Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 10814
Mărime: 114.31KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
ministerul educaţiei şi tineretului al republicii moldova academia de studii economice din moldova facultatea “finanţe”

Cuprins

Introducere.3

I. Riscurile financiare – influență asupra situației financiare ale întreprinderii

1.1. Consideraţii teoretice privind definirea şi clasificarea riscurilor la nivelul întreprinderii.5

1.2. Metode şi instrumente de analiză și evaluare a riscului financiar.11

1.3. Impactul riscurilor financiare asupra situației financiare a

întreprinderii .14

II. Evaluarea situaţiei financiare a întreprinderii „ Zorile” S.A.

2.1. Analiza structurii activelor şi pasivelor întreprinderii „Zorile”S.A. .20

2.2. Evaluarea ratelor de gestiune şi a celor de rentabilitate la ,,Zorile”S.A.26

2.3. Analiza poziției financiare şi a lichidităţii întreprinderii „Zorile” S.A.33

Concluzii .36

Bibliografie .38

Anexe .39

Extras din document

INTRODUCERE

În lucrarea dată ne-am propus să prezentăm riscurile financiare și impactul lor asupra situaţiei financiare a unei întreprinderi. De asemenea, ne-am propus să identificăm metodele şi instrumentele cu ajutorul cărora poate fi făcută o analiză și o evaluare a riscului financiar a unei întreprinderi, rezultatele obţinute servind ca bază pentru formularea unor concluzii şi propuneri pentru fiecare situaţie în parte.

Astfel, prima parte a lucrării în cauză, este una cu un conţinut teoretic, unde în primul subcapitol se vorbeşte despre definirea şi clasificarea riscurilor la nivelul întreprinderii.

În subcapitolul doi au fost prezentate instrumentele şi metodele prin care pot fi analizate și evaluate riscurile financiare a unei întreprinderi, evidenţiind principalele metode de analiză atât cantitativă, cât şi calitativă, demonstrînd prin formule cum un factor sau altul poate influenţa fie pozitiv, fie negativ asupra indicatorului rezultativ.

În subcapitolul trei, am prezentat formulele în baza cărora pot fi analizate riscurile financire a unei întreprinderi. Totodată am evidenţiat şi limitele sau nivelele admisibile pentru fiecare indicator în parte, pe baza cărora se pot formula concluzii şi propuneri.

Capitolul doi a lucrării a fost rezervat pentru analiza în baza Rapoartelor financiare din anii 2008-2009 şi 2009-2010 a situaţiei economice şi financiare a unei întreprinderi concrete pentru a evalua riscurile financiare a acesteia, deci a S.A. ,,Zorile”.

Aşadar, în paragraful întîi al capitolului doi am analizat structura activelor şi pasivelor ale întreprinderii sus-menţionate. De asemenea, am determinat şi apreciat patrimoniul net, am evidenţiat factorii de influenţă asupra indicatorului rezultativ şi am formulat concluzii pe baza rezultatelor obţinute în urma analizei.

În subcapitolul doi, al capitolului doi am determinat ratele de gestiune a activelor întreprinderii S.A. ,,Zorile”, am determinat numărul şi durata de rotaţie a lor, am analizat corelaţia dintre perioada de recuperare a creanţelor şi cea de achitare a datoriilor pe termen scurt. În acest paragraf am mai analizat în dinamică şi rentabilitatea veniturilor din vânzări, rentabilitatea activelor, precum şi a capiatlului propriu, identificînd totodată şi factorii de influenţă asupra fiecărui indicator în parte, iar în baza rezultatelor obţinute am formulat concluzii şi am adus propuneri. În subcapitolul trei al capitolului doi am analizat echilibrul financiar al întreprinderii sus menţionate. La fel, am analizat şi lichiditatea întreprinderii pentru perioada anilor 2008-2010. Vorbind mai concret, am determinat şi apreciat fondul de rulment pentru anii 2008, 2009 şi 2010, analizîndul-l în dinamică. Am determinat factorii de influenţă asupra acestui indicator şi am formulat concluzii.

La etapa următoare de analiză, am calculat şi apreciat lichiditatea absolută, intermediară şi lichiditatea totală pentru aceeaşi perioadă, adică 2008-2010. Pentru prevenirea riscurilor financiare la întreprindere se preconizează ca în viitor, pentru a supraveţui şi a fi competitivă firma va trebui să-şi sporească adaptibilitatea privind principalele ei caracteristici: dimensiunea, structura şi funcţionalitatea. . Scopul principal al cursului dat este evaluarea riscului financiar, problemele apărute în procesul de evaluare a riscului şi metodele de acoperire a lui. Deoarece nu există întreprinderi profitabile şi neprofitabile, dar există întreprinderi bine conduse şi prost conduse. Eşecul unor afaceri sau succesul lor depind în ultimă instanţă de capacitatea managerilor da a lua decizii eficiente în termeni optimi, riscul este un factor important al procesului decizional. Am comparat rezultatele obţinute cu limitele considerate normale şi am formulat concluzii .

I. RISCURILE FINANCIARE –INFLUIENȚĂ ASUPRA SITUAȚIEI

FINANCIARE ALE ÎNTRPRINDERII

1.1. Consideraţii teoretice privind privind definirea şi clasificarea riscurilor la nivelul întreprinderii

Noțiunea de risc este inseparabil legată de acelea ale rentabilității și flexibilității. Rezultatul întreprinderii este supus evenimentelor neprevăzute care însoțesc activitatea sa în toate domeniile. Riscul se traduce prin variabilitatea rezultatului, afectînd rentabilitatea activelor și în consecința capitalului investit. Această variabilitate poate fi cu atît mai stăpînită de întreprindere cu cît aceasta posedă un anumit grad de flexibilitate .

Riscul activității economice nu este decît incapacitatea întreprinderii de a-și adapta continuu costul și de a se adapta la mediu. Riscul poate fi abordat de o manieră diferită din punctul de vedere al întreprinderii sau din punctul de vedere al investitorului sau creditorului.

Riscul se manifestă începând chiar din momentul demarării unei afaceri sau investiţii, continuă cu stabilirea obiectivelor şi a condiţiilor de desfăşurare , apoi cu atragerea surselor de finanţare, cu implementarea managementului, găsirea pieţelor de desfacere, stabilirea preţurilor/tarifelor, etc.

Astfel, alegerea unui obiectiv eronat, luarea unor decizii manageriale greşite sau necorelarea volumului producţiei cu cererea existentă pe piaţa respectivă duc la apariţia unui risc, care se va manifesta sub formă de pierdere pentru firma respectivă. Aşadar, problematica descoperirii şi evitării pe cât posibil a situaţiilor probabile de a genera riscul este una prioritară pentru bunul mers al firmei. Riscul este definit ca probabilitatea apariției unui eveniment defavorabil .

Preview document

Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 1
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 2
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 3
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 4
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 5
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 6
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 7
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 8
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 9
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 10
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 11
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 12
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 13
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 14
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 15
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 16
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 17
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 18
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 19
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 20
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 21
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 22
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 23
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 24
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 25
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 26
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 27
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 28
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 29
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 30
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 31
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 32
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 33
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 34
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 35
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 36
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 37
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 38
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 39
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 40
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 41
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 42
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 43
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 44
Riscurile Financiare și Impactul lor Asupra Situației Financiare - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Riscurile Financiare si Impactul lor Asupra Situatiei Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Caz BNR

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1.1. Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu Activitatea bancară îşi are...

Gestiune bancară - sistemul bancar românesc actual

Introducere Sistemul bancar al unei tari este definit prin reteaua institutiilor de credit rezidente in tara respectiva si a relatiilor economice...

Analiza Rapoartelor Financiare

INTRODUCERE Piaţa ca mecanism de reglare a funcţionării economiei are un impact complex şi permanent asupra deciziilor libere şi autonome ale...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Procesul de dezvoltare economică și implimentare a noilor tehnologii în Republica Moldova este mereu în continuă creștere, sistemul...

Managementul riscului pe piețele financiar-valutare

Introducere Riscul a reprezentat, de-a lungul istoriei în general, şi al istoriei economiei, în special, una dintre cele mai fascinante teme de...

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile,...

Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice

1.1 Prezentarea surselor de finanţare ale fondurilor structurale Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană...

Fonduri ale Uniunii Europene - Definitie si Caracteristici

CAPITOLUL I FONDURI ALE UNIUNII EUROPENE-DEFINITIE SI CARACTERISTICI 1.1. Contextul european Pentru a putea avea o privire de ansamblu si a putea...

Etapele realizării unui audit

Auditorul trebuie să desfăşoare un angajament de audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA). Acestea conţin principii de...

Riscul de Audit și Pragul de Semnificație

Summary I chose this topic because over the years of college and I studied master audit materials and I liked, I have found interesting. My work...

Ai nevoie de altceva?