Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii

Proiect
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5575
Mărime: 31.71KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corestiuc Cristina

Cuprins

1.Organizarea contabilitatii financiare

2.Situatiile financiare

2.1.Modele si scheme de situatii financiare

2.1.1.Bilantul contabil

2.1.2.Contul de profit si pierdere

2.1.3.Situatia modificarilor capitalului propriu

2.1.4.Situatia fluxurilor de trezorerie

2.1.5.Politicile contabile si notele explicative

3.Utilizatorii situatiilor financiare

4.Obiectivul situatiilor financiare

5.Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare

6.Recunoasterea structurilor calitative si evaluarea elementelor din situatiile financiare

Extras din document

PREFAŢĂ

Contabilitatea financiara are ca obiect inregistrarea tuturor operatiilor si tranzactiilor care afecteaza patrimoniul agentilor economici, masurarea variatiilor la care acesta este supus, calcularea si explicarea rezultatelor financiare, întocmirea situatiei financiare de sinteza, documente care trebuie sa asigure mediului exterior imaginea fidela si retrospectiva a situatiei intreprinderii.

Reflectand relatiile de schimb ale intreprinderii cu mediul exterior, contabilitatea financiara trebuie organizata pe baza de norme unitare pentru a asigura informatiile necesare tuturor utilizatorilor cum sunt clientii, furnizorii, asociatii, bancile, statul, si sa permita comparabilitatea indicatorilor gestiunii economico-financiare intre diferite unităti.

Pentru relatia cu statul contabilitatea financiara costituie suportul pe baza caruia se evalueaza si se stabilesc obligatiile financiare si sarcinile sociale.

Relatiile delimitate si evidentiate în contabilitate au, o determinare obiectiva, iar faptul ca ele apar la intersectia intreprinderii cu tertii sunt divulgabile integral. Pornind de la aceasta stare, contabilitatea este publica, dar si , standardizata, adica se bazează pe norme privind productia, prezentarea si utilizarea informatiilor contabile.

Cadrul contabil general cuprinde conceptele si principiile teoretice care alcatuiesc împreuna sistemul de referinta pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare, pentru utilizatorii externi adica ceea ce trebuie sa fie contabilitatea,delimiteaza ca teorie contabila normativa deci un caz particular al teoriei contabile generale.

Acest cadru general stabileste conceptele ce stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare pentru utilizatorii externi.

Functiile ce revin acestui cadru sunt acelea de promovare a procedurilor de contabilitate referitoare la prezentarea situatiilor financiare prin aplicarea unor concepte de baza , de sprijinire a organismelor nationale de elaborare a standardelor în procesul de dezvoltare a standardelor nationale , de sprijinire a celor ce intocmesc situatii financiare, de sprijinire la formarea unei opinii de catre auditori referitor la situatiile financiare, de sprijinire la interpretarea informatiilor prezentate în situatiile financiare, si nu în ultimul rand de furnizare de informatii celor interesati de activitatea IASB.

Cadrul contabil general IASB abordeaza obiectivele situatiilor financiare, definirea, recunoasterea si evaluarea elementelor reprezentate in situatiile financiare, caracteristicile calitative ale informatiilor din situatiile financiare care determina utilitate lor, conceptele de capital si de mentinere a capitalului.

1. Organizarea contabilitatii financiare

Contabilitatea financiara se caracterizează prin :

- este organizata pe baza de norme unitare si obligatorii pentru toate unitătile patrimoniale avand la baza planul general de conturi

- evidentiaza patrimoniul unitătilor si rezultatele financiare, urmarind în final stabilirea conturilor anuale necesare întocmirii documentelor de sinteza

- prezinta patrimoniul pe structuri globale

Fiind o structura importanta a contabilitătii de ansamblu a intreprinderii, are anumite limite :

- asigua compararea in timp si spatiu a rezultatului global al unei unităti fata de alta

- nu permite evidentierea contributiei fiecarui sector, produs, lucrare, serviciu

Aceste limite sunt suplinite de cel de-al doilea circuit al contabilitatii: contabilitatea de gestiune.

Functiile principale:

a) de inregistrare completa a tranzactiilor intreprinderii in scopul determinarii periodice a situatiei patrimoniale si a rezultatului global

b) de comunicare externa în relatiile cu tertii, institutii publice si diversi utilizatori de informatii

c) de instrument de gestiune

d) de informare sau de furnizare a informatiilor necesare realizarii de analize economico-financiare precum si sinteze macro-economice

Principalii factori de care trebuie să se tina seama la organizarea contabilitătii sunt :

- forma de proprietate (privata, publica, cooperatista)

- forma juridica de constituire a unitătii patrimoniale (regii autonome, societati comerciale, etc)

- mărimea unitătii patrimoniale care este avuta in vedere astfel încat sa simplifice procedurile si sa limiteze costul pentru realizarea contabilitatii, mai ales la intreprinderile mici; astfel întreprinderile sunt grupate in trei categorii: mari, mici si mijlocii, microintreprinderi

Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitătii trebuie sa asigure conditii necesare pentru:

- intocmirea documentelor justificative privind operatiunile economice;

- organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii;

- organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv;

- respectarea regulilor de întocmire a situatiei financiare anuale si depunerea la termen a acestora la organele in drept;

Preview document

Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 1
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 2
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 3
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 4
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 5
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 6
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 7
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 8
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 9
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 10
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 11
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 12
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 13
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 14
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 15
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 16
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 17
Rolul Situațiilor Financiare în Finanțele Întreprinderii - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Rolul Situatiilor Financiare in Finantele Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Situațiile financiar anuale

I N T R O D U C E R E Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de...

Situatie Financiara Anuala

Lucrari premergatoare pentru intocmirea situatiilor financiare anuale Situatiile financiare anuale intocmite de managementul intreprinderii au...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Realizarea situațiilor financiare anuale

Situatia financiara anuala Este alcatuita din documente oficiale de prezentare a situatiilor economice financiare care reflecta o imagine fidela...

Te-ar putea interesa și

Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală

CAPITOLUL 1 EVALUARE ȘI ESTIMARE ÎN CONTABILITATE. 1. Analiza evoluției privind evaluarea si estimarea în contabilitate.Domeniul de cuprindere...

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Contabilitatea Veniturilor, Cheltuielilor si Rezultatul Exercitiului

SCOPUL ŞI OBIECTIVUL LUCRĂRII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiară operează cu conceptul dualist, adică cuprinde...

Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale

INTRODUCERE Societăţile comerciale sunt cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane şi financiare pentru realizarea unor...

Evaluarea Intreprinderii - Studiu de Caz

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA Denumirea societatii : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea Sediul social...

Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii

CAPITOLUL I MODALITĂŢI DE FINANŢARE A ENTITĂŢILOR ECONOMICE 1.1 Deciziile de finanţare şi importanţa lor strategică Aspectele finanţării...

Principii si Modele de Reflectare a Performantelor Intreprinderii in Documentelor Contabile de Sinteza

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Ai nevoie de altceva?