Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 29425
Mărime: 131.53KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefura Gabriel
Anul 3 Admin Publica, FEAA, Proces Bugetar Public

Cuprins

Cap.I. Organizarea şi funcţionarea Societăţii Comerciale 1

ROMCON INVEST S.R.L. 1

I.1. Scurt istoric 1

I.2. Obiectul de activitate 1

I.3. Organizarea internă a societăţii 2

I.3.1.Atribuţiile Directorului General 3

I.3.2.Compartimentul financiar- contabil 5

I.4.Structura de personal 7

I.5. Relaţiile societăţii cu exteriorul 8

I.6. Structura şi evoluţia veniturilor bugetare în perioada 2006-2007 11

Cap. II. 13

Aşezarea şi calculul veniturilor bugetare 13

A. IMPOZITE ŞI TAXE LA BUGETUL DE STAT 13

1) Impozitul pe venit de natura salariilor 13

2) Taxa pe valoarea adăugată 21

3) Impozitul pe profit. 40

B. IMPOZITE ŞI TAXE LA BUGETELE LOCALE 50

1) Impozitul pe clădiri 50

2) Impozitul pe teren 55

3) Taxa asupra mijloacelor de transport 62

4)Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 70

C.Contribuţii la bugetele asigurarilor sociale şi ajutor de şomaj 75

D.Contribuţiile unităţii la fondul pentru asigurările sociale de sănătate 82

Cap. III. 86

Realizarea veniturilor bugetare 86

1. Impozitul pe profit 86

2. Impozitul pe venit de natura salariilor 87

3. Taxa pe valoarea adăugată 89

4. Impozitul pe clădiri 90

5. Impozitul pe teren 91

6. Taxa asupra mijloacelor de transport 92

7.Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 93

8. Contribuţiile la asigurările sociale de stat 94

9. Contribuţiile la asigurările de sănătate 95

10. Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 96

Bibliografie 96

Extras din document

Cap.I. Organizarea şi funcţionarea Societăţii Comerciale

ROMCON INVEST S.R.L.

I.1. Scurt istoric

Societatea comercială ROMCON INVEST Iaşi a fost înfiinţată în anul 2005, având forma juridică de societate cu răspundere limitată şi desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu legile române. Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la “Camera de comerţ şi industrie”. Înfiinţarea, înregistrarea şi funcţionarea acestei societăţi sunt în concordanţă cu prevederile legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Societatea este înmatriculată la Oficiul registrului comerţului, judeţului Iaşi, sub nr. J 22/ 1007/ 2005.

Sediul societăţii comerciale ROMCON INVEST S.R.L. este în localitatea Iaşi, strada Gospodari, nr.1. Societatea are un asociat unic , conducerea fiind asigurată de către aceasta, în calitate de administrator.

Societatea are un număr de 41 de angajaţi cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată , fiecare având calificarea necesara muncii pe care o prestează.

I.2. Obiectul de activitate

Societatea are ca activitate principală comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii, si ca activitate secundară executarea de lucrări de construcţii civile, în special lucrări de amenajări interioare sau exterioare, şi lucrări de proiectare.

Firma îşi desfăşoară activitatea la nivel local, pe raza judeţului Iaşi, dar tendinţa este de a obtine cât mai multe comenzi pe termen lung de la persoane juridice.

În momentul de faţă, persoanele juridice, inclusiv entităţile bugetare au cea mai mare pondere în valoarea şi volumul contractelor (70 %). Din punct de vedere al naturii comenzilor, acestea se bazează pe renovari şi consolidări de clădiri vechi şi construcţii de clădiri noi.

Lucrarile sunt diversificate , de la constructii de case particulare de dimensiuni mai mici şi până la hale industriale, de la repararea sau amenajarea unor alimentări cu apă, pâna la repararea şi modernizarea unor clădiri ce adapostesc instituţii de învăţământ.

Societatea se ocupă si cu amenajări şi reabilitări de drumuri comunale şi săteşti, şi execută şi studii geologice, geotehnice, pedologice şi geochimice.

I.3. Organizarea internă a societăţii

Activitatea societăţii este structurată pe 3 direcţii:

1.Compartimentul financiar-contabil, condus de un director economic care are în subordine directă un contabil şef (ce coordonează direct serviciul financiar, serviciul contabilitate şi contabilii de birouri);

2. Compartimentul tehnic, condus de un director tehnic care are în subordine directă un inginer şef ;

3. Compartimentul de aprovizionări şi vânzări, condus de un director care are în subordine o echipă de vânzări.

Societatea este condusă de un director general, numit în condiţiile legii nr. 31/1990 care, pe lângă coordonarea întregii activităţi a societăţii, are în subordine directă serviciul de personal, organizare, salarizare.

După cum se observă şi din organigrama societăţii , directorul general are in subordine directorul tehnic,directorul economic şi seful de aprovizionare desfacere.De asemenea ,in majoritatea activităţilor, acesta colaborează cu asistent managerul firmei.

Preview document

Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 1
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 2
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 3
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 4
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 5
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 6
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 7
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 8
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 9
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 10
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 11
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 12
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 13
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 14
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 15
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 16
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 17
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 18
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 19
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 20
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 21
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 22
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 23
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 24
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 25
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 26
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 27
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 28
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 29
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 30
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 31
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 32
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 33
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 34
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 35
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 36
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 37
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 38
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 39
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 40
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 41
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 42
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 43
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 44
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 45
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 46
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 47
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 48
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 49
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 50
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 51
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 52
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 53
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 54
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 55
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 56
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 57
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 58
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 59
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 60
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 61
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 62
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 63
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 64
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 65
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 66
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 67
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 68
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 69
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 70
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 71
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 72
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 73
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 74
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 75
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 76
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 77
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 78
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 79
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 80
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 81
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 82
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 83
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 84
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 85
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 86
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 87
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 88
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 89
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 90
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 91
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 92
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 93
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 94
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 95
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 96
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 97
Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Monografie Proces Bugetar Public la SC Romcon Invest SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie Fiscal-Bugetara - SC ASAM SA Iasi

Capitolul 1. Organizarea si functionarea SC.ASAM.SA 1. Scurt istoric S.C. ASAM S.A. Iasi este o firma ce functioneaza în sectorul de activitate:...

Asezarea si Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA Iasi

Cap. I. Organizare si functionalitate la S.C.”Antibiotice”S.A Iasi I.1. Scurt istoric Întreprinderea s-a înfiintat prin Hotarârea Consiliului de...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?