Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 19866
Mărime: 156.52KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cioponea Cristina Mariana
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” BUCUREŞTI FACULTATEA DE FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVID IMPOZITELE ÎN CADRUL ECONOMIEI DE PIAŢĂ

1.1. Aspecte privind sistemul fiscal 3

1.1.1. Conceptul de sistem fiscal 3

1.1.2. Evolutia sistemelor fiscale 4

1.1.3. Clasificarea sistemelor fiscale 5

1.2. Conţinutul şi rolul impozitelor 6

1.3. Principiile impunerii 8

1.3.1. Principiile de echitate fiscală 9

1.3.2. Principiile de politică financiară 10

1.3.3. Principiile de politică economică 10

1.3.4. Principiile social-politice 11

1.4. Clasificarea impozitelor 11

CAPITOLUL II ROLUL TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ SI A ACCIZELOR ÎN SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA

2.1. Caracterizarea generală a impozitelor indirecte, evoluţia şi impactul lor asupra resurselor financiare publice 14

2.1.1. Caracterizarea impozitelor indirecte 16

2.1.2. Rolul impozitelor indirecte 17

2.2. Apariţia şi evoluţia taxei pe valoarea adăugată 19

2.2.1. Sfera de aplicare a TVA 21

2.2.2. Obiectul şi plătitorii de TVA 24

2.2.3. Scutiri de la plata taxei pe valoarea adăugată 27

2.2.4. Introducerea TVA în România şi principiile care stau la baza aplicării ei 31

2.3. Caracterizare generală a accizelor 33

2.3.1 Sfera de aplicare a accizelor în România 35

2.3.2 Baza de impozitare a accizelor 36

2.3.3 Plătitorii de accize 37

2.3.4

2.4. Scutiri de la plata accizelor

Taxe vamale 38

40

CAPITOLUL III ANALIZA EVOLUŢIEI IMPOZITELOR INDIRECTE ÎN ROMÂNIA

3.1 Evoluţia fluxurilor fiscale indirecte în România, în perioada 2005 – 2010 43

3.2 Perspective macroeconomice fiscale şi bugetare în România, în perioada 2010 - 2012 49

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

În ultimii ani, politica fiscală din România nu a reuşit să evite deficitele excesive – deşi a existat această intenţie – şi nu a acţionat eficient asupra deficitului cvasi-fiscal.

Reforma fiscală a avut ca strategie crearea unui sistem de impozite care, pe termen lung, să se alinieze la cele similare ale ţărilor europene, iar pe termen scurt, să răspundă condiţiilor concrete ale diferitelor etape de transformare a economiei. Astfel, s-a recurs la ajustarea sau implementarea unor instrumente fiscale care să asigure, în primul rând, procurarea veniturilor bugetului public, urmând ca pe parcurs – pe măsura creării cadrului administrativ adecvat şi a unei pieţe care să ofere o bază cât mai diversificată de impozitare – să se restructureze şi să se contureze un sistem fiscal adecvat scopurilor economice pe termen lung.

Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei comunităţi umane organizate,fixată pe un teritoriu determinat şi dispunând de o autonomie suficientă pentru a putea ,prin intermediul organelor care le reprezintă,să se doteze cu o întreagă serie de reguli juridice şi fiscale.

Sistemul fiscal,alături de alte sisteme (monetar sau bănesc,de credit sau financiar),urmăreşte realizarea obiectivelor politicii economice şi sociale a statului.

Lucrarea de faţă, intitulată „Rolul impozitelor indirecte in sistemul fiscal din România”, este structurată pe trei capitole, astfel:

I. Capitolul I, intitulat „Aspecte generale privind impozitele în cadrul economiei de piaţă”, care cuprinde o integrare a impozitelor în cadrul economiei, tratând conţinutul şi clasificarea impozitelor, precum şi rolul acestora în cadrul economiei de piaţă.

II. Capitolul II, intitulat „Rolul taxei pe valoarea adăugată si a accizelor in sistemul fiscal din Romania”, prezintă evoluţia acestor impozite de-a lungul timpului.

III. Capitolul III, analizează evoluţia fluxurilor fiscale indirecte, în România, în perioada 2005-2010, precum şi proiecţia acestora pentru perioada 2010-2012.

Aderarea la piaţa unică, la spaţiul economic şi social comunitar a depins de politicile economice promovate în economia de schimb, politica monetară, reforma economiei publice, politica socială etc. Deşi politica fiscală constituie doar una dintre politicile care se impun a fi promovate în economie, sub aspect tehnic aceasta este influenţată de impactul celorlalte asupra structurilor economico – sociale.

CAPITOLUL I.

ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE INDIRECTE ÎN CADRUL ECONOMIEI DE PIAŢĂ

1.1. Aspecte generale privind sistemul fiscal

Sistemul fiscal reprezintă un sistem complex,alcătuit dintr-o diversitate de elemente,care interacţionează şi care influenţează structura şi comportamentul sistemului,contribuind la realizarea obiectivelor sale.

1.1.1. Conceptul de sistem fiscal

Corespunzător primei abordări (mai restrânsă) ,sistemul fiscal este văzut ca totalitatea impozitelor dintr-un stat.Cea de-a doua abordare (extinsă) îl defineşte prin prisma elementelor componente şi a relaţiilor dintre elementele care formează acest sistem.Conform celei de a doua abordări ,sistemul fiscal se defineşte ca ansamblul de concepte ,principii, metode,procese cu privire la o mulţime de elemente (materie impozabilă,cote),între care se manifestă relaţii care apar ca urmare a proiectării ,aşezării şi perceperii impozitelor şi care sunt gestionate conform legislaţiei fiscale în scopul realizării obiectivelor sistemului.

Indiferent de natura lor (economică,socială,tehnică),toate elementele sistemului fiscal sunt reglementate juridic ,asigurând preluarea reglementată a unor părţi din produsul intern brut ,de către stat,în procesul redistribuirii şi consumului.

Sistemul fiscal este un sistem deschis ,deoarece,pe de o parte ,mediul economico-social acţionează asupra sa,modificându-l sau orientându-l,iar pe de altă parte ,sistemul fiscal acţionează asupra mediului,în mod direct sau indirect.

Ficare stat şi-a adoptat propriul sistem fiscal ,mai mult sau mai puţon perfecţionat,în strânsă legatură cu gradul de dezvoltare economică,socială şi militară. În măsura în care statul suveran din punct de vedere politic îşi poate exercita o putere fiscală absolută pe teritoriul său,se poate vorbi de suveranitate fiscală. Pentru ca un sistem fiscal să dispună de autonomie fiscală completă (suveranitate fiscală),este necesar ca aceasta să întrunească urmatoarele cerinţe:

-exclusivitatea aplicării,care presupune faptul că se aplică într-un teritoriu geografic determinat ,fiind unicul colector al resurselor fiscale pentru un buget sau un sistemunitar de bugete;

Preview document

Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 1
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 2
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 3
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 4
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 5
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 6
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 7
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 8
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 9
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 10
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 11
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 12
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 13
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 14
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 15
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 16
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 17
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 18
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 19
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 20
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 21
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 22
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 23
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 24
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 25
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 26
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 27
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 28
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 29
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 30
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 31
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 32
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 33
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 34
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 35
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 36
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 37
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 38
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 39
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 40
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 41
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 42
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 43
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 44
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 45
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 46
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 47
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 48
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 49
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 50
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 51
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 52
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 53
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 54
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 55
Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Rolul Impozitelor Indirecte in Sistemul Fiscal din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitele Indirecte

Notiunea de impozit provine din limba latina de la cuvântul “impozitus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010

INTRODUCERE În fiecare moment de dezvoltare al societății îi corespunde un anumit nivel al impozitelor, nivel care se schimbă pe măsura acestei...

Așezarea și perceperea veniturilor bugetare la agenții economici

CAP 1. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AGENTULUI ECONOMIC: SC. D.R.M.A. SRL 1.1 Obiect de activitate Înfiinţată în anul 2003, în orasul Piatra Neamt,...

Impozitul pe Venit

INTRODUCERE Impozitele sunt cunoscute din antichitate şi se presupune că au apărut în evoluţia societăţii omeneşti în cadrul primelor formaţiuni...

Analiza nivelului, structurii și dinamicii veniturilor fiscale ale bugetului de stat al României în perioada 2004-2008

1.Reforma şi politica fiscală a României în contextul aderării la UE 2.Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie...

Influența TVA în economie

Capitolul 1. Consideraţii generale privind TVA 1.1 Scurt istoric privind introducerea TVA Una dintre cele mai moderne şi eficiente componente ale...

Impozitele Indirecte în România

Introducere Impozitele sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea mai veche, în ordinea apariţiei veniturilor publice....

Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011

1. Extras din Legile Bugetului de Stat din România din perioada anilor 2006-2011 1.1 Tabel cu principalele cheltuieli bugetare Tabel nr. 1 Cod...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Studiu privind impozitele indirecte asupra unei societăți comerciale

I. Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania I. 1. Necesitatea reformei fiscale si etapele infaptuirii reformei...

TVA

INTRODUCERE Trecerea României la economia de piaţă a impus perfecţionarea activităţii şi-n domeniul financiar contabil, mărind importanţa...

Rolul impozitelor indirecte în formarea resurselor bugetare ale statului

Notiunea de impozit provine din limba latina, de la cuvântul “impositus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Contabilizarea impozitelor și taxelor datorate bugetului statului

Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL ÎN ROMĂNIA 1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor Prin intermediul impozitelor şi taxelor statul îşi asigură...

Sistemul Fiscal în România

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA - Poziție geografică: Stat situat în SE Europei, la N de Peninsula Balcanică, în Bazinul...

Rolul și importanța impozitelor indirecte în formarea bugetului de stat

Introducere Începând cu anul 1994, în România, este parcursă o perioadă de tranziţie ce se caracterizează prin profunde modificări, atât în sfera...

Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Bugetare ale României

I. Locul si rolul impozitelor indirecte in sistemul fiscal din Romania I.1 POLITICA FISCALĂ Politica fiscală reprezintă un instrument important...

Ai nevoie de altceva?