Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG

Proiect
6/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 24385
Mărime: 166.66KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius Dinca
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” Facultatea Finanţe Bănci- Contabilitate Specializare Finanţe Bănci

Cuprins

CAP.1 CARACTERISTICILE ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE

A PERSOANELOR FIZICE

1.1 NOŢIUNEA DE CREDIT ŞI ROLUL SĂU ÎN ECONOMIE

1.2 LOCUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE A PERSOANELOR FIZICE

1.3 PREZENTAREA PRINCIPALELOR TIPURI DE CREDITE A PERSOANELOR FIZICE

CAP.2 PREZENTAREA GENERALĂ A B.R.D. SA

2.1 ISTORIE ŞI EVOLUŢIE

2.2 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

2.3 PRINCIPALELE SERVICII ŞI PRODUSE OFERITE DE B.R.D.

CAP.3 ANALIZA ACTIVITAŢII DE CREDITARE A PERSOANELOR FIZICE LA

B.R.D. SA

3.1 EVOLUŢIA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE A PERSOANELOR FIZICE IN ROMÂNIA

3.2 ANALIZA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE B.R.D.

3.3 ANALIZA SITUAŢIEI CREDITELOR ACORDATE PERSOANELOR FIZICE

CAP.4 CONCLUZII ŞI PROPUNERI PRIVIND POSIBILITĂŢILE DE

ÎMBUNĂTĂŢIRE, PERFECŢIONARE A ACTIVITĂŢII DE CREDITARE

A PERSOANELOR FIZICE

Extras din document

INTRODUCERE

În activitatea bancară o importanţă deosebită o are relaţia de încredere care se stabileşte între bancă şi clienţii ei.

Când se vorbeşte de încredere se vorbeşte de cinste adică de calitatea şi de performanţa clientului.

Obiectivul fundamental al documentelor de sinteză şi al raportului financiar este acela de a oferi informaţii relevante,de încredere,inteligibile şi care se supun principiului comparabilităţii.

Fundamentele care stau la baza obţinerii de performanţe ridicate în sistemul bancar sunt :

- Calitatea factorului uman şi relaţia de încredere stabilită între bănci şi clienţii săi

- Cunoaşterea mediului economic specific în care acţionează clienţii băncii

- Fundamentarea deciziei băncii pe situaţii şi rapoarte financiare care conţin informaţii utile şi concrete.

În etapa actuală integritatea, competenţa şi reputaţia persoanelor de încredere reprzintă puncte forte în desfăşurarea unei ativităţi eficiente.

Necesitatea existenţei şi funcţionării sistemului financiar bancar decurge din faptul că formarea şi gestionarea fondului acestui system are pe lângă trăsături commune şi anumite particularităţi specifice pe care le sprijină determiarea de resurse şi modul de alimentare,de modalităţile privind repartizarea şi utilizare fiecărui fond.

Sistemul financiar bancar îndeplineşte un rol important în funcţionarea legei economice care acţioneazâ în societatea noastră in realizarea obiectivelor economice şi sociale.

Când capitalul social şi celelalte fonduri proprii ale agenţilor economici sunt insuficiente pentru a face faţă unor dezvoltări sau necesităţi curente de exploatare firmele pot apela la credite bancare.

Pentru acordarea de credite agenţii economici şi populaţiei băncile folosesc fonduri proprii (capital şi rezerve)precum şi resurse băneşti temporar disponibile atrase din economie şi de la persoane fizice.

De asemenea băncile pot folosi pentru creditare sumele primite de la fondurile de resurse financiare publice (sume rezultate din vânzarea locuinţelor din privatizarea unor active economice şi de altă natură ale statului)precum şi eventualele împrumuturi primite de la organismele financiar bancare internaţionale.

Prin intermediul creditului se mobilizează capitaluri temporare disponibile ale agenţilor economici şi persoane fizice de către bancă şi care împreună cu capitaluri proprii şi celelalte resurse bancare proprii este acordat sub formă de împrumut diferitelor persoane fizice şi juridice.

In economia românească funcţionează bănci cu capital de stat (B.N.R.,C.E.C.) precum şi bănci private, cooperative şi cu capital mixt român şi străin.

În acest proiect se face referire la Banca Română de Dezvoltare care este o bancă românească universală şi este prima bancă privatizată.

B.R.D. aparţine uneia dintre cele mai importante grupuri bancare din zona europeană. Cumpărarea pachetului majoritar de acţiuni de către Grup Societe Generale a reprezentet o reuşită deosebită.

Această bancă oferă serviciile sale clienţilor din întreaga ţară. Ea acceptă depozite de la populaţie şi oferă credite, efectuează plăţi în România şi străinătate, oferă servicii de schimb valutar şi servicii bancare atât pentru clienţi, persoane juridice, cât şi pentru persoane fizice.

B.R.D oferă întreaga gamă de servicii bancare destinate persoanelor juridice şi fizice prevăzute prin lege.

În ciuda dificultăţilor create de mediul economic politica de credit a urmat strategia tradiţională a băncii, al cărei scop este de a păstra un portofoliu de credite de bună calitate.

Pentru a-şi atinge obiectivul şi a-şi crea un portofoliu de clienţi fideli pe termen lung B.R.D a încercat să diversifice gama de produse oferite clienţilor, societăţilor comerciale prin dezvoltarea unor servicii generale de venit şi prin valorificarea oportunităţilor care apar din servicii şi din vânzari adaptate noilor clienţi.

Rezultatul acestei strategii s-a dovedit a fi benefic pentru activitatea de creditare.

Preview document

Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 1
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 2
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 3
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 4
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 5
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 6
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 7
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 8
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 9
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 10
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 11
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 12
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 13
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 14
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 15
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 16
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 17
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 18
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 19
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 20
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 21
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 22
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 23
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 24
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 25
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 26
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 27
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 28
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 29
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 30
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 31
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 32
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 33
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 34
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 35
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 36
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 37
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 38
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 39
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 40
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 41
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 42
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 43
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 44
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 45
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 46
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 47
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 48
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 49
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 50
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 51
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 52
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 53
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 54
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 55
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 56
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 57
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 58
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 59
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 60
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 61
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 62
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 63
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 64
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 65
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 66
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 67
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 68
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 69
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 70
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 71
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 72
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 73
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 74
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 75
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 76
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 77
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 78
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 79
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 80
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 81
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 82
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 83
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 84
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 85
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 86
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 87
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 88
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 89
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 90
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 91
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 92
Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG
    • COPERTA.DOC
    • DANA.DOC

Alții au mai descărcat și

Lucrare Practica BRD

I.SISTEMUL BANCAR A.Scurta prezentare... BRD este o bancă cu tradiţie în rîndul întreprinderilor din România, având o istorie ce începe încă din...

Creditul Bancar

INTRODUCERE Creditul bancar apare ca un sistem de relaţii între întreprinderi şi bănci, în cadrul căruia mijloacele băneşti ale întreprinderii...

BRD - Groupe Societe Generale

Capitolul 1. BRD -Groupe Société Générale: Istoric şi evoluţie 1.1. Prezentare generală BRD-Groupe Société Générale beneficiază de două atuuri...

Gestionarea Riscurilor Bancare

Capitolul 1. Băncile in economia de piată 1.1. Conceptul de bancă. În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate...

Monografie BRD - Tehnici si Operatiuni Bancare

Cap. 1: Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1. PREZENTARE GENERALA BRD – Groupe Société Générale este cea mai importanta banca...

Operatiunile Pasive ale Institutiilor de Credit

Introducere Tema “ Operatiunile pasive ale institutiilor de credit “ isi propune sa prezinte principalele operatiuni pasive desfasurate de...

Studiu Monografic Liceu - Gestiunea Financiara a Institutiilor Publice

Cap.1 Organizarea si functionarea institutiei 1.1. Scurt istoric Seminarul Teologic Liceal "Sf. Ioan Iacob" Dorohoi a fost reanfintat incepand...

Procedura Fiscală în Cazul Impozitării Veniturilor Realizate de Persoanele Fizice

CAPITOLUL I CONSIDERENTE PRIVIND IMPOZITAREA VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE 1.1. Cadrul general privind impozitarea veniturilor la persoanele...

Ai nevoie de altceva?