Rolul Băncii Naționale a României

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 2285
Mărime: 45.54KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogoi Dan
UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” PITEŞTI FACULTATEA: FINANŢE-CONTABILITATE SPECIALIZAREA: FINANŢE-BĂNCI

Cuprins

INTRODUCERE : EVOLUŢIA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA

CAPITOLUL 1. : BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ŞI ROLUL EI ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ

1.1. ROLUL ŞI FUNCŢIILE BNR

1.2. CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA BNR

1.3. OPERAŢIUNILE BNR

CAPITOLUL 2. : POLITICA MONETARĂ A BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

2.1. OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL POLITICII MONETARE

2.2. INSTRUMENTE DE POLITICĂ MONETARĂ

CAPITOLUL 3. : POLITICA BNR DE ŢINTIRE A INFLAŢIEI

3.1. INFLAŢIA CAUZE ŞI EFECTE

3.2. CONCEPTUL DE ŢINTIRE A INFLAŢIEI

3.3. ATINGEREA/ NEATINGEREA ŢINTEI- CAUZE ŞI EFECTE

CAPITOLUL IV. : PERSPECTIVELE POLITICII MONETARE A BNR ÎN CONTEXTUL ADOPTĂRII MONEDEI “ EURO”

Extras din document

INTRODUCERE

EVOLUŢIA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA

Sistemul bancar modern românesc a apărut în secolul al XIX-lea, iar dezvoltarea sa s-a accentuat în special după Unirea Principatelor Române de la 1859. Au început să funcţioneze primele bănci cu capital autohton şi/sau străin având activitate atât comercială, cât şi de emisiune.

În 1880 este înfiinţată Banca Naţională a României (B.N.R.) cu rol de bancă centrală, organizarea fiind concepută după modelul Băncii Naţionale a Belgiei. Activitatea B.N.R. era deosebit de complexă: efectua emisiunea monetară, era casierul statului, sprijinea dezvoltarea şi modernizarea economiei şi a sectorului bancar prin creditarea activităţii economice şi comerciale, sconta cambii şi alte efecte de comerţ, făcea comerţ cu aur şi argint, primea în depozit metale, sume de aur şi argint, sume de bani în cont curent etc. La 1 ianuarie 1901, statul român, puternic afectat de criza economică din 1900, şi de marile deficite bugetare înregistrate, a fost nevoit să se retragă de la capitalul B.N.R. şi să vândă acţiunile pe care le deţinea; astfel B.N.R. a devnit bancă de emisiune particulară.

Dezvoltarea economică a ţării, industrializarea, creştera ca număr şi anvergura proiectelor de investiţii au avut loc în strânsă legatură cu dezvoltarea, modernizarea şi întărirea sistemului bancar românesc. Au fost create numeroase bănci cu capital autohton sau străin ceea ce a dus la creşterea concurenţei pe piaţa financiară românească, iar fenomenul de centralizare a capitalului bancar a dus la apariţia primelor bănci româneşti puternice. Această dezvoltare a caracterizat perioada cuprinsă între momentul înfiinţării B.N.R. (1880) şi criza economică din 1929-1933. Ulterior, efectele puternicei recesiuni economice au afectat inclusiv sistemul bancar din România şi au dus la falimentarea sau fuzionarea multor bănci, urmarea fiind reducerea numărului lor total de circa trei ori. În scopul salvării şi întăririi băncilor româneşti, în perioada 1934-1935 au fost adoptate noi legi şi reglementări în domeniul bancar. În anii `40 sistemul bancar românesc era dominat de cinci instituţii puternice: Banca Românească, Banca de Credit Român, Banca Comercială Română, Banca Comercială Italiană şi Română, şi Societatea Română Bancară; împreună aceste bănci efectuau peste jumătate din totalitatea operaţiuni- lor bancare din România. B.N.R. deţinea monopolul emisiunii monetare şi efectua operaţiuni de scontare în favoarea băncilor comerciale.

Din noiembrie 1948, toate operaţiunile bancare, toată activitatea bancară a fost concentrată la nivelul Băncii Centrale. Aceasta devine centrul unic de creditare, de casă, de decontări, de evidenţă şi control. Astfel, putea funcţiona sistemul de conducere centralizată, de dirijare, supraveghere şi control a întregii economii naţionale, a tuturor tranzacţiilor interne şi internaţionale.

În 1990 România s-a reorientat către democraţie şi economia de piaţă, în acest sens fiscal, juridic, social etc. În cadrul economiei de piaţă , băncile comerciale şi cele de investiţii deţin un rol foarte important deoarece contribuie decisiv la buna funcţionare atât a fiecărei unităţi economice în parte, cât şi a economiei privită în ansamblu.

Banca Naţională a României este banca centrală a statului român şi are personalitate juridică. Banca Naţională a României stabileşte şi conduce politica monetară şi de credit , în cadrul politicii economice şi financiare a statului, cu scopul de a menţine stabilitatea monedei naţionale. B.N.R. este o instituţie autonomă supusă controlului Parlamentului României, căruia îi prezintă situaţia monetară şi a creditelor.

În economia de piaţă, sistemul bancar îndeplineşte funcţia de atragere şi concentrare a economiilor societăţii şi de canalizare a acestora printr-un proces obiectiv şi imparţial de alocare a creditului, către cele mai eficiente investiţii. În îndeplinirea acestei funcţii băncile ca verigi de bază ale sistemului controlează modul în care debitorii utilizează resursele împrumutate, asigură şi facilitează efectuarea plăţilor, oferă servicii de gestionare a riscului şi reprezintă principalul canal de transmisie în implementarea politicii monetare.

Prin activitatea de colectare de resurse financiare, concomitent cu plasarea lor pe piaţă prin intermediul creditelor, a operaţiunilor de scont şi a altor operaţiuni pe piaţa bancară, băncile indeplinesc rolul de intermediari între deţinătorii de capitaluri şi utilizatorii acestora. În exercitarea acestei diversităţi de operaţii, băncile acţionează în numele lor, pe contul propriu, depunătorii şi împrumutaţii neavând nicio legătură de drept între ei. Astfel, colectând depozitele, băncile au responsabilitatea gestionării eficiente a acestora cu maximum de randament în beneficiul propriu şi al depunătorilor.

În vederea realizării obiectivelor finale, banca centrală urmăreşte stabilitatea valorii interne şi externe a monedei naţionale a cantităţii optime de monedă necesară creşterii economice. Sistemul bancar, transformând resursele pe care mediul economic i le pune la dispoziţie, se constituie subsistem al macrosistemului economico-social.

Sistemul bancar se află într-o continuă interacţiune cu mediul economic, din care preia „ intrări” sub diferite forme ( resurse umane, resurse materiale, resurse financiare, informaţii) pe care le prelucrează în vederea obţinerii „ieşirilor” (produ- se şi servicii bancare, informaţii financiar-bancare).

Altfel spus, sistemul bancar, analizat independent este un sistem deschis; însă analizat în interacţiunea sa cu sistemul economico-social se prezintă ca un sistem cibernetic care funcţionează pe baza principiului de retroreacţie sau de feedback având posibilitatea de autoreglare.

CAPITOLUL 1

BANCA NAŢIONALĂ Ă ROMÂNIEI ŞI ROLUL EI ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ

1.1. ROLUL ŞI FUNCŢIILE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Etapa de tranziţie a ţării la economia de piaţă şi-a pus puternic amprenta pe concepţia privind modul de organizare, funcţiile, atribuţiile şi rolul pe care îl are Banca Naţională ca bancă centrală a statului român având personalitate juridică.

Aşa cum prevede articolul 2 din legea privind activitatea bancară: „Banca Naţională a României este banca centrală a statului român, având personalitate juridică. Ea este organul unic de emisiune al statului şi stabileşte reglementările în domeniul monetar, de credit, valutar şi de plăţi”.

Funcţiile Băncii Naţionale a României sunt prevăzute în statutul de organizare şi funcţionare aprobat prin lege. Astfel, Banca Naţională a României are următoarele funcţii:

a). Stabileşte şi conduce politica monetară şi de credit în cadrul politicii economice şi financiare a statului cu scopul de a menţine stabilitatea monedei naţionale.

Preview document

Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 1
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 2
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 3
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 4
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 5
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 6
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 7
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 8
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 9
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 10
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 11
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 12
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 13
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 14
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 15
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 16
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 17
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 18
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 19
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 20
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 21
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 22
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 23
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 24
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 25
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 26
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 27
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 28
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 29
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 30
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 31
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 32
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 33
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 34
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 35
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 36
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 37
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 38
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 39
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 40
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 41
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 42
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 43
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 44
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 45
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 46
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 47
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 48
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 49
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 50
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 51
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 52
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 53
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 54
Rolul Băncii Naționale a României - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Rolul Bancii Nationale a Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Politica Monetara si Instrumente de Politica Moneetara a BNR

Capitolul I. Teoriile monetare – fundament teoretic al politicilor monetare Considerată un ansamblu de abordări alternative, teoria monetară...

Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene

Capitolul I Aspecte generale privind restructurarea bancară şi fenomenul integrării europene I.1. Caracteristici ale procesului de restructurare...

Șomajul

INTRODUCERE Această lucrare conține unele dintre cele mai principale procese și tendințe din sfera șomajului și ocupării forței de muncă atât în...

Banca Națională a României

1. INTRODUCERE Banca Naţională a României (BNR), este banca centrală a României, o instituţie publică independentă, singura autorizată şi...

Competentele Bancii Nationale a Romaniei

COMPETENTELE BANCII NATIONALE A ROMANIEI 1. SCURT ISTORIC AL B.N.R.: Banca Nationala a Romaniei a aparut in 1860, fiind infiintata ca o societate...

Sisteme Bancare Contemporane

1.Rol si functii Specificul activitatilor bancare si rolul acesteia pt economia unei tari presuspun un mod aparte de organizare, fiind de altfel...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Planul de Afaceri – Instrument de Creditare - BRD - Groupe Societe Generale - Acordarea unui Credit de Investitii pe Baza Planului de Afaceri

Introducere În epoca contemporana, în tarile cu economie de piata, creditul si bancile au un rol determinant în desfasurarea proceselor economice,...

Politica Monetara si de Credit BNR

INTRODUCERE RENASTEREA POLITICII MONETARE IN ROMANIA – EFECT SI CATALIZATOR AL TRANZITIEI ECONOMICE Sistemul comunist, de a carui esenta politica...

Rolul și funcțiile Băncii Naționale a României

Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de instituţii financiar-bancare care funcţionează într-o ţară,...

Piața Valutară în România

Introducere Obiectivul fundamental al politicii valutare începând cu anul 1991 l-a constituit înfăptuirea convertibilităţii interne a leului, ca...

Organizarea, Functionarea si Conducerea Sistemului Bancar

Capitolul 1. Aspecte generale legate de sistemul bancar 1.1 Structura sistemelor bancare In principalele tari dezvoltate, sistemele bancare sunt...

Sistemul bancar român

CAPITOLUL I REFORMAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA 1.1. Scurt istoric al activitatii bancare pe teritoriul tarii noastre din cele mai vechi...

Procesul de Creditare în România

INTRODUCERE Problema creditului în jurul anului 1900 avea o vechime de aproximativ un secol. Primele încercări de organizare a lui datează din...

Politica Fiscala

Obiectivele politicii fiscale promovate in Romania Politica fiscala promovata în Romania are în vedere cresterea rolului stabilizator al...

Ai nevoie de altceva?