Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 9321
Mărime: 52.73KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA: FINANŢE BĂNCI

Cuprins

Cap. 1. Organizarea sistemului financiar fiscal de către Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile preaderării la Comunitatea Europeană

1.1 Definiţia, clasificarea, sfera de activitate şi obiectivele controlului financiar-contabil 1

1.2 Funcţiile controlului financiar-contabil 8

1.3 Atribuţiile şi competenţele Ministerului Finanţelor Publice 9

1.4 Organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice 12

Cap. 2. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

2.1 Principalele obiective şi atribuţii 14

2.2 Organizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 16

Cap.3. Organele teritoriale modalităţii de Control Fiscal

3.1 Direcţiile judeţene de control fiscal. Atribuţii şi structura organizatorică 17

3.2 Auditul financiar, auditul intern şi cenzorii 25

3.2.1 Situaţiile financiare ce se supun auditului financiar 25

3.2.2 Auditul financiar 27

3.3 Auditul intern la agenţii economici 33

3.3.1 Definire şi obiective 33

3.3.2 Codul de etică al profesiei de audit intern 34

3.3.3 Reguli de organizare 35

3.3.4 Reguli de exercitare 36

3.3.5 Reguli de implementare 37

3.4 Cenzorii societăţilor comerciale

Extras din document

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA SISTEMULUI FINANCIAR-FISCAL DE CĂTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ÎN CONDIŢIILE PREADERARII LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

1.1 Definiţia, clasificarea, sfera de activitate şi obiectivele controlului financiar-contabil

Instituirea unui sistem de control financiar_contabil asupra modului de formare şi utilizare a resurselor financiare ale statului, ca şi unele dintre organismele specializate sa execute aceasta activitate, au fost stabilite chiar prin Constituţia României.

Astfel, dacă la art.136 din Legea fundamental a fost prevăzut, la modul general, că “formarea, administrarea şi controlul resurselor financiare ale statului, ale unităţilor administrative teritoriale şi ale instituţiilor publice sunt reglementate prin lege”, la art.139 al Constituţiei României se nominalizează chiar unul dintre organismele desemnate să efectueze aceasta activitate: astfel “Curtea de Conturi execută controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului ”.

În legea finanţelor publice, la art.1 se prevede că “activitatea privind finanţele publice cuprind controlul supr modului de folosire a mijloacelor material băneşti aparţinând regiilor autonome instituţiilir publice şi asupra capitalului social al statului în societăţile comerciale”.

Controlul financiar - contabil se defineşte ca fiind acţiunea de determinare a unor adevăruri în legătură cu starea unor proiecte de activităţi economice sau a celor care au fost effectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau manifestare a acestora cu prevederile şi normele legale prin care au fost definite şi instituţionalizate, în vederea preîntâmpinării sau depistării şi remedierii abaterilor de la aceste prevederi şi norme.

Într-un sistem economic pot să apară, la un moment dat, unele disfuncţionalităţi în relaţiile pe care statul le instituie prin prevederile sau normele legale între operatorii economici sau între aceştia şi diferitele sale instituţii sau organismele guvernamentale.

Controlul financiar-contabil este, în primul rând , controlul fianciar-contabil serveşte intereselor agenţilor economici atât prin acţiunea de evitare a situaţiilor de disfuncţionalitate în procsul de gestionare a patrimoniului.

În al treilea rând, controlul fianciar-contabil serveşte agenţilor economici parteneri, cărora le ofera informaţii exacte asupra stării patrimoniului unităţii economice la care se desfaşoară verificarea.

După momentul efectuării propriu-zise a activităţilor sau al întocmirii şi utilizării documentelor supuse verificării faţă de momentul verificării, controlul fianciar-contabil se clasifică în controlul financiar preventive, contrlul financiar operativ-curent şi controlul ulterior.

Controlul financiar preventiv este forma controlului financiar-contabil care se exercită înainte de efectuarea operaţiunii sau activităţii supuse verificării, sau înainte ca un document să fie lansat în procesul economic.

Sfera de acţiune a controlului fianciar preventiv este formată din toate documentele şi operaţiunile din care derivă drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale unei unităţi economice faţă de alta, persoană juridică sau fizică, sau faţă de instituţiile statului.

Controlului financiar preventiv poate fi exerciatat de asemenea, asupra operaţiunilor de creditare, finanţare şi de plată.

Obiectivul principal al controlului financiar preventiv este de a opri, înainte de efectuare, toate operaţiunile care nu sunt legale, necesare, oportune sau economicoase, în faza de angajare şi de plată, respective de încasarem după caz.

Sfera activităţilor care fac obiectul controlului financiar preventiv se stabileşte în funcţie de natura unităţii patrimoniale la care se realizează, astfel:

Preview document

Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 1
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 2
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 3
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 4
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 5
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 6
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 7
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 8
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 9
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 10
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 11
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 12
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 13
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 14
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 15
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 16
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 17
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 18
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 19
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 20
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 21
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 22
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 23
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 24
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 25
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 26
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 27
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 28
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 29
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 30
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 31
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 32
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 33
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 34
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 35
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 36
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 37
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 38
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 39
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 40
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 41
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 42
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 43
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 44
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 45
Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si Exercitarea de Catre Ministerul Finantelor Publice a Controlului Financiar Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Fiscale de Stimulare a Cresterii Economice si Eficienta Lor

Cap. 1 Politica fiscală-Concept şi rol Cap 1.1 Conceptul de politică fiscală Politica fiscală reprezintă ansamblul deciziilor de natură fiscală...

Structura organizatorică și funcțională a sistemului de control economic, financiar și gestionar

Întroducre În opinia unor autori, modul de organizare şi apoi de exercitare a controlului economic, financiar şi gestionar este influenţat de cel...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Evaziunea Fiscală

INTRODUCERE Oriunde şi oricând existenţa controlului presupune existenţa răspunderii. Controlul fără răspundere şi răspunderea fără control sunt...

Controlul Financiar

Introducere Controlul fiscal trebuie văzut , mai întâi , ca un concept juridic El este definit ca fiind ’’puterea recunoscută a administraţiei...

Controlul Financiar în România

1 EVOLUTIA CONTROLULUI FINANCIAR IN ROMÂNIA 1.1 REPERE ISTORICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR Indiferent de forma sa de organizare , statul si-a...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar

INTRODUCERE Pe cât de veche în istoria civilizatiei, pe atât de necesară, activitatea de control, la origine, ține de suspiciunea omenească față...

Controlul financiar al statului

CONTROLUL FINANCIAR AL STATULUI 1. Obiectivele şi sistemul de controlul financiar al statului 1.1. Definirea şi obiectivele controlului financiar...

Controlul financiar al statului

Având în vedere consideraţia exprimată în doctrină, conform careia necesitatea unui control administrativ asupra administraţiei publice nu se...

Ai nevoie de altceva?