Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 18889
Mărime: 205.81KB (arhivat)
Publicat de: Titus Gradinaru
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr. Cosmin Stoica

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAP.1 TREZORERIA STATULUI IN ROMÂNIA, FUNCŢIILE, ROLUL
 3. SI IMPORTANŢA ACESTEIA 4
 4. 1.1 Necesitatea înfiinţarii Trezoreriei Statului 4
 5. 1.2 Premisele înfiinţarii Trezoreriei Statului 5
 6. 1.3 Rolul şi importanţa Trezoreriei Statului 7
 7. 1.4 Funcţiile Trezoreriei Statului 9
 8. CAP.2. ORGANIZAREA TREZORERIEI STATULUI ŞI DERULAREA
 9. FLUXURILOR FINANCIARE 20
 10. 2.1.Organizarea trezoreriei Statului 20
 11. 2.2.Derularea fluxurilor financiare prin Trezoreria Statului 23
 12. 2.2.1.Derularea fluxurilor financiare privind veniturile 23
 13. 2.2.1.1.Contabilizarea operatiilor privind veniturile 24
 14. 2.2.1.2.Controlul încasării veniturilor cuvenite Bugetului Public 27
 15. 2.2.1.3.Amânarea, eşalonarea, corecţia, compensarea şi restituirea
 16. veniturilor 28
 17. 2.2.2.Derularea fluxurilor financiare privind cheltuielile 30
 18. 2.2.2.1.Cheltuieli derulate prin Trezoreria Statului 30
 19. CAP.3. COMPENSĂRI, RESTITUIRI/RAMBURSĂRI – STUDIU DE CAZ
 20. 3.1. Compensarea obligaţiilor bugetare datorate de debitori cu
 21. creanţele acestora 35
 22. 3.1.1.Primirea şi recepţia documentaţiei de la organul fiscal 35
 23. 3.1.2.Verificarea documentatiei transmisă trezoreriei de organul fiscal . 36
 24. 3.1.3.Întocmirea referatului privind compensarea 37
 25. 3.1.4.Înregistrarea operaţiunii de compensare în contabilitatea trezoreriei 38
 26. 3.1.5.Comunicarea la organul fiscal a efectuării operatiunii de compensare 38
 27. 3.1.6.Operatiunea de arhivare 39
 28. 3.2. Restituirea şi rambursarea de sume din conturi de venituri bugetare 39
 29. 3.2.1.Restituiri / rambursări de sume din conturi de venituri bugetare 40
 30. pentru persoane juridice
 31. 3.2.1.1.Primirea şi recepţia documentaţiei de la organul fiscal 41
 32. 3.2.1.2.Verificarea documentaţiei transmisă trezoreriei de organul
 33. fiscal 41
 34. 3.2.1.3.Întocmirea referatului privind restituirea/rambursarea 41
 35. 3.2.1.4.Înregistrarea operaţiunii de restituire/rambursare în
 36. contabilitatea trezoreriei 42
 37. 3.2.1.5.Comunicarea la organul fiscal a efectuarii operaţiunii de
 38. restituire/rambursare 44
 39. 3.2.1.6.Operaţiunea de arhivare 44
 40. 3.2.2.Restituiri / rambursari de sume din conturi de venituri bugetare
 41. pentru persoane fizice 44
 42. 3.2.2.1.Primirea şi recepţia documentaţiei de la organul fiscal 45
 43. 3.2.2.2.Verificarea documentaţiei transmisa trezoreriei de organul
 44. fiscal 46
 45. 3.2.2.3.Întocmirea referatului privind restituirea/rambursarea 47
 46. 3.2.2.4.Înregistrarea operaţiunii de restituire/rambursare în
 47. contabilitatea Trezoreriei 47
 48. 3.2.2.5.Comunicarea la organul fiscal a efectuarii operaţiunii de
 49. restituire/rambursare 49
 50. 3.2.2.6.Operaţiunea de arhivare 49
 51. CONCLUZII SI PROPUNERI 50
 52. ANEXE 55
 53. BIBLIOGRAFIE 75

Extras din proiect

INTRODUCERE

Conceptul de trezorerie apare ca rezultat al unei lungi evolutii istorice, care a condus mai întai , la identificarea notiunii de “monedă publică”, apoi la centralizarea acesteia sub o autoritate unică, insarcinată sa vegheze la respectarea unui ansamblu de reguli speciale (regulile contabilitatii publice)

Gestiunea banului public constituie o misiune esentiala a trezoreriei. În prezent, chiar in perioada de echilibru bugetar, sau de uşoara dezechilibrare, Trezoreria Statului este investită cu o misiune importantă: asigurarea ritmicitătii si corectitudinii procesului de încasare a veniturilor bugetare si de efectuare a cheltuielilor exigibile, ea veghind totodata şi asupra amenajarii temporale si spatiale a fondurilor necesare realizării celui de-al doilea deziderat (realizarea cheltuielilor exigibile)

La intersecţia tuturor mişcarilor de fonduri se releva, întradevar, problema echilibrului Trezoreriei Publice, care constituie responsabilitatea zilnică a Directiei Generale a Trezoreriei Statului, echilibrul care are de fapt prioritate asupra tuturor celorlalte, deoarece Statul nu se poate afla în situaţia încetarii plătilor fară a antrena consecinţe economice, sociale şi politice al căror impact este perfect previzibil.

În acest sens, administrarea Trezoreriei Statului reprezintă o funcţie de încredere, pe care o îndeplinesc funcţionarii publici de elita.

Capitolul 1

TREZORERIA STATULUI ÎN ROMÂNIA. FUNCŢIILE, ROLUL SI IMPORTANŢA ACESTEIA

1.1. Necesitatea înfiinţarii Trezoreriei Statului.

Măsurile întreprinse, după anul 1989, pentru trecerea la economia de

piaţă, au determinat, în primul rând, modificări esenţiale în domeniul finanţelor publice, fără de care nu se putea asigura trecerea la noua economie.

Trecerea la economia de piaţă a condus la crearea în cadrul Ministerului Finanţelor Publice a unui sistem propriu al trezoreriei statului pentru urmărirea execuţiei bugetare, astfel încât gestionarea fondurilor publice să se asigure pe criterii de eficienţă şi în condiţii de siguranţă şi protejare faţă de orice risc.

La începutul anului 1990, primele măsuri cu caracter financiar au fost cu privire la modificarea relaţiilor dintre unitaţile economice şi stat, respectiv vărsamintele din profit.

Este pentru prima dată când, in România, se stabileşte obligaţia de a vira către stat o parte din profitul realizat, înlocuindu-se sistemul de regularizare totalitar cu bugetul de stat.

Au fost stabilite noi raporturi între autoritatea centrală şi locală pe linia sprijinului financiar ce urmeaza a fi acordat bugetelor locale. Astfel, bugetele locale au fost echilibrate, cu sume defalcate din impozitul pe venit, din TVA si s-au introdus subvenţii cu destinaţie specială şi anume pentru investiţii privind soluţionarea problemelor de interes public (apă, termoficare, transport în comun, etc.), precum şi pentru protecţia socială.

În noul cadru politic, economic, juridic creat după anul 1989, un rol important a revenit mecanismului financiar. Acesta trebuie să asigure stabilitatea economică, echilibrele materiale, financiare şi valutare ale ţării, echilibrul economic general. O componentă importanta a mecanismului financiar o reprezintă finanţele publice.

După anul 1990 a fost adoptată în procedură de urgenţă Legea nr. 10/1991 a finanţelor publice, lege care a constituit o adevarată cartă financiară a României prin care au fost adoptate principiile de elaborare, aprobare şi execuţie a bugetului public naţional, a fost instituită noţiunea de buget de stat, şi pentru prima dată, legea conferă o adevarată autonomie bugetelor ce compun bugetul general.

În domeniul execuţiei financiare au fost aplicate măsuri cu caracter de reformă prin care să se asigure condiţii optime pentru administrarea resurselor financiare ale statului.

Pană în anul 1990 execuţia de casă a bugetului de stat era efectuată de către Banca Naţională a României, Ministerului Finanţelor revenindu-i numai rolul de conducere a execuţiei bugetare şi de încheiere a contului general anual de execuţie bugetară.

Datorită schimbărilor intervenite în organizarea şi funcţionarea sistemului bancar din România, statul şi-a revizuit modul de organizare şi funcţionare a execuţiei bugetare.

Astfel s-a trecut de la execuţia de casă prin Banca Naţională la execuţia de casă prin sistemul trezoreriei statului integrat în activitatea Ministerului Finanţelor.

Prin acest sistem au fost create condiţiile necesare ca organele abilitate ale statului să supravegheze în mai bune condiţii constituirea resurselor financiare publice şi utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate.

S-a trecut la elaborarea unui nou cadru legislativ, care prevedea noi atribuţii în sarcina Ministerului Finanţelor Publice, atribuţii legate de crearea unui sistem propriu pentru urmărirea execuţiei bugetare, cu ajutorul căruia să se coordoneze în mod eficient, problemele politicii financiare de care răspunde, asa cum se procedeaza în majoritatea ţarilor cu economie de piaţă.

Necesitatea înfiinţarii acestui sistem propriu al Statului a fost dată şi de teoria demonstrată conform căreia, acesta nu îşi poate exercita pe deplin suveranitatea financiară decât dacă reuşeşte să centralizeze totalitatea serviciilor financiare şi dacă încaseaza toate veniturile la care are dreptul, în vederea finanţarii cheltuielilor pe care le-a angajat.

În acest scop, pentru funcţionarea unui mecanism al centralizarii fondurilor s-a instituit Trezoreria Finanţelor Publice, in baza Hotărârii Guvernului nr. 78 / 1992, organizată în toate judeţele ţării în cadrul unitaţilor administrativ teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

1.2. Premisele înfiinţarii Trezoreriei Statului.

Procesul înfiinţării Trezoreriei Publice a reprezentat o etapa importantă în planul separării finanţelor publice de cele private (reprezentate de băncile comerciale), reprezentând o premisa de necontestat în întărirea rolului Ministerului Finanţelor Publice în realizarea disciplinei bugetare

Premisele care au creat cadrul favorabil înfiinţarii trezoreriei, în România,

au fost :

1 - reorganizarea băncilor şi consecinţele acesteia asupra finanţelor publice ;

2 - schimbarea concepţiilor privind administrarea şi utilizarea resurselor financiare publice ;

3 - cerinţele şi posibilitaţile reale de asigurare a echilibrului finanţelor publice, prin intervenţii pornite în fazele de urmărire a execuţiei bugetare ;

Preview document

Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 1
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 2
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 3
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 4
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 5
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 6
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 7
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 8
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 9
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 10
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 11
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 12
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 13
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 14
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 15
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 16
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 17
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 18
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 19
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 20
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 21
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 22
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 23
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 24
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 25
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 26
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 27
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 28
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 29
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 30
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 31
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 32
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 33
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 34
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 35
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 36
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 37
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 38
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 39
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 40
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 41
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 42
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 43
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 44
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 45
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 46
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 47
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 48
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 49
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 50
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 51
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 52
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 53
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 54
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 55
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 56
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 57
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 58
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 59
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 60
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 61
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 62
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 63
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 64
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 65
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 66
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 67
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 68
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 69
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 70
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 71
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 72
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 73
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 74
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 75
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 76
Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Organizarea si Functionarea Trezoreriei Statului Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Trezoreria Statului

SISTEMUL DE ORGANIZARE ŞI MECANISMUL DE FUNCŢIONARE A TREZORERIEI STATULUI ÎN CONDIŢIILE INTRODUCERII SISTEMULUI ELECTRONIC DE PLĂŢI CAPITOLUL I...

Trezoreria statului și datoria publică

Cap. 1. Trezoreria Statului 1.1. Necesitatea infiintarii Trezoreriei Statului La inceput, termenul de trezorerie era identificat cu banii...

Politica distribuirii de dividende

I. Politica de dividend 1.1 Concept si mecanismul acordării Dividendul este partea din profitul unei societati pe actiuni care revine fiecarui...

Mecanisme de Trezorerie

Introducere Instituţia este denumită astfel după ultimele reglementări româneşti, deoarece la constituirea ei, în anul 1993, purta numele de...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava

INTRODUCERE Economia românească parcurge, începând cu anul 1990, o etapă de transformări profunde, atât la nivel structural cât şi la nivel...

Garanțiile de Executare ale Contractului de Credit Bancar

TITLUL I - REPERE ISTORICE PRIVIND ACTIVITATEA BANCARA Capitolul 1- Activitatea bancara. Primele milenii Sectiunea 1- Perioada antica Comertul...

Corelarea Operațiunilor de Încasări și Plăți ale Trezoreriei Statului și Implicațiile Acesteia

CAPITOLUL 1 SISTEMUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A TREZORERIEI STATULUI 1.1. ÎNFIINŢAREA TREZORERIEI STATULUI Conceptul de trezorerie publică...

Metode de decontare inter și intra bancare și reflectarea lor în contabilitate

Capitolul I. Abordari teoretice si practice ale decontarilor intra si interbancare 1.1. Cadrul legal si contabil In economia de piata latura cea...

Informatizarea Activității Trezoreriei Statului

CAPITOLUL I: TREZORERIA STATULUI IN ROMANIA Masurile întreprinse, dupa anul 1989, pentru trecerea la economia de piata, au determinat in primul...

Impactul Plantelor Transgenice Asupra Mediului

REZUMAT Ingineria genetică poate fi definită ca un ansamblu de tehnici care permit fie introducerea în patrimoniul genetic al unei celule a uneia...

Datoria publică

NOTIUNEA DE DATORIE PUBLICA Datoria publica reprezinta totalitatea obligatiilor pecuniare la un moment dat, rezultate din impumuturile interne si...

Trezoreria statului

INTRODUCERE În procesul procurării şi repartizării resurselor financiare necesare statului pentru a-şi îndeplini funcţiile şi sarcinile sale, se...

Ai nevoie de altceva?