Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași

Proiect
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 21050
Mărime: 159.95KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Stefura

Cuprins

CAPITOLUL 1

ORGANIZAREA SI FUNCŢIONAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI 3

1.1 Organizarea administratiei publice locale 3

1.2 Obiectul de activitate al Primariei Municipiului Iasi 5

1.3 Organizarea Primariei Municipiului Iasi 7

1.4 Relatii interne si externe 21

CAPITOLUL 2

FUNDAMENTAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR LA PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI 27

2.1 Informatii privind fundamentarea veniturilor si cheltuielilor la o institutie

Publica 27

2.2 Fundamentarea veniturilor la Primaria Municipiului Iasi 30

2.3 Fundamentarea cheltuielilor la Primaria Municipiului Iasi 33

2.3.1 Fundamentarea cheltuielilor de personal 37

2.3.2 Fundamentarea cheltuielilor materiale si servicii 39

2.3.3 Fundamentarea cheltuielilor de capital 42

2.3.4 Fundamentarea subventiilor si transferurilor 43

CAPITOLUL 3

FINANTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI 45

3.1 Elemente si notiuni specifice executiei cheltuielilor bugetare 45

3.2 Finantarea institutiilor publice(cu exemplificare) la nivelul PMI 47

3.3 Utilizarea creditelor bugetare repartizate 51

3.4 Efectuarea de plati din creditele bugetare deschise 52

3.4.1 Efectuarea platilor din salarii 53

3.4.2 Efectuarea platilor pentru cheltuieli cu deplasari,transferuri si detasari 56

3.4.3 Efectuarea platilor din transferuri de la bugetul de stat 56

3.4.4 Efectuarea platilor pentru cheltuieli materiale si de capital 57

CAPITOLUL 4

ORGANIZAREA EVIDENTEI PRIVIND GESTIUNEA FINANCIARA LA

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI 60

4.1.Evidenta tehnico operativa 60

4.2 Evidenta statistica 60

4.3 Evidenta contabila 61

4.4 Analiza conturilor de bilant 64

4.5 Incheierea exercitiului bugetar 70

Extras din document

CAPITOLUL 1

Organizarea şi funcţionarea Primǎriei Municipiului Iaşi

1.1 Organizarea administraţiei publice locale

Termenul administraţiei provine din limba latină, de la substantivul „administer”, care se traduce prin: agent, servitor sau, într-un alt sens, instrument. Verbul ’’administro” înseamnă a da o mână de ajutor, a conduce sau a dirija.

În dicţionarul limbii române, verbul „a administra” înseamnă a conduce, a cârmui, iar pentru “administraţie” găsim următoarea interpretare: “totalitatea autorităţilor administrative existente într-un stat, secţie sau serviciu, care se ocupă de problemele administrative ale unei instituţii sau agent economic”.

În limbajul curent, termenul administraţie este utilizat în mai multe sensuri. Astfel, în primul rând, prin administraţie se poate înţelege: conţinutul principal al activităţii puterii executive a statului; sistemul de autorităţi publice care înfăptuiesc puterea executivă; conducerea unui agent economic sau instituţii social-culturale; un compartiment: direcţie, secţie, sector, serviciu, birou din unităţile direct productive sau instituţii social-culturale, care nu desfăşoară nemijlocit o activitate direct productivă.

Dintre multiplele sensuri ale termenului de administraţie, preocupările teoretice s-au axat, în principal, pe clarificarea noţiunii de administraţie publică, considerată ca formă de exercitare a puterii executive în stat, datorită importanţei pe care o reprezintă cunoaşterea exactă a acestei activităţi, a modului în care trebuie să fie organizată realizarea ei în practică. De organizarea administraţiei publice, depinde în mare măsură înfăptuirea rolului statului în organizarea şi conducerea societăţii.

În al doilea rând, sintagma “administraţie publică” desemnează acea activitate care constă în organizarea şi asigurarea executării nemijlocite a prevederilor Constituţiei, a tuturor actelor normative şi a celorlalte acte juridice emise de autorităţile statului, activitate realizată de către autorităţile administraţiei publice. Se desprinde astfel, pe de o parte, poziţia administraţiei publice în cadrul diferitelor activităţi ale autorităţilor locale, iar, pe de altă parte, cele două elemente componente esenţiale şi indispensabile ale administraţiei publice şi anume, elementul structural-organic şi elementul funcţional.

În condiţiile statului de drept, în care separarea puterilor, descentralizarea serviciilor administrative şi autonomia administrativă constituie coordonate fundamentale, structurile organizatorice şi funcţionale ale administraţiei sunt organizate atât la nivelul statului, respectiv al colectivităţii naţionale, cât şi la nivelul colectivităţilor locale, unde funcţionează administraţia publică locală. Cunoaşterea şi aprofundarea relaţiilor structurale între administraţia publică centrală sau locală ca subsisteme distincte ale sistemului social global şi celelalte elemente care formează subsisteme distincte ale sistemului social, permite conturarea rolului administraţiei publice şi a funcţiilor sale în cadrul societăţii.

Caracterizând administraţia publică drept o activitate în principal organizatorică, desprindem poziţia de intermediar pe care o deţine, între planul conducerii politice şi planul unde se realizează deciziile politice. Această caracteristică nu exclude activitatea de conducere – ca activitate creatoare – în administraţia publică, la anumite dimensiuni şi în cadrul unor limite.

Se apreciază că activitatea de conducere realizată de către administraţia publică se desfăşoară la un nivel inferior subordonat conducerii realizate prin Parlament, dar superior conducerii de la nivelul regiilor autonome sau al societăţilor comerciale cu activităţi productive, de prestări –servicii sau social – culturale.

În sensul Legii privind finanţele publice locale din 1998 se defineşte termenul de autoritate a administraţiei publice locale astfel “autorităţi ale administraţiei publice locale – consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti ca autorităţi deliberative, şi primarii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti ca autorităţi executive”.

De asemenea, pentru abordarea problematicii propuse este necesară definirea termenului de instituţie publică, precizare introdusă în Legea privind finanţele publice nr. 72/1996: “Instituţiile publice, în sensul prezentei legi, cuprind Preşedinţia, Guvernul, ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, precum şi instituţiile de stat de subordonare centrală şi locală, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora „.

Conform acestei definiţii, din punct de vedere al finanţelor publice, sunt instituţiile publice cele care îndeplinesc următoarele condiţii :

• Sunt instituţii ale statului de drept care desfăşoară activitate politică sau executivă, reprezentând puterea şi administraţia de stat în România. Sunt instituţii care compun la nivel central sau local, aparatul puterii administraţiei de stat;

• Sunt instituţii de stat care îşi desfăşoară activitatea în stânsă legătură cu bugetul public, privind resursele financiare constituite în cadrul acestuia, la nivel central, local sau prin fonduri speciale pentru acoperirea cheltuielilor, pe destinaţii specifice stabilite prin clasificaţia bugetară.

Într-o altă abordare instituţiile publice produc bunuri publice care se distribuie de regulă în mod gratuit, urmărind satisfacerea la un nivel maxim posibil a cerinţelor consumatorilor sau la preţuri accesibile consumatorilor.

Preview document

Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 1
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 2
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 3
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 4
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 5
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 6
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 7
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 8
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 9
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 10
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 11
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 12
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 13
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 14
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 15
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 16
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 17
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 18
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 19
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 20
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 21
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 22
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 23
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 24
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 25
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 26
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 27
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 28
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 29
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 30
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 31
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 32
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 33
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 34
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 35
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 36
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 37
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 38
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 39
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 40
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 41
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 42
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 43
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 44
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 45
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 46
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 47
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 48
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 49
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 50
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 51
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 52
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 53
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 54
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 55
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 56
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 57
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 58
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 59
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 60
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 61
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 62
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 63
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 64
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 65
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 66
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 67
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 68
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 69
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 70
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 71
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 72
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 73
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 74
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 75
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 76
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 77
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 78
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 79
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 80
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 81
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 82
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 83
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 84
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 85
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 86
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 87
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 88
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 89
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 90
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 91
Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si Conducerea Gestiunii Financiar Bugetare la Primaria Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Bugetele Locale - Instrumente de Realizare și Consolidare a Autonomiei Administrației Publice Locale

CAPITOLUL I ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA SI DESCENTRALIZAREA ADMINISTRATIVA PE BAZA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE 1.1. CONCEPTUL DE...

Proiect de practică la BRD în 2007

INTRODUCERE Am ales să fac practica de vara la banca BRD- GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la Agentia Nicolina din Iasi. Această agenţie a fost înfinţată...

Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul adminstratiei publice - Primăria Municipiului Bârlad

1. Capitolul I – Organizarea si functionarea Primariei Municipiului Barlad 1.1. Istoricul municipiului Barlad Barladul reprezinta un nume si o...

Gestiunea financiară a instituțiilor publice

1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE IN INSTITUTIA PUBLICA 1.1.PREZENTAREA GENERALA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BOTOSANI Municipiul Botosani este...

Analiza Veniturilor Publice la Primăria Șercaia

Introducere Finanţele publice constituie un sistem de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi repartizarea fondurilor de...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Monografie la Primăria municipiului Iași

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionarea instituţiei 1.1. Scurt istoric Documentul care atestă înfiinţarea Primăriei municipiului Iaşi este Legea...

Organizarea gestiunii financiare la Primăria Municipiului Iași

Cap. 1 Organizarea şi funcţionarea Primǎriei Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Istoria acestui judeţ este marcată de numeroase monumente şi...

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la Primăria Municipiului Moinesti

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Introducere "Domnia" este principala institutie centrala a statului feudal Moldova, al carei detinator reuneste...

Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași

1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Clinic Universitar “ Sfântul Spiridon” Iaşi 1.1 Scurt istoric Ideea de a ctitori bolniţa "Sf....

Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava

Capitolul 1: Organizarea și funcționarea Primăriei com. Miroslava 1.1 Scurt istoric Comuna Miroslava se situează în partea centrală a județului...

Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau

Capitolul I Organizare şi funcţionalitate la Primaria Harlau 1.1.Scurt istoric Harlau este un oraș din judetul Iasi. Este situat în nord-vestul...

Monografie GFIP Primăria Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al primăriei este fostul Palat Roznovanu,...

Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul adminstratiei publice - Primăria Municipiului Bârlad

1. Capitolul I – Organizarea si functionarea Primariei Municipiului Barlad 1.1. Istoricul municipiului Barlad Barladul reprezinta un nume si o...

Ai nevoie de altceva?