Politica de administrare a riscurilor in cadrul Victoriabank

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Politica de administrare a riscurilor in cadrul Victoriabank.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pptm de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Movila Irina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

CAPITOLUL I Caracteristica generală a băncii
CAPITOULUL II Termeni şi definiţii ale riscurilor posibile în cadrul băncii
CAPITOLUL III Obiective strategice ale băncii
CAPITOLUL IV Riscurile bancare existente în cadrul B.C. „Victoriabank” S.A
CAPITOLUL V Responsabilităţile în cadrul procesului de administrare a riscurilor
CAPITOLUL VI Dispoziţii finale

Extras din document

Prima Bancă din Moldova – Primul Pas spre Succes

VICTORIABANK este Prima Bancă Comercială din Moldova care a pus bazele procesului de dezvoltare a unui sistem bancar în Moldova încă din 22 decembrie 1989!

Statutul, activitatea, licenţa

şi extrasul băncii

Structura organizatorică şi funcţională a băncii

Scopul şi obiectivele politicii de administrare a riscurilor

• identificarea, evaluarea, monitorizarea şi controlul surselor existente şi potenţiale de riscuri interne şi externe;

• stabilirea unor responsabilităţi clare în domeniul managementului riscurilor;

• elaborarea unui sistem de măsurare a performanţei financiare;

• definirea şi utilizarea principiilor de diversificare a riscurilor;

• identificarea nivelului acceptabil de risc;

• asumarea, eliminarea sau evitarea riscurilor, asigurarea împotriva riscurilor şi/ sau formarea rezervelor pentru diferite tipuri de risc;

• asigurarea transparenţei;

• analiza permanentă a realizărilor şi eşecurilor sistemului

de management al riscurilor.

TERMENI ŞI DEFINIŢII ALE RISCURILOR POSIBILE

Riscul financiar : Riscul structurii bilanţuilui şi a profitabilităţii

Riscul suficienţei de capital

Riscul de credit

Riscul de lichiditate

Riscul ratei dobînzii

Riscul de piaţă

Riscul valutar

Riscul operaţional

Riscul de afaceri

Riscul de conjunctură

Riscul de management

Riscul politic

Riscul de imagine

Riscul resurselor umane

Riscul de strategie

Riscul de comunicare

Riscul de fraudă  

Riscul concurenţial 

Riscul produsului nou 

Riscul de faliment

Obiective strategice ale băncii

Creşterea calităţii de deservire şi abordarea individuală a

fiecărui client;

Diversificarea continuă a gamei de produse şi servicii;

Reînnoirea tehnologică a băncii şi automatizarea

sistemelor şi proceselor;

Abordarea prudentă şi raţională faţă de riscuri;

Optimizarea structurii organizatorice reieşind din tendinţele sectorului bancar;

Extinderea reţelei pentru o mai mare acoperire teritorială;

Ridicarea gradului de calificare, schimbarea mentalităţii şi motivarea

angajaţilor.

Riscurile bancare existente în cadrul B.C. „Victoriabank”

1. Riscurile financiare

Riscul structurii bilanţului şi al profitabilităţii;

Riscul suficienţei de capital;

Riscul de credit

Riscul de lichiditate;

Riscul ratei dobînzii;

Riscul valutar;

Riscul valorilor mobiliare;

Riscul de piaţă.

2. Riscul operaţional

3. Riscul de afacere

4. Riscul de imagine

Riscul structurii bilanţului şi al profitabilităţii

Managementul activelor şi pasivelor Băncii include planificarea şi implementarea sistemelor de control care vizează volumul, combinaţia, maturitatea, sensibiliiatea la rata dobanzii, calitatea şi lichiditatea activelor şi pasivelor Băncii.

Principalii indicatori de evaluare a performanţelor băncii înregistrate sunt:

Activele Băncii

Profitul net

Creșterea ratelor de dobândă la instrumente de politică monetară

Creșterea ratelor de dobândă la portofoliul de valori mobiliare

Normele rezervelor obligatorii

Provizioanele pentru deprecierea activelor

Rentabilitatea Capitalului Băncii (ROE)

Rentabilitatea activelor (ROA)

Fisiere in arhiva (1):

  • Politica de administrare a riscurilor in cadrul Victoriabank.pptm

Alte informatii

prezentare ppt la disciplina managementul riscurilor bancare