Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 23416
Mărime: 2.86MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Miron Vlad

Cuprins

1 Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi 2

1.1 Relaţii cu exteriorul 6

1.2 Prezentarea structurii plătitorilor de impozite , taxe şi contribuţii sociale aflaţi în evidenţele fiscale ale D.G.F.P.J. Iaşi 7

1.3 Activitatea de Inspecţie Fiscală: 13

2 Aşezarea şi perceperea impozitelor indirect la DGFP Iaşi 16

2.1 Taxa pe valoare adăugată 17

2.2 Accizele 19

2.3 Taxele vamale 26

2.4 Taxele de înregistrare şi de timbru. 32

3 Constatarea materiei impozabile 34

4 Titlurile de creanţă fiscală şi contestarea lor 36

5 Modalităţi speciale de stingere a obligaţiilor fiscale 39

5.1 Compensarea 39

5.2 Scăderea 40

5.3 Anularea 40

5.4 Prescripţia 41

6 Aplicarea modalităţilor de executare silită 41

6.1 Executarea silită prin poprire 42

6.2 Executarea silită a bunurilor mobile 46

6.3 Executarea silită a bunurilor imobile 51

6.4 Executarea silită a altor bunuri 54

7 Evaziune fiscală 54

7.1 Exercitarea activităţii de control fiscal la nivelul DGFP Iaşi 54

7.2 Structura evaziunii fiscale identificate pe categorii de venituri fiscale 61

7.3 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozitele directe 63

7.4 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozitele indirecte 66

8 Codul de procedură fiscală şi aplicarea acestuia 67

9 Bibliografie 75

Extras din document

1 Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi

D.G.F.P.J. Iaşi este unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se realizează în mod unitar fundamentarea şi înfăptuirea politicii fiscale prevăzute prin Programul Guvernului în domeniul finanţelor publice.

Principalele atribuţii, sarcini şi răspunderi constau în :

- Evidenţierea ,înregistrarea şi monitorizarea plătitorilor de impozite, taxe şi contribuţii sociale, surse de venituri care formează bugetul general consolidat al statului;

- Reprezentarea intereselor statului în fata instanţelor de judecata în litigiile privind obiectul de activitate al DGFPJ Iaşi;

- Colectarea veniturilor bugetului de stat reprezentând impozite, taxe şi alte venituri, precum şi colectarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor sociale de sănătate, bugetului fondului de şomaj, cât şi colectarea altor venituri;

- Analiza zilnica în structură a încasărilor bugetare, pentru abordarea dinamică a recuperării arieratelor, în special prin intensificarea colaborării cu contribuabilii, prin executarea silită şi combaterea evaziunii fiscale, pentru intensificarea acţiunilor care determină creşterea încasărilor;

- Verificarea modului de constituire a bazelor de impozitare de către contribuabili şi identificarea abaterilor, a diferenţelor de impozite şi taxe, aplicarea de sancţiuni acolo unde este cazul ;

- Urmărirea debitelor fiscale ale contribuabililor persoanelor juridice şi persoane fizice şi urgentarea încasării lor prin intensificarea măsurilor de executare silită şi acolo unde se impune, stabilirea răspunderii solidare;

- Aplicarea unitară a prevederilor financiar-contabile şi fiscale care reglementează veniturile bugetare şi activităţile contribuabililor;

- Administrarea conturilor de trezorerie, încasarea veniturilor bugetului consolidat al statului, efectuarea decontării cheltuielilor şi plăţilor unităţilor din sectorul bugetar, încadrarea acestora în creditele bugetare deschise şi în limita disponibilităţilor existente în conturi, precum şi verificarea soldurilor de trezorerie;

- Urmărirea obiectivelor strategice, în principal a realizării valorilor indicatorilor de performanţă şi creşterea gradului de responsabilizare la toate nivelurile;

- Prestarea serviciilor de calitate către toţi contribuabilii, prin îndrumare, asistenta şi colaborare, prin accentuarea imbunatatirii comportamentului funcţionarilor publici de a adopta o atitudine prevenitoare şi profesionistă;

- Întărirea încrederii contribuabililor în respectarea şi păstrarea în siguranţă a datelor aflate în bazele informaţionale ale DGFPJ Iaşi cât şi a confidenţialităţii informaţiilor oferite de către aceştia;

- Identificarea de noi soluţii atât în ce priveşte creşterea disciplinei financiar-fiscale, încurajarea conformării voluntare a contribuabililor, depunerea declaraţiilor şi efectuarea plăţilor către bugetul consolidat al statului;

- Perfecţionarea managementului, prin imbunatatirea procesului de monitorizare permanentă a activităţii, prin modernizarea modului de organizare şi printr-o transparenta crescută a rezultatelor obţinute;

- Aplicarea unui tratament echitabil tuturor categoriilor de contribuabili, atât persoane fizice cât şi persoane juridice.

Preview document

Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 1
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 2
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 3
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 4
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 5
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 6
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 7
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 8
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 9
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 10
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 11
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 12
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 13
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 14
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 15
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 16
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 17
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 18
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 19
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 20
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 21
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 22
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 23
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 24
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 25
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 26
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 27
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 28
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 29
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 30
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 31
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 32
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 33
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 34
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 35
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 36
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 37
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 38
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 39
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 40
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 41
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 42
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 43
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 44
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 45
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 46
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 47
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 48
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 49
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 50
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 51
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 52
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 53
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 54
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 55
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 56
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 57
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 58
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 59
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 60
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 61
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 62
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 63
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 64
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 65
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 66
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 67
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 68
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 69
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 70
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 71
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 72
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 73
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 74
Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Prezentarea Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza metodologiei de elaborare, aprobare și execuție a bugetului local

CAPITOLUL I 1. CONŢINUTUL ŞI ETAPELE PROCESULUI BUGETAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Interpretări şi semnificaţii cu privire la bugetele publice Procesul...

Organizarea (desfăsurarea) procesului bugetar la unitățile administrativ teritoriale - Consiliul Județean Iași

ORGANIZAREA (DESFASURAREA) PROCESULUI BUGETAR LA UNITATATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE CONSILIUL JUDETEAN IASI Capitolul I. Organizarea si...

Organizarea gestiuni financiare a primarie com Barnova

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI BIRNOVA 1.1 ISTORIC. LOCALIZARE. INFORMATII GENERALE Scurt istoric al comunei Birnova...

Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII GENERALE „TITU MAIORESCU” IAŞI 1.1. Scurt istoric Şcoala generală „Titu Maiorescu” a fost...

Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Municipiului Iași

CAP.1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iaşi 1.1. Scurt istoric Municipiul Iaşi se numără printre cele mai vechi şi mai...

Organizarea și Funcționarea Direcției Generale de Finanțe Publice Iași

CAPITOLUL I .FUNDAMENTAREA SI REALIZAREA VENITURILOR LA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE”IAŞI” 1.1 SCURT ISTORIC Directia generala a...

Gestiunea financiară a instituțiilor publice

1. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII „OTILIA CAZIMIR” IAŞI 1.1.Scurt istoric Şcoala „Otilia Cazimir” a fost construită în anul 1960 cu 16 săli...

Organizarea Controlului Fiscal asupra Veniturilor Bugetului Local Iași

CAP.1 CONTROLUL FISCAL ASUPRA VENITURILOR BUGETELOR LOCALE Controlul fiscal este o formă a controlului financiar exercitat de organele statului...

Ai nevoie de altceva?