Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 13196
Mărime: 61.40KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Stefura, Sebastian Lazar
aceasta monografie a fost prezentata in cadrul Universitatii Alexandru Ioan cuza, la facultatea de economie si administrarea afacerilor, iasi

Cuprins

1. ORGANIZARE SI FUNCŢIONALITATE LA NIVEL DE INSTITUŢIE

1.1. SCURT ISTORIC

1.2. ORGANIZARE PE COMPARTIMENTE

1.3. OBIECT DE ACTIVITATE

1.4. RELAŢII INTERNE SI EXTERNE

1.5. FUNCŢIONALITATE

2. FUNDAMENTAREA SI REALIZAREA INDICATORILOR FINANCIARI (DE VENITURI SI CHELTUIELI)

2.1. METODOLOGIA UTILIZATA

2.2. CALCULE SI FUNDAMENTĂRI (PE FIECARE INDICATOR)

2.3. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

3. FINANŢAREA INSTITUŢIEI

3.1. SURSE DE FINANŢARE

3.2. METODE, TEHNICI SI PROCEDEE DE LUCRU

3.3. FLUXURI INFORMAŢIONALE

3.4. PLĂTI PENTRU CHELTUIELI PRIN TREZORERIE

4. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA EVIDENTEI IN GESTIUNEA FINANCIARA

4.1. FORME DE EVIDENTA CU ACCENT PE CONTABILITATEA SINTETICA

4.2. FORME DE EVIDENTA CU ACCENT PE CONTABILITATEA ANALITICA

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Cap. 1. ORGANIZARE SI FUNCŢIONALITATE LA

NIVEL DE INSTITUŢIEI PUBLICE

1.1. SCURT ISTORIC;

Direcţia de asistenta sociala a judeţului Vaslui denumita Serviciul public de asistenta sociala, s-a infiintat prin Hotărârea nr. 9/18.03.2003 a Consiliului Judeţean Vaslui, având personalitate juridica, in subordinea Consiliului judeţean Vaslui.

Serviciul public de asistenta sociala are sediul in municipiul Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu numărul 25.

Direcţia de asistenta sociala a judeţului Vaslui si-a desfasurat activitatea pana la 31.12.2004 când are loc comasarea cu Direcţia Judeţeana Pentru Protecţia Copilului Vaslui.

Direcţia de asistenta sociala isi dezvolta activitatea pornind de la simpla activitate de plăti si drepturi banesti pentru handicapaţi si facilitaţi pentru handicapaţi , preluate de la fostul ISTH Vaslui, pana la crearea de relaţii multiple cu diverse instituţii la nivel local :( DJPC, DDFSS, Inspectoratul Şcolar Vaslui, AJOFM, CJPAS Vaslui, CJAS Vaslui, ONG-uri) in vederea creării unei instituţii care sa aplice la nivelul judeţean politici si strategii in domeniul asistentei sociale.

1.2. ORGANIZARE PE COMPARTIMENTE

Conducerea executiva a serviciului public este asigurata de către un director, numit prin hotărâre a consiliului judeţean, in conformitate cu reglementările legale in vigoare.

Directorul Serviciului public este funcţionar public si se supune prevederilor Legii numărul 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

Directorul Serviciului public de asistenta sociala este ordonator secundar de credite.

Directorul conduce întreaga activitate a Serviciului public de asistenta sociala si îl reprezintă in raporturile cu Consiliul judeţean Vaslui, cu seviciile publice descentralizate ale ministerelor si instituţiile cu responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentanţii societatii civile implicaţi in derularea programelor de asistenta sociala.

In exercitarea atribuţiilor sale directorul serviciului public de asistenta sociala emite ordine.

In cadrul Serviciului public functioneaza următoarele compartimente:

2. Serviciul de asistenta sociala pentru protecţia familiei si a persoanelor singure;

3. Serviciul de asistenta sociala pentru protecţia persoanelor vârstnice si a oricărei persoane aflate in nevoi;

4. Serviciul de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap;

5. Serviciul buget-contabilitate;

6. Compartimentul juridic, mass-media si informare cetateni;

7. Serviciul resurse umane, administrativ si secretariat.

Conducerea compartimentelor funcţionale se asigura de şefi de servicii, respectiv, birou.

Încadrarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de munca al salariaţilor, precum si sancţionarea disciplinara si concedierea acestora se face de către Directorul Serviciului public, in conformitate cu reglementările in vigoare.

Numirea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu al funcţionarilor publici din cadrul Serviciului public, precum si sancţionarea disciplinara a acestora se face cu respectarea si in condiţiile prevăzute de Legea numărul 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

Salarizarea personalului contractual si a funcţionarilor publici se face in conformitate cu reglementările legale in vigoare.

Personalul contractual si funcţionarii publici ai Serviciului public au obligaţia sa respecte normele legale in domeniul asistentei sociale, a hotărârilor consiliului judeţean in domeniu, a Regulamentului intern si a dispoziţiilor directorului.

Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către personalul contractual si a îndatoririlor de serviciu de către funcţionarii publici, înscrise in contractul individual de munca si, respectiv, in fisa de evaluare a postului, se sanctioneaza potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Atribuţiile conducerii Serviciului public de asistenta sociala

Directorul Serviciului public indeplineste, in condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

- Asigura punerea in aplicare a actelor normative care reglementează activitatea de asistenta sociala;

- Asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliul Judeţean prin care se iau decizii in domeniul asistentei sociale;

- Asigura conducerea executiva a Serviciului public si răspunde de buna funcţionare a acestuia in îndeplinirea atribuţiilor ce ii revin;

- Exercita funcţia de ordonator secundar de credite;

- Intocmeste proiectul de buget al serviciului public si contul de încheiere a exerciţiului bugetar si le supune spre aprobare Consiliul Judeţean, in condiţiile si la termenele prevăzute de lege;

- Încheie convenţii cu autoritatile centrale si autoritatile administraţiei publice locale prin care se reglementează modul de acordare si decontare a unor facilitaţi si drepturi banesti plătite din bugetul propriu al judeţului acordate prin transfer de la bugetul statului prevăzute cu aceasta destinaţie;

- Propune Consiliul Judeţean spre aprobare, in condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal si regulamentul de organizare si funcţionare al serviciului public;

Preview document

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 1
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 2
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 3
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 4
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 5
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 6
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 7
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 8
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 9
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 10
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 11
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 12
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 13
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 14
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 15
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 16
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 17
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 18
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 19
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 20
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 21
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 22
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 23
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 24
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 25
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 26
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 27
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 28
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 29
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 30
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 31
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 32
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 33
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 34
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 35
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 36
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 37
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 38
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 39
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 40
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 41
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 42
Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si Conducerea Gestiunii Financiare la o Institutie Publica - Directia de Asistenta Sociala a Judetului Vaslui.DOC

Alții au mai descărcat și

Reguli generale de execuție a cheltuielilor publice într-o instituție publică - studiu de caz - Primăria Municipiului București

Reguli generale de execuţie a cheltuielilor publice într-o instituţie publică - Primăria Municipiului Bucureşti – I. Reguli generale...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Direcția de Asistenta Sociala

CAPITOLUL I ORGANIZARE SI FUNCŢIONALITATE LA NIVEL DE INSTITUŢIEI PUBLICE 1.1.SCURT ISTORIC Direcţia de asistenta sociala a judeţului Vaslui...

Strategii de comunicare în instituția publică

1. Organizarea şi funcţionarea organizaţiei publice 1.1. Identificarea institutiei – PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI Municipiul Vaslui este o...

Ai nevoie de altceva?