Procedee si Tehnici de Control Financiar - Controlul Documentar

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Procedee si Tehnici de Control Financiar - Controlul Documentar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Carmen Sandu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Capitolul 1 - INTRODUCERE 3
1.1. Procedee şi tehnici de control financiar 3
1.2. Încadrarea controlului documentar în ansamblul procedeelor de control 3
Capitolul 2 – CONTROLUL DOCUMENTAR 6
2.1. Definiţie 6
2.2. Obiective ale controlului documentar 7
2.3 Tehnici de control documentar 9
Capitolul 3 - EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR DOCUMENTAR 14
3.1 Controlul preventiv 17
3.2 Controlul postoperativ 18
3.3. Exercitarea controlului documentar – exemplu – CEC Bank 20
Capitolul 4 - CONCLUZII 22
BIBLIOGRAFIE 24

Extras din document

Capitolul 1 - INTRODUCERE

1.1. Procedee şi tehnici de control financiar

Procedeul de control reprezintă un ansamblu de reguli specifice, tehnici şi instrumente care, îmbinate cu profesionalism, se aplică în vederea soluţionării concrete a problemelor ce decurg din funcţiile controlului.

În practica controlului utilizarea tehnicilor şi procedeelor specifice de control (cum ar fi evaluarea, îndrumarea, aprecierea, analiza, bugetul de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale sau semestriale, raportul explicativ, instrumentele matematice, tehnici informatice şi informaţionale etc.) are ca scop prevenirea, combaterea şi înlăturarea eventualelor lipsuri, abateri sau deficienţe în activităţile economico-financiare şi contabile.

Aplicarea cu discernământ a tehnicilor şi procedeelor specifice de control de către organele de control, permite aprecierea stării economico-financiare a unităţii patrimoniale şi sugerează căile de eficientizare a unităţii .

Procedeele utilizate în vederea realizării în condiţii optime a obiectivelor specifice controlului financiar alcătuiesc metoda controlului; procedeul “constă în modul sistematic de efectuare a unei lucrări, cu alte cuvinte modalitatea, maniera de a acţiona în vederea realizării verificărilor obiectivelor propuse” .

1.2. Încadrarea controlului documentar în ansamblul procedeelor de control

Tehnica executării controlului financiar presupune alegerea procedeelor celor mai adecvate în funcţie de obiectivul controlat şi aplicarea acestora, în vederea realizării scopului controlului.

Multitudinea de activităţi economice, interacţiunea şi condiţionarea lor reciprocă impune diversificarea procedeelor de exercitare a controlului. Aceste procedee pot fi folosite de control concomitent, succesiv, în acelaşi proces sau pot fi folosite separat. Dintre procedeele folosite de control, putem aminti :

• Procedee comune:

- Observaţia;

- Raţionamentul;

- Comparaţia;

- Clasificarea;

- Analiza;

- Sinteza.

• Procedee specifice:

- Cercetarea;

- Studiul general prealabil;

- Controlul documentar;

- Inventarierea de control;

- Expertizele tehnice şi analizele de laborator;

- Controlul total şi controlul prin sondaj;

- Analiza activităţii economice financiare .

În ansamblul procedeelor de control se distige controlul documentar. Acesta este cel mai frecvent folosit în practica economică şi financiară.

Sintetizând pe probleme, principalele obiective ale controlului financiar privind sistemul de evidenţe tehnic operative şi contabile ar consta în:

- conducerea corectă şi la zi a contabilităţii;

- întocmirea documentelor justificative pentru operaţiunile patrimoniale;

- constituirea şi evaluarea capitalului social şi a patrimoniului;

- exactitatea şi realitatea înregistrărilor contabile;

- inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acestuia;

- întocmirea documentelor de sinteză contabile (balanţe de verificare, bilanţul contabil şi anexele acestuia, contul de profit şi pierderi) la timp şi cu respectarea integrala a metodologiei .

Schematic, am putea încadra controlul documentar în ansamblul procedeelor şi tehnicilor de control financiar după cum putem observa în Fig.1 .

Fisiere in arhiva (1):

  • Procedee si Tehnici de Control Financiar - Controlul Documentar.doc

Alte informatii

prezentat la disciplina control financiar bancar