Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 22472
Mărime: 126.02KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Capitolul 1. Organizare și funcționalitate la Spitalul Clinic Căi Ferate Iași 3

1.1. Scurt istoric 3

1.2. Obiect/domeniu de activitate 3

1.3.Organizare internă 4

1.4. Funcționalitate în cadrul spitalului 7

1.5. Structura de personal 16

1.6. Relații cu exteriorul 19

1.7. Structura și evoluția principalelor venituri/cheltuieli bugetare la Spitalul Clinic Căi Ferate Iași în perioada 2006-2008 23

Capitolul 2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare 26

2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare 26

2.2 Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 27

2.3. Fluxuri informaţionale generate de fundamentareacheltuielilor bugetare 43

Capitolul 3. Finanțarea cheltuielilor bugetare la Spitalul Clinic Căi Ferate Iași 49

3.1. Surse de finanțare a instituțiilor publice 49

3.2. Modalități tehnice utilizate în finanțarea cheltuielilor bugetare 51

3.2.1. Deschiderea și repartizarea de credite bugetare – pentru bugetul de stat 51

3.2.2. Alimentarea cu fonduri pentru bugetele locale 59

3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare și a fondurilor alocate. Plăți pentru cheltuieli 62

3.4. Fluxuri informaționale generate de finanțarea cheltuielilor bugetare 64

Capitolul 4. Organizarea evidenței privind gestiunea financiară la Spitalul CFR 68

4.1. Evidenșa statistică 68

4.2. Evidența tehnic operativă 70

4.3. Contabilitatea spitalului privind activitatea acestuia 72

4.3.1.Metode și procedee contabile 72

4.3.2. Contabilitatea proprie 75

4.3.3. Contabilitatea Centralizatoare 77

Bibliografie 80

Extras din document

Capitolul 1. Organizare și funcționalitate la Spitalul Clinic Căi Ferate Iași

1.1. Scurt istoric

Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi a fost înfiinţat în 1960, iniţial funcţionând ca un spital general, apoi ca spital universitar, iar din 2006 devenind spital clinic.

În Hotărârea nr. 367 din 18 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor se menţionează în Anexa nr. 2 unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Spitalul Clinic Căi Ferate figurând ca având statutul de unitate sanitară ce se finanţează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat.

Spre exemplu, Clinica a V-a Medicală din cadrul Spitalului Clinic C.F. Iaşi are o tradiţie de peste 44 de ani în practica Gerontologiei şi Geriatriei fiind înfiinţată în anul 1960 pe lângă Facultatea de Stomatologie, avându-l drept sef de clinica pe Prof. Dr. Gh. Creteanu. În anul 2004, profilul clinicii a fost reconfirmat de către Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” – Iaşi.

1.2. Obiect/domeniu de activitate

Spitalul clinic Căi Ferate Iași este unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, de unitate publică, înființată potrivit legislației în vigoare: Hotărârea Guvernului nr. 367/18.04.2007. Spitalul funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și se finanțează din venituri proprii, venituri prin sistemul de asigurări sociale de sănătate și în completare de la bugetul de stat.

Spitalul are unități (ambulatorii, laboratoare de examinări psihologice pentru siguranța circulației, cabinete medicale) care funcționează în municipiile Iași, Bacău și Suceava, dar pot fi înființate cabinete și în alte localități din raza de deservire, cu aprobarea Ministerului Transporturilor.

Spitalul Clinic CF Iași este un spital general pentru bolnavi acuți și cronici, organizat într-o structură de 8 secții cu specialități de bază din care 6 sunt secții clinice universitare: medicină internă, chirurgie, ORL, oftalmologie, dermatologie, balneologie și 2 neclinice: neurologie, ATI.

Spitalul Clinic CF Iași desfășoară activități de învățământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar și postuniversitar precum și de cercetare științifică medicală ceea ce ridică calitatea actului medical și prestigiul Spitalului. Serviciile medicale asigurate de spital sunt preventive, curative, de recuperare paliative și de îngrijire. Este autorizat sanitar iar serviciile acordate în spital corespund normelor sanitare elaborate de Ministerul Sănătății pentru tratament, diagnostic, investigație paraclinică și îngrijire. Spitalul Clinic CF Iași asigură spitalizarea la o capacitate de 310 paturi și respectă normele sanitare privind condițiile de cazare, igienă, alimentație si de prevenire a infecțiilor nosocomiale conform normelor aprobate de Ministerul Sănătății.

Obiectivele funcţiei medicale se concretizează în: acordarea serviciilor medicale de calitate; îmbunătăţirea practicii medicale; adaptarea activităţii în funcţie de noile aparate performante procurate; creşterea specializării cadrelor medicale.

1.3. Organizare internă

Conducerea spitalului este asigurată în baza contractului de management de către manager, numit în urma concursului de selecție, prin ordin al Ministrului Transporturilor.

Conducerea executivă a Spitalului clinic Căi Ferate Iași este asigurată de către Comitetul Director format din:

- Managerul spitalului;

- Directorul medical;

- Directorul de cercetare-dezvoltare;

- Directorul financiar contabil;

- Directorul de îngrijiri;

- Directorul administrativ.

Ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director se face prin concurs organizat de managerul spitalului. În plus, în cadrul spitalului funcționează Consiliul Medical, un Consiliu etic, un Consiliu științific și un Consiliu consultativ. Activitatea de învățământ și cercetare din cadrul spitalului este condusă de șefii clinicilor de specialitate, coordonați de director cercetare dezvoltare.

Spitalul are un număr de 305 paturi și funcționează cu următoarele secții clinice, secții medicale, blocuri operatorii, servicii, compartimente, laboratoare și ambulatorii de specialitate:

a) Secția clinică medicină internă cu compartiment de geriatrie și gerontologie: 75 de paturi;

b) Secția clinică recuperare medicală, medicină fizică și balneologie: 50 de paturi;

c) Secția neurologie: 26 de paturi;

d) Secția clinică dermato-venerologie: 25 de paturi;

e) Secția clinică chirurgie generală cu compartimentele de urologie și de ortopedie-traumatologie: 50 de paturi;

f) Secția clinică de oto-rino-laringologie (ORL): 31 de paturi;

g) Secția clinică oftalmologie: 31 de paturi;

h) Secția anestezie, terapie intensivă: 17 paturi;

i) Bloc operator cu săli de operații:

- Chirurgie generală

- O.R.L.

- Oftalmologie

Preview document

Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 1
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 2
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 3
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 4
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 5
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 6
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 7
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 8
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 9
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 10
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 11
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 12
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 13
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 14
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 15
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 16
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 17
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 18
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 19
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 20
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 21
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 22
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 23
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 24
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 25
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 26
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 27
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 28
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 29
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 30
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 31
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 32
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 33
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 34
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 35
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 36
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 37
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 38
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 39
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 40
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 41
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 42
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 43
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 44
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 45
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 46
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 47
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 48
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 49
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 50
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 51
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 52
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 53
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 54
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 55
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 56
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 57
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 58
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 59
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 60
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 61
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 62
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 63
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 64
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 65
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 66
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 67
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 68
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 69
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 70
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 71
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 72
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 73
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 74
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 75
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 76
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 77
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 78
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 79
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 80
Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Gestiunii Financiare la o Institutie din Domeniul Sanitar. Spitalul Clinic Cai Ferate Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Gestiunii Financiare la Spitalul Municipal Radauti

Cap.I. Organizarea şi funcţionarea Spitalului Municipal Rădăuţi I.1. Scurt istoric Bazele nucleului sanitar au funcţionat pe lângă fosta...

Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași

1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Clinic Universitar “ Sfântul Spiridon” Iaşi 1.1 Scurt istoric Ideea de a ctitori bolniţa "Sf....

Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași

Cap.1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Clinic de Urgenţe Sf.Ioan din Iaşi 1.1 Scurt istoric Spitalul Clinic de Urgenţe din Iaşi...

Realizat la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași

1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE ÎNTR-O INSTITUŢIE PUBLICĂ 1.1. SCURT ISTORIC Deşi atestarea documentară a oraşului Iaşi datează din 6 octombrie...

Organizarea gestiunii financiare la o instituție publică din domeniul sanitar

Capitolul 1 Organizarea și funcționarea Spitalul Clinic Județean de Urgențe ,,Sf. Spiridon’’ din Iași 1.1. Scurt istoric Dat în folosință la 1...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?