Sistemul bugetar în România

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3557
Mărime: 369.06KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Partea I

Conceptul de sistem bugetar

1.1. Noţiuni introductive

1.2. Apariţia şi dezvoltarea bugetului statului român

Partea a II-a

Importanţa sistemului bugetar

2.1. Definirea şi importanţa sistemului bugetar

2.2. Natura juridică a sistemului bugetar

2.3. Conţinutul sistemului bugetar

2.3.1. Veniturile publice

2.3.2. Cheltuielile publice

Partea a III-a

Sistemul veniturilor publice şi a cheltuielilor publice

3.1. Fig. nr. 2 – Sistemul veniturilor publice

3.2. Fig. nr. 3 – Sistemul cheltuielilor publice

3.3. Părţile sistemului bugetar

Extras din document

Partea I

Conceptul de sistem bugetar

1.1. Noţiuni introductive

Odată cu apariţia unei forţe publice - adică a statului - au apărut şi primele elemente de finanţe: impozitele, dările, tributurile, birurile, cheltuielile statului, datoria publica etc.

În raport cu orânduirea social-politică în care s-au manifestat, finanţele au avut un anumit conţinut de clasă determinat de condiţiile economice, politice şi sociale, precum şi o anumită sferă de cuprindere.

Sarcinile finanţelor sunt aduse la îndeplinire, în mare măsură, prin intermediul bugetului de stat, ca principal plan financiar al statului.

Bugetul de stat este format din relaţii financiare, prin intermediul cărora are loc constituirea şi repartizarea celui mai important fond bănesc al societatii - fondul bugetar.

Relaţiile bugetare îşi găsesc expresia în principalul plan financiar al statului, care poartă denumirea de sistem bugetar.

Cuvântul "buget" provine din franceza veche, unde cuvinte ca "bouge" "bougette" desemnau o pungã din piele sau o pungã de bani. Termenul a fost preluat în Anglia odatã cu cuceririle normande şi de acolo s-a rãspândit în toatã lumea cu semnificaţia lui financiarã.

În România termenul de "buget" apare pentru prima oară în Regulamentele Organice. Astfel, în capitolul 3 din Regulamentul Organic al Moldovei, care se ocupă de finanţele publice, se întâlneste termenul "bindge", dar si expresia "închipuirea cheltuielilor anului viitor" (art. 117).

Înainte de apariţia Regulamentului Organic, în Ţările Române nu a existat un buget în înţelesul actual al cuvântului. Totuşi, pot fi mentionate codicele de venituri şi cheltuieli, apărute pentru prima oară în Moldova, în timpul domniei lui Gheorghe Ştefan Voda (1654) şi apoi în Muntenia, în timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu (1694-1704). Aceste condici nu aveau un caracter executoriu, ele fiind simple acte de gestiune, care se refereau la venituri şi cheltuieli trecute.

Prima încercare de realizare a unui act financiar de tip modern aparţine lui Voda N. Mavrocordat (în cea de a doua domnie, în anul 1712), când a prezentat sfatului domnesc asa-numita "samă" sau "băncile visteriei". Acest act reprezenta o dare de seama cu privire la natura veniturilor şi cheltuielilor ţării. Conform art. 2 pct. 38 din Legea nr. 500/2002 sistemul bugetar reprezinta "un sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevãzute la art. 1 alin. 2 si bugetele locale".

1.2. Apariţia şi dezvoltarea bugetului statului Român

Dupa cum am mai arătat, în România se poate vorbi de buget de stat, în întelesul actual al terminologiei juridice şi financiare, dupa introducerea Regulamentelor Organice, care folosesc pentru prima dată termenul de buget.

A fost votată în anul 1864 prima Constituţie română. În aceasta lege fundamentală se vorbeşte despre "bugetul cheltuielilor şi al recentelor (veniturilor-n.n.), pregătit în tot anul prin îngrijirea puterii executive şi supus Adunării elective".

Constituţia Româna din anul 1866, în Titlul IV intitulat "Despre finanţe", dispune ca "în fiecare an Adunarea deputaţilor încheie socotelile şi voteaza bugetul (art. 113 alin. 1)". De asemenea, în alin. 2 al aceluiasi articol se arată că: "toate veniturile sau cheltuielile statului trebuiesc trecute în buget şi socoteli" (contul general de încheiere a exercitiului bugetar - n.n.).

Constituţiile Române din 1923 şi din 1938 reproduc textul Constituţiei din 1866 privitor la bugetul de stat.

Constituţia Republicii Populare Române din 13 aprilie 1948, în Titlul IV, art. 5, prevede ca: "Votarea bugetului de stat, a încheierii exercitiilor bugetare, fixarea impozitelor şi a modului lor de percepere" sunt de competenţa directă a Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române.

În baza acestei importante prevederi constituţionale a fost votata Legea nr. 3/1949 asupra întocmirii, executării şi încheierii Bugetului General al Republicii Populare Române, prima lege-cadru privitoare, în exclusivitate, la bugetul de stat. Prin aceasta lege s-au pus bazele bugetului de stat unic, specific economiei dirijate, centralizate.

Urmeaza Legea nr. 9/1972 - Legea finanţelor, modificată şi completată prin Legea nr. 2/1978.

În perioada imediată căderii epocii dominată de o economie centralizată s-a aprobat Legea nr. 10/1991 - Legea finanţelor publice, act normativ ce a fost abrogat prin Legea nr.72/1996 , care la rândul lui a suferit o schimbare , fiind abrogat capitolul privitor la elaborarea, aprobarea, execuţia şi încheierea execuţiei bugetare a bugetelor locale prin Legea nr.189/1998, care la rândul sau a fost abrogată de O.U.G. nr.45/2003.

În reglementarea actuala, sistemul bugetar al ţării este organizat într-o concepţie nouă, impusă de economia de piaţă, renunţându-se la formula bugetului unic de stat, derivată din planul naţional unic, instrument al centralismului excesiv, trecându-se la un sistem de bugete distincte, elaborate, aprobate şi executate în condiţii de deplină autonomie: bugetul de stat; bugetul asigurărilor sociale de stat; bugetele fondurilor speciale; bugetul trezoreriei statului; bugetele instituţiilor publice autonome; bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat; bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii; bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror dobânzi, rambursare şi alte costuri se asigură din fonduri publice; bugetul fondurilor externe nerambursabile (art. 1 alin. 2 din Legea nr. 500/2002) şi bugetele locale (art. 2 din O.U.G. nr.45/2003).

Bibliografie

Stefură Gabriel, “Procesul bugetar public”, Ed. Universităţii, “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2008

Anghelache Gabriela, Beleanu Pavel, “Finanţe publice ale României”, Ed. Economică, Bucuresti, 2003

Stefură Gabriel – op.cit

Filip Gheorghe, “Finanţe generale”, Ed. Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2008

Gheorghe, M.A., “Administrarea finanţelor publice şi a bugetului, Pro-Universitaria”, 2007

Belean, P., Anghelache, G., Risti, L., Gînguţă, A., “Bugetul public şi Trezoreria publică în România”, Editura Economică Bucureşti - 2007

http://www.scritub.com/economie/finante/Conceptul-de-sistem-bugetar1421820319.php

http://www.creeaza.com/afaceri/economie/finante-banci/Sistemul-bugetar-din-Romania312.php

Preview document

Sistemul bugetar în România - Pagina 1
Sistemul bugetar în România - Pagina 2
Sistemul bugetar în România - Pagina 3
Sistemul bugetar în România - Pagina 4
Sistemul bugetar în România - Pagina 5
Sistemul bugetar în România - Pagina 6
Sistemul bugetar în România - Pagina 7
Sistemul bugetar în România - Pagina 8
Sistemul bugetar în România - Pagina 9
Sistemul bugetar în România - Pagina 10
Sistemul bugetar în România - Pagina 11
Sistemul bugetar în România - Pagina 12
Sistemul bugetar în România - Pagina 13
Sistemul bugetar în România - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Sistemul bugetar in Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul fiscal al României - caracterizare generală posibilități de perfecționare

CAPITOLUL 1 Sistemul fiscal – cadrul general de abordare 1.1. Conceptul de sistem fiscal şi finalităţile acestuia Conceput iniţial pentru a...

Bugetul de Stat al României

Conceptul de buget de stat În țările cu economie de piață, din punct de vedere juridic, bugetul de stat reprezintă documentul în care se înscriu...

Situație financiară anuală

Lucrari premergatoare pentru intocmirea situatiilor financiare anuale Situatiile financiare anuale intocmite de managementul intreprinderii au...

Reglementarea și Calculul Impozitelor și Taxelor Locale

1. Principiile generale ale fiscalitatii Intr-o definitie sintetica a fiscalitatii, putem spune ca aceasta este formata din totalitatea taxelor...

Sistemul Bugetar și Procesul Bugetar

Capitolul I – Bugetul public 1.1 Abordări teoretice ale conceptului de buget public Bugetul public este o categorie fundamentală a științei...

Sistemul bugetar și procesul bugetar

Sectorul bugetulului public reprezintă o categorie fundamentală a finanțelor. Bugetul public cunoaște două abordări : pe de o parte una...

Sistemul Bugetar

1. Structura sistemului bugetar Sistemul bugetar reprezinta totalitatea relatiilor economice sub forma baneasca, rezultat al repartitiei venitului...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Analiza sistemului bugetar unitar din România

Capitolul 1. Noțiuni introductive 1.1 Conceptul de sistem bugetar public Manifestarea proceselor și relațiilor specifice de mobilizare și...

Structura sistemului bugetar în România

Noţiunea de “public” delimitează acest buget de o serie de “bugete private”cu care bugetul public coexistă. Bugetul public cuprinde toate...

Bugetul Public

Capitolul 1:Bugetul si Acoperirea Lui 1.1.Defintii de baza.Continutul bugetului public 1.1.1.Defintii de baza Temenul de buget vine de la...

Sistemul bugetar al României

2. Conceptul Bugetului de stat si definirea lui Procesul bugetar consta în repartizarea luarii deciziei bugetare pe nivelurile sau partile...

Bugetul de stat

I. Conceptul de buget de stat Bugetul de stat este definit, sub aspect juridic, in tarile cu economie de piata, ca fiind un act in care se inscriu...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al României

CAPITOLUL 1: STRUCTURA RESURDELOR FINANCIARE PUBLICE DIN BUGETUL DE STAT SI DIN BUGETELE LOCALE – CRITERII SI COMPONENTE(CONFORM CLASIFICATIEI...

Bugetele Locale în Sistemul Bugetar al României

Bugetele locale, în terminologia de specialitate, asa cum s-a mai aratat, reprezinta un sistem de bugete publice care apartin unitatilor...

Ai nevoie de altceva?