Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 15337
Mărime: 391.74KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

1. Organizarea şi funcţionalitate la Spitalul Clinic Universitar “Sfântul Spiridon”

1.1 Scurt istoric

1.2 Obiect de activitate

1.3 Organizare internă

1.4 Funcţionalitate

1.5 Structura de personal

1.6 Relaţii cu exteriorul

1.7 Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli bugetare la Spitalul Clinic Universitar „ Sfântul Spiridon”Iaşi în perioada 2008- 2011

2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare

2.1 Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare

2.2 Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare

2.3 Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare

3. Finanţarea cheltuielilor bugetare

3.1 Surse de finanţare a instituţiilor publice

3.2 Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare

3.2.1 Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare- pentru bugetul de stat

3.2.2 Alimentarea cu fonduri – pentru bugetele locale

3.3 Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli

3.4 Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare

Extras din document

1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Clinic Universitar “ Sfântul Spiridon” Iaşi

1.1 Scurt istoric

Ideea de a ctitori bolniţa "Sf. Spiridon" aparţine lui Ştefan Bosie în 1743, cu banii primilor donatori numiţi epitropi: A.V. Kogălniceanu, Vasile Roset şi Anastasie Lipscanul. În 1754 începe zidirea Bisericii-"Sf. Spiridon" şi în jurul ei a bolniţei pentru 30-40 bolnavi. În 18 iulie 1755 Matei Ghica recunoaşte Epitropia "Sf.Spiridon", prima atestare documentară aparţinând domnitorului Cehan Racoviţă în 1 ianuarie 1757 "hrisovul" de înfiinţare şi organizare a ospiciului "Sf. Spiridon". În acest document se recunoaşte că la acea vreme aşezămîntul "Sf. Spiridon" era cel mai mare spital din Moldova şi Ţara Românească şi al doilea ca apariţie după Spitalul Colţea din Bucureşti.

În 1765, Grigore Ghica hotărăşte mărirea capacităţii spitalului, care în 1860 avea 280 paturi şi administra 13 instituţii spitaliceşti din toată Moldova.

Aşezământul "Sf. Spiridon", deopotrivă spital şi mânăstire, prin medicii săi a facut posibilă înfiinţarea în 1830 a primei societăţi ştiinţifice medicale din ţara noastră care tipăreşte şi prima revistă ştiinţifică medicală românească, Revista Medico-chirurgicală. Mulţi din medicii şcoliţi în străinătate au fost dascăli la Academia Mihăileană şi apoi la facultatea de Medicină înfiinţată la 1 decembrie 1789.

Aşezământul "Sf. Spiridon" cunoaşte o nouă organizare în 1860 când trece sub oblăduirea Ministerului de Interne şi este subordonat medical serviciului medical condus de Carol Davila. Epitropii aleşi, Ianeu Bransiteanu şi Gh.Cuciureanu, alcătuiesc un nou regulament în 1881 propunând mărirea capacităţii spitalului de la 140 la 400 paturi având în vedere sporirea numărului de locuitori din Iaşi la 70.000, ceea ce ar fi revenit un pat la 175 locuitori ca în celelalte ţări europene. Se păstrează autonomia internă a Epitropiei şi se acordă o importanţă deosebită organizării spitalului, îngrijirii bolnavilor, dar şi administrării veniturilor provenite din proprietăţile imobiliare şi donaţii. Situaţia materială a aşezământului "Sf. Spiridon" s-a înrăutăţit considerabil după 1918 când a fost nevoit să cedeze statului terenurile în scopul înfăptuirii

În timpul celui de-al doilea război mondial spitalul a fost parţial distrus, iar guvernul democrat Petru Groza desfiinţează instituţia epitropiei şi numeşte în fruntea spitalului un director.

În acest spital s-au înfăptuit premiere naţionale remarcabile: primul implant de cristalin, prima colangiografie transparietohepatică, primul drenaj extern percutan, cel mai mare număr de colecistopancreatografii retrograde endoscopice din ţară, prima angioplastie percutană, prima gastrostomie endoscopică, a doua colecistectomie laparoscopică din ţară, prima ablatie laparoscopică a unui chist de ovar, prima cardiomiotomie extramucoasă Heller laparoscopică, primul sunt portocav transjugular percutan, prima sutură laparoscopică a ulcerului perforat şi multe altele.

1.2 Domeniul de activitate al Spitalului Clinic Universitar “ Sf Spiridon”

Activitatea spitalului se desfăşoară în conformitate cu următoarele legi şi hotărâri de guvern:

• Ordonanţa Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

• Legea nr. 270/2003 actualizată la 27.08.2004 privind funcţionarea unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică;

• Hotărârea nr. 414 din 19.05.2000 privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul de specialitate medico-sanitar;

• Hotărârea nr. 150/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor şi de stabilire a salariilor pentru personalul medico-sanitar;

• Legea nr.388/2005 privind bugetul asigurărilor sociale de stat;

• alte legi şi hotărâri de guvern.

Potrivit art. 1, alin.1 din Legea nr.270/2003 privind funcţionarea unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică “spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, proprietate publică sau privată, care asigură servicii medicale”.

Preview document

Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 1
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 2
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 3
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 4
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 5
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 6
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 7
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 8
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 9
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 10
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 11
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 12
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 13
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 14
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 15
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 16
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 17
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 18
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 19
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 20
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 21
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 22
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 23
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 24
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 25
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 26
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 27
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 28
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 29
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 30
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 31
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 32
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 33
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 34
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 35
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 36
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 37
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 38
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 39
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 40
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 41
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 42
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 43
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 44
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 45
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 46
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 47
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 48
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 49
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 50
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 51
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 52
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 53
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 54
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 55
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 56
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 57
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 58
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 59
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 60
Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfantul Spiridon, Iasi.docx

Alții au mai descărcat și

Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași

Capitolul 1. Organizare și funcționalitate la Spitalul Clinic Căi Ferate Iași 1.1. Scurt istoric Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi a fost înfiinţat...

Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași

Cap.1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Clinic de Urgenţe Sf.Ioan din Iaşi 1.1 Scurt istoric Spitalul Clinic de Urgenţe din Iaşi...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Monografie - Spitalul Clinic Universitar - Sfantul Spiridon Iasi

1.1. SCURT ISTORIC Ideea de a ctitori bolnita "Sf. Spiridon" apartine lui Stefan Bosie

Ai nevoie de altceva?