Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4763
Mărime: 42.31KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1.Fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene 3

1.1 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) 4

1.2 Fondul Social European (FSE) 5

1.3 Fondul de Coeziune 5

1.4 Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) 6

1.5 Fondul European pentru Pescuit (FEP) 8

2. Principiile de programare ale fondurilor structurale 10

2.1 Complementaritate 10

2.2 Parteneriat 10

2.3 Subsidiaritate 10

2.4 Adiţionalitate 10

2.5 Compatibilitate 10

2.6 Multianualitate 10

2.7 Concentrare 11

3. Cadrul programatic 11

3.1 Planul National de Dezvoltare a României – PND 11

3.2 Cadrului Strategic National de Referinţă (CSNR) 2007-2013 12

3.3 Programele operaţionale (PO) 12

3.4 Programul Complement (PC) 13

4. Gradul de absorbţie a fondurilor europene 13

CONCLUZII 15

BIBLIOGRAFIE 17

Extras din document

1.Fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene

Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea decalajelor economice şi sociale între regiuni, în scopul reducerii diferenţelor dintre zonele bogate şi sărace din ţările membre ale Uniunii Europene. Astfel, cu ajutorul acestor resurse financiare multe regiuni au ieşit din sărăcie.

Pentru programarea 2007-2013 există trei Instrumente Financiare cunoscute ca Fonduri structurale si de coeziune respectiv:

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)

- Fondul Social European (FSE)

- Fondul de Coeziune (FC)

şi două Acţiuni Complementare, respectiv:

- Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR)

- Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Fondurile Structurale nu constituie o sursă unică de finanţare în cadrul bugetului Uniunii, ci fiecare fond acoperă zona sa tematică specifică. Ele finanţează programe de dezvoltare regională multianuale trasate împreună de regiuni, State Membre şi Comisie, pe baza orientaăii propuse de Comisie pentru întreaga Uniune Europeană.

Domenii de intervenţie a Fondurilor Structurale

Lista categoriilor de domenii de intervenţie ale Fondurilor Structurale se bazează pe Articolul 36 al Regulamentului nr.1260/1999 al Consiliului UE şi are menirea să ajute serviciile Comisiei Europene în sarcinile de raportare asupra activităţilor finanţate din Fondurile Structurale Clasificarea facilitează de asemenea urmărirea activităţilor şi

monitorizarea, oferind o bază solidă pentru fundamentarea evaluărilor. În elaborarea măsurilor în cadrul programelor finanţate prin Fonduri Structurale, statele-membre pot folosi clasificarea cea mai potrivită pentru situaţia lor naţională şi regională, clasificare ce poate fi bazată, dacă doresc, pe clasificarea Comisiei.

Rata maximă de finanţare a proiectelor prin Fondul European de Dezvoltare Regională – 75% din cheltuiala publică pe proiect. Ce nu finanţează Fondul European de Dezvoltare Regională: TVA; dobânda la credite; achiziţia de terenuri cu o valoare ce depăşeşte 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectul respectiv; construcţia de locuinţe; dezafectarea centralelor nucleare.

1.1 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)

Obiectivul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de a consolida coeziunea economică şi socială în Uniunea Europeană prin diminuarea dezechilibrelor regionale.

Fondul European de Dezvoltare Regională finanţează:

- ajutoare directe pentru investiţiile în întreprinderi (în special, IMM-uri) în vederea creării de locuri de muncă durabile;

- infrastructuri legate, în special, de cercetare şi inovare, telecomunicaţii, mediu, energie şi transporturi;

- instrumente financiare (fond de capital de risc, fond de dezvoltare regională etc.) destinate să sprijine dezvoltarea regională şi locală şi să favorizeze cooperarea între oraşe şi regiuni;

- măsuri de asistenţă tehnică.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) acordă o atenţie deosebită caracteristicilor specifice teritoriale.

FEDER a fost creat în 1975 pentru a sprijini financiar dezvoltarea şi adaptarea structurală a economiilor regionale, schimbările economice, competitivitatea, precum şi cooperarea teritorială în UE. Fondul social european (FSE) şi Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) constituie fondurile structurale ale UE.

Pentru perioada 2007-2013, FEDER dispune de un buget de peste 200 de miliarde de euro. Fondul european de dezvoltare regională are stabilite o serie de priorităţi din domeniul de aplicare al obiectivelor de convergenţă, competitivitate şi ocupare a forţei de muncă la nivel regional şi de cooperare teritorială în UE.

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) este reglementat prin regulamentul nr 1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European şi susţine dezvoltarea economică durabilă la nivel regional şi local în domenii precum: cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat; societatea informaţională; IMM-uri; protecţia mediului, turism, energie.

Preview document

Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 1
Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 2
Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 3
Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 4
Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 5
Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 6
Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 7
Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 8
Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 9
Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 10
Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 11
Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 12
Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 13
Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 14
Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 15
Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 16
Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrație publice din fondurile Uniunii Europene - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Resursele Financiare ce Pot Fi Atrase de Autoritatile Administratie Publice din Fondurile Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Fonduri Europene Structurale

Introducere Politica de coeziune a Uniunii Europene, deşi este o politică veche de mai bine de 30 de ani, a suferit o serie de transformări în...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Resursele financiare ce pot fi atrase de autoritățile administrației publice din fondurile Uniunii Europene

1. Introducere Pe langa resursele finaciare ordinare, autoritatile administratiei publice locale pot apela si la resusrele provenite din...

Resurse financiare ce pot fi atrase de către autoritățile administrației publice locale din fonduri de la Uniunea Europeană

1.Metodologia de pregătire şi finanţare a proiectelor de dezvoltare regională Principalele surse de finanţare a proiectelor de dezvoltare...

Ai nevoie de altceva?