Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 25848
Mărime: 131.63KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAP. 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI PUBLICE: SPITATUL CLINIC DE COPII SF. MARIA, IAŞI 2

1.1. Scurt istoric 2

1.2. Obiectul de activitate 3

1.3. Organizarea interna a spitalului Sfânta Maria 4

1.4. Funcţionalitatea instituţiilor publice 11

1.5. Relaţiile cu exteriorul 18

1.6. Relaţiile cu furnizorii 18

1.7. Relaiile cu Trezoreria Municipiului Iaşi 19

1.9. Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli bugetare la Spitalul Clinic de copii Sfânta Maria, Iaşi – în perioada 2004 – 2006 20

Cap. 2. Fundamentarea indicatorilor financiari la instituţiile publice 24

2.1. Cadrul juridic de acţiune 24

2.2. Calcule şi fundamentari privind cheltuielile bugetare 29

2.3. Calcule şi fundamentari privind veniturile bugetare 51

Cap. 3 Finanţarea cheltuielilor bugetare la o instituţie publică 54

3.1. Surse de finanţare 54

3.2. Modalitaţi tehnice de finanţare 57

3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor bugetare. Plăţi pentru cheltuieli 61

3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 64

Cap. 4. Organizarea evidenţei privind gestiunea financiara la instituţiile publice 76

4.1. Evidenţa tehnico – operativă 76

4.2. Evidenţa statistică 78

4.3. Evidenţa contabilă 79

4.3.1. Evidenţa contabilă curentă 79

4.3.2. Evidenţa contabilă periodică ( centralizatoare) 81

Extras din document

CAP. 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI PUBLICE: SPITATUL CLINIC DE COPII SF. MARIA, IAŞI

1.1. Scurt istoric

Spitalul clinic pentru copii „Sfânta Maria” din Iaşi a fost înfiinţat în 1970 în actuala locaţie prin unificarea tuturor structurilor pediatrice existente în Iaşi (Spitalul Israelit, Spitalul Caritas, Spitalul Sf. Spiridon).

În structura iniţială erau incluse 2 secţii de Pediatrie, o secţie de Chirurgie Pediatrică şi Ortopedie, secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă, secţia Oncologie şi secţia de Prematuri.

Profilele clinice sunt în marea majoritate unice pentru toată zona Moldovei. Secţiile şi compartimentele de înaltă specialitate funcţionează începând din 1991 şi au vechime între 11 şi 13 ani şi sunt deservite de medici cu a doua specialitate sau competent

1.2. Obiectul de activitate

Spitalul de Urgenţă pentru copii "Sfânta Maria" asigură asistenţă medicală pediatrică de înaltă specialitate pentru municipiul şi judeţul Iaşi precum şi pentru cele 7 judeţe ale Moldovei.

Conform Legii nr. 27. din 18/06/2003, denumită şi Legea spitalelor, spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, proprietate publică sau privată, care asigură servicii medicale.

Serviciile medicale acordate de spital sunt: preventive, curative, de recuperare şi paliative, de îngrijire în caz de graviditate şi maternitate, precum şi a nou-nascutului.

Spitalul participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei, potrivit competenţelor stabilite de Ministerul Sănătaţii.

Spitalul asigură condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

Spitalul răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igiena şi alimentaţie, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, ce determină prejudicii cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente. Pentru prejudicii cauzate pacienţilor din culpa medicală, răspunderea este individuală.

Orice spital are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricarei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică.

Problemele de etică şi deontologie profesională sunt de competenţa, după caz, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România sau a Ordinului Asistenţilor Medicali din România.

Pentru a putea funcţiona în condiţii de normalitate, spitalul trebuie să îndeplinească condiţiile de autorizare sanitară de funcţionare şi, după caz, de acreditare prevăzute de lege. Spitalele sunt obligate să deţină sau să obţină autorizaţia sanitară de funcţionare.

Spitalele care nu obţin autorizaţia sanitară de funcţionare, în termenul prevăzut prin norme elaborate de Ministerul Sănătatii li se suspendă activitatea parţial sau total. Taxa de acreditare se suportă de spital. Nivelul taxei se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor. După acordarea autorizaţiei sanitare de funcţionare, spitalele intra în procesul de acreditare, care se efectuează la cererea spitalelor. Acreditarea garantează faptul, conform articolului 13 din Legea nr. 270, că spitalele funcţionează la standardele stabilite potrivit Legii nr. 270, privind acordarea serviciilor medicale şi conexe actului medical, certificând calitatea serviciilor de sănătate în conformitate cu clasificarea spitalelor, pe categorii de acreditare.

Acreditarea se acordă de către Comisia Naţionala de Acreditare a Spitalelor, instituţie autonomă de drept public, cu personalitate juridică, sub controlul Parlamentului, şi conferă spitalului dreptul de a intra în raporturi contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

O data la 5 ani spitalele sunt suspuse areacreditarii.

Infiinaţarea sau desfiinţarea spitalelor publice se face prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Sănătaţii, cu avizul consiliului local, respectiv judeţean.

Reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice se aprobă prin ordin al ministrului sănătatii, la propunerea conducerii spitalului.

In actul de înfiinţare a spitalului public se stabilesc cel putin următoarele elemente:

• denumirea;

• tipul de spital;

• tipul de finanţare;

• numărul de paturi;

• categoria de servicii medciale spitaliceşti acordate.

Pentru asigurarea dreptului la ocrotirea sănătăţii, Ministerul Sănătaţii propune anual Planul naţional de paturi, care se aprobă prin hotarâre a Guvernului.

Preview document

Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 1
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 2
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 3
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 4
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 5
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 6
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 7
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 8
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 9
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 10
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 11
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 12
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 13
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 14
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 15
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 16
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 17
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 18
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 19
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 20
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 21
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 22
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 23
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 24
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 25
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 26
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 27
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 28
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 29
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 30
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 31
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 32
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 33
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 34
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 35
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 36
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 37
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 38
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 39
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 40
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 41
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 42
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 43
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 44
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 45
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 46
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 47
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 48
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 49
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 50
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 51
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 52
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 53
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 54
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 55
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 56
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 57
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 58
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 59
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 60
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 61
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 62
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 63
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 64
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 65
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 66
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 67
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 68
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 69
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 70
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 71
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 72
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 73
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 74
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 75
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 76
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 77
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 78
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 79
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 80
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 81
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 82
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 83
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 84
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 85
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 86
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 87
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 88
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 89
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 90
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 91
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 92
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 93
Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfanta Maria Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie Primaria Iasi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI 1.SCURT ISTORIC Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai importante aşezări ale...

Monografie Liceu Garabet Ibraileanu, Iași

Capitolul 1. Organizare și funcţionarea liceului teoretic ”Garabet Ibrăileanu”, Iași 1.1. Scurt istoric Liceul Teoretic „G. Ibrăileanu”...

Monografie Financiara la Spitalul Sfanta Maria Iasi

CAPITOLUL I. Organizarea si functionarea spitalului Sf. Maria Iasi I.1 Scurt istoric si obiectul de activitate Spitalul clinic de copii Sf....

Studiu monografic financiar-contabil la Scoala Generală Petru Poni Iași

Capitolul I Organizarea şi funcţionarea instituţiei 1.1. Scurt istoric Şcoala Nr. 38 „Petru Poni” Iaşi a fost înfiinţată în anul 1950, şcoală...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Spitalul Clinic Căi Ferate Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la spitalul Clinic CF Iaşi 1.1 Scurt istoric Iași este un oraș din estul Molovei fiind reședința și cel mai...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?