Sistemul Cheltuielilor Publice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 194
Mărime: 43.94KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vacarel Iulian

Cuprins

I. Noţiuni teoretice 2

1. Conţinutul şi clasificarea cheltuielilor publice 2

2. Factorii care influienţeazã dinamica cheltuielilor publice 7

3. Eficienţa cheltuielior publice 8

4. Cheltuielile publice pentru acţiuni social-culturale 8

4.1. Cheltuieli pentru sanatate 9

II. Analizã comparativã a cheltuielilor publice în România în ultimii 3 ani 11

1. Volumul cheltuielilor publice în expresie nominalã 11

1.1. Structura economicã a cheltuielilor publice în România în anii 2007-2009 11

1.2. Structura funcţionalã a cheltuielilor publice în România în anii 2007-2009 12

2. Indicatori ai evoluţiei cheltuielilor publice 13

2.1. Structura economicã a cheltuielilor publice în România, în anii 2007-2009 13

2.2. Structura finctionalã a cheltuielilor publice în România, în anii 2007-2009 16

2.2.3. Cheltuielile social-culturale. Sãnatatea 19

III. Concluzii 21

- Bibliografie 23

Extras din document

I. Notiuni teoretice

1. CONŢINUTUL ŞI CLASIFICAREA CHELTUIELILOR PUBLICE

Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă bănească, care se manifestă între stat şi persoane fizice sau juridice, cu ocazia repartizării resurselor financiare ale statului în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia.

Cheltuielile publice se concretizează în plăţi efectuate de stat din resurse mobilizate pe diferite căi, pentru achiziţii de bunuri sau prestări de servicii necesare pentru îndeplinirea multiplelor obiective: servicii publice generale, acţiuni socio-culturale, ordine publică internă, armata, securitatea socială, acţiuni economice etc.

Cheltuielile publice sunt indicatori care se aprobă prin lege sub forma creditelor bugetare, care exprimă limita maximă aprobată a nivelului de finanțare a diferitelor nevoi colective.1

Buna şi corecta gestionare a bunurilor publice depinde de competența și responsabilitatea conducătorilor instituției publice, în calitate de ordonatori de credite, care trebuie să respecte anumite principii și norme specifice.

Cheltuielile publice înglobează:

- cheltuielile efectuate din fondurile constituite la nivelul bugetelor administrațiilor publice centrale;

- cheltuielile efectuate din fondurile constituite la nivelul bugetelor administrațiilor publice locale;

- cheltuielile efectuate din intrările anuale de credite externe;

- cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile alocate pe programe.

Cheltuielile publice cuprind totalitatea cheltuielilor efectuate de instituţiliile şi autorităţile statului ce au drept sursă de acoperire fie bugetul central sau local, fie veniturile proprii obţinute de acestea pe parcursul desfaşurării activitaţii lor.

Cheltuielile bugetare desemnează cheltuielile ce sunt acoperite din bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul asigurărilor sociale de stat.

Relaţia dintre cheltuielile publice şi cele bugetare este una de la întreg la parte, cele din urmă fiind incluse în sfera de cuprindere a cheltuielor publice.

Înţelegerea conţinutului şi modului de delimitare a diverselor categorii de cheltuieli este necesară pentru stabilirea cât mai corectă a resurselor destinate finantării acestor cheltuieli.

Delimitarea cheltuielilor bugetare în cadrul celor publice se bazează pe câteva principii:

-efectuarea cheltuielilor bugetare este condiţionată de prevederea expresă şi aprobarea nivelului acestora de către Parlament sau de consiliile locale,după caz,în conformitate cu legile în vigoare;

-nerambursabilitatea sumelor alocate şi cheltuite conform destinaţiilor pentru care s-au aprobat aceste sume;

-efectuarea cheltuielilor este determinată de îndeplinirea condiţiilor legale şi nu numai de constituirea (existenţa) resurselor băneşti;

-finanţarea se efectuează în funcţie de gradul de subordonare a instituţiilor sau activităţilor cu caracter bugetar:din bugetul de stat,din bugetul asigurărilor sociale de stat,din bugetele locale,din bugetele fondurilor speciale,din bugetul creditelor externe,din bugetul fondurilor externenerambursabile şi alte bugete;

-exercitarea controlului financiar cu caracter preventiv şi acordarea vizei cu ocazia operaţiunilor de deschidere a finanţării,de alocare şi utilizare a resurselor financiare publice.

În funcţie de finalitatea urmarită, cheltuielile publice pot fi clasificate în moduri diferite. Raportarea cheltuielilor publice se face conform clasificărilor standard internaţionale definite în Manualul de Statistică a Finantelor Guvernamentale. Astfel avem o serie de tipuri de clasificaţii, dintre care amintim: a) clasificarea administrativă; b) clasificarea economică; c) clasificarea funcţională; d) clasificarea financiară; e) clasificarea în funcţie de rolul lor jucat în procesul de reproducţie socială.

Clasificaţia administrativă grupează cheltuielile dupa criteriul instituţiilor prin care se efectuează acestea. Acest criteriu este utilizat la repartizarea cheltuielilor pe ordonatori de credite bugetare.

Preview document

Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 1
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 2
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 3
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 4
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 5
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 6
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 7
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 8
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 9
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 10
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 11
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 12
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 13
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 14
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 15
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 16
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 17
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 18
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 19
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 20
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 21
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 22
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 23
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 24
Sistemul Cheltuielilor Publice - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Cheltuielilor Publice
    • Bibliografie.doc
    • CUPRINS.doc
    • Sistemul Cheltuielilor teorie FINAL.doc

Alții au mai descărcat și

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Cheltuielile Publice

Capitolul 1: Sistemul cheltuielilor publice 1.1. Conţinutul cheltuielilor publice Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă...

Analiza Cheltuielilor Publice și a Eficienței acestora Studii Comparative

1. INTRODUCERE Dezbaterile economice cu privire la marimea si rolul cuvenit statului este universala, de la Adam Smith încoace. Cu toate acestea,...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Cheltuielile Bugetului Public Național

Introducere În procesul îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale, statul asigură acoperirea necesităţilor publice generale. Pentru aceasta el...

Te-ar putea interesa și

Cheltuieli Publice pentru Cercetare Stiintifică și Dezvoltare Tehnologică și Impactul Lor

1. Caracterizarea generală a cheltuielilor pentru cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică 1.1 Conceptul de cheltuieli publice şi...

Sistemul Cheltuielilor Publice

CAPITOLUL I Notiunea, rolul si clasificarea cheltuielilor publice 1. Notiunea de cheltuieli publice Cheltuielile publice reprezinta...

Sistemul Cheltuielilor Publice

Sistemul cheltuielilor publice Conţinutul cheltuielilor publice. Componentă a funcţiei de repartiţie a finanţelor publice, cheltuielile publice...

Sistemul Cheltuielilor Publice și Impactul Acestora Aspupra Proceselor Social Economice

1.CONŢINUTUL ECONOMIC AL CHELTUIELILOR PUBLICE În procesul îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale, statul asigură acoperirea necesităţilor...

Sistemul bugetar în România

Partea I Conceptul de sistem bugetar 1.1. Noţiuni introductive Odată cu apariţia unei forţe publice - adică a statului - au apărut şi primele...

Sistemul Cheltuielilor Publice

CAPITOLUL 1. SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE 1.1.Notiunea de cheltuieli publice În abordarea şi interpretarea cheltuielilor publice, se remarcă...

Raport scris de investigație - Studierea structurii sistemului cheltuielilor publice în RM

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească ce se manifestă între stat pe de o parte, și persoane fizice și juridice,...

Sistemul cheltuielilor publice în România și în țările UE

I. Conceptul și caracterizarea generală a cheltuielilor publice Conceptul de cheltuială publică este utilizată cu mai multe semnificaţii, având...

Ai nevoie de altceva?