Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5506
Mărime: 84.88KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”

Cuprins

Capitolul 1: Fondurile și programele comunitare ȋn România ȋnanite de aderare.1

1.1 PHARE.1

1.2 ISPA.5

1.3 SAPARD.7

Capitolul 2: Participarea României la fondurile și programele comunitare dupã aderare.10

2.1 Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR).10

2.2 Fondul Social European (FSE).11

2.3 Fondul de Coeziune (FC).13

2.4 Fondul European pentru Agriculturã și Dezvoltare Ruralã (FEADR).14

2.5 Fondul European pentru Pescuit (FEP).15

Concluzii.18

Bibliografie.19

Extras din document

Capitolul 1 Fondurile și programele comunitare ȋn România ȋnainte de aderare

Cele trei instrumente de pre-aderare prin care Uniunea Europeană acordă asistenţă financiară ţărilor din Europa Centrală şi de Est candidate la aderare la Uniune sunt:

• PHARE;

• ISPA;

• SAPARD.

1.1 PHARE

Programul PHARE (Poland Hungary Aid for Reconstruction of the Economy – Polonia Ungaria Ajutor pentru Reconstrucţia Economiei) este unul dintre cele trei instrumente de pre-aderare finanţat de către Uniunea Europeană pentru a asista ţările candidate din Europa Centrală şi de Est la aderarea la Uniune.

Programul a fost creat iniţial în 1989 pentru a asista Polonia şi Ungaria, primele două ţări din regiune care au renunţat la comunism şi la economia centralizată. Scopul său era de a ajuta aceste două ţări în procesul de tranziţie de la regimul comunist la cel democratic, de aici provenind şi numele său.

Pe măsură ce alte state din centrul şi estul Europei au trecut la un regim democratic, acestea au fost incluse, de asemenea, în program. Astfel, în 1996, 13 state primeau fonduri nerambursabile Phare: 10 state candidate (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia), Albania, Bosnia-Herţegovina şi Fosta Republică Iugoslavă Macedonia.

Din 2000, cele trei state din partea vestică a Balcanilor (Albania, fosta Republică Macedonia Iugoslavă şi Bosnia-Herţegovina) au fost incluse în programul CARDS (Asistenţă Comunitară pentru Reconstrucţia, Dezvoltarea şi Stabilitatea Balcanilor), Phare devenind un instrument concentrat exclusiv pe susţinerea procesului de aderare a celor 10 state candidate din Europa Centrală şi de Est.

Din 2004, beneficiază de asistenţa Phare numai România şi Bulgaria. Celelalte două ţări candidate (Croaţia şi Turcia) beneficiază şi ele de asistenţă de pre-aderare din partea Uniunii, dar prin intermediul unor instrumente separate.

Obiectivul general al programului Phare este acela de a ajuta statele candidate să se pregătească în vederea aderării la UE, sprijinul acordat concentrându-se asupra priorităţilor care duc la îndeplinirea criteriilor de aderare de la Copenhaga şi anume :

 stabilitatea instituţiilor care garantează democraţia, statul de drept, respectarea drepturilor omului şi protecţia minorităţilor;

 existenţa unei economii de piaţă funcţionale şi capacitatea de a face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor din UE;

 capacitatea de asumare a obligaţiilor de stat membru al UE.

În prezent, programul Phare se concentrează pe trei domenii principale şi anume:

 consolidarea administraţiei şi instituţiilor publice din statele candidate, pentru ca acestea să poată funcţiona eficient în cadrul Uniunii („Dezvoltare instituţională”);

 sprijinirea statelor candidate în efortul investiţional de aliniere a activităţilor industriale şi a infrastructurii la standardele UE („Investiţii pentru sprijinirea aplicării legislaţiei comunitare”);

 promovarea coeziunii economice şi sociale („Investiţii în coeziune economică şi socială”).

În ceea ce priveşte România , în perioada 1990-2000, Comisia Europeană a acordat ţării noastre asistenţă financiară nerambursabilă prin programul Phare în valoare de peste 1,5 mld €.

Coeficientul de absorbţie a acestei asistenţe calculată pentru perioada 1991-1996 a fost de 98,5%, poziţionând România între primele trei state asociate cu cel mai mare grad de absorbţie.

Pentru perioada 2000-2006, România a primit prin programul Phare aproximativ 250 ml € anual, fiind a doua ţară candidată, după Polonia, din punct de vedere al mărimii fondurilor alocate.

Bibliografie

1. Oana-Mãriuca Petrescu, Programul de finanţare PHARE, editura All Beck, București, 2004;

2. www.anpa.ro;

3. www.apdrp.ro;

4. www.agripos.tripod.com;

5. www.ec.europa.eu;

6. www.finantare.ro;

7. www.fonduri-finantari.eu;

8. www.fonduri-structurale.ro;

9. www.immromania.ro;

10. www.mmediu.ro;

11. www.mt.ro;

12. www.sapard.ro.

Preview document

Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 1
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 2
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 3
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 4
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 5
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 6
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 7
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 8
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 9
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 10
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 11
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 12
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 13
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 14
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 15
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 16
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 17
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 18
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 19
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 20
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Participarea Romaniei la Fondurile si Programele Comunitare Inainte si dupa Aderare.docx

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea Deciziei de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Fonduri Structurale

CAPITOLUL I 1.1. Fondurile Structurale - caracteristici principale. UE urmăreşte realizarea a trei obiective pentru reducerea diferenţelor dintre...

Fonduri și Programe ale UE

Fonduri şi programe ale Uniunii Europene 1. Rolul fondurilor şi programelor europene Pentru a putea avea o privire de ansamblu şi a putea...

Fonduri și programe ale Uniunii Europene

Capitolul 1: Caracterizare generală a fondurilor Uniunii Europene Începând cu integrarea în Uniunea Europeană, România are acces la fondurile și...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Extinderea spre est a Uniunii Europene - Cazul României

INTRODUCERE Extinderea Uniunii Europene nu este un scop în sine, deşi se poate afirma că, pentru a-şi îndeplini misiunea de a realiza unitatea...

Geneza Uniunii Europene

Introducere Împreună spre o Europă unită! Procesul de integrare reprezintă una dintre cele mai discutate probleme ale vremii. Pe măsură ce...

Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești

INTRODUCERE Primii paşi în construcţia europeanã au avut loc în urmã cu aproape 50 de ani, o datã cu semnarea Tratatului de la Paris (1951) prin...

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

Cap.1 Participarea României la fondurile și programele de preaderare Relațiile active ale României cu Uniunea Europeană au început din 1990....

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

România Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea şi pentru afirmarea în Uniunea...

Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană

Introducere Uniunea Europeană are ca scop promovarea păcii, instituirea unui sistem economic și monetar unificat, promovarea incluziunii și...

Fondurile europene pre și post aderare

1.Avantaje ale fondurilor europene în România Pe langă alte funcții pe care le deține, Uniunea Europeană oferă tărilor sale memebre sprijin în...

Fonduri Europene

I. România şi fondurile europene Căderea regimului comunist şi, ulterior, opţiunea fermă de adoptare a modelului european, a reprezentat pentru...

Ai nevoie de altceva?