Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4347
Mărime: 57.01KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Introducere

Rolul bancilor comerciale in cadrul sistemului bancar

Studiu de caz:BCR

Extras din document

Introducere

In sistemul bancar funcţionează alături de băncile centrale, băncile comerciale orientate spre activităţi pe termen scurt şi instituţiile bancarc pc termen lung -bănci:- afaceri sau investiţii (Franţa, SUA) şi băncile de piaţă ( M. Britanie).

Rolul fundamental al băncilor comerciale este acela de a asigura intermedicrea, bancară- atragerea de capitaluri temporare disponibile de la clienţi şi plasarea cficienta a acestora în nume şi pe cont propriu.

In sistemul bancar,rolul bancilor comerciale este deosebit deoarece ele constituie partea cea mai activa a interfetei intre intreprinzatori,pe de-o parte,si procesul de economisire,pe de alta parte,proces in urma caruia se constituie surse neproprii de finantare economica a acestora.Operatiunile active si pasive alea acestora constituie esenta acestui rol. In îndeplinirea functiilor lor, băncile comerciale efectuează operaţiuni bancare clasificate în pasiv şi active, evidenţiate în bilanţul contabil bancar.

Băncile comerciale (de depozit) se caracterizează prin faptul că desfăşoară toată gama de operaţiuni. Totuşi operaţiuniile de bază sunt cele privind mobilizarea, atragerea de resurse (constituirea de depozite) şi utilizarea acestora în scopul acordării de credite.

Rolul şi funcţiile băncilor comerciale

Băncile comerciale sunt instituţii financiare specializate:

- Atât cât trebuie în atragerea resurselor

- În utilizarea resurselor mobilizate pentru distribuiri de credite

- Efectuează plăţi între titularii de cont şi persoane fizice sau juridice

La nivelul bancilor comerciale identificăm următoarele funcţii:

- atragerea de disponibilităţi monetare prin oferta de titluri

- condiţiile de fructificare avantajoase din punct de vedere al:

-remumerării

-lichidităţii

-siguranţei

- asigurarea unei circulaţii interne a instrumentelor de plată

- acordarea de credite clienţilor pentru producţie, investiţii, comercializare pe diferite perioade şi în diferite condiţii

- diversificarea ofertei de produse şi servicii financiare

- depozitarea (păstrarea în garanţie) a diferitelor valori depuse la bănci.

Unele din aceste activităţi sunt rezultatul efectuării de către bănci a operaţiunilor bilanţiere, altele reflectă şi generează operaţiuni în afara bilanţului şi cunosc astăzi o tendinţă de:

-Creştere

-Diversificare

Operaţiunile băncilor comerciale

A.Operaţiuni bilanţiere

- Constituie în activitatea băncilor comerciale ponderea cea mai importantă în totalitatea activităţilor lor.

Se impart în:

- Operaţiuni pasive

- Operaţiuni active

Operaţiunile pasive – ale băncilor comerciale sunt operaţiuni de atragere a activelor monetare existente în economie.

În structura operaţiunilor pasive sunt:

a.depozitele bancare

-la vedere

-la termen

b.împrumuturi contractate de băncile comerciale de la banca centrală de emisune

c.împrumuturi de pe piaţa monetară(contractate de la alte instituţii financiare)

d.capitalul propriu al băncilor

a.Depozitele bancare

Aceste resurse deţin cu mici excepţii ponderea principală în totalul resurselor constituite la nivelul unei bănci:

▬ depozite la vedere

▬ depozite la termen

Depozitele la vedere – sumele staţionate în contul curent deschis la bancile comerciale, ele caracterizându-se prin grad înalt de lichiditate.

Se pot face plăţi, oricând la cererea clientului fără ca băcile să solicite un preaviz de retragere a banilor din cont.Sunt purtătoare de dobânzi la vedere (care sunt foarte mici) – băcile nu pot conta pe această sursă pe plasamente pe termen lung, ele nefiind sigure (că sumele vor staţiona în aceste conturi curente).

Depozitele la termen – ponderea cea mai mare şi este cea mai importantă resursă în totalul pasivelor bancare.

Au o scadenţă determinată, cu grad maturitate diferit, evntualele sume care sunt retrase înainte de scadenţă, banca face penalizări (nu mai acordă dobânda la termen ci doar dobândă la vedere, penalizând în acest mod clientul)

Preview document

Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 1
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 2
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 3
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 4
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 5
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 6
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 7
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 8
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 9
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 10
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 11
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 12
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 13
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 14
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 15
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 16
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 17
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 18
Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Rolul Bancilor Comerciale in Cadrul Sistemului Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Criza Bancară

Introducere Teoria banilor, a creditului bancar şi a pieţelor financiare constituie sfidarea teoretică cea mai importantă pentru ştiinţa...

Politica Fiscala

Obiectivele politicii fiscale promovate in Romania Politica fiscala promovata în Romania are în vedere cresterea rolului stabilizator al...

Politica de Creditare

Conceptul de credit Unul din mijloacele-cheie pentru finantarea dezvoltarii agriculturii mondiale este creditul. In conditiile in care micii...

Utilizari si Limite ale Monedei Electronice

1. Introducere Utilizarea numerarului în zilele noastre ar putea suferi schimbări radicale în viitorul apropiat. Spre exemplu, băncile, care...

Sistemul Bancar in Conditiile Monedei Unice

I Sistemul bancar european – cadrul general Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de institutii...

Finantarea Nemonetara a Deficitului Bugetar si Impactul Acesteia

1. Consideraţii generale despre deficitul bugetar 1.1. Conceptul de deficit bugetar Deficitul bugetar este considerat expresia unor decalaje sau...

Analiza Echilibrului Financiar al Întreprinderii

În teoria economica, notinea de echilibru financiar are semnificatii multiple. Într-o conceptie generala, echilibrul economico-financiar la...

Băncile Comerciale și Rolul Lor

INTRODUCERE În perioada actuală, sistemele bancare se caracterizează printr-o mare diversitate a instituţiilor bancare şi de credit, care pot fi...

Ai nevoie de altceva?