Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 11810
Mărime: 66.16KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Universitatea Al. I. Cuza, Iași Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Master Administrație Publică

Cuprins

Cap.I. Locul și rolul instituției publice în cadrul sectorului public

1.1. Scurt istoric privind înființarea instituției publice

1.2. Descrierea obiectului de activitate

1.3. Prezentarea structurii organizatorice și indicarea fluxului informațional (organigramă, interrelații între compartimente/departamente/servicii, competențe, atribuții, sarcini)

1.4. Interrelațiile instituției publice cu partenerii externi (instituții ierarhic superioare și inferioare, furnizori, beneficiari, instituții financiare)

Cap.II. Cadrul reglementativ privind organizarea și funcționarea instituției publice

2.1. Identificarea actelor normative ce stau la baza organizării și funcționării instituției publice

Cap.III. Resurse mobilizate pentru desfășurarea activității specifice

3.1. Resurse financiare (surse de finanțare, reflectarea veniturilor și cheltuielilor în bugetul instituției, metode, tehnici, proceduri și operațiuni folosite în finanțarea instituției publice)

Cap.IV. Fundamentarea indicatorilor financiari reprezentativi

4.1. Identificarea modalităților de fundamentare a indicatorilor specifici (fizici și valorici)

4.2. Calcule și fundamentări privind veniturile și cheltuielile

4.3. Fluxul informațional al documentelor financiare

Bibliografie

Extras din document

Cap.I. Locul și rolul instituției publice în cadrul sectorului public

1.1. Scurt istoric privind înființarea instituției publice

Istoricul Primăriei Iași începe în anul 1832 când are loc pentru prima oară organizarea Eforiei orășenești, care își desfășura activitatea împreună cu Agia și Sfatul Doctorilor, în Casa Agiei, denumită ulterior, în anul 1853 Casele Eforiei, ca mai apoi să se continuie cu formarea de Adunări Orășenești având sediul tot pe ulița Golia. Începând cu data de 31 martie 1864 are loc dizolvarea prin lege a Adunărilor Orășenești fiind înființată astfel Primaria Iași.

Documentul care atestă înfiinţarea Primăriei municiupiului Iaşi este Legea comunală din 1864, votată de Adunarea generală a României (Parlamentul) în ziua de 9 martie 1864 şi promulgată sub nr. 394 de către Alexandru Ioan Cuza la data de 31 martie 1864. Astfel, un nou capitol se deschidea în istoria administraţiei comunale moderne prin înfiinţarea Primăriei.

Activitățile se desfășurau tot în Casele Eforiei, ulița Golia devenind Strada Primăriei (acum Gh. Brătianu) iar piața din față era locul principal de adunare a tîrgului, aici petrecându-se cele mai importante evenimente și activități, manifestații și întruniri.

« …Îndeplinind Hotărîrea Consiliului Comunal din 9 ianuarie 1891, aprobată de Adunarea deputaților, în 4 iunie 1891, pentru cumpărarea palatului familiei Roznovanu, ca sediu al Primăriei, începea mutarea birourilor administrației locale în fostele saloane, golite de vechile lor mobile », loc în care își desfășoară activitatea și astăzi.

După perioada de comunism prin care a trecut statul român, conform prevederilor Constituției din 1991 și ulterior a celei revizuite din 2003, Administrația Publică Locală se bazează pe principiile: descentralizării, al autonomiei locale, al eligibilității autorităților publice, al legalității și mai nou al subsidiaritătii. Serviciul Financiar, din cadrul Direcției Economice și Finanțe publice Locale, parte componentă a Primariei Municipiului Iași, a luat ființă la data de 1 iulie 1999, preluând pe bază de protocol de la Administraţia Financiară activitatea cu privire la personele fizice şi persoanele juridice reprezentând: stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor venituri ce constituie resurse financiare ale bugetelor publice locale.

“Instituția Primarului”este imaginea municipalității, cunoştinţele şi experienţa angajaților, practic, totalitatea patrimoniului intelectual al organizaţiei reprezintă însăși orașul Iași. Aceste noţiuni includ: integritatea, capacitatea de inovare, creativitatea, orientarea spre echipă, pe lângă toleranţă, durabilitate, conştientizarea respectului faţă de cetățean, responsabilitatea socială.

Primul primar al Iaşilor a fost DIMITRIE GUSTI care a condus municipiul în cinci mandate, de numele său fiind legate multe din realizările edilitare ale acelor vremuri.

În încăperea în care se află acum Cabinetul Primarului îşi avea biroul M.S. Regele Ferdinand, iar în actuala Sală de şedinţe a Consiliului Local s-a întrunit în 1918 Consiliul de Război al României. În deceniile 2-4 ale secolului nostru, Palatul cunoaşte din nou strălucirea vieţii mondene de altădată, pentru ca, din 1944 să devină sediul Comitetului Orăşenesc de Partid şi din 1970 sediul Primăriei Oraşului.

Primaria Municipiului Iași are, potrivit legii, personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu. Sediul Primariei Municipiului Iași este, strada Ștefan Cel Mare, din Iași, România, într-un imobil proprietate a statului.

Primaria Municipiului Iași, ca membră a Asociației Muncipiilor din România are ca viziune satisfacţia permanentă a clienţilor (persoane fizice si juridice), a angajaţilor, apreciaţi ca şi colaboratori şi a societăţii civile, urmărind să devină un lider regional și național. Misiunea acestei instituții include oferirea de servicii publice de calitate în domeniul administrației publice locale.

1.2. Descrierea obiectului de activitate

Strategia de dezvoltare a Municipiului Iaşi reuneşte funcţiile de planificare urbană cu cea de management urban prin accentuarea modului în care sectorul public poate promova obiectivele sale de dezvoltare strategică prin practici eficiente ale administraţiei publice locale, prin planificare urbană şi management proactiv al terenurilor şi prin furnizarea infrastructurii fizice şi a serviciilor sociale în colaborare cu sectorul privat.

Planificarea strategică reprezintă unul din instrumentele pe care comunităţile locale îl pot utiliza pentru a avea certitudinea că politicile şi programele prognozate corespund aşteptărilor cetăţenilor, necesităţilor de dezvoltare locală în strânsă corelaţie cu resursele locale disponibile, precum şi dacă acestea se limitează în restricţiile impuse de limitarea resurselor locale disponibile.

Preview document

Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 1
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 2
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 3
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 4
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 5
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 6
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 7
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 8
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 9
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 10
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 11
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 12
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 13
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 14
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 15
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 16
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 17
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 18
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 19
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 20
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 21
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 22
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 23
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 24
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 25
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 26
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 27
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 28
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 29
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 30
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 31
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 32
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 33
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 34
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 35
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 36
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 37
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 38
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 39
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 40
Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Proiect de Specialitate Privind Organizarea si Functionarea unei Institutii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Proceduri privind Elaborarea Bugetelor Locale

Notiuni introductive Autonomia finantelor publice locale Comunitatile locale reprezinta colectivitati umane, delimitate teritorial din punct de...

Administrarea Cheltuielilor Publice din Bugetul Local

Administrarea cheltuielilor din bugetul local la primăria orașului Roznov, județul Neamț Orașul Roznov este situat în județul Neamț, la 15 km de...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Cheltuielile din Bugetele Locale

Cheltuilelile publice locale reflectă resursele băneşti aprobate şi effectuate din bugetele locale, din bugetele instituţiilor şi serviciilor...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Sistemul Informațional în Cadrul Primăriei Aninoasa

INTRODUCERE Administraţia publica parcurge un proces de reforma prin care îşi propune ca aceasta să se afle permanent în slujba fiecarui cetăţean....

Direcția de Asistenta Sociala

CAPITOLUL I ORGANIZARE SI FUNCŢIONALITATE LA NIVEL DE INSTITUŢIEI PUBLICE 1.1.SCURT ISTORIC Direcţia de asistenta sociala a judeţului Vaslui...

Studiu privind creditarea unei societăți comerciale

CAPITOLUL I 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI DE CREDIT IN ROMANIA Evolutia sistemului de credit in spatiul romanesc s-a infaptuit in contextul specific al...

Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală

Introducere Alegerea temei de licenţă a fost o acţiune care personal m-a provocat. Din amalgamul de cursuri făcute am fost nevoită să aleg unul...

Modernizarea Administrației Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Structura sistemului financiar public și implicațiile sale în economie - cazul României

Capitolul I. Caracterizarea generală a sistemului financiar public I.1. Conceptul de sistem financiar public Asemănător altor domenii, sistemul...

Drepturile Omului în Reglementări Interne și Internaționale

Introducere Problema drepturilor omului a ocupat şi continuă să ocupe un loc proeminent în cadrul acţiunilor politice a statelor, ca şi al unor...

Sistemul financiar public și impactul său în economie - cazul României

Cap.1 – Abordari ale sistemului financiar public 1.1 – Componentele sistemului de relatii financiare publice Prin prisma continutului de relatii...

Ai nevoie de altceva?