Obiective si forme de organizare in auditul intern

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Obiective si forme de organizare in auditul intern.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Capitolul 1. Definitie, obiective si sfera de activitate a auditului intern 3
1.1. Definirea conceptului de audit 3
1.2. Obiectivele si sfera de activitate a auditului intern 4
Capitolul 2. Organizarea auditului public intern 6
2.1. Organizarea auditului public intern în România 6
2.2. Structuri de audit public intern în România 6
2.2.1. Comitetul pentru Audit Public Intern 7
2.2.2. Uniunea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern 8
2.2.3. Compartimente de audit public intern 9
Bibliografie 13

Extras din document

Capitolul 1. Definitie, obiective si sfera de activitate a auditului intern

1.1. Definirea conceptului de audit

Auditul reprezintă procesul desfăşurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate, numite auditori, prin care se analizează şi evaluează, în mod profesional, informaţii legate de o anumită entitate, utilizând tehnici şi procedee specifice, în scopul obţinerii de dovezi, numite probe de audit, pe baza cărora auditorii emit într-un document, numit raport de audit, o opinie responsabilă şi independentă, prin apelarea la criterii de evaluare care rezultă din reglementările legale sau din buna practică recunoscută unanim în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea entitatea auditată.

Definiţia impune câteva precizări şi anume:

a) procesul de audit, numit şi misiune de audit, se derulează pe baza unor standarde naţionale sau internaţionale;

b) auditorii sunt persoane care dobândesc această calitate în condiţiile strict reglementate de legislaţia în vigoare;

c) entitatea auditată poate fi: o unitate patrimonială (societate comercială, regie autonomă etc.), guvernul în ansamblu, ministere sau, după caz, departamente ministeriale, programe, acţiuni, tranzacţii, operaţiuni;

d) analiza informaţiilor în misiunea de audit se face pe baza unor procedee şi tehnici unanim recunoscute în domeniu, care furnizează auditorului probe de audit, pe baza cărora el îşi fundamentează opinia;

e) evaluarea şi interpretarea rezultatelor obţinute se efectuează în condiţiile existenţei şi luării în consideraţie a unor criterii de evaluare care au la bază referinţe contabile identificate (norme contabile naţionale sau internaţionale sau referinţe contabile recunoscute unanim în domeniu) sau principii sănătoase de management, respectiv buna practică managerială recunoscută de specialiştii în domeniu.

În conformitate cu Legea nr. 672 din 2002, precum și Normele generale privind exercitarea auditului public intern, auditul intern este activitatea functional independenta si obiectiva, de asigurare si consiliere, conceputa sa adauge valoare si sa imbunatateasca activitatile entitatii publice; ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele, printr-o abordare sistematica si metodica, evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea managementului riscului, controlului si proceselor de guvernanta.

1.2. Obiectivele si sfera de activitate a auditului intern

Obiectivele auditului intern in Romania sunt, conform art 3 al Legii 672/2002, urmatoarele: asigurarea obiectiva si consilierea, destinate sa imbunatatesca sistemele si activitatile entitatii publice, dar si sprijinirea indeplinirii obiectivelor entitatii publice printr-o abordare sistematica si metodica, prin care se evaluaeaza si se imbunatateste eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor administrarii.

Sfera de activitate a auditului public intern cuprinde :

a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenţă externă;

b) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

c) administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

d) sistemele de management financiar şi control, inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice aferente.

Obiectivele si sfera auditului intern variaza considerabil si depind de dimensiunea si structura entitatii, precum si de cerintele conducerii acesteia. De obicei, activitatile de audit intern includ unul sau mai multe dintre elementele urmatoare :

- Monitorizarea controlului intern. Stabilirea sistemelor adecvate de control intern reprezinta responsabilitatea conducerii si necesita o atentie continua si corespunzatoare Auditului intern ii sunt atribuite de catre conducere responsabilitati curente specifice, referitoare la verificarea controalelor, monitorizarea functionarii lor si exprimarea de recomandari in vederea imbunatatirii lor.

- Examinarea informatiilor financiare si operationale Aceste elemente pot include revizuirea mijloacelor utilizate pentru a identifica, masura, clasifica si raporta astfel de informatii, ca si investigarea unor probleme specifice, inclusiv verificarea detaliata a tranzactiilor, soldurilor si procedurilor.

- Revizuirea economiei, eficientei si eficacitatii operatiunilor, inclusiv a controalelor non-finanaciare ale unei entitati.

- Verificarea conformitatii cu legi, reglementari si alte cerinte externe entitatii, precum si cu politicile si directivele manageriale si cu alte cerinte interne.

Fisiere in arhiva (1):

  • Obiective si forme de organizare in auditul intern.docx

Bibliografie

1) Legea nr.672/2002, privind auditul public intern.
2) OMFP nr 939/25.07.2003 pentru aprobarea Listei membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern – CAPI, Monitorul Oficial nr 542 din 29.07.2003
3) Auditul intern in institutiile publice
4) Ghita, M.- Guvernanta corporativa si audit intern, Editura Libris;
5) Ghita, M, Popescu, M. – Auditul intern si institutiile publice: teorie si practica, Editura Ceccar,