Relatia dintre Globalizare si Investitii Straine Directe

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Relatia dintre Globalizare si Investitii Straine Directe.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 84 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Iacovoiu Viorela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

INTRODUCERE 7
Capitolul I: INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ
1.1. Incursiune în istoria recentă a fluxurilor internaţionale de capital 9
1.2. Descrierea principalelor componente ale fluxurilor externe de capital 12
1.3. Societăţile transnationale-principala sursă a fluxurilor investiţionale internationale 14
1.4. Caracteristicile economiilor gazdă – element important în decizia de a realiza
investiţii străine directe 16
1.5. Rolul stimulentelor investiţionale în orientarea capitalului străin la nivel mondial 19
Capitolul II: GLOBALIZAREA ECONOMICĂ-istoric, concept, costuri
şi beneficii
2.1. Rădăcinile istorice ale globalizării 24
2.2. Cauze ale globalizării şi efectele acesteia
2.2.1. Cauze şi elemente definitorii ale globalizării 30
2.2.2 Efectele globalizării 31
2.3. Costurile şi beneficiile globalizării
2.3.1. Costurile şi beneficiile gestionării globalizării economice de către instituţiile economice internaţionale 32
2.3.2 Politicile economice promovate de instituţiile economice internaţionale şi universalitatea lor 34
Capitolul III: GLOBALIZAREA ŞI EVOLUTIA INVESTIŢIILOR
STRĂINE DIRECTE
3.1. Companiile transnaţionale în procesul de globalizare
a economiei contemporane
3.1.1. Istoricul companiilor transnaţionale 38
3.1.2. Rolul companiilor transnaţionale în globalizare şi redistribuirea factorilor de producţie 42
3.1.3. Investiţiile străine directe –cel mai dinamic instrument al CTN în procesul globalizării 45
3.2 Analiză comparativă a evoluţiei ISD-urilor şi a exporturilor în perioada 2000-2006
în Uniunea Europeană 50
3.3 Tratatele privind investiţiile străine directe în perioada 2000-2006 71
CONCLUZII 79
BIBLIOGRAFIE 83

Extras din document

INTRODUCERE

Globalizarea reprezintă o realitate care a devenit din ce în ce mai prezentă în vieţile noastre şi care a apărut din transformarea treptată a economiei mondiale într-un sistem complex şi contradictoriu.Astfel s-au format noi pieţe de mărfuri şi capitaluri, s-au dezvoltat considerabil mijloacele de comunicaţie, s-a accentuat procesul de integrare a naţiunilor, fiind necesară o coordonare a acestora printr-un fenomen global.

În aceste condiţii, în care şi fluxurile de investiţii străine directe au crescut la nivel mondial, este indicată o analiză comparativă a ISD–urilor în contextul globalizării pentru a evidenţia legătura puternică care există între companiile transnaţionale ca reprezentanţi ai acestui fenomen şi evoluţia fluxurilor de ISD la nivel mondial.

În condiţiile globalizării, problema investiţiilor străine directe (ISD), influenţa lor asupra modernizării economiilor în tranziţie, continuă să se înscrie în categoria problemelor-cheie ale teoriei economice.ISD-urile, prin esenţa lor, asigură dezvoltare economică şi prosperitate, necesitatea atragerii lor şi utilizarea eficientă derivând din dorinţa de integrare a economiilor naţionale în economia mondială.

Experienţa mondială denotă că, în multe ţări în curs de dezvoltare, saltul investiţional în economie a început anume cu venirea capitalului străin.

În prezent, atât în literatura străină, cât şi în cea autohtonă, problemelor investiţiilor străine directe li se acordă o atenţie tot mai mare. Există un număr important de lucrări teoretice în care sunt examinate problemele ISD alaturi de cele ale globalizarii.

În această lucrare s-a prezentat istoricul ISD-urilor aşa cum s-a şi evidenţiat legătura dintre fenomenul globalizării şi ISD, legătură realizată prin societăţile transnaţionale şi prin activitatea lor.Au fost prezentate concepte de bază referitoare atât la investiţiile străine directe cât şi la globalizare, cercetarea fiind orientată, în primul rând, pe clarificarea aspectelor conceptuale şi pe analiza evoluţiei fluxurilor ISD în contextul extinderii acestui fenomen.

Proiectul constă în introducere, trei capitole, concluzii, anexe şi bibliografie

Capitolul I, intitulat „Investiţiile străine directe în economia contemporană” conţine un istoric al fluxurilor ISD însoţit de studierea principalelor componente şi caracteristici ale acestora În continuare, în acest capitol, sunt studiate tendinţele noi în dinamica ISD pe plan mondial, precum şi evoluţia societăţilor transnaţionale ca principali promotori ai ISD.

În capitolul II, „Globalizarea economică: istoric, concept, costuri şi beneficii” sunt prezentate noţiuni teoretice despre globalizare, referitoare la cauzele acesteia, la costurile şi beneficiile pe care le implică precum şi la efectele acesteia.

Capitolul III – „Globalizarea şi evoluţia investiţiilor străine directe” – conţine mai întâi informaţii despre companiile transnaţionale ca promotori ai globalizării, urmată de o analiză comparativă a evolutiei ISD –urilor şi a exporturilor în perioada 2000-2006 la nivelul Uniunii Europene.De asemenea, în vederea susţinerii ideii de dependenţă a ISD –urilor faţă de extinderea fenomenului globalizării, a fost prezentată şi problema tratatelor în aceeaşi perioadă, care au înregistrat o evoluţie favorabilă, antrenând din ce în ce mai multe ţări în curs de dezvoltare sau slab dezvoltate.

Analiza comparativă a exporturilor şi a ISD–urilor s-a realizat la nivelul Uniunii Europene, pe principalele ţări dezvoltate dar a cuprins şi ţările mai puţin dezvoltate, în scopul evidenţierii ideii centrale a proiectului, aceea că, datorită extinderii globalizării, fluxurile ISD au cunoscut o evoluţie ascendentă şi au fost pozitiv influenţate de acest fenomen.

CAPITOLUL I

INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

În orice economie, investiţiile constituie un fenomen aparte, cu trăsături proprii, distincte în raport cu alte activităţi. El nu are însă o manifestare automată, fiind întotdeauna dependent şi subordonat strategiilor şi politicilor de dezvoltare ale firmelor, sectoarelor de activitate, comunităţilor etc. La investiţii se apelează numai în măsura în care obiectivele urmărite, referitoare la dezvoltarea producţiei şi servi¬ciilor în concordanţă cu nevoile identificate, cu cererea previzionată, nu pot fi rea¬lizate în condiţii avantajoase.

În ceea ce priveşte investiţiile străine directe, acestea au o istorie de decenii. Noţiunile juridice, principiile, normele şi cutumele au evoluat constant, au generat controverse politice şi excese la nivelul economiilor naţionale ale unor state, indiferent de regimul politic, au cunoscut reglementări diverse în cadrul organizaţiilor internaţionale şi regionale, iar în prezent, se află în faţa unei provocări majore, căreia trebuie să-i facă faţă, generată de impetuoasa şi implacabila tendinţă de globalizare a economiei mondiale. În ultimele două decenii ale secolului XX-lea, trăsătura dominantă a fluxurilor de investiţii externe a fost intensificarea într-un ritm fără precedent a fluxurilor de investiţii externe directe.

În acest capitol sunt prezentate aspecte teoretice ale investiţiilor externe directe, evoluţia acestora de-a lungul istoriei, precum şi descrierea principalelor componente ale acestora. De asemenea, sunt avute în vedere şi analizarea stimulentelor investiţionale în orientarea capitalului străin la nivel mondial, impactul acestora asupra ţărilor gazde şi a celor de origine, precum şi politicile de atragere a investiţiilor străine directe.

Fisiere in arhiva (1):

  • Relatia dintre Globalizare si Investitii Straine Directe.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA: PETROL-GAZE PLOIEŞTI FACULTATEA: ŞTIINŢE-ECONOMICE SPECIALIZAREA: FINANŢE-BĂNCI