Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 26948
Mărime: 279.39KB (arhivat)
Publicat de: Lioara Nae
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. CAPITOLUL I 2
 2. CADRUL GENERAL ORGANIZATORIC LA REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BACĂU 2
 3. 1.1. PREZENTAREA REGIEI 2
 4. 1.1.1. PROFILUL DE ACTIVITATE 2
 5. 1.1.2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE-EPURARE 4
 6. 1.1.3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A REGIEI ŞI RESURSELE UMANE 5
 7. 1.2. CADRUL JURIDIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA REGIEI AUTONOME DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BACĂU 8
 8. 1.3. ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL 10
 9. 1.3.1. ATRIBUŢIILE SERVICIULUI FINANCIAR, CONTABILITATE. PREŢURI.ANALIZE ECONOMICE, REVIZOR GESTIUNI, SALARIZARE 10
 10. CAPITOLUL II 14
 11. IMPOZITUL PE PROFIT, SURSA DE VENIT LA BUGETUL DE STAT 14
 12. 2.1. NECESITATEA CALCULĂRII IMPOZITULUI PE PROFIT 14
 13. 2.2. DEFINIREA IMPOZITULUI PE PROFIT 19
 14. 2.3. DETERMINAREA IMPOZITULUI PE PROFIT 23
 15. CAPITOLUL III 30
 16. CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT LA REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BACĂU 30
 17. 3.1. EVIDENŢA PRIMARĂ PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT 30
 18. 3.1.1. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 31
 19. 3.1.2. CONTABILITATEA VENITURILOR 46
 20. 3.1.3. STABILIREA SITUAŢIEI PATRIMONIALE ŞI A REZULTATULUI EXERCIŢIULUI 49
 21. 3.1.3.1 INVENTARIEREA GENERALĂ A PATRIMONIULUI 49
 22. 3.1.3.2. CONTABILIZAREA OPERAŢIUNILOR DE REGULARIZARE 50
 23. 3.1.3.3. DETERMINAREA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI ŞI REPARTIZAREA PROFITULUI 53
 24. 3.1.3.4. REPARTIZAREA PROFITULUI 53
 25. 3.2. ORGANIZAREA CONTABILITAŢII PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT 56
 26. 3.2.1. FLUXUL INFORMAŢIONAL LA REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BACĂU 56
 27. 3.2.2. PRINCIPALELE DOCUMENTE UTILIZATE ÎN CADRUL REGIEI AUTONOME DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BACĂU 60
 28. 3.3. ANALIZA RENTABILITĂŢII ÎNTREPRINDERII 81
 29. 3.3.1. ANALIZA REZULTATELOR ACTIVITĂŢII 81
 30. 3.3.2. ANALIZA RENTABILITĂŢII REGIEI AUTONOME DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BACĂU 82
 31. CAPITOLUL IV 84
 32. NOTIUNI TEORETICE PRIVIND MODUL DE REALIZARE A PROGRAMULUI DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE PROFIT 84
 33. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 87
 34. BIBLIOGRAFIE: 89

Extras din proiect

CAPITOLUL I

CADRUL GENERAL ORGANIZATORIC LA REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BACĂU

1.1. PREZENTAREA REGIEI

Regia Autonomă de Gospodărire Comunală îşi are sediul în Bacău. Acest municipiu are o populaţie de 210000 locuitori şi este capitala judeţului cu acelaşi nume.

Judeţul Bacău este situat în partea central-vestică a Moldovei, în zona largă de confluenţă a Bistriţei cu Siretul, pe un microrelief în trepte.

Demne de remarcat sub raport hidrologic sunt mica adâncime a pânzei de apă freatică şi prezenţa a două lacuri de acumulare pe cursul Bistriţei care nu rămân fără consecinţe în caracteristicile climatului local.

Puternica dezvoltare economică a municipiului Bacău, sporirea numărului de locuitori şi a gradului de urbanizare, a determinat creşterea volumului serviciilor de apă-canal şi epurarea apei reziduale prestate de către Regie.

Regia Autonomă de Gospodărire Comunală Bacău s-a înfiinţat prin Decizia nr.34/1991 a Consiliului Judeţean Bacău; iar în anul 1995 în baza Legii nr.135/1994 şi a Ordonanţei Guvernului României nr.69/1994, Consiliul Local prin Hotărârea nr.8/17.02.1995 decide trecerea Regiei în subordinea Consiliului Local Bacău.

Regia administrează terenuri şi clădiri ale statului român asupra cărora are drept de utilizare, precum şi alte active asupra cărora are drept de proprietate.

1.1.1. PROFILUL DE ACTIVITATE

Activitatea de bază a Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Bacău este alimentarea cu apă potabilă a municipiului Bacău şi evacuarea apelor uzate.

Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Bacău cuprinde: activităţi de captare, aducţiune, tratarea apelor de alimentare, stocarea şi distribuirea apei potabile.

Evacuarea apelor constă în preluarea apelor uzate, menajere, meteorice şi industriale în sistemul de canalizare şi epurarea acestora în staţia de epurare, urmată de evacuarea în emisar.

Pentru desfăşurarea activităţii de bază Regia Autonomă de Gospodărire Comunală are:

- sediul administrativ RAGC Bacău;

- atelier de reparat şi verificat apometre;

- atelier întreţinere şi reparaţii auto;

- staţia carburanţi, arhiva RAGC Bacău.

Activitatea de alimentare cu apă potabilă a municipiului Bacău se desfăşoară în

următoarele obiective:

- FRONT CAPTARE APĂ GHERĂIEŞTI I;

- FRONT CAPTARE APĂ GHERĂIEŞTI II (LUNCA);

- FRONT CAPTARE APĂ MĂRGINENI II;

- STAŢIA POMPARE GHERĂIEŞTI;

- FRONT CAPTARE APĂ MĂRGINENI I;

- FRONT CAPTARE APĂ HEMEIUŞI I şi II;

- STAŢIA POMPARE MĂRGINENI;

- ADUCŢIUNE APĂ VALEA UZULUI şi REZERVOARE APĂ BARAŢI;

- REŢEA DE DISTRIBUŢIE.

Activitatea de evacuare a apelor se realizează în următoarele obiective:

- REŢEA de CANALIZARE;

- STAŢIA de EPURARE.

STAŢIA DE POMPARE GHERĂIEŞTI

STAŢIA DE POMPARE GHERĂIEŞTI este amplasată în cartierul Gherăieşti, strada Frunzei, municipiul Bacău, judeţul Bacău.

Scopul STAŢIEI DE POMPARE GHERĂIEŞTI este de a înmagazina apa captată, din FRONTURILE GHERĂIEŞTI I, GHERĂIEŞTI II şi MĂRGINENI II, clorinarea ei, urmărirea calităţii apei distribuite, pomparea şi distribuirea apei potabile în municipiul Bacău.

În anul 1967 a fost pusă în funcţiune prima staţie de pompare, dotată cu trei electropompe 12 NDS şi o electropompă 18 NDS.

În anul 1986 s-a dat în funcţiune extinderea staţiei de pompare, dotată cu trei electropompe 18 NDS.

În anul 1999 s-au făcut modernizări în sala de pompe, înlocuindu-se trei electropompe vechi tip 12 NDS cu electropompe import S.U.A., tip ITTA-C şi instalaţii electrice şi hidraulice aferente. Staţia de clorinare a fost modernizată, eliminându-se complet pierderile de clor şi totodată se realizează dozarea clorului în apă în cantitate optimă.

STAŢIA DE POMPARE MĂRGINENI

STAŢIA DE POMPARE MĂRGINENI este amplasată în perimetrul comun cu FRONTUL DE CAPTARE MĂRGINENI I, în zona AVIASAN- râul Limpedea şi linia ferată Bacău- Piatra Neamţ.

Scopul STAŢIEI DE POMPARE MĂRGINENI este de înmagazinare a apei captate din FRONTURILE HEMEIUŞI I, HEMEIUŞI II şi MĂRGINENI, clorinarea apei, urmărirea calităţii apei distribuite, pomparea şi distribuirea apei potabile în municipiul Bacău.

STAŢIA DE POMPARE MĂRGINENI a fost realizată în anul 1958 cu extindere în anul 1980 şi modernizată în totalitate în anul 1998.

Staţia de clorinare a fost modernizată, eliminându-se complet pierderile de clor şi totodată se realizează dozarea clorului în apă, în cantitate maximă.

ADUCŢIUNE APĂ VALEA UZULUI si REZERVOARE ÎNMAGAZINARE APĂ BARAŢI

Scopul obiectivului ADUCŢIUNE VALEA UZULUI şi REZERVOARE APĂ ÎNMAGAZINARE BARAŢI, este alimentarea cu apă potabilă a municipiului Bacău şi cuprinde:

- STAŢIA DE POMPARE CĂRĂBOAIA-DĂRMĂNEŞTI, care este amplasată în

incinta STAŢIEI DE APĂ CĂRĂBOAIA, ce alimentează cu apă potabilă municipiul Oneşti, şi oraşul Comăneşti;

- CONDUCTA DE ADUCŢIUNE., în lungime totală de 62km, de la STAŢIA DE

POMPARE CĂRĂBOAIA până la REZERVOARELE DE ÎNMAGAZINARE BARAŢI, este amplasată subteran, urmând configuraţia traseului drumului judeţean Comăneşti –Moineşti - Bacău. CONDUCTA DE ADUCŢIUNE VALEA UZULUI a fost dată în funcţiune în anul 1991;

CANTONUL DE EXPLOATARE MOINEŞTI este amplasat pe terenul Consiliului

local Moineşti, lângă Schela de petrol Moineşti, judeţul Bacău;

- CANTONUL DE EXPLOATARE ARDEOANI este amplasat pe terenul

aparţinând Consiliului local al comunei Bereşti – Tazlău, judeţul Bacău;

- CANTONUL DE EXPLOATARE GRIGORENI este amplasat lângă drumul

judeţean Bacău – Moineşti, la intrarea în satul Grigoreni, cum vii dinspre Bacău. La CANTONUL DE EXPLOATARE GRIGORENI, apa este clorinată în staţia de clorinare;

- REZERVOARELE DE LINIŞTIRE formate din: două rezervoare subterane cu o

capacitate de 200m3, amplasate în amonte şi aval de CANTONUL DE EXPLOATARE MOINEŞTI, pe conducta de aducţiune; şi două rezervoare subterane, cu o capacitate de 200m3, amplasate în amonte de CANTONUL DE EXPLOATARE GRIGORENI, pe conducta de aducţiune.

- REZERVOARELE DE ÎNMAGAZINARE BARAŢI sunt situate pe dealul

Călugara, de lângă localitatea Baraţi, pe terenul ce aparţine Consiliului local al comunei Mărgineni, judeţul Bacău. REZERVOARELE DE ÎNMAGAZINARE (2 bucăţi), cu capacitatea de 5000m3 fiecare, au fost constituite în anul 1955, ca urmare a extinderii oraşului Bacău, a dezvoltării industriei şi a pierderilor în reţelele de distribuţie vechi de 45 ani Astfel, în anul 1958 s-a realizat extinderea sursei Gherăieşti cu încă 20 de puţuri cu un debit total de 200 l/s, apa fiind înmagazinată în cele două rezervoare de 5000m3, amplasate pe dealul Baraţi. REZERVORUL DE ÎNMAGAZINARE BARAŢI (1 bucată), cu o capacitate de 10000m3, a fost dat în exploatare în anul 1998.

1.1.2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE-EPURARE

Caracteristicile principale ale sistemului de alimentare cu apă şi canalizare-epurare sunt următoarele:

1. Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Bacău şi a industriilor de pe teritoriul

acestuia, este asigurată în sistem unic centralizat, după cum urmează:

- sursa de suprafaţă din acumularea Poiana Uzului, cu staţiile de tratare la

Dărmăneşti, proprietatea Regiei Apelor Române – Filiala Bacău, care asigură un debit de 360-480 l/s;

- sursele subterane sunt asigurate de şase fronturi de captare, proprietatea Consiliului

local, aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Bacău, cuprinzând un total de 161 puţuri în funcţiune din 182 existente, asigurând un debit de 990-1000 l/s.

Preview document

Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 1
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 2
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 3
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 4
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 5
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 6
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 7
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 8
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 9
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 10
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 11
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 12
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 13
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 14
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 15
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 16
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 17
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 18
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 19
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 20
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 21
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 22
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 23
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 24
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 25
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 26
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 27
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 28
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 29
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 30
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 31
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 32
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 33
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 34
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 35
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 36
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 37
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 38
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 39
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 40
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 41
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 42
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 43
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 44
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 45
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 46
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 47
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 48
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 49
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 50
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 51
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 52
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 53
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 54
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 55
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 56
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 57
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 58
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 59
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 60
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 61
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 62
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 63
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 64
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 65
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 66
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 67
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 68
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 69
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 70
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 71
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 72
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 73
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 74
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 75
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 76
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 77
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 78
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 79
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 80
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 81
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 82
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 83
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 84
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 85
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 86
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 87
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 88
Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Organizarea Contabilitatii Agentilor Economici privind Impozitul pe Profit.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Întreprinderea în mediul competitiv studiul de caz realizat la SC Muntenia SA

CAP.1 PREZENTAREA GENERALA Numele: S.C.Muntenia S.A. Filipestii de Padure Sediul firmei: str.Principala, nr. 941-Filipestii de Padure, judetul...

Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România

INTRODUCERE Controlul fiscal este instrumentul pe care îl au la îndemână puterile publice pentru supravegherea si determinarea prin metode si...

Auditul Fiscal rivind Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I FISCALITATE SI GESTIUNE FISCALA 1.1. GENERALITATI Necesitatea unei bune administrari a fiscalitatii la nivelul intreprinderii poate...

Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale

INTRODUCERE Fiscalitatea trebuie privită ca fiind, într-adevăr, un atribut al statului suveran, dar ea trebuie să ia în considerare şi voinţa şi...

Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL

Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE NEW MODE S.R.L. Societatea comercială DC NEW MODE a fost înfiinţată în anul 1994, în baza Legii...

Lucrare practică - SC Ambient SRL Cluj

CAPITOL 1 PREZENTAREA SOCIETATII SC AMBIENT SRL CLUJ 1.1 Date generale privind societatea SC AMBIENT SRL este o societate cu capital romanesc...

Controlul fiscal al statului

CONTROLUL FISCAL AL STATULUI CAP.I. CONCEPTE, DEFINIŢII, OBIECTIVE, FORME, SANCŢIUNI, ALE CONTROLULUI FISCAL În prezent, în România,...

Proiect de practică la firma SC Cuget Liber SA

Argument Aceasta lucrare, cu tema „Contabilitatea operatiilor privind taxa pe valoarea adaugata” este orientata catre latura contabila aplicativa...

Ai nevoie de altceva?