Particularitățile creditelor de consum BCR

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 19487
Mărime: 41.72KB (arhivat)
Publicat de: Flavia Solomon
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ilie Mihai
Sustinuta in 2008.

Cuprins

 1. Capitolul 1
 2. Funcţiile şi rolul creditului bancar în economia de piaţă
 3. 2.1. Conţinutul, geneza, rolul şi funcţiile creditului
 4. 2.2. Tipurile de credite bancare
 5. Capitolul 2
 6. Particularităţi ale creditării persoanelor fizice
 7. 2.1. Creditarea persoanelor fizice de către bănci
 8. 2.2. Condiţii şi categorii de credite pentru persoane fizice
 9. 2.3. Analiza şi acordarea creditelor pentru persoane fizice
 10. Capitolul 3
 11. Studiu de caz. Creditarea persoanelor fizice de către BCR
 12. 3.1. Produse şi servicii oferite de BCR
 13. 3.2. Produse de creditare adresate persoanelor fizice
 14. Concluzii şi propuneri

Extras din proiect

Capitolul 1

Funcţiile şi rolul creditului bancar în economia de piaţă

2.1. Conţinutul, geneza, rolul şi funcţiile creditului

Creditul este o categorie economico-financiară creată pentru a servi la rezolvarea unor probleme economice, sociale sau legate de procesul de schimb. Schimbul în natura (trocul) a fost printre primele operaţiuni cu caracter economic săvârşite de indivizi care au trecut de la o viaţa izolată la forma de viaţă socială. Creditul a apărut ca o consecinţa imediată a trocului, fiind tot un schimb. Particularitatea acestuia este dată de factorul timp, care se interpune între momentele schimbului. Deci creditul a existat şi în economiile premonetare (fără monedă), dar în prezent relaţiile de credit nu pot fi privite izolat de monedă. Creditul se află într-o strânsă relaţie cu moneda în primul rând pentru că el lărgeşte posibilităţile de schimb şi presupune formarea rezervelor de monedă. Creditul se clădeşte fie pe economii, deci pe formarea de rezerve în trecut, fie pe crearea de monedă, deci pe formarea de rezerve în viitor. „Creditul reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare”. Din punct de vedere etimologic, noţiunea de credit vine din latinescul “creditum”, care înseamnă “a crede” sau “a avea” încredere. Însăşi noţiunea evidenţiază trăsătura de bază a creditului şi anume încrederea. În practică, această încredere se concretizează în relaţiile dintre creditor şi debitor, în sensul că cel din urmă trebuie să prezinte o bonitate astfel încât să genereze încrederea din partea creditorului. Creditul reprezintă, aşadar, încrederea pe care o persoană, numită creditor, o acorda altei persoane, numită debitor, căreia îi dă în prezent bani sau alte valori sub forma de împrumut care-i vor fi restituite la o dată determinată, numită scadentă, împreuna cu o anumită dobândă ce reprezintă preţul capitalului împrumutat.

Creditul bancar se acordă de bănci, care deţin capital bancar, agenţilor economici şi persoanelor fizice. Acesta apare când nevoia de resurse băneşti suplimentare a unor agenţi economici se întâlneşte cu disponibilităţile sau excedentele temporare ale altor agenţi economici. Operaţiunea priveşte două părţi. O parte acordă creditul, iar cealaltă parte îl primeşte sau altfel spus se îndatorează. Părţile implicate, tipul de instrumente utilizate şi condiţiile în care este consimţit creditul sunt extrem de diverse şi în continuă evoluţie. Esenţialul rămâne acelaşi peste tot, şi anume: o valoare actuală se transmite de un creditor unui debitor care se angajează să o ramburseze în condiţiile specificate în acordul de credit, împreună cu dobânda menţionata în acesta.

Creditarea este o activitate care poate genera profituri importante într-o bancă, dacă este practicată corect, dar care poate duce şi la pierderi. Prin urmare, trebuie abordată într-o manieră structurată şi logică. Creditul reprezintă forma de atragere şi de folosire a resurselor băneşti temporar disponibile ce se formează în economia naţională. Creditul face posibilă mobilizarea resurselor băneşti temporar disponibile în economie şi de la populaţie şi acordarea acestor resurse altor unitaţi economice şi grupe de populaţie, pe un timp determinat, în vederea folosirii lor în scopuri productive. El constituie o sursă importantă, elastică şi operativă de formare a activelor circulante şi chiar a mijloacelor fixe necesare unitaţilor economice pentru desfăşurarea normală a procesului de producţie şi de circulaţie a mărfurilor.

Elementele creditului sunt: Schimbul în timp, Subiecţii raportului de credit (debitorul şi creditorul), Promisiunea de rambursare, Scadenţa, Dobânda.

Analiza participanţilor la raportul de credite evidenţiază marea diversitate a acestora şi dimensiunile ample ale creditării. Dacă se procedează la gruparea în trei categorii principale a creditorilor şi debitorilor, se disting: populaţia, statul, agenţii economici. Populaţia joaca un dublu rol în procesul creditării, atât de creditor, cât şi de debitor, având un rol foarte important în asigurarea resurselor de creditare. Agenţii economici deţin o importanta poziţie în rândul creditorilor, în cazul în care obţin rezultate financiare pozitive, pentru care caută cele mai eficiente modalităţi de plasare pe piaţa monetară sau de capital. Statul participă în procesul creditării atât în calitate de creditor, cât şi în postura de debitor. Participarea statului în calitate de creditor nu poate fi analizată decât în situaţia înregistrării de excedente bugetare şi a disponibilizării în economie a unor importante sume, dirijate către sistemul asigurărilor şi protecţiei sociale ori către alte destinaţii. în schimb, calitatea de debitor a statului este bine definită în toate economiile contemporane, ca urmare a înregistrării de deficite bugetare. .

Promisiunea de rambursare reprezintă angajamentul debitorului de a rambursa, la scadenţa, valoarea capitalului împrumutat, plus dobânda, ca preţ al creditului. Există şi situaţii în care, datorită unei conjuncturi ne favorabile, interne sau externe, debitorul se află în incapacitate de plată, sau poate întârzia plata sumelor ajunse la scadentă. Riscurile probabile în raporturile de credit sunt: riscul de rambursare şi riscul de imobilizare. Riscul de rambursare este dat de probabilitatea întârzierii plăţii sau a incapacităţii de plată, datorită conjuncturii, deficienţelor debitorului sau dificultăţilor sectoriale. Pentru prevenirea riscului este necesară o analiza temeinică a debitorului, din mai multe puncte de vedere: poziţia pe piaţa internă şi în cadrul ramurii, situaţia financiară, gradul de îndatorare, forma juridică şi raportul cu ceilalţi participanţi pe piaţa, urmărindu-se respectarea cerinţelor raportului de credit. Evident, prevenirea acestui risc este strict legată de procedura de garantare a împrumutului. Riscul de imobilizare survine la bancă sau la deţinătorul de depozite, care nu este în măsură să satisfacă cerinţele titularilor de depozite, din cauza unei gestiuni proaste a creditelor acordate. Creditele care se acordă prin bănci angajează, de regulă, fonduri ce nu aparţin băncii. Strâns legata şi decurgând din promisiunea de rambursare apare garantarea creditului.

Preview document

Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 1
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 2
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 3
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 4
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 5
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 6
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 7
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 8
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 9
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 10
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 11
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 12
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 13
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 14
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 15
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 16
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 17
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 18
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 19
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 20
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 21
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 22
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 23
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 24
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 25
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 26
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 27
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 28
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 29
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 30
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 31
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 32
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 33
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 34
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 35
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 36
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 37
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 38
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 39
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 40
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 41
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 42
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 43
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 44
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 45
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 46
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 47
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 48
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 49
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 50
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 51
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 52
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 53
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 54
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 55
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 56
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 57
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 58
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 59
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 60
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 61
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 62
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 63
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 64
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 65
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 66
Particularitățile creditelor de consum BCR - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Particularitatile Creditelor de Consum BCR.DOC

Alții au mai descărcat și

Credite acordate de FMI - evoluții recente

Introducere Fondul Monetar International este o organizatie ce cuprinde 185 de tari membre, infiintata pentru a promova cooperarea monetara...

Particularități ale Activității Birourilor de Credit în Lume

Capitolul 1 Trăsături ale Birourilor de credit din lume Biroul de credit este compania care colectează informaţii despre comportamentul de plată...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Sistemul informațional de marketing în bănci

Datorită factorilor endogeni şi exogeni, starea normală a unei firme comerciale a devenit azi schimbarea, stabilitatea în accepţiunea sa clasică,...

Achiziția BCR-Erste Bank

SCURT ISTORIC AL ACHIZITIEI BCR-ERSTE BANK Achizitia BCR de catre Erste Bank a fost finalizata la data de 21 decembrie 2005 prin preluarea...

Analiza Pieței Creditelor de Nevoi Personale în România

1. Piaţa creditelor de nevoi personale în România Activitatea bancară de retail în România s-a dezvoltat începând din anul 2000, până atunci...

Insolven'a persoanelor fizice

REZUMAT Lucrarea scoate in evidenta necesitatea adoptarii unei legi privind insolventa persoanelor fizice, datorita debitorilor care ajung in...

Analiza comparativă privind oferta de credite personale la cinci bănci din România

Capitolul 1 Piaţa creditelor de nevoi personale în Romania Analiza creditului reprezintă procesul prin care banca, prin intermediul unor...

Ai nevoie de altceva?