Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe

Proiect
6/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 31087
Mărime: 289.29KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iacovoiu Viorela
UNIVERSITATEA: PETROL-GAZE PLOIEŞTI FACULTATEA: ŞTIINŢE-ECONOMICE SPECIALIZAREA: FINANŢE-BĂNCI

Cuprins

INTRODUCERE 7

Capitolul I: INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

1.1. Incursiune în istoria recentă a fluxurilor internaţionale de capital 9

1.2. Descrierea principalelor componente ale fluxurilor externe de capital 12

1.3. Societăţile transnationale-principala sursă a fluxurilor investiţionale internationale 14

1.4. Caracteristicile economiilor gazdă – element important în decizia de a realiza

investiţii străine directe 16

1.5. Rolul stimulentelor investiţionale în orientarea capitalului străin la nivel mondial 19

Capitolul II: GLOBALIZAREA ECONOMICĂ-istoric, concept, costuri

şi beneficii

2.1. Rădăcinile istorice ale globalizării 24

2.2. Cauze ale globalizării şi efectele acesteia

2.2.1. Cauze şi elemente definitorii ale globalizării 30

2.2.2 Efectele globalizării 31

2.3. Costurile şi beneficiile globalizării

2.3.1. Costurile şi beneficiile gestionării globalizării economice de către instituţiile economice internaţionale 32

2.3.2 Politicile economice promovate de instituţiile economice internaţionale şi universalitatea lor 34

Capitolul III: GLOBALIZAREA ŞI EVOLUTIA INVESTIŢIILOR

STRĂINE DIRECTE

3.1. Companiile transnaţionale în procesul de globalizare

a economiei contemporane

3.1.1. Istoricul companiilor transnaţionale 38

3.1.2. Rolul companiilor transnaţionale în globalizare şi redistribuirea factorilor de producţie 42

3.1.3. Investiţiile străine directe –cel mai dinamic instrument al CTN în procesul globalizării 45

3.2 Analiză comparativă a evoluţiei ISD-urilor şi a exporturilor în perioada 2000-2006

în Uniunea Europeană 50

3.3 Tratatele privind investiţiile străine directe în perioada 2000-2006 71

CONCLUZII 79

BIBLIOGRAFIE 83

Extras din document

INTRODUCERE

Globalizarea reprezintă o realitate care a devenit din ce în ce mai prezentă în vieţile noastre şi care a apărut din transformarea treptată a economiei mondiale într-un sistem complex şi contradictoriu.Astfel s-au format noi pieţe de mărfuri şi capitaluri, s-au dezvoltat considerabil mijloacele de comunicaţie, s-a accentuat procesul de integrare a naţiunilor, fiind necesară o coordonare a acestora printr-un fenomen global.

În aceste condiţii, în care şi fluxurile de investiţii străine directe au crescut la nivel mondial, este indicată o analiză comparativă a ISD–urilor în contextul globalizării pentru a evidenţia legătura puternică care există între companiile transnaţionale ca reprezentanţi ai acestui fenomen şi evoluţia fluxurilor de ISD la nivel mondial.

În condiţiile globalizării, problema investiţiilor străine directe (ISD), influenţa lor asupra modernizării economiilor în tranziţie, continuă să se înscrie în categoria problemelor-cheie ale teoriei economice.ISD-urile, prin esenţa lor, asigură dezvoltare economică şi prosperitate, necesitatea atragerii lor şi utilizarea eficientă derivând din dorinţa de integrare a economiilor naţionale în economia mondială.

Experienţa mondială denotă că, în multe ţări în curs de dezvoltare, saltul investiţional în economie a început anume cu venirea capitalului străin.

În prezent, atât în literatura străină, cât şi în cea autohtonă, problemelor investiţiilor străine directe li se acordă o atenţie tot mai mare. Există un număr important de lucrări teoretice în care sunt examinate problemele ISD alaturi de cele ale globalizarii.

În această lucrare s-a prezentat istoricul ISD-urilor aşa cum s-a şi evidenţiat legătura dintre fenomenul globalizării şi ISD, legătură realizată prin societăţile transnaţionale şi prin activitatea lor.Au fost prezentate concepte de bază referitoare atât la investiţiile străine directe cât şi la globalizare, cercetarea fiind orientată, în primul rând, pe clarificarea aspectelor conceptuale şi pe analiza evoluţiei fluxurilor ISD în contextul extinderii acestui fenomen.

Proiectul constă în introducere, trei capitole, concluzii, anexe şi bibliografie

Capitolul I, intitulat „Investiţiile străine directe în economia contemporană” conţine un istoric al fluxurilor ISD însoţit de studierea principalelor componente şi caracteristici ale acestora În continuare, în acest capitol, sunt studiate tendinţele noi în dinamica ISD pe plan mondial, precum şi evoluţia societăţilor transnaţionale ca principali promotori ai ISD.

În capitolul II, „Globalizarea economică: istoric, concept, costuri şi beneficii” sunt prezentate noţiuni teoretice despre globalizare, referitoare la cauzele acesteia, la costurile şi beneficiile pe care le implică precum şi la efectele acesteia.

Capitolul III – „Globalizarea şi evoluţia investiţiilor străine directe” – conţine mai întâi informaţii despre companiile transnaţionale ca promotori ai globalizării, urmată de o analiză comparativă a evolutiei ISD –urilor şi a exporturilor în perioada 2000-2006 la nivelul Uniunii Europene.De asemenea, în vederea susţinerii ideii de dependenţă a ISD –urilor faţă de extinderea fenomenului globalizării, a fost prezentată şi problema tratatelor în aceeaşi perioadă, care au înregistrat o evoluţie favorabilă, antrenând din ce în ce mai multe ţări în curs de dezvoltare sau slab dezvoltate.

Analiza comparativă a exporturilor şi a ISD–urilor s-a realizat la nivelul Uniunii Europene, pe principalele ţări dezvoltate dar a cuprins şi ţările mai puţin dezvoltate, în scopul evidenţierii ideii centrale a proiectului, aceea că, datorită extinderii globalizării, fluxurile ISD au cunoscut o evoluţie ascendentă şi au fost pozitiv influenţate de acest fenomen.

CAPITOLUL I

INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

În orice economie, investiţiile constituie un fenomen aparte, cu trăsături proprii, distincte în raport cu alte activităţi. El nu are însă o manifestare automată, fiind întotdeauna dependent şi subordonat strategiilor şi politicilor de dezvoltare ale firmelor, sectoarelor de activitate, comunităţilor etc. La investiţii se apelează numai în măsura în care obiectivele urmărite, referitoare la dezvoltarea producţiei şi servi¬ciilor în concordanţă cu nevoile identificate, cu cererea previzionată, nu pot fi rea¬lizate în condiţii avantajoase.

În ceea ce priveşte investiţiile străine directe, acestea au o istorie de decenii. Noţiunile juridice, principiile, normele şi cutumele au evoluat constant, au generat controverse politice şi excese la nivelul economiilor naţionale ale unor state, indiferent de regimul politic, au cunoscut reglementări diverse în cadrul organizaţiilor internaţionale şi regionale, iar în prezent, se află în faţa unei provocări majore, căreia trebuie să-i facă faţă, generată de impetuoasa şi implacabila tendinţă de globalizare a economiei mondiale. În ultimele două decenii ale secolului XX-lea, trăsătura dominantă a fluxurilor de investiţii externe a fost intensificarea într-un ritm fără precedent a fluxurilor de investiţii externe directe.

În acest capitol sunt prezentate aspecte teoretice ale investiţiilor externe directe, evoluţia acestora de-a lungul istoriei, precum şi descrierea principalelor componente ale acestora. De asemenea, sunt avute în vedere şi analizarea stimulentelor investiţionale în orientarea capitalului străin la nivel mondial, impactul acestora asupra ţărilor gazde şi a celor de origine, precum şi politicile de atragere a investiţiilor străine directe.

Preview document

Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 1
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 2
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 3
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 4
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 5
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 6
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 7
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 8
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 9
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 10
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 11
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 12
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 13
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 14
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 15
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 16
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 17
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 18
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 19
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 20
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 21
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 22
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 23
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 24
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 25
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 26
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 27
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 28
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 29
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 30
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 31
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 32
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 33
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 34
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 35
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 36
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 37
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 38
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 39
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 40
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 41
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 42
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 43
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 44
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 45
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 46
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 47
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 48
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 49
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 50
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 51
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 52
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 53
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 54
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 55
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 56
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 57
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 58
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 59
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 60
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 61
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 62
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 63
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 64
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 65
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 66
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 67
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 68
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 69
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 70
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 71
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 72
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 73
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 74
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 75
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 76
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 77
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 78
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 79
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 80
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 81
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 82
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 83
Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Relatia dintre Globalizare si Investitii Straine Directe.doc

Alții au mai descărcat și

Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova

INTRODUCERE Societatea în care trăim s-a dezvoltat cu paşi uriaşi în ultimul secol. Aceşti paşi progresivi care au evoluat toate împrejurările cu...

Globalizarea și investițiile străine

INTRODUCERE Globalizarea exercită efecte la mai multe nivele: firmele au tot mai multe oportunităţi pe care trebuie să încerce să le exploateze...

Produse de Creditare la Procredit Bank

CAPITOLUL I “Prezentarea bancii Procredit Bank” 1.1 Istoricul bancii ProCredit Bank este singura banca de microfinantare din Romania a carei...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

INTRODUCERE Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se...

Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial

Aşa cum se întâmplă cu toate fenomenele existente în lume, şi corporatiile transnaţionale (CTN) în iureşul lor de nestăvilit, de către unii sunt...

Globalizarea și criza economică

CAP 1. RĂDĂCINILE ISTORICE ALE GLOBALIZĂRII 1.1. Globalism, globalitate, globalizare Termenul de globalizare este folosit pentru prima dată de...

Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării

Capitolul I EVOLUŢIA ECONOMIEI MONDIALE ÎN PERIOADA CONTEMPORANĂ Economia mondială se bazează pe un amplu sistem de interdependenţe economice...

Regionalizare Versus Globalizare

rapida a activitatii economice dincolo de granitele statale decât cresterea activitatii în cadrul economiilor nationale. Acest termen de...

Globalizarea și impactul asupra vieții economice

Introducere Globalizarea, pe lângă faptul că este discutată şi tratată sub diferite forme din prisma tuturor treptelor societăţii în care trăim,...

Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri

Introducere Actualitatea cecetării. La hotarele mileniilor lumea a căpătat o nouă imagine, imagine ce se remarcă prin schimbarea substanţială a...

Mondializarea

CAPITOLUL I . Dezvoltarea statului national democratic in Occident 1.1. Aparitia suveranitatii nationale Formarea statului modern trebuie...

Ai nevoie de altceva?