Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 4192
Mărime: 1.12MB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

Într-o economie, scopul principal al unui sistem fiscal este acela de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri pubice, necesare pentru susţinerea dezvoltării economice şi sprijinirea categoriilor sociale defavorizate.

Fiscalitatea este “definită ca fiind un sistem de constituire a veniturilor statului prin redistribuirea venitului național cu ajutorul impozitelor și a taxelor”¹.

Dintotdeauna fiscalitatea a avut o percepție negativă în rândul contribuabililor, deoarece aceștia sunt constrânși să vireze statului o sumă importantă din veniturile care li se cuvin sau din averea pe care o dețin sub formă de impozite și taxe. Tot în sensul restrâns fiscalitatea defineşte sistemul de principii, reguli şi norme legiferate privind: evidenţa şi gestiunea contribuabililor, stabilirea, evidenţierea şi stingerea obligaţiilor fiscale, controlul şi soluţionarea plângerilor, acordarea de asistenţă fiscală contribuabililor pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei fiscale.

Viitorul oricărui stat modern este de neconceput fără un sistem fiscal performant prin randament și suportabilitate din partea contribuabililor. Inițial conceput pentru a răspunde unor obiective strict financiare ale statului, la care s-au adăugat, ca urmare a evoluției societății umane, o serie de obiective de natură economico-social, sistemul fiscal este rezultatul gândirii, deciziei și acțiunii factorului uman “expresie a voinței politice a unei comunități umane organizate, fixată pe un teritoriu determinat și dispunând de o autonomie suficientă pentru a putea, prin intermediul organelor care o reprezintă, să se doteze cu o întregă serie de reguli juridice și, în special, fiscale ”.²

Sistemul fiscal reprezintă un ansamblu de principii referitoare la stabilirea şi perceperea impozitelor şi taxelor precum şi la obiectivele social-economice urmărite de politica fiscală a statului. Principalele componente ale sistemului fiscal sunt: reglementările legislative de natură fiscală, mecanismul fiscal şi aparatul fiscal.

Sistemele fiscale, în decursul istoriei, au evoluat urmărind în princpal ca: prin numărul şi mărimea impozitelor şi a taxelor, să satisfacă necesarul de resurse financiare publice, să simplifice şi să înlesneacsă modul de colectare a impozitelor, impozitele să fie cât mai uşor tolerate de contribuabili, să crească numărul contribuabililor prin fiscalizarea unor domenii, activităţi noi, să elimine inechităţile fiscale. Pentru a răspunde acestor cerinţe de calitate şi performanţă, sistemele fiscale moderne, trebuie să fie organizate şi să funcţioneze pe baza unor principii unanim acceptate, repectiv: principiul echităţii fiscale, principiul randamentului impozitului, principiul stabilităţii, principiul certitudinii, principiul comodităţii, principiul neutrălităţii.

Perioada modernă a fiscalității în România începe cu Regulamentele Organice, adoptate în iulie 1831 în Muntenia și ianuarie 1832 în Moldova, prin intermediul cărora se desființează toate taxele preexistente, înlocuindu-se cu capitația – impozit direct și personal plătit pe cap de locuitor.

Evoluția legislativă a procedurii de colectare a impozitelor și taxelor a impus adoptarea unor numeroase acte legislative, dintre care se pot aminti:

- Legea nr. 555/1865, privind insituirea perceptorilor;

- Legea nr. 661/1923, privind unificarea contribuțiilor directe și înființarea impozitului pe venitul global;

- Legea nr. 3600/1938, privind unificarea procedurii fiscale;

- Decretul nr. 18/1952, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale;

- Decretul nr. 153/1954, privind impozitul pe veniturile populației;

- Legea nr. 12/1991, privind impozitul pe venit;

- Hotărârea Guvernului nr. 52/1991, privind impozitul pe salarii;

- Ordonanța Guvernului nr. 3/1992, privind taxa pe valoare adăugată.

Preview document

Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 1
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 2
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 3
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 4
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 5
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 6
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 7
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 8
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 9
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 10
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 11
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 12
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 13
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 14
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 15
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 16
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 17
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 18
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 19
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 20
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 21
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 22
Rolul Fiscalității în Etapa Actuala de Dezvoltare - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Rolul Fiscalitatii in Etapa Actuala de Dezvoltare.docx

Alții au mai descărcat și

Abordări comparative privind impozitarea întreprinderilor mici și mijlocii

CAPITOLUL I NOṬIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND IMM-URILE 1.1 DEFINIREA IMM-URILOR IMM-urile sunt un segment important al economiei UE, reprezentând...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România

VENITURILE DIN SALARII Trecerea la economia de piata a impus adoptarea unui sistem de impozitare a salariilor mai flexibil care sa tina seama de...

Fiscalitatea Agenților Economici

Lucrarea de diploma este bazata pe un plan judicios, cu mute probleme analizate, care confera lucrarii un caracter interdisciplinar. Problema...

Managementul Financiar al Unităților Agricole

INTRODUCERE Actualitatea si gradul de studiere a temei investigate. Tranzitia la economia de piata a generat în Republica Moldova elemente mai...

Impozitele Indirecte

Notiunea de impozit provine din limba latina de la cuvântul “impozitus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Reglementarea impozitelor vamale

Introducere „Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact, prin reglementările legale privind...

Analiza impozitelor directe în România finală

Introducere Impozitele îndeplinesc un rol important pe plan financiar, economic şi social, diferit de la o etapă de dezvoltare a economiei la...

Rolul Impozitelor Indirecte în Etapa Actuală de Dezvoltare a României

Capitolul 1 Caracterizarea generala a impozitelor indirecte, evolutie, rolul acestora în tarile cu economie de piata. Notiunea de impozit provine...

Ai nevoie de altceva?