Politica Fiscala Europeana

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 14070
Mărime: 176.97KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Tudor

Cuprins

CAPITOLUL 1. ELEMENTE TEORETICE PRIVIND POLITICA FISCALA EUROPEANA 2

1.1.Sistemul fiscal al Uniunii Europene 2

1.2. Obiectivele politicii fiscale 7

CAPITOLUL 2. ABORDAREA FISCALITATI EUROPENE PRIN PRISMA EXPERIENTEI 11

2.1. Politica fiscala in Romania 11

2.2. Evoluţia gradului de fiscalitate 12

2.2.1 Indicele relativ al fiscalităţii 13

2.3. Sistemul fiscal până în 2004 15

2.4. Sistemul fiscal din 2008-2009 16

CAPITOLUL 3. FISCALITATEA ÎN ITALIA 20

3.1. Analiza veniturilor fiscale în Italia în perioada 2008-2009 20

CAPITOLUL 4. FISCALITATEA IN REPUBLICA MOLDOVA 37

4.1.Analiza econometrică şi statistică a veniturilor fiscale în Republica Moldova 42

Extras din document

CAPITOLUL 1. ELEMENTE TEORETICE PRIVIND POLITICA FISCALA EUROPEANA

1.1.Sistemul fiscal al Uniunii Europene

Crearea şi dezvoltarea sistemului fiscal al UE nu este doar un proces economic ci şi un important proces politic. În general, sistemul fiscal se bazează pe instituţiile şi instrumentele necesare pentru implementarea politicii fiscale într-o anumită zonă.

Structura sistemului fiscal al Uniunii Europene se rezumă la bugetul acesteia, fiind singurul instrument de implementare a politicii fiscale la nivelul central supra-naţional al uniunii. Restul sistemului fiscal poate fi văzut ca un set de diverse reguli şi aranjamente prin intermediul cărora ţările membre coordonează şi armonizează alte segmente ale politicii fiscale. Acestea se referă în primul rând la armonizarea sistemului de taxe şi coordonarea stabilizării politicilor fiscale prin intermediul SGP (Stability and Growth Pact) şi a criteriului de convergenţă Maastricht.

La nivelul UE politica fiscală este subordonată tratatului de înfiinţare a Comunităţii Europene, care prevede:

-eliminarea taxelor vamale între ţările membre (Art. 3) şi a oricăror altor măsuri cu efect similar şi asigurarea liberei concurenţe în cadrul pieţei comune.

În acest sens se au în vedere în special impozitele indirecte (TVA şi accizele). Impozitele directe sunt subordonate scopului de neafectare a liberei concurenţe pe piaţă, însă se recomandă membrilor încheirea de convenţii de evitare a dublei impuneri internaţionale.

Mai mult, Tratatul de la Maastricht (1992) impune membrilor uniunii monetare limitarea deficitelor bugetare la 3% din PIB, membrilor neparticipanţi la uniunea monetară fiindu-le recomandat să evite deficitele substanţiale.

Bugetul Uniunii Europene este relativ redus şi prin el este alocat un volum redus de fonduri comparativ cu aria de acoperire (27 ţări membre). Conform mărimii şi structurii veniturilor şi cheltuielilor se diferenţiază faţă de bugetele naţionale ale statelor membre. Veniturile şi cheltuielile totale ale bugetului Uniunii Europene depăşeşte puţin 1% din PIB al acesteia. Bugetul UE are propriile resurse dar acestea provin din taxe ale bugetelor naţionale ale ţărilor membre şi sunt controlate de către guvernele acestora. Funcţia de bază a acestui buget este finanţarea funcţionalităţilor şi politicilor de bază ale UE, dintre care cele mai importante cheltuieli sunt cu agricultura şi politicile structurale.

Armonizarea sistemului de taxe poate fi studiat ca fiind al doilea segment al sistemului fiscal al UE. Stabilirea taxelor se află exclusiv în domeniul statelor membre iar regulile după care se aplică aceste taxe fac parte din sistemul naţional de taxe al fiecărei ţări membre. Totuşi, deoarece apartenenţa la Uniunea Europeană se bazează pe o înţelegere internaţională care cuprinde anumite drepturi şi obligaţii pentru fiecare ţară membră, independenţa acestora privind sistemul de taxe este limitată.

Al treilea segment al sistemului fiscal al Uniunii Europene este considerat ca fiind coordonarea stabilizării politicilor bugetare ale ţărilor membre prin intermediul regulilor fiscale ale Uniunii. Regulile fiscale se aplică prin SGP şi de asemenea prin criteriul de convergenţă Maastricht. Împrejurările care au influenţat dezvoltarea sistemului fiscal curent al UE au influenţat şi coordonarea politicilor bugetare ale ţărilor membre. În acest context, nevoia menţinerii disciplinei fiscale în interiorul uniunii monetare este accentuată. Principala ţintă a SGP, este prevenirea apariţiei deficitelor bugetare excesive, cu scopul de a menţine disciplină fiscală, management inteligent al finanţelor publice şi conservarea stabilităţii economice în interiorul uniunii economice şi monetare (EMU). Felul în care SGP este implementat se bazează pe o supervizare multilaterală a poziţiilor din buget şi a diferitelor proceduri în cazul deficitelor excesive.

Deşi au acceptat în principiu obiectivele politicii fiscale a UE, totuşi, guvernele statelor membre au fost reticente în ceea ce priveşte paşii principali spre armonizarea fiscală, iar Pactul de Creştere şi Stabilitate prevede că deciziile cu privire la aceasta trebuie adoptate cu unanimitate în Consiliul Europei. Pentru că, pe de o parte, politica fiscală este privită ca o componentă a suveranităţii naţionale, iar sistemele fiscale ale statelor membre se deosebesc substanţial, datorită diferenţelor în ceea ce priveşte structurile economice şi sociale ale acestora şi diferenţelor conceptuale privind rolul fiscalităţii, în general, şi al unui anumit impozit, în particular. De exemplu: gradul general al fiscalităţii şi al contribuţiilor sociale, ca procent în PIB, variază între 34%, în Grecia, şi aproape 55%, în Suedia, media UE fiind 42,6%. Impozitele directe, formate în principal din impozitul pe venitul persoanelor fizice şi cel pe profitul companiilor, variază între 9% din PIB în Grecia, la peste 32% în Danemarca, media UE fiind 13,7%.

Impozitele indirecte, formate în principal din TVA şi accize, variază între 11% din PIB, în Spania, şi peste 19%, în Danemarca, media UE fiind 13,8%. Iar contribuţiile sociale variază de la 1,7% din PIB, în Danemarca, la peste 19%,

Preview document

Politica Fiscala Europeana - Pagina 1
Politica Fiscala Europeana - Pagina 2
Politica Fiscala Europeana - Pagina 3
Politica Fiscala Europeana - Pagina 4
Politica Fiscala Europeana - Pagina 5
Politica Fiscala Europeana - Pagina 6
Politica Fiscala Europeana - Pagina 7
Politica Fiscala Europeana - Pagina 8
Politica Fiscala Europeana - Pagina 9
Politica Fiscala Europeana - Pagina 10
Politica Fiscala Europeana - Pagina 11
Politica Fiscala Europeana - Pagina 12
Politica Fiscala Europeana - Pagina 13
Politica Fiscala Europeana - Pagina 14
Politica Fiscala Europeana - Pagina 15
Politica Fiscala Europeana - Pagina 16
Politica Fiscala Europeana - Pagina 17
Politica Fiscala Europeana - Pagina 18
Politica Fiscala Europeana - Pagina 19
Politica Fiscala Europeana - Pagina 20
Politica Fiscala Europeana - Pagina 21
Politica Fiscala Europeana - Pagina 22
Politica Fiscala Europeana - Pagina 23
Politica Fiscala Europeana - Pagina 24
Politica Fiscala Europeana - Pagina 25
Politica Fiscala Europeana - Pagina 26
Politica Fiscala Europeana - Pagina 27
Politica Fiscala Europeana - Pagina 28
Politica Fiscala Europeana - Pagina 29
Politica Fiscala Europeana - Pagina 30
Politica Fiscala Europeana - Pagina 31
Politica Fiscala Europeana - Pagina 32
Politica Fiscala Europeana - Pagina 33
Politica Fiscala Europeana - Pagina 34
Politica Fiscala Europeana - Pagina 35
Politica Fiscala Europeana - Pagina 36
Politica Fiscala Europeana - Pagina 37
Politica Fiscala Europeana - Pagina 38
Politica Fiscala Europeana - Pagina 39
Politica Fiscala Europeana - Pagina 40
Politica Fiscala Europeana - Pagina 41
Politica Fiscala Europeana - Pagina 42
Politica Fiscala Europeana - Pagina 43
Politica Fiscala Europeana - Pagina 44
Politica Fiscala Europeana - Pagina 45
Politica Fiscala Europeana - Pagina 46
Politica Fiscala Europeana - Pagina 47
Politica Fiscala Europeana - Pagina 48
Politica Fiscala Europeana - Pagina 49
Politica Fiscala Europeana - Pagina 50
Politica Fiscala Europeana - Pagina 51
Politica Fiscala Europeana - Pagina 52
Politica Fiscala Europeana - Pagina 53
Politica Fiscala Europeana - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Politica Fiscala Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Comparativ privind Impozitele Practicate în Spațiul Economic European

1.Fiscalitatea în economia de piaţă. 1.1 Conţinut şi interpretări privind fiscalitatea în economia de piaţă. Într-un stat de drept repartizarea...

Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se intitulează „Structura sistemului de impozite şi taxe aplicat în România şi modernizarea sa” şi în cadrul acesteia...

Sistemul de Taxe si Impozite Locale din Romania si Rolul Sau

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN ECONOMIILE CONTEMPORANE 1.1 Conţinutul economic şi particularităţile impozitelor şi taxelor...

Analiza Impozitelor Indirecte in Uniunea Europeana

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Analiza impozitelor indirecte în unele state ale Uniunii Europene” şi tratează, pe...

Sistemul Fiscal din Republica Moldova si Metodele lui de Perfectionare

Întroducere Importanaţa Sistemului Fiscal Rolul impozitelor se manifestă pe plan financiar, economic si social, iar modul concret de manifestare...

Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit

Cap.1 Definirea şi gestiunea riscului de credit Riscul de credit (denumit şi risc de insolvabilitate a debitorului sau risc de nerambursare)...

Natura Politicii Fiscale in Zona Euro

Cap.1 Sustenabilitatea finantelor Publice in zona euro „Zona euro” este termenul oficial pentru grupul de state membre care au adoptat moneda...

TVA-ul in Romania si Uniunea Europeana

Capitolul 1. LOCUL in cadrul resurselor financiare publice 1.1 Introducerea si evolutia taxei pe valoare adaugata in diferite tari ale lumii....

Te-ar putea interesa și

Studiu Comparativ privind Impozitele Practicate în Spațiul Economic European

1.Fiscalitatea în economia de piaţă. 1.1 Conţinut şi interpretări privind fiscalitatea în economia de piaţă. Într-un stat de drept repartizarea...

Politica Fiscala Romania

INTRODUCERE ranziţia în economia de piaţă este un proces de durată, alcătuit dintr-o multitudine de sfere intercalate de activităţi economice....

Coordonate ale Politicii Fiscale în UE

Cu mai mult de 460 milioane de locuitori si un PIB de peste 11 miliarde EUR, Uniunea Europeana este un jucator economic important al lumii....

Armonizarea Fiscala la Nivelul Uniunii Europene

CAPITOLUL I COORDONATE ALE POLITICII FISCALE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE 1.1 Consideraţii privind politica fiscală la nivelul Uniunii Europene...

Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene

INTRODUCERE Un moment foarte important în istoria României, ca stat democratic, l-a constituit procesul de aderarea la Uniunea Europeană şi...

Politica Fiscala in Uniunea Europeana

INTRODUCERE Un rol importаnt în formаreа şi dezvoltаreа economiei oricărei societăţi contemporаne îl joаcă reglementаreа de stаt, efectuаtă în...

Politica Fiscala in UE, Prezent si Perspective - Integrare Financiar–Monetara Europeana

CAP 1. Conceptul de politică fiscală la nivelul U.E. 1.1. Definirea conceptului Fiscalitatea este un instrument de reglare economică, care...

Politica fiscală în Uniunea Europeană - prezent și perspective

1. Noțiuni introductive 1.1. Conceptul de fiscalitate De-a lungul timpului termenul de fiscalitate a fost privit din mai multe perspective...

Ai nevoie de altceva?