Organizarea si functionarea Bancii Centrale Europene

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Organizarea si functionarea Bancii Centrale Europene.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Introducere 3
1.Banca Central Europeană-istoric şi obiective 3
2. Organizarea Băncii Centrale Europene 5
2.1 Gruparea pe direcţii 5
2.2 Gruparea de domenii de activitate 6
2.3 Organele de decizie ale BCE 6
2.3.1 Consiliul guvernatorilor 7
2.3.2 Comitetul executiv(direcţiunea) 7
2.3.3 Consiliul general 8
3. Funcţionarea Băncii Centrale Europene 8
4.Concluzii 9
5.Bibliografie 10

Extras din document

Introducere

Uniunea Economică şi monetră(UEM) a reprezentat un important pas în procesul de intregare economică a UE(acesta fiind obiectivul principal al Tratatului de la Maastricht).UEM are în vedere coordonarea politicilor economice şi fiscale,o politică monetară comună şi o monedă unică euro. Din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene,participante la uniunea economică,doar 18 dintre acestea au dus integrarea la alt nivel prin adoptarea monedei unice-EURO, formând zona euro.

1.Banca Central Europeană-istoric şi obiective

Aceasta a luat fiinţă în 1998 la 1 iunie ca urmare a Tratatului de la Amsterdam, aceasta devenind banca centrală independentă, fiind responsabilă de monada euro(lansata în anul 1990 în luna ianuarie).In anul 1992 prin semnarea Tratatul de la Mastricht, care a definit cadrul instituţional al Sistemului European al Bănciilor Centrale.Consiliul European a oferit unui comitet de experţi un mandat pentru propuneri pentru realizarea uniunii economice şi monetare europene, având ca rezultat Raportul Delors. Cu ajutorul acestuia sa conturat Tratatul de la Maastricht care a stat la baza introducerii monedei euro. In anul 1994 a fost înfiinţat Institutul Monetar European care a realizat cadrul de reglementare,logistic şi organizatoric al noului sistem supranaţional al băncilor centrale,necesar pentru crearea Bancii Centrale Europene şi SEBC.

Banca Central Europeană reprezintă Banca Centrală a Uniunii Europene, are sediul central la Frankfurt în Germania şi este considerată ca fiind una din cele mai tinere bănci.Aceasta a preluat funcţiile de la Institutul Monetar European. BCE se află in centrul Eurosistemului şi al SEBC.Din 1999 banca are responsabilitatea de eleborare a politicilor monetare în zona euro.

Funcţiile BCE cele mai importante sunt urmatoarele:

„-elaborează si implementează politica monetară europeană

-conduce operaţiunile de schimb valutar

-asigura funcţionarea normală a sistemelor de plată” .

In altă abordare funcţiile BCE sunt prezentate sub alta formă şi anume,5funcţii principale, pe lângă cele 3 din prima abordare apare şi:

-deţinerea şi gestiunea rezervelor valutare oficiale de schimb ale ţărilor din zona euro

-controlul funcţional asupra sistemeleor de plîţi din Eurosistem inclusiv a celor care pot folosi e-money.

Pe lângă funcţiile principale prezentate anterior mai putem enumera următoarele funcţii:

-dreptru care îi revine BCE de autorizaţie a emisiunii bancnotelor în zona euro

-BCE în colaborarea sa cu bancile naţionale,aceata colectează informaţii statistice care îi permite îndeplinirea funcţiilor sale

-menţine relaţii de lucru cu organisme şi instituţii din UE cât si internaţionale, necesare îndeplinirii funcţiilor.

In ceia ce priveşte obiectivul fundamental al băncii, se concretizează în a asigura stabilitatea preţurilor,acest obiectiv fiind stabilit prin Tratatul de instituire a Comunităţii Europene cu precizarea că termenul de” stabilitate a preţurilor” nu a fost definit.Mai tarziu, în anul 1998 Consiliul Gruvernatorilor au enunţat urmatare definire cantitativă “o creştere anulă a indicelui armonizat al preţurilor de consum(IAPC)pentru zona euro sub nivel de 2%” totodată,stabilitatea preţurilor “trebuie să fie menţinute pe termen mediu” .Această definire cantitativă prezintă ca avantaje:

- Ajută la transparenţa politicilor monetare

- Accentuarea responsabilităţilor BCE(definiţia reprezintă reperul pe care publicul îl foloseşte pentru a analiza rezultatele BCE, de aceia aceasta trebuie să asigure „echilibru” între evoluţia preţurilor şi definiţie)

- Sporeşte credibilitatea şi eficienţa politicilor

Prin obiectivul fundamental al Băncii Centrele Europene se urmăreşte evitarea inflaţiei prelungite, a deflaţiei şi ajută la inregistrarea unor rate mai ridicate pentru creşterea economică şi a forţei de muncă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea si functionarea Bancii Centrale Europene.docx

Bibliografie

1.https://www.ecb.europa.eu/home/html/lingua.ro.html
2.https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.en.html
3.https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/transparency/html/index.en.html
4.Integrare financiar-monetară europeană,
5.Instituţii financiare internaţionale,