Rolul Situatiilor Financiare in Finantele Intreprinderii

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Rolul Situatiilor Financiare in Finantele Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Corestiuc Cristina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

1.Organizarea contabilitatii financiare
2.Situatiile financiare
2.1.Modele si scheme de situatii financiare
2.1.1.Bilantul contabil
2.1.2.Contul de profit si pierdere
2.1.3.Situatia modificarilor capitalului propriu
2.1.4.Situatia fluxurilor de trezorerie
2.1.5.Politicile contabile si notele explicative
3.Utilizatorii situatiilor financiare
4.Obiectivul situatiilor financiare
5.Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare
6.Recunoasterea structurilor calitative si evaluarea elementelor din situatiile financiare

Extras din document

PREFAŢĂ

Contabilitatea financiara are ca obiect inregistrarea tuturor operatiilor si tranzactiilor care afecteaza patrimoniul agentilor economici, masurarea variatiilor la care acesta este supus, calcularea si explicarea rezultatelor financiare, întocmirea situatiei financiare de sinteza, documente care trebuie sa asigure mediului exterior imaginea fidela si retrospectiva a situatiei intreprinderii.

Reflectand relatiile de schimb ale intreprinderii cu mediul exterior, contabilitatea financiara trebuie organizata pe baza de norme unitare pentru a asigura informatiile necesare tuturor utilizatorilor cum sunt clientii, furnizorii, asociatii, bancile, statul, si sa permita comparabilitatea indicatorilor gestiunii economico-financiare intre diferite unităti.

Pentru relatia cu statul contabilitatea financiara costituie suportul pe baza caruia se evalueaza si se stabilesc obligatiile financiare si sarcinile sociale.

Relatiile delimitate si evidentiate în contabilitate au, o determinare obiectiva, iar faptul ca ele apar la intersectia intreprinderii cu tertii sunt divulgabile integral. Pornind de la aceasta stare, contabilitatea este publica, dar si , standardizata, adica se bazează pe norme privind productia, prezentarea si utilizarea informatiilor contabile.

Cadrul contabil general cuprinde conceptele si principiile teoretice care alcatuiesc împreuna sistemul de referinta pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare, pentru utilizatorii externi adica ceea ce trebuie sa fie contabilitatea,delimiteaza ca teorie contabila normativa deci un caz particular al teoriei contabile generale.

Acest cadru general stabileste conceptele ce stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare pentru utilizatorii externi.

Functiile ce revin acestui cadru sunt acelea de promovare a procedurilor de contabilitate referitoare la prezentarea situatiilor financiare prin aplicarea unor concepte de baza , de sprijinire a organismelor nationale de elaborare a standardelor în procesul de dezvoltare a standardelor nationale , de sprijinire a celor ce intocmesc situatii financiare, de sprijinire la formarea unei opinii de catre auditori referitor la situatiile financiare, de sprijinire la interpretarea informatiilor prezentate în situatiile financiare, si nu în ultimul rand de furnizare de informatii celor interesati de activitatea IASB.

Cadrul contabil general IASB abordeaza obiectivele situatiilor financiare, definirea, recunoasterea si evaluarea elementelor reprezentate in situatiile financiare, caracteristicile calitative ale informatiilor din situatiile financiare care determina utilitate lor, conceptele de capital si de mentinere a capitalului.

1. Organizarea contabilitatii financiare

Contabilitatea financiara se caracterizează prin :

- este organizata pe baza de norme unitare si obligatorii pentru toate unitătile patrimoniale avand la baza planul general de conturi

- evidentiaza patrimoniul unitătilor si rezultatele financiare, urmarind în final stabilirea conturilor anuale necesare întocmirii documentelor de sinteza

- prezinta patrimoniul pe structuri globale

Fiind o structura importanta a contabilitătii de ansamblu a intreprinderii, are anumite limite :

- asigua compararea in timp si spatiu a rezultatului global al unei unităti fata de alta

- nu permite evidentierea contributiei fiecarui sector, produs, lucrare, serviciu

Aceste limite sunt suplinite de cel de-al doilea circuit al contabilitatii: contabilitatea de gestiune.

Functiile principale:

a) de inregistrare completa a tranzactiilor intreprinderii in scopul determinarii periodice a situatiei patrimoniale si a rezultatului global

b) de comunicare externa în relatiile cu tertii, institutii publice si diversi utilizatori de informatii

c) de instrument de gestiune

d) de informare sau de furnizare a informatiilor necesare realizarii de analize economico-financiare precum si sinteze macro-economice

Principalii factori de care trebuie să se tina seama la organizarea contabilitătii sunt :

- forma de proprietate (privata, publica, cooperatista)

- forma juridica de constituire a unitătii patrimoniale (regii autonome, societati comerciale, etc)

- mărimea unitătii patrimoniale care este avuta in vedere astfel încat sa simplifice procedurile si sa limiteze costul pentru realizarea contabilitatii, mai ales la intreprinderile mici; astfel întreprinderile sunt grupate in trei categorii: mari, mici si mijlocii, microintreprinderi

Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitătii trebuie sa asigure conditii necesare pentru:

- intocmirea documentelor justificative privind operatiunile economice;

- organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii;

- organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv;

- respectarea regulilor de întocmire a situatiei financiare anuale si depunerea la termen a acestora la organele in drept;

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Situatiilor Financiare in Finantele Intreprinderii.doc