Proiect de Finantare - Microferma de Crestere a Pestilor in Sistem Inchis

Imagine preview
(6/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect de Finantare - Microferma de Crestere a Pestilor in Sistem Inchis.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dumitru Mirela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Finante, Agronomie, Management

Extras din document

1.Titlu

REALIZAREA UNUI MODUL DE MICROFERM} PENTRU INTRODUCEREA +N ACVACULTURA ROM|NEASC} A UNEI SPECII VALOROASE DE SOMN AFRICAN ( Clarias gariepinus) {I ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE CRE{TERE INTENSIV} +N SISTEM +NCHIS

2.Descriere

Proiectul propus const] =n adaptarea unei specii noi de somn african (Clarias gariepinus), =n premier] pentru acvacultura autohton], [i realizarea unui modul de cre[tere intensiv] printr-o tehnologie nou] =n sistem =nchis. Complexitatea proiectului const] =n elaborarea si implementarea =n premier] =n #ara noastr] a fazelor acvaculturii somnului african =n cultura intensiv] =n sistem =nchis. Solu#ia propus] este important] pentru sectorul piscicol deoarece aduce un produs nou pe pia#] dintr-o specie de pe[te performant] , cerut] pe pie#ele externe iar procesele de produc#ie sunt conforme cu standardele europene.

Rezultatele cercet]rilor au demonstrat calit]#ile bioproductive de excep#ie [i adaptabilitatea deosebit] a somnului african la condi#iile de cre[tere intensiv] .Studiile speciali[tilor demonstreaz] productivitatea ridicat] , microferma urmnd s] produc] 500t de pe[te anual , cu 6 muncitori (83tpe[te/muncitor).

Din punct de vedere al biosecurit]#ii , nu exist] pericolul aclimatiz]rii speciei =n zone climatice temperat–continentale, deci nu poate periclita echilibrul ecologic al biocenozelor din apele Romniei , deoarece specia moare =n cteva ore =n ap] cu temperatur] de 12° - 13°C, temperatura optim] de cre[tere este =n intervalul 24°-27 °C.

3.Localizare

Microferma va fi amplasat] =n localitatea Budurleni , pe terenul de#inut de ferma piscicol] S.C. Bistri#a S.A. cu sediul =n Bistri#a . Localitatea Budurleni se afl] =n sud-vestul jude#ului Bistri#a-N]s]ud , la o distan#] de 30 de km. de Bistri#a , municipiu re[edin#] de jude# unde =[i are sediul firma noastr].

4.Scopuri

Rezultatele studiilor de specialitate au relevat faptul c] acvacultura pe[tilor de consum produce mult sub posibilit]#ile existente in Romnia: nu satisface cerin#ele pie#ei interne, nu este concuren#ial] pentru export, iar costurile de produc#ie sunt foarte ridicate. Prin urmare, proiectul propune aplicarea m]surilor menite s] asigure dezvoltarea durabil] a sectorului, pn] la atingerea nivelului optim al cantit]#ii [i calit]#ii/diversit]#ii produc#iei. Acest deziderat poate fi atins prin:

a)introducerea in acvacultura romneasca a unor specii valoroase:

Avantajele introducerii =n acvacultura autohton] a speciei sunt: ritm de cre[tere deosebit de ridicat (ajunge la un kg =n 9 luni, carne alb] , far] os ,cu con#inut sc]zut de acizi gra[i), nu este preten#ioas] la calitatea apei, se adapteaza u[or la condi#ii de captivitate, se reproduce =n captivitate de mai multe ori =ntr-un an , accept] [i cre[te cu hran] ieftin].

Elemente de noutate aduse pentru acvacultura autohton]: sistem intensiv de crestere 0,25-0,6t/mc volum de bazin, maniera industrial] de exploatare cu livrare continu], durata de cre[tere 8-10 luni (600-1200g), spor de greutate foarte avantajos, tehnologie practicabil] cu debit minim de ap] de1mc.zi/10t peste, suprafata de productie redusa 5/6 mp/t. , productivitate ridicata.

b)prin implementarea principiilor [i tehnologiilor moderne de acvacultur] bazate pe sistem industrial-intensiv:

Capacitatea de productie a unui modul este de 2t/an pentru cre[terea =n flux continuu la o densitate de 250kg/mc ap].Modulul se compune din bazinele de cre[tere [i instala#ia de recirculare si condi#ionare a apei

Bazine de cre[tere-Forma si dimensiunile bazinelor pot fi variabile cu o adincime de 0,8-1,0 m si un volum util de 8mc. Durata cre[terii este de la 8-10 luni, timp =n care se furajeaz] cu granule flotabile cu con#inut proteic minim de 35-40%

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect de Finantare - Microferma de Crestere a Pestilor in Sistem Inchis.doc

Alte informatii

Finantarea din fonduri Sapard