nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale – act normativ ce a adus elemente de noutate.

1.2. Obiect/ domeniu de activitate al Primăriei Tămăşeni

Primăria Tămăşeni contribuie la asigurarea realizării strategiei şi obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare. Principalele obiective decurg din sarcinile pe care le au departamentele din cadrul instituţiei.

Primăria Tămăşeni este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 completată de Legea 286/2006 şi în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local Tămăşeni privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. Primarul, Viceprimarul şi Secretarul împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. Această soluţionare a problemelor colectivităţii locale se realizează prin:

- elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite;

- stabilirea, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale;

- stabilirea şi urmărirea modului de prestare a serviciilor publice locale;

- administrarea bunurilor din proprietate publică sau privată a comunei Tămăşeni;

- angajarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu şi lung;

- administrarea resurselor financiare;

- elaborarea, aprobarea, modificarea, şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare;

- asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale;

- cooperarea pe plan intern şi internaţional.

Resursele financiare de care dispune Primăria Tămăşeni sunt proporţionale cu competenţele şi responsabilităţile prevăzute de lege. Pe lângă aceste resurse financiare, Primăria dispune şi de bunuri proprietate publică sau privată ale comunei în conformitate cu acelaşi principiu al autonomiei locale.

1.3. Organizare internă

Potrivit organigramei Primăriei Tămăşeni (ANEXA 1), aceasta este structurată pe compartimente, servicii şi birouri iar numărul total de posturi este de 28, după cum urmează:

- Demnitari - 2;

- Secretar - 1;

- Funcţii de conducere – 2;

- Funcţii de execuţie – 23.

Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele organismelor care asigură funcţionarea primăriei sunt evidenţiate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Pentru personalul de conducere şi execuţie, documentele ce consemnează sarcinile, competenţele şi responsabilităţile sunt fişele postului.

Conducerea Primăriei Tămăşeni este asigurată de:

- Primar – Andrici Ironim;

- Viceprimar – Lucaci Ştefan;

- Secretar – Someşanu Doina;

- Compartiment financiar contabil, impozite şi taxe locale;

- Compartiment asistenţă social, stare civilă, registru agricol;

Preview document

Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 1
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 2
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 3
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 4
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 5
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 6
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 7
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 8
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 9
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 10
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 11
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 12
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 13
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 14
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 15
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 16
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 17
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 18
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 19
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 20
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 21
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 22
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 23
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 24
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 25
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 26
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 27
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 28
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 29
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 30
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 31
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 32
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 33
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 34
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 35
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 36
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 37
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 38
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 39
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 40
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 41
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 42
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 43
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 44
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 45
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 46
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 47
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 48
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 49
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 50
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 51
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 52
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 53
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 54
Monografie - Primăria Comunei Tămășeni - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Monografie - Primaria Comunei Tamaseni.docx

Alții au mai descărcat și

Constituirea și Utilizarea Bugetului Local al Comunei Ezeriș

Cap I.Bugetul local şi procesul bugetar la nivelul comunităţii locale 1.1.Definirea bugetului local şi locul acestuia în structura sistemului...

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al unei instituții publice - Primăria Municipiului Adjud - proiect de practică

I.ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ADJUD 1.1 Istoricul primariei Adjud Municipiul Adjud este situat în judeţul Vrancea la...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?