Politica de Dividend

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 12918
Mărime: 69.69KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1 : Politica de dividend la întreprindere

1.1. Conţinutul politicii de dividend 4

1.2. Politica de dividend în practică 9

1.3. Factori de influienţă a politicii de dividend 13

1.4. Forme de plată a dividendelor 17

Capitolul 2 : Analiza situaţiei financiare a întreprinderii

S.R.L.” Conlena”

2.1. Caracteristica generală a întreprinderii

S.R.L. „Conlena” 19

2.2. Analiza situaţiei patrimoniale 20

2.3. Analiza surselor de finanţare 23

2.4. Analiza echilibrului financiar 27

2.5. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii 29

2.6. Analiza gestiunii financiare 30

2.7. Analiza rezultatelor financiare şi rentabilităţii 31

2.8. Determinarea părţilor forte şi părţilor slabe ale activităţii

S.R.L. „Conlena”, în baza analizei efectuate 35

Capitolul 3 : Activitatea întreprinderilor din sectorul agricol şi

politica de dividende în Republica Moldova: perspective financiare

3.1. Activitatea întreprinderilor din ramura sectorului agricol în

Republica Moldova 37

3.2. Optimizarea politicii de dividend în Societăţile pe acţiuni

din Republica Moldova 43

Concluzie 45

Bibliografie 46

Extras din document

Introducere

Dat fiind rolul decisiv pe care întreprinderea îl joacă în destinul fiecărei ţări, tratarea dimensiunii financiare a activităţii acesteia prezintă un interes de maximă actualitate.

Pornind de la aceste considerente, scopul proiectului în cauză este de a studia aspectele politicii de dividend, impactul pe care îl are aceasta asupra activităţii întreprinderii şi optimizarea acesteia pentru sporirea profitabilităţii.

Un alt obiectiv al acestui proiect este realizarea analizei financiare a unei întreprinderi din ramura sectorului agricol din Republica Moldova, şi evidenţierea tendinţelor şi căilor de dezvoltare a acesteia.

Capitolul 1 debutează cu concepte teoretice privind conţinutul politicii de dividend, ca apoi să reflecte aspectele politicii de dividend în practică. Vom identifica factorii de influienţă asupra politicii de dividend, şi se vor specifica formele de plată a dividendelor.

În Capitolul 2 vom efectua analiza financiară a întreprinderii S.R.L.”Conlena”, şi anume analiza situaţiei patrimoniale, a surselor de finanţare, echilibrului financiar, lichidităţii şi solvabilităţii, gestiunii financiare şi a rezultatelor financiare şi rentabiltăţii. Analiza financiară are la bază informaţia conţinută în Rapoartele financiare anuale 2005 şi 2006 (vezi anexe).

În urma calculării indicatorilor, vom determina părţile slabe şi cele forte ale acestei întreprinderi.

Capitolul 3 va reflecta condiţiile de activitate a întreprinderilor din sectorul agricol în Republica Moldova şi căile de dezvoltare a acestora; precum şi despre modalităţile de stabilire a unei politici optime de dividend pentru Societăţile pe acţiuni din Republica Moldova.

Capitolul 1: Politica de dividend la întreprindere

1.1. CONŢINUTUL POLITICII DE DIVIDEND

Dividendul reprezintă remuneraţia cuvenită unei acţiuni în decurs de un an şi este singura formă de participare a acţionarilor la împărţirea profiturilor societăţii pe acţiuni; este suma ce remunerează capitalul investit într-o firmă. Pentru firmă el reprezintă plăţi efective de numerar către cei îndreptăţiţi să le încaseze (acţionari şi asociaţi), este partea reziduală din profitul firmei după ce el a fost repartizat în concordanţă cu legislaţia şi cu voinţa proprietarilor.

Politica de dividend reprezintă ansamblul deciziilor şi tehnicilor folosite pentru determinarea nivelului dividendelor ce pot fi distribuite acţionarilor. Ea determină împărţirea profiturilor obţinute în plăţi către acţionari şi în fonduri reţinute pentru a fi reinvestite în afaceri. Profiturile acumulate reprezintă una dintre cele mai semnificative surse de finanţare a creşterii întreprinderilor, iar dividendele constituie fluxurile de numerar datorate acţionarilor.

Politica dividendelor nu trebuie privită doar din punctul de vedere al dimensiunii ei băneşti, ci trebuie privită şi din punctul de vedere al impactului psihologic produs pe piaţa financiară.

O remunerare substanţială va conduce la creşterea interesului nu numai de a cumpăra acţiuni la acea firmă, ci chiar de a participa la achiziţionarea de noi titluri în cazul unei noi emisiuni de acţiuni. O remunerare slabă va determina vechii acţionari să-şi vîndă titlurile şi să-şi plaseze capitalurile în alte afaceri mai profitabile, firma respectivă devenind neatractivă.

Preview document

Politica de Dividend - Pagina 1
Politica de Dividend - Pagina 2
Politica de Dividend - Pagina 3
Politica de Dividend - Pagina 4
Politica de Dividend - Pagina 5
Politica de Dividend - Pagina 6
Politica de Dividend - Pagina 7
Politica de Dividend - Pagina 8
Politica de Dividend - Pagina 9
Politica de Dividend - Pagina 10
Politica de Dividend - Pagina 11
Politica de Dividend - Pagina 12
Politica de Dividend - Pagina 13
Politica de Dividend - Pagina 14
Politica de Dividend - Pagina 15
Politica de Dividend - Pagina 16
Politica de Dividend - Pagina 17
Politica de Dividend - Pagina 18
Politica de Dividend - Pagina 19
Politica de Dividend - Pagina 20
Politica de Dividend - Pagina 21
Politica de Dividend - Pagina 22
Politica de Dividend - Pagina 23
Politica de Dividend - Pagina 24
Politica de Dividend - Pagina 25
Politica de Dividend - Pagina 26
Politica de Dividend - Pagina 27
Politica de Dividend - Pagina 28
Politica de Dividend - Pagina 29
Politica de Dividend - Pagina 30
Politica de Dividend - Pagina 31
Politica de Dividend - Pagina 32
Politica de Dividend - Pagina 33
Politica de Dividend - Pagina 34
Politica de Dividend - Pagina 35
Politica de Dividend - Pagina 36
Politica de Dividend - Pagina 37
Politica de Dividend - Pagina 38
Politica de Dividend - Pagina 39
Politica de Dividend - Pagina 40
Politica de Dividend - Pagina 41
Politica de Dividend - Pagina 42
Politica de Dividend - Pagina 43
Politica de Dividend - Pagina 44
Politica de Dividend - Pagina 45
Politica de Dividend - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Politica de Dividend.doc

Alții au mai descărcat și

Datoriile pe termen mediu și lung ale întreprinderii

Introducere Pentru a participa la fundamentarea şi adoptarea unei noi decizii financiare trebuie investigate realizările obţinute care, prin...

Contabilitatea Impozitului pe Profit

Tema aleasa de mine este Impozitului pe profit Am ales acesta tema pentru a evidentia din punct de vedere fiscal si contabil importanta si...

Politică de dividende

1.Scurt istoric al teoriilor privind politica de dividend Teoria financiara considera politica de dividend drept un teren de studiu interesant...

Evaluarea Riscurilor Întreprinderii

Introducere Activitatea unui întrepinderi, odată cu trecerea la economia de piaţă, indiferent de ponderea pe care o deţine în sectorul său de...

Analiza principalelor riscuri pentru firma Electroarges SA

1.Prezentarea firmei Electroarges SA cu sediul în Curtea de Argeș, s-a înființat în 1971 iar peste doi ani a început să-și desfășoare...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Politica de Dividend

Politica de dividend reprezinta o alta componenta importanta in stabilirea politicii de finantare a intreprinderii , si implicit a determinarii...

Te-ar putea interesa și

Impactul Politicii de Dividend asupra Cursului Bursier al Acțiunilor

CAPITOLUL I ESTE NECESAR SA SE DISCUTE DESPRE POLITICA DE DIVIDEND ? Abordarea unei teme precum politica de dividend a firmelor românesti cere...

Profitul

Activitatea oricarei entitati economice se materializeaza printr-un rezultat. Finalitatea acesteia reprezinta obtinerea unui rezultat financiar...

Politica de Dividend

1. Scurt istoric Teoria financira considera politica de dividend drept un teren de studiu interesant datorita incitarilor problematice pe care...

Politică de dividende

1.Scurt istoric al teoriilor privind politica de dividend Teoria financiara considera politica de dividend drept un teren de studiu interesant...

Continutul Politicii de Dividend

1.Continutul politicii de dividend Politica de dividend reprezinta ansamblul deciziilor si tehnicilor folosite pentru determinarea nivelului...

Politică de dividend

Introducere Dat fiind rolul decisiv pe care întreprinderea îl joacă în destinul fiecărei ţări, tratarea dimensiunii financiare a activităţii...

Politica de distribuire a dividentelor

CAPITOLUL I: ESENŢA POLITICII DE DIVIDEND 1.1. CONCEPT DE POLITICĂ DE DIVIDEND În cea mai simplă formulare, dividendul reprezintă remuneraţia ce...

Politica Distribuirii de Dividende

I. Politica de dividend 1.1 Concept si mecanismul acordării Dividendul este partea din profitul unei societati pe actiuni care revine fiecarui...

Ai nevoie de altceva?